Урок 17   Тема: Інструменти для створення графічних об'єктів. Палітра кольорів. Поняття буфера обміну.   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям графічного інструменту та палітрою кольорів, буфером обміну та роботою з растровим графічним редактором.   Розвивальна мета: Р
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-10-2013, 10:18
Урок 16   Тема: Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об'єкти та їх властивості.   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям графічного об'єкта та його властивостями та роботою з растровим графічним редактором.   Розвивальна мета: Розвиток пізна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-10-2013, 10:16
Урок 15   Тема: Поняття графічного редактора, його призначення. Середовище растрового графічного редактора.   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям графічного редактора та растровим графічним редактором.   Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків робо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:32
Урок13   Тема: Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером. Підготовка до контрольної роботи   Навчальнамета: Навчити учнів працювати з програмою клавіатурним тренажером, та підготувати учнів до контрольної роботи, видалити прогалини в знаннях учнів.   Розвивальна м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:30
Урок12   Тема: Поняття про файл і каталог(папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям файл, папка, шлях до файлу   Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з комп'ютером, самоконтролю, уміння ко
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:29
Урок11   Тема: Операції над вікнами. Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об'єктами   Навчальнамета: Познайомити учнів з операціями, які можна виконувати з вікнами та перевірити засвоєні знання на практиці.   Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:28
Урок10   Тема: Запуск програми на виконання. Завершення роботи з програмою. Вікно програми, основні об'єкти вікна.   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям вікна програми та об'єктами вікна програми, запуском та завершенням роботи програми.   Розвивальна мета: Розвиток п
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:26
Урок9   Тема: Об'єкти та їх класифікація. Властивості об'єктів, значення властивостей. Об'єкти навколо нас.   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям об'єкти та їх властивостями і значеннями властивостей, дізнатися які об'єкти знаходяться навколо нас.   Розвивальна мета:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:25
Урок8   Тема: Робочий стіл. Меню та їх призначення. Види меню. Поняття про програму.   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям робочий стіл, меню та його видами, використанням меню, програмами.   Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з комп'юте
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:23
Урок7   Тема: Правила поведінки в комп'ютерному класі. Підготовка комп'ютера до роботи та її завершення.   Навчальнамета: Засвоїти правила щодо коректного початку та завершення роботи на комп'ютері та ознайомитися з правилами поведінки в комп'ютерному класі та вдамо за комп'ютером.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:22
Урок6   Тема: Види сучасних персональних комп'ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори).   Навчальнамета: Допомогти учням засвоїти види сучасних комп'ютерів.   Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:21
Урок5   Тема: Складові комп'ютера(системний блок, пристрої введення, зберігання, виведення), їх призначення   Навчальнамета: Допомогти учням засвоїти пристрої комп'ютера, поняття базова конфігурація ПК, дати основні поняття з архітектури ПК, необхідні для роботи на комп'ютері.  
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 15:11
Урок3   Тема: Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.   Навчальнамета: Познайомити учнів з даними та пристроями для роботи з даними, навчити учнів кодуванню повідомлень   Розвивальнамета: Розвити вміння працювати з даними, та кодувати повідомлення   Ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 13:52
Урок 2    Тема: Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передання та пошук повідомлень.   Навчальнамета: Познайомити учнів з інформаційними процесами та навчити їх застосовувати в житті   Розвивальнамета: Розвити вміння працювати з інформацією, опрацьовувати інфо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-10-2013, 10:47
Урок 1    Тема: Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень.   Навчальнамета: Познайомити учнів з поняттям інформації, повідомленнями та способами подання повідомлень   Розвивальнамета: Навчити дітей абстрактно та логічно мислити, розвити цікавість до здобуття
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-10-2013, 14:54
Меню
Архів матеріалів