План конспект РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ Тематична робота з української мови №4 8 клас
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-02-2013, 10:49
РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ
Тематична робота 4 Варіант 1
Перший рівень
1. У якому реченні виділено відокремлене означення?
а) Голубі, сині, фіолетові, рожеві пасма снувались над горами (7. Цюпа).
б) Ніч була хмарна, беззоряна (7. Цюпа).
в) Город — це розкішна проза, написана в стилі бароко {Є. Гуцало).
г) Зорі крізь щілини дивились поглядом тихим, далеким, глибоким (Л. Костенко).
2. Яке відокремлене означення виражено дієприкметниковим зворотом?
а) Червонобоким яблуком осіннім скотився день, доспілий і тяжкий (М. Рильський).
б) Вночі повалив сніг, тихий, густий (Г Тютюнник).
в) З'явилися проліски, ніжні, тендітні (/. Нехода).
г) Кавказькі гори, в млу повиті, чолом підводяться до хмар
(А. Малишко).
3. Вкажіть речення, у якому відокремлюється непоширене означення, що
стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення.
а) Село, зачароване зоряним небом, синіє розкиданими хатками
(М. Стельмах).
б) Ліс скрипів, у льоди закутий (Л. Костенко).
в) Його голос, грубуватий, густий, не пасував до його зовнішності (О. Копиленко).
г) Іду в простори я, чулий, тривожний (П. Тичина).
4. Знайдіть речення, де відокремлюються означення, що відносяться до особового займенника.
а) Завіяні снігом вітрила звисали, як біла гичка (Л. Костенко).
б) Обплетений вітрами ранок шугне, мов циганя, з води (Б.-І. Антонин).
в) Сонце, ще не сховане за хмари, пекло щедро (В. Собко).
г) Осліплені на мить, ми врізалися в пітьму (Л. Костенко).
5. У якому прикладі виділені члени речення не відокремлюються?
а) Обабіч шляху лежали незнайомі поля перекраяні вузькими
довгими нивками (О. Гончар).
б) Вимиті вчора коси тонко пахли суницею (О. Гончар).
в) Голубе сонце вкрите рідкими хмаринками щиро лило ясне
світло на лани (О. Гончар).
г) Гори сплять оповиті туманом (С. Пушик).
6. Знайдіть речення з відокремленою прикладкою.
а) Мокрі, стомлені, але радісно осміхнені, ми входимо в ліс
(М. Стельмах).
б) Розрум'янена, ошаліла, Тоня з розгону налітає на брата, кидається йому на шию (О. Гончар).
3. Стара тополя чорна та безлиста ворон гойда на цвинтарі в снігах (Л. Костенко).
3. Запишіть, розставляючи розділові знаки, в одному абзаці речення з відокремленими означеннями, у другому — з відокремленими прикладками.
1. Гори сплять оповиті туманом (С. Пушик). 2. Суворий Дант ви¬гнанець флорентійський встає із темряви часів середньовічних (Леся Українка). 3. Ген килим витканий із птиць летить над полем (Л. Костенко).
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені обставини.
1. Розливався Дніпро дочекавшись приходу весни (Д. Луценко). 2. Огняним їжаком сердито настовбурчивши золоту щетину сідало за снігами сонце (С. Васильченко).
5. Прочитайте. Випишіть відокремлений член речення. У дужках вкажіть його назву.
Сьогодні над Харковом іде справжній тропічний дощ — густий, запашний і надзвичайно теплий (М. Вороний).
і Третій рівень
1. Поширте подане речення поданими в дужках словами так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленим означенням, у другому — невідокремленими членами речення.
Застоялись у високім бур'яні густі пахощі полину, (прив'ялений сонцем)
2. З двох поданих речень складіть одне, зробивши присудок другого речення
відокремленою прикладкою.
Агатангел Кримський знав біля шістдесяти мов. Агатангел Крим¬ський— український письменник, перекладач, учений-орієнталіст1 світового рівня.
3. Запишіть речення, вживаючи замість крапок відповідні за змістом відокремлені обставини з довідки. Розставте розділові знаки.
1. Небо висвічувалось чистою, ясною блакиттю ... (Я. Ваш). 2. ... Тіні в годині вечірній з промінням сріблястим свавільно злились (Г Чупринка). 3. Густі лози й високі каштани ... таємничо червоніють (М. Коцюбинський).
Довідка: гойдаючись; укривши долину; віщуючи гарний сонячний день.
4. Складіть і запишіть речення, використовуючи в ньому сполучення крім лип і каштанів у ролі відокремленого додатка.
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
За поворотом круглішим від колеса виходить назустріч подорожньому ліс ступаючи ногами з волохатого кореня (В. Голобородько).
Четвертий рівень
1. Перебудуйте подані складні речення у прості з відокремленими означеннями.
1. Над схилами пагорбів, які -заросли молодим сосняком, ширяють птахи. 2. Гори, які були схожі на казкові потвори, заповнили весь обрій.
2. Прочитайте речення. Доберіть до виділеного слова відокремлену прикладку. Запишіть, розставляючи розділові знаки.
Ясного березневого ранку в небі почулось курликання журавлів.
3. Перетворіть подані речення на речення з відокремленими обставинами.
1. Хмара зупинилась і розгорнула над лісом велетенські вороні крила. 2. Після вечері хлопці назбирали хмизу й запалили багаття.
3. Екскурсовод почав свою розповідь спокійно, наче зважував кожне
слово.
4. Переробіть речення так, щоб одне якесь з кожної пари стало відокремленим додатком чи відокремленою уточнюючою обставиною. Підкресліть їх відповідно в реченні. Поставте розділові знаки.
1. В лісі росте багато дубів. Трапляється в лісі та^сож ясен, липа та клен. 2. На березі річки споруджені будиночки дитячого садка. Во¬ни біліють за високими соснами.
Тематична робота 4 Варіант 2
Перший рівень
1. У якому реченні виділено відокремлене означення?
а) Тисячі голосів зливаються в гарячий, розморений, одурманюю¬
чий гул (О. Гончар).
б) Повітря духмяне, тепле (Є. Гуцало).
в) Сиві, рожеві, блакитні дими кучеряві плинуть з високих, мов
башти, стрімких димарів (М. Рильський).
г) На півдні між Чорним і Каспійським морями підноситься могутній Кавказький хребет з вершинами, вкритими вічним снігом (А. Медушевський).
2. Яке відокремлене означення виражено дієприкметниковим зворотом?
а) Увесь світ був як казка, повна чудес (М. Коцюбинський).
б) Лежить під небом, чистим і високим, холодний степ моєї самоти (Л. Костенко).
в) Одна помилка, зроблена в житті, тебе щораз наздоганя в путі
(М Томенко).
г) Хвиля почуттів, і радісних, і тоскних, переповнює хлопця
(М Стельмах).
3. Вкажіть речення, у якому відокремлюється непоширене означення, що
стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення.
а) Округла голова, гордовито посаджена на широких плечах,
перехилилась над тином (М Стельмах).
б) Різьблені тіні, плямисто перемежовані'3 сонячним співом,
швидко мерехтіли (М Стельмах).
в) Сніг, зрушений вітром, перекочується з тротуару на тротуар
(В. Логвиненко).
г) Якісь думки снуються в голові, напівжурливі і напівсвідомі
(М Рильський).
4. Знайдіть речення, де відокремлюється означення, що відноситься до особового займенника.
а)-Гарячі, пожовклі від болю, стелились листки восени (Д. Пав-личко).
б) Шепче мій край, урожаєм багатий {А. Малишко).
в) Понад самим кюветом виструнчились гінкі стебла, однакові, незліченні (О. Гончар).
г) Повненька, жвава й весела, вона справляла приємне враження {О. Десняк).
5. У якому прикладі виділені члени речення не відокремлюються?
а) Далеко попереду чорнів ліс обперезаний знизу сивим кругом приметеного чагарнику (Гр. Тютюнник).
б) Вражала розкішна картина осінньої природи обсипана сонячним промінням під чистим блакитним небом (М Коцюбинський).
в) Нарівні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом розквітлі акації (О. Гончар).
г) Листя вимите рясним дощем поблискувало на сонці (М. Коцюбинський).
6. Знайдіть речення з відокремленою прикладкою.
а) Солідна віком і творчою практикою людина, він був у розпачі (/. Ле).
б) Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до Федькових забав (В. Винниченко).
в) Пропливає хмара-лебідь (А. Малишко).
г) Переляканий, розтривожений, я вискакую в затоплений місячною повінню двір (М Стельмах).
7. У якому реченні відокремлена обставина виражена дієприслівниковим
зворотом?
а) Здоровань, крутнувшись, вивільнив свої руки з рукавів куртки
(К. Падолинна).
б) Похлипавши, гармошка починає снувати й прясти розлогу мелодію (Є. Гуцало).
в) Степ мовби спочиває, вичахаючи (О. Гончар).
г) Проте в сріблястім верболозі..., не підкоривши серце прозі,
співають пізні солов'ї (М. Рильський).
8. У якому реченні відокремлена обставина виражена одиничним дієприслівником?
а) Світить річка, зникаючи у маревах небосхилу (О. Гончар).
б) Виблискувала в лузі річка і, звиваючись, губилася в зелених
шатах надбережного гаю (А. Шиян).
в) Степ, струсивши з себе росу, горить рівним жовто-зеленим вогнем (Панас Мирний).
г) Білий ніздрюватий деревій пахне густо і владно, пробиваючи
сумовиті повіви прив'ялих трав і квітів (М. Стельмах).
9. Знайдіть речення з відокремленою обставиною.
а) І холодно, й сумно, і темно навколо (О. Гончар).
б) Всюди було рівно, біло (М Коцюбинський).
в) Незважаючи на травень, було душно, як улітку (М Коцюбинський).
г) Пенсне поблискувало то тепло, то суворо (О. Донченко).
10. У якому прикладі виділено уточнюючий член речення?
а) Різьблені тіні, плямисто перемежовані з сонячним сяйвом,
швидко мерехтіли (М. Стельмах).
б) Гарячі, пожовклі від болю, стелились листки восени (Д. Павличко).
в) Світить річка, зникаючи у маревах небосклону (О. Гончар).
г) В провулках, поміж тинами, клубочилася темрява (Г Тютюнник).
11. Знайдіть речення з відокремленою уточнюючою обставиною часу.
а) Від дерева до дерева, якраз посередині, поселилася пташечка
(В. Голобородько).
б) Метелики залітали в дім восени, перед холодами (В. Дрозд).
в) Від криниці за хатою, біля джерела, дзюрчав потічок (/. Чендей).
г) Там, у льоху, в присмерку плигали жаби (О. Довженко).
12. Знайдіть речення з відокремленим уточнюючим додатком.
а) Пахло пилом, токами, бензином (О. Гончар).
б) Незважаючи на травень, було душно, як улітку (М Коцюбинський).
в) Старий зараз ніякої роботи не визнає, крім пасіки (М Стельмах).
г) Павутиння обснувало тополі, верби, стіжки, тини (/. Нечуй-Левицький).
Другий рівень
1. Прочитайте. Запишіть номери речень у певному порядку відповідно до характеру виділених відокремлених членів: 1) відокремлене означення; 2) відокремлена прикладка; 3) відокремлена обставина; 4) відокремлений додаток; 5) відокремлений уточнюючий член речення.
1. Заходив серпень— місяць снопів (М. Стельмах). 2. Бліде сонце, показавшись на мить, висипало з-за хмар на землю своє останнє багатство (М. Коцюбинський). 3. Сірі султани пилюки, звихреної конем, осідали на скошеній стерні (Г. Тютюнник). 4. Десь там, за горою, погуркувало (Гр. Тютюнник). 5. Більш жодного звуку не донес¬лося, крім повівання пахучого повітря в розквітлому гіллі саду
(Марко Вовчок).
2. Розставляючи розділові знаки, запишіть речення в певному порядку відповідно до умов відокремлення виділених означень: 1) означення стоїть перед або після означуваного слова-займенника; 2) означення стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення; 3) поширене означення виражено дієприкметниковим зворотом і стоїть після означуваного слова. Підкресліть означувані слова.
1. Натомлене сонце лягло на спочинок за грядою куристих гір вкритих смерековими хащами (7. Чендей). 2. Світла ніч стояла над горами. Чиста, прозора вона просвічувала наскрізь (О. Гончар). 3. На ньому незмінна коротенька фуфайка потерта, сива, як і його голова та вуса (Б. Комар).
3. Запишіть, розставляючи розділові знаки, в одному абзаці речення з відокремленими означеннями, у другому — з відокремленими прикладками.
1. Максим господар дому сидів біля столу (7. Багряний). 2. Вузька дорога повела в гори порослі густими лісами (М. Нагнибіда). 3. Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав (77. Панч).
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені обставини.
1. Магнієво зблиснуло небо розламуючись у бомбових ударах грому (О. Гончар). 2. Вся земля росяніючи тепер здається колискою життя, надії (М. Стельмах).
5. Прочитайте. Випишіть відокремлений член речення. У дужках вкажіть його назву.
Заграв, зарум'янився Дніпро, злегка повитий «свіжим серпанковим туманцем (О. Гончар).
Третій рівень
1. Поширте подане речення поданими в дужках словами так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленим означенням, у другому — невідокремленими членами речення.
На лісових горбках солодко пахнуть суниці, (нагріті сонцем)
2. З двох поданих речень складіть одне, зробивши присудок другого речення відокремленою прикладкою.
Іван Франко вільно писав, крім рідної, польською, німецькою та російською мовами. Іван Франко — український письменник, пере¬кладач, філософ.
3. Запишіть речення, вживаючи замість крапок відповідні за змістом відокремлені обставини з довідки. Розставте розділові знаки.
1. Пором плив трохи навскіс ... (Ю. Мушкетик). 2. Сріблився ... день (П. Гуріненко). 3. Кінь ... бадьоро виступав копитами по лункій дорозі (77. Панч).
Довідка: перерізаючи пощерблену хвилями вузеньку місячну до¬ріжку; відпочивши; набираючи сили.
4. Складіть і запишіть речення, використовуючи в ньому сполучення наперекір поганій погоді в ролі відокремленого додатка.
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Безлюдне подвір'я просторе й піскувате нагадувало собою шма¬ток південної пустелі кимось ненароком закинутий сюди (О. Гончар).
Четвертий рівень
1. Перебудуйте подані складні речення в прості з відокремленими означеннями.
1. Легенький попілець, який підхопила сила вогню, злетів догори та розійшовся навколо. 2. Минали тижні й місяці, які були довгими, безрадісними, одноманітними.
2. Прочитайте речення. Доберіть до виділеного слова відокремлену прикладку. Запишіть, розставляючи розділові знаки.
Незнайомий руками показував якісь незрозумілі знаки.
3. Перетворіть подані речення на речення з відокремленими обставинами
1. Річка вирвалась із камінного хаосу й із шумом розливалась на широкому просторі. 2. Після закінчення театрального сезону акторська трупа представила глядачам свій творчий вечір. 3. Коли він торкався смичком до струн скрипки, то забував усе, крім музики.
4. Переробіть речення так, щоб одне якесь з кожної пари стало відокремленим додатком чи відокремленою уточнюючою обставиною. Підкресліть їх відповідно в реченні. Поставте розділові знаки.
1. Хижі звірі небезпечні. В лісі є ще одна небезпека — можна заблудити. 2. Біля самого двору ростуть кущі жовтої акації. Під вікнами ростуть кущі жовтої акації.
Тематична робота 4 Варіант З
Перший рівень
1. У якому реченні виділено відокремлене означення?
а) Ніжні, тихі зорі спадали з неба {Леся Україна).
б) Серед загального сіро-зеленого кольору землі і полів радісно
веселили око яскраво-червоні, сині, жовті фарби (Ю. Смолич).
в) Причаїлися гори, заворожені красою ніколи не бачених степів (О. Гончар).
г) Маяк навперемін кладе на море то червону, то зелену смугу
(Ю. Яновський).
2. Яке відокремлене означення виражено дієприкметниковим зворотом?
а) Стояло небо, дивне і смутне (Л. Костенко).
б) Кленові листки — це тиха пісня без слів, тиха й самотня
(М. Рильський).
в) Морозний сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце
прямо (М Рильський).
г) В дні, прожиті печально і просто, все було як незайманий сніг
(Л. Костенко).
3. Вкажіть речення, у якому відокремлюється непоширене означення, що
стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення.
а) Очі, омиті сльозами, тепер поглядають ясніше (Леся Українка).
б) Синюваті тіні, відкинуті громаддям скель, змінювалися оранжевими стягами світла (В. Логвиненко).
в) Старезний дуб, посаджений серед поляни, вітав іздалеку гостей (М Коцюбинський).
г) Настав довгожданий ранок — теплий, прозорий (Я. Баш).
4. У якому прикладі наведено речення, де відокремлюється означення, що
відноситься до особового займенника.
а) Не одна там народилась дума, повна щастя, ніжності, журби
(М. Рильський).
б) Кличе дорога, легка і крута (А. Малишко).
в) Чиїсь слова, забуті, але милі, над головою раз у раз літають
(Б. Лепкий).
г) 3 ніжним серцем, самотній і чулий, до села я приїду, прийду. Будуть солодко віять минулим білі яблуні в нашім саду (В. Сосюра).
5. У якому прикладі виділені члени речення не відокремлюються?
а) Жагучими пахощами дихала земля розпалена сонцем
(3. Тулуб).
б) Між двома горами було видно промите дощовою водою провалля (Л. Цупрун).
в) Ген килим витканий із птиць летить над полем (Л. Костенко).
г) Натомлене сонце лягло на спочинок за грядою крутих гір вкритих смерековими хащами (7. Чендей).
6. Знайдіть речення з відокремленою прикладкою.
а) Заспокоєний, я усміхнувся світу (М Стельмах).
б) Батько сидів з веслом на кормі — веселий і дужий (О. Довженко).
в) На великому шляху з липами перемежовуються велетні-дуби
(М Стельмах).
г) Вечірня зірка, далека невідома красуня, алмазно світить з неба
на чабанське подвір'я (О. Гончар).
7. У якому реченні відокремлена обставина виражена дієприслівниковим
зворотом?
а) Десь за ланами гомонів, затихаючи, грім (С Васильченко).
б) Дрібний водяний пил, осідаючи на шибках, зливався у краплі
(В. Логвиненко).
в) Двері, грюкнувши, зачинились (М Тарабарова).
г) Поспішаючи, дівчина бігла вулицею (М Тарабарова).
8. У якому реченні відокремлена обставина виражена одиничним дієприслівником?
а) Місяць підіймався все вище і вище, затьмарюючи своїм світлом зірки (І. Цюпа).
б) Я і море, прихилившись головами одне до одного, гомонимо
собі (Б. -І. Антонич).
в) Пройшли двоє якихось людей, голосно розмовляючи між собою (Гр. Тютюнник).
г) Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче (Т. Шевченко).
9. Знайдіть речення з відокремленою обставиною.
а) Посеред протоки, посеред зоряного плеса човен темніє (О. Гончар).
б) Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже
швидко бігає (Остап Вишня).
в) Я часто спав у насінні, в житі, в просі, в ячмені (О. Довженко).
г) Надворі повсюди лежала роса: на пожовклій траві осінній, на круглій павутині попід стріхою у хліві, на капустах у городі (Гр. Тютюнник).
10. У якому прикладі виділено уточнюючий член речення?
а) Дрібний водяний пил, осідаючи на шибках, зливався у краплі
(В. Логвиненко).
б) Заспокоєний, я усміхнувся світу (М. Стельмах). •
в) Кличе дорога, легка і крута (А. Малишко).
г) На городі, поміж грядками буряків, моркви й усякої городини, вилися доріжки (І. Нечуй-Левицький).
11. Знайдіть речення з відокремленою уточнюючою обставиною часу.
а) На горі, над річкою, мирно мріє вві сні хутір з високими тополями (Л. Смілянський).
б) Восени, перед відльотом у вирій, тривожиться і табунами збирається птаство (М. Стельмах).
в) Край села, у глибокій долині, біг поміж волоських горіхів
струмок (М. Коцюбинський).
г) Внизу, в гущавині, було тихо, свіжо (О. Гончар).
12. Знайдіть речення з відокремленим додатком.
а) Сонце було ласкавим до води, дерев, квітів (М. Стельмах).
б) Тиша була наповнена всякими звуками: і дзвінкою піснею
жайворонка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестом стиглого жита (М. Коцюбинський).
в) Дикі качки, крім базару, водяться ще на лугових озерах та по очеретах і тихих-тихих плесах на річках (Остап Вишня).
г) Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже
швидко бігає (Остап Вишня).
Другий рівень
1. Прочитайте. Запишіть номери речень у певному порядку відповідно до характеру виділених відокремлених членів: 1) відокремлене означення; 2) відокремлена прикладка; 3) відокремлена обставина; 4) відокремлений додаток; 5) відокремлений уточнюючий член речення.
1. Тут, замість житечка, в теплее літечко терен зацвів (Г. Чуп¬ринка). 2. Тут, у відкритім південнім степу, збиралася восени сила-силенна птахів (О. Гончар). 3. У низинах, залитих водою, витикався лапатий лопух (Ю. Збанацький). 4. Зозулі кували, торкаючи дзьоби¬ками чарівні клавіші неба (О. Гончар). 5. Солов'ї, нічні товариші мої, у сад злетілись до вікна (77. Воронько).
2. Розставляючи розділові знаки, запишіть речення у певному порядку ВІПОВІДНО ДО умов відокремлення виділених означень: 1) означення стоїть перед або після означуваного слова-займенника; 2) означення стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення; 3) поширене означення виражено дієприкметниковим зворотом і стоїть після означуваного слова. Підкресліть означувані слова.
1. Соснові шишки великі й порожні котились під ноги (М. Коцюбинський). 2. Щасливий і веселий він глянув на високе небо (О. Гончар). 3. Далеко попереду чорнів ліс обперезаний знизу сивим кругом приметеного чагарнику (Гр. Тютюнник).
3. Запишіть, розставляючи розділові знаки, в одному абзаці речення з відокремленими означеннями, у другому — з відокремленими прикладками.
1. В шумі збуджених розмов і сміху тонули інші звуки вулиці переповненої народом (О. Копиленко). 2. Син найстарший Чумаченко подивився на свічку, потім принишк очима до портрета (7 Багряний).
3. Листя вимите рясним дощем поблискувало на сонці (М. Коцюбинський).
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені обставини.
1. Відчувши ласку сонця й вітерця промерзле проросте насіння (Л. Первомайський). 2. Південне повітря увібравши в себе усі проміння сонця висить тремтячими грудками над чудовим краєвидом (М. Коцюбинський).
5. Прочитайте. Випишіть відокремлений член речення. У дужках вкажіть його назву.
Хазяйка, тридцятилітня худенька жінка в жовтій кофточці, застелила табурет газетою, налила в бляшані кухлі кип'яток (С. Борзенко).

Третій рівень
1. Поширте подане речення поданими в дужках словами так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленим означенням, у другому — невідокремленими членами речення.
Степ одразу принишк, {залитий сонцем)
2. З двох поданих речень складіть одне, зробивши присудок другого речення відокремленою прикладкою.
Проспер Меріме перекладав твори Миколи Гоголя та Марка Вовчка. Проспер Меріме — знаменитий французький письменник.
3. Запишіть речення, вживаючи замість крапок відповідні за змістом відокремлені обставини з довідки. Розставте розділові знаки.
1. Світилися вогні по хатах ... (Панас Мирний). 2. Сонце ... дзвеніло променями в безбрежній голубіні пахучого порання (М. Чернявський). 3. ... Кудись ховаються останні шуми й гуки довгої літньої днини (С. Васильченко).
Довідка: поспішаючи; віддаючи крізь туман жовтими кружалами; піднявшись над Високою Могилою.
4. Складіть і запишіть речення, використовуючи в ньому сполучення крім музики у ролі відокремленого додатка.
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір зануривши в мілкі прибережки далеке полум'я хмар (Гр. Тютюнник).
Четвертий рівень
1. Перебудуйте подані складні речення у прості з відокремленими означеннями.
1. Попереду прослалося широке поле, яке окутала темрява.
2. Небо, яке сьогодні тихе, синє й глибоке, наливає море блакиттю.
2. Прочитайте речення. Доберіть до виділеного слова відокремлену прикладку. Запишіть, розставляючи розділові знаки.
З кімнати моєї сусідки полинули ритми джазу.
3. Перетворіть подані речення на речення з відокремленими обставинами.
1. З долини повільно підіймаються сиві хмари туману і окутують гори. 2. Протягом роботи над цією картиною він навчився бачити від¬тінки кольорів і чути музику фарб. 3. Якщо не переконався, нікого не звинувачуй.
4. Переробіть речення так, щоб одне якесь з кожної пари стало відокремленим додатком чи відокремленою уточнюючою обставиною. Підкресліть ї відповідно в реченні. Поставте розділові знаки.
1. У хліві нічого не було. Лише під кроквою виднілось ластів'яче гніздо. 2. Увечері місто оповила темінь. Це було якраз після дощу.
Тематична робота 4 Варіант 4
Перший рівень
1. У якому реченні виділено відокремлене означення?
а) Дощик осінній, уїдливий, дрібний падає, сиплеться, ллється
(Г. Чупринка).
б) В кімнату ллється вечірнє повітря, напоєне пахощами вечірнього саду (М. Коцюбинський).
в) Вечір був м'який, теплий, густо настояний на степових пахощах (О. Гончар).
г) Заходила тепла, тиха, лагідна ніч (В. Козаченко).
2. Яке відокремлене означення виражено дієприкметниковим зворотом?
а) Вершини гір, од снігу білі, сліпучо сяють навкруги (М. Луків).
б) 3 очеретів чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий (Леся Українка).
в) Світ, до захмеління прекрасний, розступався на чотири боки від них (О. Гончар).
г) Темними весняними вечорами, сповненими запахами прибережних трав і квітів, капітан любив стояти на своєму містку, слухати солов'їний спів (П. Загребельний).
3. Вкажіть речення, у якому відокремлюється непоширене означення, що
стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення.
а) Сади, омиті музикою згадок, ковтають пил міжселищних доріг
(Л. Костенко).
б) Якісь квітки, бліді і недоцвілі, з-між бур'янів обличчя вихиляють (Б. Лепкий).
в) Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь (М Коцюбинський).
г) Аж ось деревце похилилось, хруснуло і, підняте, впало на сніг
(М. Коцюбинський).
4. Знайдіть речення, де відокремлюється означення, що відноситься до особового займенника.
а) Шуміла річка, вкрита білими сережками піни (О. Гончар).
б) Облиті полум'ям хмари рвано, кошлато звисали над смугою потемнілих плавневих лісів (О. Гончар).
в) Сірий, припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь
(Г Тютюнник).
г) Сповнений любові, я йду по вулиці вузькій (В. Сосюра).
5. У якому прикладі виділені члени речення не відокремлюються?
а) Темна ніч напоєна степовими пахощами пропливала над Асканією (О. Гончар).
б) В шумі збуджених розмов і сміху тонули інші звуки вулиці переповненої народом (О. Копиленко).
в) Хвилясто здіймаються лагідні київські узвишшя прорізувані
спадистими ярами (Я. Загребельний).
г) У стомлених від безсилля голубих очах хлюпнула радість
(/ Цюпа).
6. Знайдіть речення з відокремленою прикладкою.
а) Ми, в дитинстві до казок охочі, сміялися і плакали не раз (Л. Дмитерко).
б) Хлопці-брати порозходились із дому (О. Гончар).
в) 3 природи мовчазна, вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду (М Коцюбинський).
г) А он старе Монастирище, колись козацькеє село (Т. Шевченко).
7. У якому реченні відокремлена обставина виражена дієприслівниковим
зворотом?
а) Усяка пташечка, радіючи, співала (Л. Глібов).
б) В туман загорнувшись, далекі тополі в душі вигравають мінорну гаму (Я Тичина).
в) Річка звиваючись, губилася в зелених шатах надбережного гаю
(А. Шиян).
г) На берег, похитуючись, сходили веслярі (Ю. Колісниченко).
8. У якому реченні відокремлена обставина виражена одиничним дієприслівником?
а) На березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стоном (Г. Тютюнник).
б) Над зарослим молодим сосняком схилами пагорбів ширяє, розкриливши нерухомі крила, птах (В. Дрозд).
в) В казані допріває, булькочучи, каша (А. Малишко).
г) Сумними довгими ключами летять у вирій журавлі, прощаючись надовго з нами своїм «кру-кру!» (Б. Лепкий).
9. Знайдіть речення з відокремленою обставиною.
а) Незважаючи на ранню весну, надворі було душно й жарко
(С. Скляренко). С) Маятник настінного годинника повільно, розмірено одбивав
секунди — тік-тік {А. Головко).
в) Спокійно, розважливо тече розмова {О. Гончар).
г) Скрізь червоно: на небі, і на узгір'ях, і на горі {Марко Вовчок).
10. У якому прикладі виділено уточнюючий член речення?
а) Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь (М. Коцюбинський).
б) Край шляху, в долинці, догорає вогнище (М. Коцюбинський).
в) В казані допріває, булькочучи, каша (А. Малишко).
г) В туман загорнувшись, далекі тополі в душі вигравають мінорну гаму (Я Тичина).
11. Знайдіть речення з відокремленою уточнюючою обставиною часу.
а) На горі тій, на шпилечку, сяє замок з діамантів (Леся Українка).
б) У три нуль-нуль, перед світанком, горніст тривожив медсанбат
(/. Муратов).
в) Там, за горами, вже давно день (М Коцюбинський).
г) Тут, на дні міжгір'я, ще ніч (М. Коцюбинський). 12. Знайдіть речення з відокремленим уточнюючим додатком.
а) Незважаючи на ранню весну, надворі було душно й жарко (С. Скляренко).
б) Люди повинні більше дивитися на зорі, на Стожари, на Чумацький Шлях (М. Стельмах).
в) У всі інші пори року; крім зими, я регулярно читаю районку і навіть з нетерпінням виглядаю листоношу (В. Дрозд).
г) І вже починаєш не час цінувати, а мить (Б. Олійник).
Другий рівень
1. Прочитайте. Запишіть номери речень у певному порядку відповідно до характеру виділених відокремлених членів: 1) відокремлене означення; 2) відокремлена прикладка; 3) відокремлена обставина; 4) відокремлений додаток; 5) відокремлений уточнюючий член речення.
1. Суєта житейська ще тримає тебе на витвореній цивілізацією мотузці — телефонному дроті (В. Дрозд)'. 2. Крім щастя, в житті людському є горе, біда, страждання, розпач, тривога, біль душі {В. Сухомлинський). 3. Людина, не позначена любов'ю, не може звес¬ти серце для добра (В. Коротич). 4. Сахається розгублена душа, по¬чувши раптом тихі кроки щастя (Л. Костенко). 5. Тут, на березі зе¬ленім, ллються пахощі чудові (Олександр Олесь).
2. Розставляючи розділові знаки, запишіть речення у певному порядку відповідно до умов відокремлення виділених означень: 1) означення стоїть перед або після означуваного слова-займенника; 2) означення стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення; 3) иоширене означення виражено дієприкметниковим зворотом і стоїть після означуваного слова. Підкресліть означувані слова.
1. Птахолови минали березовий гай увесь пронизаний пасмами сонячного проміння (А. Медушевський). 2. Буде з ким старесенькій мені вечірком на лаві гомоніти (/. Жиленко). 3. Безлюдне подвір'я просторе й піскувате нагадувало собою шматок південної пустелі (О. Гончар).
3. Запишіть, розставляючи розділові знаки, в одному абзаці речення з відокремленими означеннями, у другому — з відокремленими прикладками.
1. Відтепер щоранку гомонітиме оживаючий степ пройнятий ба¬рхатною музикою моторів (О. Гончар). 2. Під кучерявою вербою стояв
молодий русявий солдат юнак років вісімнадцяти (В. Сухомлинський).
3. Голубе сонце вкрите рідкими хмаринками щиро лило ясне світло на
лани, на сади й хати (О. Гончар).
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені обставини.
1. В туман загорнувшись далекі тополі в душі вигравають мінор¬ну гаму (П. Тичина). 2. Зимовий вечір закуривши люльку розсипав зо¬рі (В. Симоненко).
5. Прочитайте. Випишіть відокремлений член речення. У дужках вкажіть його назву.
Я і море, прихилившись головами одне до одного, гомонимо собі (Б. -І. Антонич).
Третій рівень
1. Поширте подане речення поданими в дужках словами так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленим означенням, у другому — невідокремленими членами речення.
Ніч розкинула над містом своє шатро, (всипане зорями)
2. З двох поданих речень складіть одне, зробивши присудок другого речення відокремленою прикладкою.
Сліпий мандрівець Василь Єрошенко відомий світові як японський письменник. Василь Єрошенко — українець з Бєлгородщини.
3. Запишіть речення, вживаючи замість крапок відповідні за змістом відокремлені обставини з довідки. Розставте розділові знаки.
1. Унизу ... біг кудись до моря синій фарватер Дніпра (О. Чорногуз). 2. Серединою вулиці ... мчали санки (Ю. Збанацький).
3. Защебетав жайворонок ... (Т. Шевченко).
Довідка: підскакуючи на вибоїнах; поблискуючи сонячними блискітками; угору летючи.
4. Складіть і запишіть речення, використовуючи в ньому словосполучення на березі річки як відокремлену уточнюючу обставину.
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Ввечері при заході сонця небо бралося грандіозним рум'янцем перетворюючись у тонке високе рожевіння (О. Гончар).
Четвертий рівень
1. Перебудуйте подані складні речення в прості з відокремленими означеннями.
1. Можна навести багато мудрих слів, які сказали великі люди.
2. Старший брат, який завжди був спокійний і тихий, не любив гурту.
2. Прочитайте речення. Доберіть до виділеного слова відокремлену прикладку. Запишіть, розставляючи розділові знаки.
Уздовж шляху верби посхиляли свої віти.
3. Перетворіть подані речення на речення з відокремленими обставинами.
1. Пісня, голосна, переливчаста, наближалася, лунала дужче.
2. Люди переходили з одного' місця на друге в пошуках волі.
3. Стоголоса пісня, що не змовкала ні на хвилину, линула на кам'янистий берег.
4. Переробіть речення так, щоб одне якесь з кожної пари стало відокремленим додатком чи відокремленою уточнюючою обставиною. Підкресліть їх відповідно в реченні. Поставте розділові знаки.
1. Тут росли груші, сливи, яблуні. Росли тут і дуби, клени, в'язи, тополі. 2. Далеко внизу розкинулись кущі верболозу. Біля кущів верболозу п'яно гойдали головами соняшники.
Тематична робота 4 Варіант 5
Перший рівень
1. У якому реченні виділено відокремлене означення?
а) Пелюстки цвіту сліпучо-білі, ніжні (В. Бабляку.
б) Голубі, зеленкуваті, фіолетові присмерки спадають селом (/. Цюпа).
в) Зорі сплять на холодних, морозами зв'ялених травах (Л. Первомайський).
г) В лісі бродив туман, підзолочений осіннім промінням
(Л. Костенко).
2. Яке відокремлене означення виражено дієприкметниковим зворотом?
а) В небі то тут, то там раптом виприсали дрібні кулясті хмарки —
то рожеві, то зеленкуваті (Ю. Смолич).
б) Сердець, напоєних любов'ю, не порізнить і далина (/. Гончаренко).
в) Батькові руки, важкі, загорілі, лежать на колінах у плетиві жил
(М. Масло).
г) За поворотом, круглішим від колеса, виходить назустріч
подорожньому ліс (В. Голобородько).
3. Вкажіть речення, у якому відокремлюється непоширене означення, що
стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення.
а) Дуб сучкуватий, розчахнутий бурею злою, стояв і мовчав
(Л. Забашта).
б) Червоні скелі, дикі, непевні, нависли над нами (Леся Українка).
в) Спогади, сльозами не умиті, приходили прощатися з життям
(Л. Костенко).
г) Ніч, розкладена на ямби, у серце вбилась, наче ніч (Б.-І. Антонин).
4. Знайдіть речення, де відокремлюється означення, що відноситься до особового займенника.
а) З-за дерев, низько навислих над водою, виплив човен (О. Боііченко).
б) Щасливий і веселий, він глянув на високе небо (О. Гончар).
в) На ньому незмінна коротенька фуфайка, потерта, сива, як і його
голова та вуса (Б. Комар).
г) На узбіччі стояв ліс, темний, подекуди похмурий (Є. Гуцало).
5. У якому прикладі виділені члени речення не відокремлюються?
а) Вузька дорога повела в гори порослі густими лісами
(М. Нагнибіда).
б) В лісі бродив туман підзолочений сонячним промінням
(Гр. Тютюнник).
в) Над луками залитими квітневою повінню холонув вечір
(Гр. Тютюнник).
г) Підхоплена хвилями шлюпка влетіла в море (М. Трублаїні).
6. Знайдіть речення з відокремленою прикладкою.
а) Десна-красуня горне свій стан до Дніпра (/. Цюпа).
б) Обачний, розсудливий, поміркований, він у найкритичніші
хвилини не втрачав розважливого спокою та самовладання
(О. Гончар).
в) В шухляді на туалетному столику лежала незакінчена робота —
весняний пейзаж Дніпра (М. Руденко).
г) Повен щирої радості, Захар глянув на схід (/. Франко).
7. У якому реченні відокремлена обставина виражена дієприслівниковим
зворотом?
а) Ударяючись об повалені паркани, вітер тоскно завивав
(П. Панч).
б) Гнат копав та копав, не розгинаючись (М. Коцюбинський).
в) Стою, схилившись, на веранді один, задуманий (С. Васильченко).
г) Наближаючись, гуркотів фронт (В. Логвиненко).
8. У якому реченні відокремлена обставина виражена одиничним дієприслівником?
а) Хмара сповзла за річку і зупинилась там, розгорнувши над лісом велетенські крила (Гр. Тютюнник).
б) 3 хащі, м'яко похитуючись на коротких, вузлуватих ногах,
вийшов лісник (О. Донченко).
в) Катря йшла назустріч, не поспішаючи (В. Козаченко).
г) Ясний місяць зблід, засоромившись зірки та червоного ранку
(/. Нечуй-Левицький).
9. Знайдіть речення з відокремленою обставиною.
а) Куди не повернешся — скрізь земля: і згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч (О. Іваненко).
б) Ніч надійшла непомітно, швидко (Ю. Смолим).
в) Млостиво, гаряче-духмяно дихає тамариск (О. Гончар).
г) Незважаючи на ранню пору, то в одному кінці, то в іншому
зривалася пісня (О. Гончар). с
10. У якому прикладі виділено уточнюючий член речення?
а) Ударяючись об повалені паркани, вітер тоскно завивав
(П Панч).
б) В лісі бродив туман, підзолочений осіннім промінням
(Гр. Тютюнник).
в) Під липою, над самим джерелом, стояв чотиригранний камінь
(/. Франко).
г) З-за дерев, низько навислих над водою, випливав човен
(О. Бойченко).
11. Знайдіть речення з відокремленою обставиною часу.
а) В лісах, за Прип'яттю, одцвітав сон (М. Олійник).
б) Між вільшиною, в чагарниках, рясними кетягами буяв ряст
(М. Олійник).
в) Ввечері, при заході сонця, небо бралося грандіозним
рум'янцем (О. Гончар).
г) Згори, з міста, текли до води запахи вечірніх лип (Ю. Яновський).
12. Знайдіть речення з відокремленим додатком.
а) На світі все знайдеш, крім рідної матері (Нар. те.).
б) У материнському погляді не було ні фальші, ні лукавості, ні
хитрування (О. Гончар).
в) Незважаючи на ранню пору, то в одному кінці, то в іншому
зривалася пісня (О. Гончар).
г) Не оплакуй ні мрій, ні згадок, загуби своїм прикрощам лік
(Л. Костенко).
Другий рівень
1. Прочитайте. Запишіть номери речень у певному порядку відповідно до
характеру виділених відокремлених членів: 1) відокремлене означення;
2) відокремлена прикладка; 3) відокремлена обставина; 4) відокремлений
додаток; 5) відокремлений уточнюючий член речення.
1. З самого ранку, виплутавшись із тендітних тенет туману,
вигулькувало сонце (О. Гончар). 2. За деревцем деревце піднялося сонцем, південним зігріте (П Дорошко). 3. В долині, край лісу, висить синя імла (М. Коцюбинський). 4. Густі, непрохідні ліси закривали весь простір, окрім високих полонин (/-. Франко). 5. Світлою порошею курить Чумацький Шлях — шлях твоїх пращурів (О. Гончар).
2. Розставляючи розділові знаки, запишіть речення у певному порядку відповідно до умов відокремлення виділених означень: 1) означення стоїть перед або після означуваного слова-займенника; 2) означення стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення; 3) поширене означення виражено дієприкметниковим зворотом і стоїть після означуваного слова. Підкресліть означувані слова.
1. Обпалені морозами, вітрами і лютими пригодами вони грізно стогнали уві сні (О. Довженко). 2. Вражала розкішна картина осінньої природи обсипана сонячним промінням під чистим блакитним небом (М. Коцюбинський). 3. Через балконні двері в кімнату ллється вечірнє повітря тепле і запашне (М. Коцюбинський).
3. Запишіть, розставляючи розділові знаки, в одному абзаці речення з відокремленими означеннями, у другому — з відокремленими прикладками.
1. Гола земля бита крилами вітру безнадійно сіріла над олив'яним небом (М. Коцюбинський). 2. Рибалка жвавий дід відкрив нам ворота (М Рильський). 3. Обабіч шляху лежали незнайомі поля перекраяні вузькими довгими нивками {О. Гончар).
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені обставини.
1. Степова далечінь знемагала в надвечірньому сонці оповившись бляклою жовтизною {О. Гончар). 2. Десь за ланами гомонів затихаючи грім (С. Васильченко).
5. Прочитайте Випишіть відокремлений член речення. У дужках вкажіть його назву.
Жаркий, духотний день, змлівши, упав на груди ночі (Б.-І. Антонич). Третій рівень
1. Поширте подане речення поданими в дужках словами так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленим означенням, у другому — невідокремленими членами речення.
У відкриті вікна машини вривалося повітря, {густо напоєне па¬хощами рідної землі)
2. З двох поданих речень складіть одне, зробивши присудок другого речення
відокремленою прикладкою.
Перебуваючи в Парижі, Марко Вовчок написала у співавторстві з П'єром-Жулем Сталем повість для юнацтва «Слизький шлях». П'єр-Жуль Сталь — французький письменник і видавець.
3. Запишіть речення, вживаючи замість крапок відповідні за змістом відокремлені обставини з довідки. Розставте розділові знаки.
1. На дереві спросоння тьохнула пташка ... (М Стельмах). 2. Закувала зозуленька ... (Т. Шевченко). 3. Усі дороги і стежки його життя ... звідусіль поспішались до сьогоднішньої днини (М Стельмах).
Довідка: на дубі сидячи; переплітаючись; обриваючись з гілки.
4. Складіть і запишіть речення, використовуючи в ньому словосполучення
замість гуркоту машин у ролі відокремленого додатка.
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені члени відповідно до їхньої ролі в реченні
Десь вдалині аж біля самого неба хмари чесали свої коси і зачепившись за гостряки падали в бескеття (М Чабанівський).
Четвертий рівень
1. Перебудуйте подані складні речення у прості з відокремленими означеннями.
1. Озеро, яке оточили густі кущі та високі верби, було нешироке, але довге. 2. У глибоких долинах, які були зелені від винограду, тіснились кам'яні громади.
2. Прочитайте речення. Доберіть до виділеного слова відокремлену прикладку. Запишіть, розставляючи розділові знаки.
Міст височить над річкою.
3. Перетворіть подані речення на речення з відокремленими обставинами.
1. Літають над морем сріблясті чайки і розтинають своїм криком повітря. 2. Коли Олена увійшла в дім нових сусідів, вона спинилась на порозі просторої та світлої вітальні. 3. Під час розмови з Оленою сусі¬дка мимоволі прислухалась до звуків за вікном.
4. Переробіть речення так, щоб одне якесь із кожної пари стало відокремленим додатком чи відокремленою уточнюючою обставиною. Підкресліть їх відповідно в реченні. Поставте розділові знаки.
1. Усе тоді здавалося йому не вартим уваги. Тоді його цікавили лише книги. 2. Десь далеко видніється темна смуга лісу. За темною смугою лісу обізвався трім.
Тематична робота 4 Варіант 6
Перший рівень
1. У якому реченні виділено відокремлене означення?
а) День був ясний, теплий, весняний (О. Іваненко).
б) Ось уже з місяць стоять теплі, погожі, навіть спекотні дні
(У. Цюпа).
в) Гори темніють, повиті у білі серпанки {Леся Українка).
г) Прохолода тиха, тьмяна обіймає знов мене (М Нагнибіда).
2. Яке відокремлене означення виражено дієприкметниковим зворотом?
а) Соснові шишки, великі й порожні, котились під ноги (М. Коцюбинський).
б) Через балконні двері в кімнату лине вечірнє повітря, тепле і запашне (М Коцюбинський).
в) Гаї, заквітчані в жовті і гарячі барви, вигріваються під лагідним осіннім сонцем (/. Цюпа).
г) Сивий полин п'янив повітря гіркими пахощами, густими й задушливими (М. Коцюбинський).
3. Вкажіть речення, у якому відокремлюється непоширене означення, що стоїть після означуваного слова., перед яким уже є означення.
а) Хлопці, стомлені жнивами, рано розходились спати (В.Винниченко).
б) Невтомний розум людини, втілений в корисний труд, дає щастя (А. Манишко).
в) Місяць, закоханий в ніч чарівну, сяє, щасливий, і квітне {Олександр Олесь).
г) Морозний сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо (М Рильський).
4. Знайдіть речення, де відокремлюється означення, що відноситься до особового займенника.
а) Сполохані пострілами чайки злетіли в небо (7. Чендей).
б) Омиті росами квітки розтулюють повіки {В. Сосюра).
в) Обпалені морозами, вітрами і лютими пригодами, вони грізно стогнали уві сні {О. Довженко).
г) Мої дні течуть серед степу, серед долини, нблитої зеленим хлібом (М Коцюбинський).
5. У якому прикладі виділені члени речення не відокремлюються?
а) По тім боці Пруту простягалася широка рівна низина заросла лозою (О. Маковей).
б) Над головою ледь-ледь ворушиться прихоплене холодними світанками листя (М. Стельмах).
в) Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав (П. Панч).
г) На небі викарбувалися нерівні обриси хмар підбиті червоною торочкою (Гр. Тютюнник).
6. Знайдіть речення з відокремленою прикладкою.
а) Входить Ніна, помолоділа,'прекрасна {П. Кочура).
б) Вальдшнеп, довгоносий лісолюб, у вогку землю застромлює дзьоб (М Рильський).
в) Тополя шепче, горнеться до матері-землі (А. Малишко).
г) Волохатий лісовий джміль, неповороткий і вайлуватий, домовито гуде над блакитними купами чебрецю (Ю. Яновський).
7. У якому реченні відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом?
а) Деркач біжить, шаліючи, вперед (М Рильський).
б) Човен, зашипівши, вткнувся в берег (М. Стельмах).
в) У світ широкий іди, не знаючи про спокій (М Рильський).
г) Сміючись, покотились серед молочного туману нервові звуки піаніно (Г. Косинка).
8. У якому реченні відокремлена обставина виражена одиничним дієприслівником?
а) Над головою хурчали осколки й опадали, гупаючи, мов груші (О. Гончар).
б) Сонце, поволі спускаючись на захід, більшає, яснішає, розпалюється (М Коцюбинський)
в) Рясніють яблуні веселі, ясні скрашаючи оселі (М Рильський).
г) Щовечора зірки в далекому просторі манливо миготять, хвилюючи серця (М Терещенко).
9. Знайдіть речення з відокремленою обставиною.
а) Вилізали тіні з садків, з-під стріх, із-за повіток (А. Головко).
б) І вдень, і ввечері там соловей співав (Л. Глібов).
в) Ліля, незважаючи на товариство, крутилась на кухні біля Ганни Іванівни (М Олійник).
г) Зо всіх кутків: зі стіни, з вікон, з долівки — вставали згадки дитинства (М Коцюбинський).
10. У якому прикладі виділено уточнюючий член речення?
а) Згори, від повного місяця, лилось блакитне сяйво (А/. Коцюбинський).
б) Човен, зашипівши, вткнувся в берег (М. Стельмах).
в) Щовечора зірки в далекому просторі манливо миготять, хвилюючи серця (М Терещенко).
г) Місяць, закоханий в ніч чарівну, сяє, щасливий, і квітне {Олександр Олесь).
11. Знайдіть речення з відокремленою уточнюючою обставиною часу.
а) За річкою, з-за далеких синіючих горбів, червоним велетенським м'ячем викочувалося сонце (В. Козаченко).
б) Під самим сонцем, в густій блакиті, дзвеніли жайворонки
(Ю. Збанацький).
в) Вдалині, між телеграфними стовпами й некрутими пагорбами, мріяли рожеві гори (Гр. Тютюнник).
г) Це було літом, саме в жнива (М. Коцюбинський).
12. Знайдіть речення з відокремленим уточнюючим додатком.
а) Наче в кошмарному сні, він втратив усе: щастя, радість, спокій
(А, Шиян).
б) Усе, крім праці, здавалося тоді йому огидним, не вартим уваги (М. Коцюбинський).
в) Нема ні саду, ні надій, ні спокою на змореному серці (Г. Чубач).
г) Ліля, незважаючи на товариство, крутилась на кухні біля Ганни Іванівни (М. Олійник).
Другий рівень
1. Прочитайте. Запишіть номери речень у певному порядку відповідно дохарактеру виділених відокремлених членів: 1) відокремлене означення;2) відокремлена прикладка; 3) відокремлена обставина; 4) відокремлений додаток; 5) відокремлений уточнюючий член речення.
1. Під нами прокидався туман, а над нами падало й падало лис¬тя — золоті сльози осені (М. Стельмах). 2. Бліде сонце, показав¬шись на мить, висипало з-за хмар на землю своє останнє багатство (М. Коцюбинський). 3. Я не знаю нічого ніжнішого, окрім берези (Ле¬ся Українка). 4. За річкою, з-за далеких синіючих горбів, червоним велетенським м'ячем викочувалося сонце (В. Козаченко). 5. Жагучими пахощами дихала земля, розпалена сонцем (3. Тулуб).
2. Розставляючи розділові знаки, запишіть речення у певному порядку відповідно до умов відокремлення виділених означень: 1) означення стоїть перед або після означуваного слова-займенника; 2) означення стоїть після означуваного слова, перед яким уже є означення; 3) поширене означення виражено дієприкметниковим зворотом і стоїть після означуваного слова.
Підкресліть означувані слова. 1. Перший пролісок аж білий до нестями тихеньку ніжку звів (А. Малишко). 2. Птиці кричать уночі. Чути їх тривожний клич. Десь у високості невидимі летять вони над хатою (О. Довженко). 3. Я див¬люсь на ріки темних вулиць, на голови веселих ліхтарів одягнені в малі кашкетики з жерсті (77. Костенко).
3. Запишіть, розставляючи розділові знаки, в одному абзаці речення з відокремленими означеннями, у другому — з відокремленими прикладками.
1. Хвилясто здіймаються лагідні київські узвишшя прорізувані спадистими ярами (77. Загребельний). 2. Дід ласкавий бородань мере¬живо оповідань почав повільно розгортати (М. Рильський). 3. Балка вкрита садами вилась попід горою (7. Нечуй-Левицький).
4. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені обставини.
1. Тихо спустивши портьєри день переходить в останню фазу (Б. Олійник). 2. Між зелено-синіми полями звиваючись висвічує водами на сонці мирний і лагідний Серет (О. Гончар).
5. Прочитайте. Випишіть відокремлений член речення. У дужках вкажіть його назву.
На тлі блакитного неба, обмитого нічним дощем, вирізьблюється кожна брунька, кожна пелюстка (В. Бабляк).
Третій рівень
1. Поширте подане речення поданими в дужках словами так, щоб в одному випадку вони виступали відокремленим означенням, у другому — невідокремленими членами речення.
Степ дихав пахощами росяних трав, (оповитий тишею)
2. З двох поданих речень складіть одне, зробивши присудок другого речення
відокремленою прикладкою.
У 1911 році англійська письменниця і перекладач Етель Ліліан Войнич видала в Лондоні книжку «Шість ліричних поезій українця Тараса Шевченка». Етель Ліліан Войнич — авторка знаменитого ро¬ману «Овід».
3. Запишіть речення, вживаючи замість крапок відповідні за змістом відокремлені обставини з довідки. Розставте розділові знаки.
1. Жайворонок висить на невидимій нитці ... 2. Пісня його тремтить згори ... (Ю. Яновський). 3. У відблисках вечірнього сонця стояв ... вітряк біля кладовища (О. Десняк).
Довідка: не переставаючи; простягти мертві руки-крила; співаючи весну.
4. Складіть і запишіть речення, використовуючи в ньому словосполучення за кілька годин до відходу поїзда як відокремлену уточнюючу обставину.
5. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте відокремлені члени відповідно до їхньої ролі в реченні.
Різьблені тіні плямисто перемежовані з сонячним сяйвом швидко мерехтіли виграваючи на міцно натягнутій короткогривій шиї коня (М. Стельмах).
Четвертий рівень
1. Перебудуйте подані складні речення в прості з відокремленими означеннями.
1. Квіти, які вмились росою, пахнуть солодко й терпко. 2. Біля входу у вокзал його зустріла старша сестра, яка була схвильована й вражена.
2. Прочитайте речення. Доберіть до виділеного слова відокремлену прикладку. Запишіть, розставляючи розділові знаки.
Вогні нічної Одеси зустрічали пасажирський катер.
3. Перетворіть подані речення на речення з відокремленими обставинами.
1. Сонце незримо підносилося, заливало рожевим сяйвом вершини гір. 2. Після зустрічі з подругою дитинства мати повернулась до¬дому якоюсь незвичайною, мовби помолоділою. 3. Хоч був лютий і тріскучий мороз, всі почувались бадьоро.
4. Переробіть речення так, щоб одне якесь з кожної пари стало відокремленим додатком чи відокремленою уточнюючою обставиною. Підкресліть їх відповідно в реченні. Поставте розділові знаки.
1. Чорні ворони поширені майже на всій території України. У великих лісових масивах і відкритих степових рівнинах вони не водяться. 2. Над самим джерелом росте верба. Під вербою притулився кам'яний ослінчик.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів