План конспект ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ Тематична робота з української мови №2 8 клас
Додав: admin
Коментарів: 1
Додано: 8-02-2013, 10:41
ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
Тематична робота 2 Варіант 1
Перший рівень
1. У якому реченні однорідні члени поєднані сполучниковим зв'язком?
а) Дощ січе воду, камінь (В. Винниченко).
б) Пахне лісовий бузок, гіацинти, нарциси {Б. Харчук).
в) Іноді під черевиками дівчинки стиха хрускає суха гіллячка або жолудь (О. Донченко).
г) Настане душне, гаряче літо-(/. Нечуй-Левицький).
2. Вкажіть речення, у якому зв'язок між однорідними членами безсполучниковий.
а) Моє щастя, і ніжність, і гнів я у пісні б хотів зберегти (В. Сосюра).
б) Насунули снігові хмари і оповили небо (М. Коцюбинський).
в) Буря реве й стогне на різні голоси (О. Донченко).
г) Всюди було рівно, біло (М. Коцюбинський).
3. У якому реченні між однорідними членами змішаний зв'язок?
а) Гори вкриваються позолотою й блиском (Марко Вовчок).
б) Ішов юнак лугами, полями і лісами (Ф. Мамчур).
в) По долині, по стежині біжить сонце (Д. Павличко).
г) В саду цвіли бузина та калина (О. Ільченко).
4. У якому реченні виділено однорідні підмети?
а) Тріснув останній корінець, і пеньок нахилився убік (М. Стеценко).
б) Осінь позолотила гаї і діброви (В. Скуратівський).
в) Все на землі прагне сонця, спокою, радості, волі (Д. Чередниченко).
г) Облетіли клени і каштани (/. Жиленко).
5. У якому реченні позначено однорідні присудки?
а) Зійшли сніги, шумить вода (П. Грабовський).
б) Сніг покрив кущі, замів дороги (Я. Зазека).
в) Минають роки і сторіччя, відходять у небуття покоління людей (М. Рильський).
г) Високі нескошені трави й хліба виблискували на сонці (7. Цюпа).
6. Вкажіть речення з однорідними додатками.
а) Призахідне сонце пронизувало ліс, кривавило червоним промінням мокрі блискучі стовбури (О. Гончар).
б) Очі сліпило мигтючістю неба й води (О. Гончар).
в) Дощ січе воду, камінь (В. Винниченко).
г) Ми розминались в часі і у просторі (Л. Костенко).
7. У якому реченні виділено однорідні обставини?
а) За городом срібною гладінню розливався ставок, за ставком
верби до води похилилися (М. Красуцький).
б) Тихо-тихо шумлять-перешіптуються осокори (М. Стельмах).
в) Співає осінь щиро й журавлино (Д. Павличко).
г) В теплий вирій летять восени журавлі.., а весною вертають
(Є. Гуцало).
8. У якому реченні виділено однорідні означення?
а) За лісом широкі поля поволі й лагідно спускались вниз
(М. Коцюбинський).
б) Каштани хитають привітним і теплим гіллям {В. Собко).
в) Обличчя в жінки було чуже, незнайоме (Є. Гуцало).
г) Сірі води густо спливали з сірого неба на посірілу землю
(М. Коцюбинський).
9. У якому реченні виділено неоднорідні означення?
а) Темні й невисокі гори здавались вищими серед гладенького рівного степу (7. Нечуй-Левицький).
б) В цей лагідний літній день ставок здавався коштовною перлиною (Є Гуцало).
в) Голубі, сині, фіолетові, рожеві пасма снувались над горами
(У. Цюпа). т) Глибоке, чисте і правдиве слово зі зрушення великого встає (Н. Кащук). 10. У якому реченні є поширені однорідні члени?
а) Вода шумить, стогне, рокоче (Панас Мирний).
б) Сплять озера і гаї (Олександр Олесь).
в) Гора стояла твердо, міцно, стало (Леся Українка).
г) Білий кінь з нечуваною силою шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги (В. Дрозд).
11. Вкажіть речення з узагальнюючим словом при однорідних членах.
а) Люди на березі хвилювались (В. Винниченко).
б) 3 усього відчувала: сьогодні має статися щось важливе (І. Цюпа).
в) Прокидалось усе та цвіло навкруги (Я. Грабовський).
г) Все по-діловому на столі: календар, телефони різних кольорів, пластикове письмове приладдя {О. Гончар).
12. У якому реченні узагальнююче слово стоїть після однорідних членів?
а) Тиша була переповнена всякими звуками: і дзвінкою піснею жайворонка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестінням стиглого жита (М Коцюбинський).
б) Подяка вам за все: і за довір'я, й за любов (Я. Тичина).
в) Ні спека дня, ні бурі, ні морози — ніщо не вб'є мою любов живу (В. Сосюра).
г) Наче в кошмарному сні, він втратив усе: щастя, радість, спокій {А. Шиян).
Другий рівень
1. Розгляньте однорідні члени в поданих реченнях. Запишіть номери речень у певному порядку відповідно до виду зв'язку між однорідними членами:
1) сполучниковий; 2) безсполучниковий; 3) змішаний.
1. Вночі вражає тебе оце буйне зачіплянське бароко кетяжистих акацій та виноградного буйнолистя. 2. Щось є чаклунське в таємничості нічного цвітіння, в місячнім мареві й тиші цих світлих акацієвих ночей. 3. Крізь виноградне листя веранди сонце сходить росяно, червоно (З те. О. Гончара).
2. Прочитайте речення. Запишіть їхні номери в певному порядку відповідно до того, якими членами речення є виділені однорідні члени: 1) підмети;
2) присудки; 3) означення; 4) додатки; 5) обставини.
1. У Змієві ви візьмете човна й попливете за течією Північним Дінцем. 2. Весь час вітатимуть вас своїм щебетанням веселі жовтобрюшки, канарейкові трясогузочки (3 те. О. Вишні). 3. Важкий човен помаленьку й мляво сунувся по воді. 4. Усе село було залите абрикосовими та черешневими садами (3 те. І. Нечуя-Левщъкого). 5. Ще повні темряви, задуми безмовні ранішні ліси (М Нагнибіда).
3. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени. У дужках вкажіть кількість груп однорідних членів.
Рибалки поїхали на лиман, спустили човна на воду, поскладали усю рибальську снасть, здорові мережі й посуд (/. Нечуй-Левицький).
4. Запишіть спочатку номери речень, де виділені означення виступають однорідними, а потім тих, у яких означення неоднорідні.
1. Сумними довгими ключами летять у вирій журавлі (Б. Цепкий). 2. Зорі крізь щілини дивились поглядом тихим, далеким, гли¬боким (Л. Костенко). 3. Падав тихий лапатий сніг (О. Чорногуз).
4. Голубі, зеленкуваті, фіолетові присмерки спадають селом (І. Цюпа).
5. Спишіть, ставлячи, де потрібно, розділові знаки між виділеними однорідними членами речення.
1. Під вікном у нас на травичці жабка, мишка і півник жили в рукавичці. 2.1 добре тобі і весело на білому світі жиги (3 те. Л. Костенко).
Третій рівень
1. Прочитайте. Випишіть однорідні члени зі сполучниками, що їх з'єднують.
У дужках вкажіть різновид сполучника, скориставшись позначеннями:
а) — єднальний; б) — протиставний; в) — розділовий.
1. У материнському погляді не було ні фальші, ні лукавості, ні хитрування (О. Гончар). 2. Навколо тільки дрімучий тютюн, та мак, та кукурудзяні тополі (О. Довженко). 3. Чудовий килим опалого листя то спалахує криваво-червоним кольором, то виблискує ніжно-рожевим (Ю. Збанацький). 4. Тужлива пісня зринає з сопілки, та не розважає сумного серця (М. Коцюбинський).
2. Спишіть речення, вставляючи потрібні сполучники. Знайдіть однорідні
члени і підкресліть їх відповідно до ролі в реченні.
Нема ... саду,... надій,... спокою на змореному серці (Г. Чубач).
3. Замініть подані речення одним реченням з однорідними членами. Позначте їх як члени речення.
Кінський тупіт завмирав удалині. Врешті він зовсім затих.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однорідні означення
однією лінією, неоднорідні — двома.
1. Долину заповнював м'який передвечірній настрій (В. Шевчук). 2. Сірі широко розплющені очі дивилися на світ з упертою довірливістю {Є. Гуцало). 3. Великі темно-сірі очі втомлено дивилися кудись вниз {В. Козаченко).
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Перебудуйте речення так, щоб: а) узагальнююче слово стояло після однорідних членів; б) однорідні члени стояли після узагальнюючого слова й у середині речення.
Хай буде в нас усе казкове обличчя одяг і душа (І. Жиленко).
\ Четвертий рівень
1. Поширте речення так, щоб у ньому було два ряди однорідних членів. Позначте однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Насторожено шумів ліс.
2. Поширте подане речення спочатку однорідними означеннями, а потім —неоднорідними.
Сіється дощик.
3. Перебудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово з однорідними членами речення. Запишіть, вживаючи узагальнююче слово перед однорідними членами та після них.
У зіницях печалі відбиваються люди, дерева, обличчя (Л. Костенко).
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Тут ні сонця ані зірниць ані берега сірих брил (Т. Коломієць). 2. У серці в мене благодатна осінь і дні журби і дні листків зів'ялих (Н. Кащук). 3. Все буває у серці людському тихий смуток і гордий гнів п'яне щастя і просто втома чорний розпач і світлий порив (В. Коротпич).
Тематична робота 2 Варіант 2
Перший рівень
1. У якому реченні однорідні члени поєднані сполучниковим зв'язком?
а) Сонце сипнуло промінням, теплом (Г. Хотпкевич).
б) Крізь виноградне листя веранди росяно, червоно сходить сонце {О. Гончар).
в) Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля {О. Довженко).
г) Кущі й дерева струшували на лося синюватий іній {Є. Гуцало).
2. Вкажіть речення, у якому зв'язок між однорідними членами безсполучниковий, а) Сливи й черешні жадібно розтулюють перед тепловієм свої ле¬літки (М Рудь). б) Робота йшла злагоджено, весело, діловито (С. Плачннда). в) Пенсне поблискувало то тепло, то суворо (О. Донченко). г) Холод погнав на південь журавлів і лебедів (М Стельмах). 3. У якому реченні між однорідними членами змішаний зв'язок? а) Хтось наче наслав туман і на ліс, і на сад, і на нашу хату (М Стеблина). б) Курликання поволі стихає, розтає у високості (В. Чухліб). в) Павутиння обснувало тополі, верби, стіжки, тини (/. Нечуй-Левицький). г) Клени, осокори і берізки вже викинули клейкі листочки (/. Цюпа). 4. У якому реченні виділено однорідні підмети? а) Мине тиждень, і осінь перебере свої законні повноваження (В. Скуратівський). б) І земля, і люди, і птиця скучили за весною (М Стельмах). в) Вітер стих, і чистий, свіжий сніг сяяв під блакитним наметом неба (М. Коцюбинський). г) Підпливають верби кучеряві, і синіють луки заливні (В. Тка-5. У якому реченні позначено однорідні присудки? а) Співає день, співають клени, лопоче сонячна стріла {Б.-І. Ан-тонич). б) Вода хлюпотіла, розливалася через верх кількома живими ців¬ками (В. Земляк). в) І роси, і птиці, і трави з зорею вітають мене (В. Сосюра). г) І сонце світить, і сніг куриться (В. Сосюра). 6. Вкажіть речення з однорідними додатками. а) Спить ліс і очерет (Л. Українка). б) Гриньо глянув на рум'яний, пухкий пиріжок (Н. Бічуя). в) Ігор зібрав всі дощечки та цурпалки за сараєм (М Чаба-нівський).
г) Степ дедалі втрачав свої барви, свою весняну моложаву свіжість (О. Гончар).
7. У якому реченні виділено однорідні обставини?
а) Ми йдемо по Львову, тчемо по дорозі килимок-розмову (Д. Павличко).
б) Вода в ріці сурмила срібно-срібно (Я Грабовський).
в) Важкий човен помаленьку й мляво сунувся по воді (/. Нечуй-Левицький).
г) Навколо тихо бринів золотий півсон передосіннього степу (М. Стельмах).
8. У якому реченні виділено однорідні означення?
а) Ніч була хмарна, беззоряна (/. Цюпа).
б) У щире серце щире слово знаходить шлях обов'язково (І. Гончаренко).
в) Ліс зустрів мене як друга... пізнім дзвоном солов'їним, ніжним голосом зозулі (М. Рильський).
г) Настане душне, гаряче літо (/. Нечуй-Левицький),
9. У якому реченні виділено неоднорідні означення?
а) Над озером пливла м'яка й тендітна тиша (М. Хвильовий).
б) На тлі чистого, блакитного неба киплять зелені тополі (7. Цюпа).
в) Увечері дмухнув теплий вологий вітер (О. Довженко).
г) Брудні та важкі хмари вистилали високе небо (О. Гончар).
10. У якому реченні є поширені однорідні члени?
а) На пагорбах росли смереки й кипариси (Ю. СмЬлич).
б) Дрібненький зяблик моститься десь на верху явора та ще й уміло ховає своє гніздечко від людського ока (Є. Гуцало).
в) Тисячі голосів зливаються в гарячий, розморений, одурманюючий гул (О. Гончар).
г) Повітря духмяне, тепле (Є. Гуцало).
11. Вкажіть речення з узагальнюючим словом при однорідних членах.
а) Усе заснуло (Леся Українка).
б) Всюди було рівно, біло (М. Коцюбинський).
в) Все своє дитинство я ходив по насінню (О. Довженко).
г) Усе одбивається в пісні, як в морі: рожева зоря, й червоная кров, і темна ненависть, і ясна любов (Леся Українка). 12. У якому реченні узагальнююче слово стоїть після однорідних членів?
а) Папери були скрізь: і на столі, і на полицях (М. Коцюбинський).
б) Він мав обрати величний спосіб життя і дотримуватися його в усьому: в поведінці, в мові, в одязі, в умінні прийняти простого втікача і великого князя суздальського (Я. Загребельний).
в) Все буває у серці людському: тихий смуток і гордий гнів, п'яне щастя і просто втома, чорний розпач і світлий порив (В. Коротич).
г) Чи влітку, чи в осінню негоду, чи в найлютішу зимову заметіль — завжди до нього могли постукати (О. Гончар).
Другий рівень
1. Розгляньте однорідні члени в поданих реченнях. Запишіть номери речень
у певному порядку відповідно до виду зв'язку між однорідними членами:
1) сполучниковий; 2) безсполучниковий; 3) змішаний.
1. Дівчата позбігались, покидали сапи (І. Нечуй-Левицький).
2. Літо розгортало свої зелені стяги по степах, ярах і дібровах
(/. Цюпа). 3. Стояла я і слухала весну (Леся Українка).
2. Прочитайте речення. Запишіть їхні номери в певному порядку відповідно
до того, якими членами речення є виділені однорідні члени: 1) підмети;
2) присудки; 3) означення; 4) додатки; 5) обставини.
1. У ясних, відстояних криницях ще сузір'я ночі догора (М. Нагнибіда) 2. В хаті пахло чебрецем, свіжою травою (А. Шиян). 3. Вересень перебрав собі ключі в серпня, буйно зеленів отавами на луках, заплітав павутиння в повітрі (/. Цюпа). 4. Я про все співаю молодо і дзвінко (В Сосюра). 5.1 вам згадаються садок, високий ґанок, летючі зорі, тиха літня ніч (Леся Українка).
3. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени. У дужках вкажіть кілкість груп однорідних членів.
Летять, пливуть, і сурмлять ув імлі шовкові, й жовті, й сизопері птиці (А. Малишко).
4. Запишіть спочатку номери речень, де виділені означення виступають однорідними, а потім тих, у яких означення неоднорідні.
1. Спиваю сік густий з терпких морозних грон (І. Драч). 2.3 кленового пагона зірвався широкий жовтий лист (Гр. Тютюнник).
3. Сиві, рожеві, блакитні дими кучеряві плинуть з високих, мов башти, стрімких димарів (М Рильський). 4. Над урочищем зринув червоний і глибокий місяць (Гр. Тютюнник).
5. Спишіть, ставлячи, де потрібно, розділові знаки між виділеними однорідними членами речення.
1. Вереск регіт галас і гуркіт по вінця виповнили кімнату (Ю. Яновський) 2. З того часу минули і бурі і громи (X. Алчевська).
% ( Третій рівень
1. Прочитайте речення. Випишіть однорідні члени зі сполучниками, що їх з'єднують. У дужках вкажіть різновид сполучника, скориставшись позначеннями:
а) — єднальний; б) — протиставний; в) — розділовий.
1. Всі огорожі поламаю, але нікуди не втечу (Г. Чубач). 2. Роби, що хоч. Ридай або радій. Неси свій хрест. Все інше — позосталість (77. Костенко). 3. На болях серця проростають і людяність, і незрадливість, і скарби душі (М Стельмах).
2. Спишіть речення, вставляючи потрібні сполучники. Знайдіть однорідні члени і підкресліть їх відповідно до ролі в реченні.
Не оплакуй ... мрій, ... згадок, загуби своїм прикрощам лік. Щастя треба на всяк випадок, сили треба — на цілий вік (Л. Костенко).
3. Замініть подані речення одним реченням з однорідними членами. Позначте їх як члени речення.
Ллється море. Воно плеще в берег. Воно б'ється в сірі скелі.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однорідні означення однією лінією, неоднорідні — двома.
1. Темний осінній вечір стоїть за вікнами (В. Козаченко). 2. Сірі ледве помітні в тумані плавні непривітливо шуміли (М Коцюбинський). 3. В тихій воді було видно синє глибоке небо (/. Нечуй-Левицький).
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Перебудуйте речення так, щоб: а) узагальнююче слово стояло після однорідних членів; б) однорідні члени стояли після узагальнюючого слова й у середині речення.
Усе ніби поменшало і звузилось і дорога і городи і стежка в березі і круча над Россю (/. Нечуй-Левицький).
Четвертий рівень
1. Поширте речення так, щоб у ньому було два ряди однорідних членів. Позначте однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
На лугах пахло мокрою травою.
2. Поширте подане речення спочатку однорідними означеннями, а потім —неоднорідними.
Чується подих ночі.
3. Перебудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово з однорідними членами речення. Запишіть, вживаючи узагальнююче слово перед однорідними членами та після них.
Ніщо не брязнуло, не.тріснуло, не хруснуло.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Весна владарювала над долами і горами над полем і сосновим бором (/. Цюпа). 2.1 роси і птиці і трави з зорею вітають мене (В. Сосюра). 3. Весь степ і лиман і озеро і море все закуталось у якийсь чарівний тихий світ повилось прозорчастим сизим туманом (/. Нечуй-Левицький).
Тематична робота 2 ь Варіант З
Перший рівень
1. У якому реченні однорідні члени поєднані сполучниковим зв'язком?
а) Зацвіли луги, діброви (У. Франко).
б) Вітер був просякнутий холодом і запахом сіна (Є. Гуцало).
в) Ніжні, тихі зорі спадали з неба {Леся Українка).
г) Лише прапам'ять долинає звідти, переливає золотий пісок (Л. Костенко).
2. Вкажіть речення, у якому зв'язок між однорідними членами безсполучниковий.
а) На землі і в повітрі білів сніг (М. Коцюбинський).
б) У вогкому струмені вітру долинав сухий, різкуватий звук (Є. Гуцало).
в) Наступав холодний та сумний вечір (А. Тесленко).
г) Сонце зігріло і сніг, і густий садок, і річку в балці (Г. Хоткевич).
3. У якому реченні між однорідними членами змішаний зв'язок?
а) Пахло пилом, токами, бензином (О. Гончар).
б) А вгорі дрімала жовто-зелена тиша осені й наче уві сні ронила
листя (Гр. Тютюнник).
в) В печері щось завило, залулукало (Л. Костенко).
г) Киплять, ревуть і піняться потоки (Л. Костенко).
4. У якому реченні виділено однорідні підмети?
а) Гуляють хмари, сонце спить (О. Донченко).
б) В повітрі дощ, і гречка пахне тепло (М Рильський).
в) Тягнуться до сонця і квітки, і трави (В. Сосюра).
г) Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в яблуневому
цвіті (С. Васильченко).
' 5. У якому реченні позначено однорідні присудки?
а) Проходять роки, і цілі віки минають (Є. Летюк).
б) Ввижалась юність безконечна, безмежна бачилась весна
(М Нагнибіда).
в) У верховіттях вітер колобродить, сумус стежка дичками внатрус (Л. Костенко).
г) Листя дуба пожовкло, потемніло (О. Копиленко).
6. Вкажіть речення з однорідними додатками.
а) Інеєм були покриті надбережні очерети і потойбічні кущі лоз {А. Шиян).
б) Віє свіжістю лугу й ріки у вікно (В. Сосюра).
в) Дощ ураз вимочує акуратно зачесане волосся і курточку (В. Винниченко).
г) Зрідка видніються над ковилами кулясті кущі верблюдки, кермена та молодого кураю (О. Гончар).
7. У якому реченні виділено однорідні обставини?
а) В озерах купаються хмари, а ріки пливуть в берегах, мов потоки музики (Л. Первом айський).
б) Дороги нізвідки не починаються і не кінчаються ніде {О. Гончар).
в) А літо йде полями і гаями (А. Малишко).
г) Місяць переплигує з хмари на хмару (Ю. Збанацький).
8. У якому реченні виділено однорідні означення?
а) Мати заклопотана, зажурена, марна (С. Васітьченко).
б) Дорошенко приязно й неквапливо вітається з людьми
(О. Гончар).
в) Ніжні, тихі зорі спадали з неба (Леся Українка).
г) Веселе сонечко сховалось в веселих хмарах весняних (Т. Шевченко).
9. У якому реченні виділено неоднорідні означення?
а) Посмішка освітила її старе, вив'ялене обличчя (7. Сенченко).
б) У місячно-зоряні ночі не спить врожайне поле (7. Цюпа).
в) Серед долини зеленіють густі та високі верби (/. Нечуй-Левицький).
г) Погідне блакитне небо дихало на землю теплом (М Коцюбинський).
10. У якому реченні є поширені однорідні члени?
а) Небо висвічувалось чистою, ясною блакиттю (Ю. Яновський).
б) Над хащами і зворами, над плаєм тужливо полинула пісня
трембіти (/. Чендей).
в) А соловейко варакушка не відмовляється ні від сухого листячка, ні від торішньої трави (Є. Гуцало).
г) Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, поплила (М Рильський).
11. Вкажіть речення з узагальнюючим словом при однорідних членах.
а) Неначе за вічну провину судилось людині оце: побачити щастя
у спину, а горе своє — у лице (Л. Талалай).
б) Всі розступилися на крик (В. Винниченко).
в) Там все було важке: і свинцева дніпровська вода, і хмари низькі в
надвечір'ї над тими темними цятками по зеленому (О. Гончар).
г) Весь люд заніміло дивився на зворушливу сцену (В. Земляк).
12. У якому реченні узагальнююче слово стоїть після однорідних членів?
а) На полях чулися невиразні шерехи: то тріск сухого бур'яну під чиїмись обережними кроками, то причаєне шарудіння, то стриманий писк (Г Тютюнник).
б) І дзвінке повітря, і дзвінкі гори, і ліси — все, здавалося, починало від кожного слова бриніти, як грандіозна мембрана (О. Гончар).
в) Насправді ж музика — це все: і спів, і чистота, і птахи ці, і хмаровиння (В. Коротич).
г) Тиша була наповнена всякими звуками: і дзвінкою піснею жайворонка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестом стиглого жита (М. Коцюбинський).
Другий рівень
1. Розгляньте однорідні члени в поданих реченнях. Запишіть номери речень в певному порядку відповідно до виду зв'язку між однорідними членами:
1) сполучниковий; 2) безсполучниковий; 3) змішаний.
1. На фоні темно-синього вечірнього неба явори гойдались на вітрі й тихо шелестіли. 2. Небо над головою чисте, прозоре (З те.
1. Цюпи). 3. Дорожнім відволоженим пилом, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч (М. Стельмах).
2. Прочитайте речення. Запишіть їхні номери в певному порядку відповідно до того, якими членами речення є виділені однорідні члени: 1) підмети;
2) присудки; 3) означення; 4) додатки; 5) обставини.
1. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає (Леся Українка). 2. Зерно і камінь, суша і вода достойні бути зображені в картині (А. Малишко). 3. Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В. Сосюра). 4. Маяк навперемін кладе на море то червону, то зелену смугу (Ю. Яновський). 5. А вечір сіє звідусіль то перші шматки пі¬сень, то жіноче цокотіння, то парубочий перегук (М. Стельмах).
3. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени. У дужках вкажіть кількість груп однорідних членів.
Тільки млява, боязка людина не любить і боїться риску (Леся Українка).
4. Запишіть спочатку номери тих речень, де виділені означення виступають однорідними, а потім тих, у яких означення неоднорідні.
1. Лупиться під палаючим сонцем старенький, вимитий дощами дах (Ю. Збанацький). 2. В хаті стояв густий передсвітанковий морок (Гр. Тютюнник). 3. Світало. Голубі, сині, фіолетові, рожеві пасма снували над горами (/. Цюпа). 4. Київські сизі гори стали фіолетові (/. Нечуй-Левицький).
5. Спишіть, ставлячи, де потрібно, розділові знаки між виділеними однорідними членами речення.
Серед загального сіро-зеленого кольору землі і полів радісно ве¬селили око яскраво-червоні сині й жовті фарби (Ю. Смолич).
Третій рівень J
1. Прочитайте. Випишіть однорідні члени зі сполучниками, що їх з'єднують. У дужках вкажіть різновид сполучника, скориставшись позначеннями:
а) — єднальний; б) — протиставний; в) — розділовий.
1. З моря долітав то рев прибою, то завивання сирени (О. Гончар). 2. Наступав холодний та сумний вечір (А. Тесленко). 3. Було життя осяяне красою, любов і честь цінились над життя (Л. Костенко). 4. Мужню душу похилить горе, та не зломить (І. Франко).
2. Спишіть речення, вставляючи потрібні сполучники. Знайдіть однорідні
члени і підкресліть їх відповідно до ролі в реченні.
Маки процвітають ... білим, ... сивим, ... червоним цвітом (Марко Вовчок).
3. Замініть подані речення одним реченням з однорідними членами. Позначте їх як члени речення.
Пестливо тремтить листя на осичині. Осичина струнка та висока.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однорідні означення
однією лінією, неоднорідні — двома.
1.Згори, від повного місяця, лилось блакитне холодне сяйво (/. Нечуй-Левицький). 2. Падали на пісок сині зелені жовті жовтогарячі кружала снігу (Панас Мирний). 3. Легкий синюватий пар здіймається над розігрітою землею (В. Козаченко).
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Перебудуйте речення так, щоб: а) узагальнююче слово стояло після однорідних членів; б) однорідні члени стояли після узагальнюючого слова й у середині речення.
Все блищить новизною будинки посадки вулиці квіти (О.Довженко).
Четвертий рівень
1. Поширте речення так, щоб у ньому було два ряди однорідних членів. Позначте однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Маленькі вулички ховались у яблуневому цвіті.
2. Поширте подане речення спочатку однорідними означеннями, а потім —неоднорідними.
У степу шумлять дуби.
3. Перебудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово з однорідними членами речення. Запишіть, вживаючи узагальнююче слово перед однорідними членами та після них.
Ні спека дня, ні бурі, ні морози не вб'ють мою любов живу.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Словом можна вбити й оживити поранити й вилікувати розсіяти сумнів і засмутити (В. Сухомлинсъкий). 2.1 холодно й сумно і темно навколо (X. Алчввсъка). 3. Ранішній степ і відкрите небо над ним і по-дівочому беззахисні тополі все, причаївшись, наче ждало якогось нещастя (О. Гончар).
Тематична робота 2 Варіант 4
Перший рівень
1. У якому реченні однорідні члени поєднані сполучниковим зв'язком?
а) Золотий вогонь палахкотів посеред хижі, розганяв нічний холод (П. Загребельний).
б) Тут і ягнята, і жінки, і дітки сидять у дощ під шкурами кибитки (Л. Костенко).
в) А джура мій мовчить, пришпорює коня (Л. Костенко).
г) Посеред протоки, посеред зоряного плеса човен темніє (О. Гончар).
2. Вкажіть речення, у якому зв'язок між однорідними членами безсполучниковий.
а) Данило кличе за собою малого, проте бідового песика Кузьму (Гр. Тютюнник).
б) Хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах (М. Стельмах).
в) Солома їжиться від паморозі і аж рипить (Гр. Тютюнник).
г) Закутуючись у білий сніг, Медвинець і молодшав, і кращав (Є. Гуцало).
3. У якому реченні між однорідними членами змішаний зв'язок?
48
а) Тоненький струмок диму поволі піднявся над сторожкою, понад віттям дерев (Гр. Тютюнник).
б) Листя димить по городах, по дворах (Є. Гуцало).
в) Були до ранку в тому селищі великі ігри, танці і веселощі (Л. Костенко).
г) Полум'я од вогнища то шугало вгору червоними шпичками, то гнулося дугою од вітру, то й зовсім згасало (Гр. Тютюнник).
4. У якому реченні виділено однорідні підмети?
а) За вербами на пагорбі хати біліють, і баня церкви невеликої з- за дерев виблискує (М. Красуцькиії).
б) А на землі синьоокі проліски, перші фіалки соромливо піднімають голівки (М. Стельмах).
в) І вже починаєш не час цінувати, а мить (Б. Олійник).
г) Вже листопад підкрався з-за дубів, і гай знімає золоту перуку (77. Костенко).
5. У якому реченні позначено однорідні присудки?
а) То шумів зелений лист, то в вінку мінився злотом ряст весняний (Леся Українка).
б) «І кудись котилась хмар навала, і сміялась осінь за вікном
(В. Сосюра).
в) Осінній вітер одгуляв, затих (Л. Костенко).
г) Поринули весняні води, задзюрчали струмочки (М. Коцюбинський).
6. У якому реченні виділено однорідні додатки?
а) Не зустрічаються з горами гори, а братаються люди з людьми (В. Лучук).
б) Промчала та буря-негода палка наді мною, але не зломила мене (Леся Українка).
в) Далеке море одкрило широкі обійми землі (М. Коцюбинський).
г) Люди повинні більше дивитися на зорі, на Стожари, на Чумацький Шлях (М. Стельмах).
7. У якому реченні виділено однорідні обставини?
а) Звився жайворонок високо під чисте небо (М. Коцюбинський).
б) Вітер з заходу дув поривчасто й непостійно (Ю. Смолич).
в) Вересень буйно зеленів отавами на луках, заплітав павутиння в повітрі (/. Цюпа).
л а
г) Сонце було ласкавим до води, дерев, квітів і дівочої краси
(М Стельмах).
8. У якому реченні виділено однорідні означення?
а) Тютюн був високий, густий-прегустий (О. Довженко).
б) Покотилася зірка з вечірнього неба, вітер листя зірвав з пожовклого клена (77 Кащук).
в) На живих гілках дуба проростають зелене листя, молоде пагіння (7. Цюпа).
г) Лагідне, шовковисте повітря весни купає мої очі (Є. Гуцало).
9. У якому реченні виділено неоднорідні означення?
а) Перед нашими очима біжать сірі, сумні лани (М Івченко).
б) Наступав холодний та сумний вечір (А. Тесленко).
в) Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь (М. Коцюбинський).
г) Серед загального сіро-зеленого кольору землі і полів радісно веселили око яскраво-червоні, сині, жовті фарби (Ю. Смолич).
10. У якому реченні є поширені однорідні члени?
а) Недарма осінь нас охотить до дії, руху, поривань (В. Бичко).
б) Десна тихо і плавно котила хвилі до Дніпра (О. Десняк).
в) Парк прикрашали статуї, фонтани, альтанки (П. Жур).
г) Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожирає тіні на землі (М. Коцюбинський).
11. Вкажіть речення з узагальнюючим словом при однорідних членах.
а) Усі мужчини говорили прозою (77. Костенко).
б) Всі ми про щось мрієм у дитинстві (77. Костенко)
в) Летиш і милуєшся всім: сріблястою нехворощю, лісосмугами і ворохами золотого зерна (О. Гончар).
г) Мої літа— не монотонні дублі: Я змінююсь, як світанковий плуг {Д. Павличко).
12. У якому реченні узагальнююче слово стоїть після однорідних членів?
а) Все тут мовби однакове: і похилені до води вільхи, і засніжені береги (77. Загребельний).
б) Лози, висип, кручі, ліс — усе блищить і сяє на сонці (О. Довженко).
в) Надворі повсюди лежала роса: на пожовклій траві осінній, на круглій павутині попід стріхою у хліві, на капустах у городі (Гр. Тютюнник).
г) Серед яблунь і вишень біліє хатина. Все знайоме і рідне до болю в душі: і криниця в саду, і червона калина (М. Луків).
Другий рівень
1. Розгляньте однорідні члени в поданих реченнях. Запишіть номери речень в певному порядку відповідно до виду зв'язку між однорідними членами:
1) сполучниковий; 2) безсполучниковий; 3) змішаний.
1. Над городами, журавлями і підсиненими оселями маревом тремтів росяний сон (М. Стельмах). 2. Серед долини зеленіють густі та високі верби (7. Нечуй-Левицький). 3. Я часто спав у насінні, в литі, в просі, в ячмені (О. Довженко).
2. Прочитайте речення. Запишіть їхні номери в певному порядку відповідно
до того, якими членами речення є виділені однорідні члени: 1) підмети;
2) присудки; 3) означення; 4) додатки; 5) обставини.
1. Вечір був м'який, теплий, густо настояний на степових пахощах (О. Гончар) 1. Пісок на урвищах берегів і туман над річкою набрякли густим червоним мороком (Гр. Тютюнник). 3. Кол ;со терпко пахне гарячою гумою та пилом невідомих доріг (О. Гончар). 4. Маятник стінного годинника повільно, розмірено одбивав секунди — тік-так (А. Головко). 5. Почувся знадвору тихий, проте знайомий голос (7". Тютюнник).
3. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени. У дужках вкажіть кількість груп однорідних членів.
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів (М. Стельмах).
4. Запишіть спочатку номери речень, де виділені означення виступають однорідними, а потім тих, у яких означення неоднорідні.
1. Під горою веселками блищав Дніпро. По ньому рясно снували червоні й фіолетові вогники (Я. Баш). 2. Сипало з неба сухою холодною потертю (77. Загребельний). З, Осінній вітер кинув до середини цілу хмару дрібного холодного пилу (М. Коцюбинський). 4. Дощик осінній, уїдливий, дрібний падає, сиплеться, ллється (Г Чупринка).
5. Спишіть, ставлячи, де потрібно, розділові знаки між виділеними однорід3ними членами речення.
1. Є в коханні і будні і свята (В. Симоненко). 2. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід витримка і гарт (Л. Костенко).
Третій рівень
1. Прочитайте. Випишіть однорідні члени зі сполучниками, що їх з'єднують. У дужках вкажіть різновид сполучника, скориставшись позначеннями:
а) — єднальний; б) — протиставний; в) — розділовий.
1. То музика нагадує про вас, то раптом ця осіння хуртовина (Л. Костенко). 2. Промчала та буря-негода палка наді мною, але не зломила мене (Леся Українка). 3. Не було ні зустрічі, ні туги. Не було пориву і жалю (Л. Костенко).
2. Спишіть речення, вставляючи потрібні сполучники. Знайдіть однорідні члени і підкресліть їх відповідно до ролі в реченні.
Хоч на щастя життя багате, Але кожну людину ждуть ... печалі,... сум,... втрати, І не можна їх обминуть (В. Симоненко).
3. Замініть подані речення одним реченням з однорідними членами. Позначте їх як члени речення.
Під вікном горобці. Вони б'ються і цвірінькають.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однорідні означення однією лінією, неоднорідні — двома.
1. Стояло сухе осіннє надвечір'я. 2. Все було окутане чорною непроглядною тьмою (З те. О. Гончара). 3. Над водою пропливало легеньке білосніжне павутиння (Ю. Збанацький).
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Перебудуйте речення так, щоб: а) узагальнююче слово стояло після однорідних членів; б) однорідні члени стояли після узагальнюючого слова й у середині речення.
Поволі все зникає море скелі земля (М. Коцюбинський). Четвертий рівень
1. Поширте речення так, щоб у ньому було два ряди однорідних членів. Позначте однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Безшелесно стоять притихлі явори.
2. Поширте подане речення спочатку однорідними означеннями, а потім —неоднорідними.
Вітер шелестить соняшниками.
3. Перебудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово з однорідними членами речення. Запишіть, вживаючи узагальнююче слово перед однорідними членами та після них.
Усе міняється, оновлюється.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Чи сумно вас чи радісно читать, оповідання про велику драму? (Леся Українка). 2. Навколо великих людей і круг їхньої пам'яті завжди точиться явна чи приглушена боротьба (М. Рильський). 3. Навколо більшає росте і міниться увесь степ і загачене білими хма¬рами небо і одноногі скрипучі журавлі і полатані веселим зеленим мохом стріхи і блакитнева діброва під селом і чорнотіла туманцем підволохачена земля (М. Стельмах).
Тематична робота 2 Варіант 5
Перший рівень
1. У якому реченні однорідні члени поєднані сполучниковим зв'язком?
а) Ніч темна людей всіх потомлених скрила під темні, широкії крила (Леся Українка).
б) Парк прикрашали статуї, фонтани, альтанки (П. Жур).
в) Не заздрю ницим, і духовно вбогим, і хитро ситим в сонній тишині (А. Малишко).
г) Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожирає тіні на землі (М. Коцюбинський).
2. Вкажіть речення, у якому зв'язок між однорідними членами безсполучниковий.
а) Повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров (Гр. Тютюнник).
б) Тихо та ясно у материній душі (А. Головко).
в) Вітер в гаю нагинає лозу і тополю (Т. Шевченко).
г) Йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу (Л. Костенко).
3. У якому реченні між однорідними членами змішаний зв'язок?
а) Тужлива пісня зринає з сопілки, та не розважає сумного серця (М. Коцюбинський).
б) В сторожці пахло сонцем, сухими теплими ящиками з-під насіння та деревієм (Гр. Тютюнник).
в) Пахнув дід теплою землею і трохи полином (О. Довженко).
г) Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня {Леся Українка).
4. У якому реченні виділено однорідні підмети?
а) Вітер стих, чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба (М. Коі(юбинський).
б) В долині зажовтіла кульбаба, сірі котики обліпили кущі верболозу (В. Грінчак).
в) І летять гуси, і летять журавлики (Б. Олійник).
г) Польові клени, осокори й берізки вже викинули клейкі листочки (7. Цюпа).
5. У якому реченні позначено однорідні присудки?
а) На розгорнуту книгу снігів опустився вечір і місячний підсмуток (М. Стельмах).
б) Зітхнула хвиля, і зітхнув Ярослав (М. Стельмах).
в) Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники (У. Нечуй-Левицький).
г) Тигристе кошеня випірнуло з щілини в паркані, примружилося, згорнулось пухнастим клубком (Є. Гуцало).
6. У якому реченні виділено однорідні додатки?
а) Я обіймаю землю молодую, сніги палю, як вітер-весновій (Д.Павличко).
б) Скоро ранок зіпнеться на сині, розбурхані води (Є. Гуцало).
в) Чорніє поле, і гай, і гори (Т. Шевченко).
г) Вони вже знали деякі вакцини, мікстури, зілля і настої трав (Л. Костенко).
7. У якому реченні виділено однорідні обставини?
а) Заходить сонце в золотих лісах, на стовбурах палахкотить лисиця (77. Павличко).
б) В'ється стежка по долин' і ховається в гаю (М. Сингаївський).
в) Гірко й густо пахли коноплі (Є. Гуцало).
г) Раніше почало вставати сонце, щиріше доглядати землю (М. Коцюбинський).
8. Знайдіть речення з однорідними означеннями.
а) Спокійно, розважливо тече розмова (О. Гончар).
б) Пелюстки цвіту сліпучо-білі, ніжні (В. Бабляк).
в) Заходила тепла,тиха, лагідна ніч (В. Козаченко).
г) Повітря було холодне і чисте (Є. Гуцало).
9. У якому реченні виділено неоднорідні означення?
а) Настане душне, гаряче літо (7. Нечуй-Левицькии).
б) Тиха червнева ніч стала оволодівати землею (Гр. Тютюнник).
в) Голубі, зеленкуваті, фіолетові присмерки спадають селом
(7. Цюпа).
г) Зелень на деревах була молода і свіжа (Є. Гуцало).
10. У якому реченні є поширені однорідні члени?
а) Перелітні пташки прощалися з садом, полем і лісом (7. Чендей).
б) Осліпло темне громаддя будинків, таємничістю наповнювались
парки, сквери (О. Гончар).
в) Дощові крапельки на деревах і в травах мерехтіли червоно-зеленими іскорками (Гр. Тютюнник).
г) Вересень причепив до свого бриля червоний кетяг калини й
нитку бабиного літа (М. Стельмах).
11. Вкажіть речення з узагальнюючим словом при однорідних членах.
а) Тепер поляна пустинна, як і все навколо (Є. Гуцало).
б) Тут все моє: і луг, і гай (Олександр Олесь).
в) Кругом багаття заметушились люди (Панас Мирний).
г) Усе заснуло, заснуло й горе (Леся Українка).
12. У якому реченні узагальнююче слово стоїть після однорідних членів?
а) Скрізь червоно: на небі, і на узгір'ях, і на горі (Марко Вовчок).
б) Все зникло, наче в казці: місто, гори, поле, гай (Леся Українка).
в) Бадилина, пташка, кущик— усе звикає до життя в сутінках
(Є*. Гуцало).
г) Наближення зими у всьому серце чує: і в шелесті лісів, і в вітрі,
і в стежках (В. Сосюра).
Другий рівень
1. Розгляньте однорідні члени в поданих реченнях. Запишіть номери речень в певному порядку відповідно до виду зв'язку між однорідними членами: 1) сполучниковий; 2) безсполучниковий; 3) змішаний.
1. Дрижать, біжать живі акорди (Г. Чупринка). 2. Далеко в степу за ожередами соломи вставала, вищала й розпухала чорна грозова туча (Гр. Тютюнник). 3. Від землистого щільника ледь-ледь пахло во¬ском та нектаром польових квітів (Є. Гуцало).
2. Прочитайте речення. Запишіть їхні номери в певному порядку відповіднодо того, якими членами речення є виділені однорідні члени: 1) підмети; 2) присудки; 3) означення; 4) додатки; 5) обставини.
1. Мокрий сніг гірко пах полином і тихо шумів од вітру. 2. Небо мінилося то жовтогарячими, то густо-червоними, то просинюва-
тими барвами (З те. Гр. Тютюнника). 3. У нього промайнуло в голові і дитинство, і дитячі роки на шаланді, і нічні влови, і неосяжний простір моря (Ю. Яновський). 4. Не втекти їй від себе, від свого сму¬тку (А/. Олійник). 5. Я повернусь увечері або вночі (Ю. Смолич).
3. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени. У дужках вкажіть кількість груп однорідних членів.
На жоржини, на троянди ранок чистий, золотистий сипле сльози-діаманти (Г. Чупринка).
4. Запишіть спочатку номери речень, де виділені означення виступають однорідними, а потім тих, у яких означення неоднорідні.
1. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь (М Коцю¬бинський). 2. Каштани хитають привітним і теплим гіллям (В. Соб-ко). 3. Настане душне, гаряче літо (/. Нечуй-Левицький). 4. У тихій воді було видно синє глибоке небо (/? Нечуй-Левицький).
5. Спишіть, ставлячи, де потрібно, розділові знаки між виділеними однорідними членами речення. w
1. Кохати— нові землі відкривати нюанси нові і відтінки нові (/. Драч). 2. Той клавесин і плакав і плекав чужу печаль (Л. Кос¬тенко).
. Третій рівень
1. Прочитайте. Випишіть однорідні члени зі сполучниками, що їх з'єднують. У дужках вкажіть різновид сполучника, скориставшись позначеннями: а) — єднальний; б) — протиставний; в) — розділовий.
1. Після кількатижневих туманів та мряк вперше стало на години (О. Гончар). 2. Замріє коли-не-коли гайок чи діброва (О. Ільченко).
3. Летить крізь теплі ночі і світанки на кур'єрській швидкості життя (Д. Луценко). 4. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).
2. Спишіть речення, вставляючи потрібні сполучники. Знайдіть однорідні члени і підкресліть їх відповідно до ролі в реченні.
Він чув ... сміх, ... плач, ... спів, ... крик. Він бачив погляди ... злі,
... привітні (Є. Летюк).
3. Замініть подані речення одним реченням з однорідними членами. Позначте їх як члени речення.
У поріділому плетиві гілок червоніли кетяги. Це були глід та горобина.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однорідні означення однією лінією, неоднорідні — двома.
1. Поблідла місячна скибка висіла низько над сірим імлистим обрієм (В. Козаченко). 2. Зорі сплять на холодних морозами зв'ялених травах (Л. Перво.майсъкий). 3. Степ горить рівним жовто-зеленим вог¬нем (/. Нечуй-Левицький).
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Перебудуйте речення так, щоб: а).узагальнююче слово стояло після однорідних членів; б) однорідні члени стояли після узагальнюючого слова й у середині речення.
Надворі повсюди лежала роса на жовтій траві осінній на круглій павутині попід стріхою у хліві на капустах у городі (Гр. Тютюнник).
Четвертий рівень
1. Поширте речення так, щоб у ньому було два ряди однорідних членів. Позначте однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Небо здавалось бездонним.
2. Поширте подане речення спочатку однорідними означеннями, а потім —неоднорідними.
Вітерець колише трави.
3. Перебудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово з однорідними членами речення. Запишіть, вживаючи узагальнююче слово передьоднорідними членами та після них.
Легеньким серпанком рухливого туману пройняті і штормуюче море, і небо, і далекі, ледь окреслені хмари.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Чи дружина вірна чи скорботна мати чи сестра твоя шлють ті листи (О. Гончар). 2. Не визнаю ні любові ні дружби ні приятелювання до перших заморозків чи до першого грому (М Стельмах). 3. Любить він такі ночі безвечірні і цю тишу і якусь таємничу гармо¬нію у всій природі {О. Гончар). 4.1 земля і вода і повітря все поснуло (М Коцюбинський).
Тематична робота 2 Варіант 6
Перший рівень
1. У якому реченні однорідні члени поєднані сполучниковим зв'язком?
а) Осінню, вологим падолистом дихнув на них вітер {О.Донченко).
б) А степ сизіє, бузковіє, гасне {О. Гончар).
в) У материнському погляді не було ні фальші, ні лукавості, ні хитрування (О. Гончар).
г) Голубим, сріблястим блиском виграє Псел (/. Цюпа).
2. Вкажіть речення, у якому зв'язок між однорідними членами безсполучниковий.
а) Навколо тільки дрімучий тютюн та мак, та кукурудзяні тополі (О. Довженко).
б) Піднімалися з густого верхів'я дикі птахи-орли і могутнім помахом крил різали повітря {М. Івченко).
в) Моторошно гуде ліс, видзвонює крижаними кайданами(Гр. Тютюнник).
г) Іноді глибоку тишу порушує стукіт дятла чи шерех збитої гілкою кедрової шишки {О. Донченко).
3. У якому реченні між однорідними членами змішаний зв'язок?
а) Прилетіли ластівки і заходилися годувати пташенят {Гр. Тютюнник).
б) Дали в дорогу різних почастунків, лящів, тарані і місцевих трунків (Л. Костенко).
в) Замріє коли-не-коли гайок чи діброва {О. Ільченко).
г) Прохолода тиха, тьмяна обіймає знов мене (М Нагнибіда).
4. У якому реченні виділено однорідні підмети?
а) Уже скотилося із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце {Леся Українка).
б) На пагорбах росли стрункі смереки й кипариси {Ю. Смолич).
в) В лузі на осокорі кує зозуля, метелики літають над луговими квітами (У. Цюпа).
г) Спадає з клена зелен лист вечірньою годиною, і солов'їний тихий свист гуляє за долиною {А. Малишко).
5. У якому реченні позначено однорідні присудки?
а) Ніхто не міряв серця глибочінь, ніхто не знає меж його, ні краю {А. Малишко).
б) Темна хмара озвалась громом гучним, освітилась огнем блискавиці {Леся Українка).
в) Зашуміли дерева, заметались птахи {Гр. Тютюнник).
г) І ламалося гілля на дереві, і зривалося листя (С. Васильченко).
6. У якому реченні виділено однорідні додатки?
а) Літа ніколи не повертаються до людини, а людина завжди повертається до своїх літ {М. Стельмах).
б) Холодна осінь оповила землю сивими туманами (М Коцюбинський).
в) Я б забув і образу, і сльози {В. Сосюра).
г) На болях серця проростають і людяність, і незрадливість, і скарби душі (М Стельмах).
7. У якому реченні виділено однорідні обставини?
а) Падають зорі в долоні, і падає сон на траву (/. Драч).
б) Високо-високо залетіло вгору в дні свої останні бабине літо (С Васильченко).
в) Млостиво, гаряче-духмяно дихає тамариск {О. Гончар).
г) Роман усівся в садку під шовковицею {Б. Комар).
8. У якому реченні виділено однорідні означення?
а) День був ясний, теплий, весняний {О. Іваненко).
б) Небо було безхмарне й блискучо-синє (М Коцюбинський).
в) Зелені поля починають палати жовто-зеленим вогнем {В. Бабляк).
г) Ось уже з місяць стоять теплі, погожі, навіть спекотні дні
(/. Цюпа).
9. У якому реченні виділено неоднорідні означення?
а) Над озером пливла м'яка й тендітна тиша (М. Хвильовий).
б) Чистий, свіжий сніг сяяв під блакитним наметом неба (М. Коцюбинський).
в) Чарівниця-осінь починає розвішувати на гілках перші золоті дукати чарівного листя (Ю. Заверуха).
г) Безжурна, безводна, безлісна земля розлягається навкруги (О. Гончар).
10. У якому реченні є поширені однорідні члени?
а) Безжурна, безводна, безлісна земля розлягається навкруги
(О. Гончар).
б) Сумно і голо чорніють кущі (М. Луків).
в) Ніч надійшла непомітно, швидко (Ю. Смолич).
г) Юркович стежить за рівним бігом коня, за його вигнутою, гривастою шиєю, за широким, вичесаним до блиску крупом
(Д. Бедзик).
11. Вкажіть речення з узагальнюючим словом при однорідних, членах.
а) Читав він без певної системи все, що попадало до рук (Б. Антоненко-Давидович).
б) Усі вмирають рівні перед Богом (Леся Українка).
в) Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко).
г) Усе було палким в годину творчу: і небо, і земля, і камінь, і різець (Леся Українка).
12. У якому реченні узагальнююче слово стоїть після однорідних членів?
а) Куди не повернешся — скрізь земля: і згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч (О. Іваненко).
б) Усе його цікавило: дорога, ліс, окопи під лісом (Ю. Збанацький).
в) Все поволі зникає: море, скелі, земля (М. Коцюбинський).
г) Гомін різноплемінних мов, калейдоскоп облич, паркий подих тропіків і гул Атлантики — все він приніс з навколосвітніх мандрів сюди, на рідний степовий берег (О. Гончар).
Другий рівень
1. Розгляньте однорідні члени в поданих реченнях. Запишіть номери речень в певному порядку відповідно до виду зв'язку між однорідними членами:
1) сполучниковий; 2) безсполучниковий; 3) змішаний.
1. Вві сні я бачив сонце, і поле безмежне, і стежки без краю в достиглих хлібах (Ю. Збанацький). 2. Я бачив квітучі долини, скелясті альпійські хребти, морські бірюзові глибини, далекі заморські порти (Л. Дмитерко). 3. Люблю я осіннії квіти, прощальну красу вечорів, і сині оголені віти, і вітру холодного спів (В. Сосюра).
2. Прочитайте речення. Запишіть їхні номери в певному порядку відповіднодо того, якими членами речення є виділені однорідні члени: 1) підмети;
2) присудки; 3) означення; 4) додатки; 5) обставини.
1. З моря долітав то рев прибою, то завивання сирени (О. Гончар). 2. У полі зацвітуть пахучі, ніжні, голубі фіалки (О. Гончар).
3. Вилізли тіні з садків, з-під стріх, із-за повіток (А. Головко).
4. Сонце обливало землю рожевим цвітом і ніжно цілувало тисячами своїх гарячих іскорок (Панас Мирний). 5. Найвище уміння — почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе (Л. Костенко).
3. Спишіть речення. Підкресліть однорідні члени. У дужках вкажіть кількість груп однорідних членів.
Рожеві, зелені, голубі, оранжеві, білі кольори заливали світ і п'янили свідомість (О. Чорногуз).
4. Запишіть спочатку номери тих речень, де виділені означення виступають однорідними, а потім тих, у яких означення неоднорідні.
1. Свіже весняне повітря лоскоче мене, бадьорить (О. Гончар). 2. Переливчастий міцний тенор неспішно й привільно вивів перші слова величної пісні (М. Стельмах). 3. Червоні, жовтогарячі й жовті веселчині смуги були такі ясні, неначе горіли тихим полум'ям (7. Нечуй-Левицький). 4. Знову потекли теплі, лагідні, задумливі дні (В. Козаченко).
5. Спишіть, ставлячи, де потрібно, розділові знаки між виділеними однорідними членами речення.
1. Вдень і вночі шуміли могутні повні сил і снаги осокори (Ю. Збанацький). 2.1 вдень і ввечері там соловей співав (Л. Глібов).
Л Третій рівень
1. Прочитайте речення. Випишіть однорідні члени зі сполучниками, що їх з'єднують. У дужках вкажіть різновид сполучника, скориставшись позначеннями:
а) — єднальний; б) — протиставний; в) — розділовий.
1. Спить ліс і очерет {Леся Українка). 2. Вечір сіє звідусіль то перші шматки пісень, то жіноче цокотіння, то парубочий перегук (М Стельмах). 3. Вузенька стежечка щезала часом серед кам'яної пустині або ховалась під виступом скелі (М Коцюбинський). 4. Почувся знадвору тихий, проте знайомий голос {Г. Тютюнник).
2. Спишіть речення, вставляючи потрібні сполучники. Знайдіть однорідні
члени і підкресліть їх відповідно до ролі в реченні.
Чудовий килим опалого листя осики ... спалахує криваво-червоним і малиновим кольором, ... вилискує ніжно-рожевим, світло-жовтим, оранжевим {Ю. Збанацький).
3. Замініть подані речення одним реченням з однорідними членами. Позначте їх як члени речення.
1. Сизий димок виривається з чорного димаря. 2. У прозорчатому повітрі розвивається димок з димаря.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однорідні означення однією лінією, неоднорідні — двома.
1. У затінних місцях тихо коливались білі воскові чашечки конвалій. 2. Чисте морозяне повітря немов наливає наснагою все тіло. 3. Хвиля за хвилею накочується на низький піщаний берег (3 те.
0. Донченка).
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Перебудуйте речення так, щоб: а) узагальнююче слово стояло після однорідних членів; б) однорідні члени стояли після узагальнюючого слова й у середині речення.
Наближення зими у всьому серце чує і в шелесті листів і в вітрі і в стежках (В. Сосюра).
Четвертий рівень
1. Поширте речення так, щоб у ньому було два ряди однорідних членів. Позначте однорідні члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Тужливо шумлять берези.
2. Поширте подане речення спочатку однорідними означеннями, а потім —неоднорідними.
Вгорі синіє смужечка неба.
3. Перебудуйте речення так, щоб у ньому було узагальнююче слово з однорідними членами речення. Запишіть, вживаючи узагальнююче слово перед однорідними членами та після них.
Спітнілі краплі роси, земля і місяць, вишні і тополі завмерли в чеканні.
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки.
1.Я знайомий і з кайлом і з пером і з багнетом {В. Сосюра). 2. Найбільша радість і чудо для людини — її рука. Бере і дає карає і милує пестить і нищить будує і палить творить і любить (Я. Загребельний). 3. Зо всіх кутків зі стіни з вікон з долівки і з мене самого вставали згадки дитинства і пливли переді мною {М. Коцюбинський).
Коментар №1
а де знаходиться перевірка цього що наведено вище???
Статус:
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів