План конспект 5 клас урок 4. Таємні символи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:05

урок 4. таємні символи

Мета: дати уявлення про допоміжні історичні дисципліни — сфрагіс­тику та геральдику; знати походження державних сиволів України; роз­вивати навички працювати в навчальних групах, формувати толерантне ставлення учнів одне до одного; познайомити та сприяти засвоєнню по­нять і термінів: «геральдика», «сфрагістика», «герб», «прапор», «державні символи»; виховувати шанобливе ставлення до символів Української держави.

Тип уроку: комбінований, з елементами рольової гри. обладнання: зображення державних символів України: Державного Прапора, Малого Державного Герба, княжого герба Володимира Велико­го, козацьких клейнодів; робочий листок із завданнями(див. Додаток).

ХІД УРОКУ

i.  організаційний момент уроку

ii.актуалізація знань учнів

Метод «Мікрофон»

Учитель пропонує учням закінчити речення: «Історія України — це наука,яка ...»?

Робота по групах

Розбивши клас на 3 групи, учитель пропонує учням виконати завдан­ня № 1 на робочому листку.

Після виконання завдання, групи презентують результати одне одно­му, обговорюючи помилки та неточності у відповідях.

ііі. мотивація пізнавальної' діяльності учнів

«Мозковий штурм»

У ч и т е л ь. Нам варто підготуватися до мандрівки у Королівство ми­нулих часів. По-перше, ми маємо позначити, що ми всі є представника­ми Української держави, адже там ми можемо зустрітися з численними відвідувачами, туристами. Як же нам розрізнити, хто з присутніх є пред­ставником тієї чи іншої країни?

Робота в зошиті

Підсумовуючи висловлювання учнів, підводить їх до розуміння слів «державні символи», а також пропонує вибрати з наведеного вище списку завдання № 1 слова, які ілюструють це поняття. (Герб, прапор, печатка)

Уч и т е л ь. Сьогодні ми, відвідавши Королівство минулих часів, заві­таємо в гості до пані Сфрагістики і Геральдики, щоб вони нам розповіли про історію та роль печаток і гербів у житті держави та кожного із нас.

IV. організація пізнавальної діяльності учнів

Евристична бесіда

Уч и т е л ь. Згадайте, які існують документи, що посвідчують особу? (Учні згадують свідоцтво про народження, паспорт.) А чому вони мають значення документа, наприклад, папірця, на якому написане ваше пріз­вище. Справжність будь-якого документа доводиться печаткою, яка за­свідчує його достовірність. Зараз ми вирушаємо з вами у подорож до Ко­ролівства минулих часів, де ми завітаємо до замку, який уже багато століть належить представникам найбільш старовинного роду Істориків — До­поміжним історичним дисциплінам, зокрема, ми побуваємо на прийомі у пані Сфрагістики та Геральдики.

Рольова гра

Пані Сфрагістика. Дозвольте представитись, я пані Сфрагіс­тика, ось довідка, завірена печаткою, що посвідчує мою особу. Я маю бу­ти дуже підозрілою, адже саме печатка робить звичайний папірець доку­ментом. Сфрагістика це наука, що вивчає печатки (учні записують визначення у зошити).

Ще у давнину правителі, видаючи накази, скріплювали їх власною печаткою. Згодом вельможі ставили печатки на заклеєні конверти, аби ніхто, окрім адресата, не міг прочитати листа. Для цього до розплавлено­го воску чи сургуча на конверті прикладали печатку. Її застиглий відбиток засвідчував недоторканність послання. З часом цю функцію стали вико­нувати поштові штемпелі.

А традиція завіряти документи печаткою збереглася й донині. Власні печаткимають геть усі організації та установи.

Печатки правителі в древності мали І ними укази свої завіряли. Я впевнено знаю: князівську печатку Собою прикрасив наш тризуб спочатку, А нині ми бачим його на гербі. Про все це сфрагісти розкажуть тобі. У ч и т е л ь. Якщо запечатаний конверт пані Сфрагістикою лист ста­вить на меті приховати зміст лист, то герби, запропоновані пані Геральди­кою, навпаки, мають якомога більше розповісти про його власника.

Пані Геральдика. Мій родовід дуже давній. Геральдика це на­ука, що досліджує герби (визначення учні записують у зошиті). Роботи у мене завжди багато. Адже всі прагнуть отримати власний герб: знатні роди, держави, міста, середньовічні цехи. Цей знак засвідчував прина­лежність тієї чи іншої речі, земель, знарядь праці певній людині. Зобра­ження герба ви можете побачити на грошових знаках, печатках, офіцій­них документах державних установах.

Герб, який, наприклад, ви бачили у середньовічних рицарів, мав фор­му щита певної форми, на якому вміщувався короткий вислів-девіз, що пояснював зображення. Кожний колір, рослина, тварина, зображені на ньому, містили певний зміст і ставили на меті розповісти якомога більше про історію роду, чим займався чи уславився його володар.

Завдання

1. Прочитайте відповідний уривок у підручнику, де розповідається про історію Державного Герба України, та намалюйте його на аркуші.

2. Згадайте, що саме і чому зображено на гербі вашого міста. Спробуйте також його намалювати на аркуші, указавши, з якого часу він існує, та напишіть, що сиволізують елементи, вміщені на ньому.

Золотий непокірний Тризуб, Як птах золотий, в переливах, На прапорі грає, горить. Це знак наш, це фабрики й ниви, Це символ, що будем ми жить. Це хліб наш, вугілля і цукор, Степи плодовиті, моря... Це в праці змозолені руки,

Що подвигом завжди горять. Це наша любов, наша мужність, Вогняний порив боротьби, Це наша згуртованість дружня, Це пісня нової доби... Це юність, це клич покоління, Що йдуть крізь життєву грозу, Це слава, Україно, Золотий непокірний Тризуб.

V. перевірка та закріплення одержаних знань

У ч и т е л ь. Дякуємо за розповідь нашим шановним гостям пані Сфрагистиці та Геральдиці. Тож давайте звіримо наші карти мандрівки у Королівство минулих часів.

Учні виконують завдання № 3 на робочому листку.

VL домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника В. С. Власова, О. М. Данилевської, С. 24—29, В. О. Мисана, С. 30—33; у зошиті намалювати герб своєї роди­ни і написати девіз та коментар до нього.

додаток

Робочий листок до уроку № 4 «Таємні символи»

Завдання № 1

Прочитайте перелік історичних джерел, розбийте їх відповідно на

1-а       група. Речові джерела.

2-а       група. Письмові джерела.

3-я       група. Усні джерела.

1.  Рештки поховань.

2.  Літописи.

3.  Прапор.

4.  Міжнародні угоди.

5.  Герб.

6.  Архітектурні пам'ятки.

7.  Печатка.

8.  Народні пісні.

9.  Прислів'я.

Завдання № 2

1.  Намалюйте Державний Герб України.

2.  Намалюйте герб вашого міста та прокоментуйте зображення на ньому


Завдання 5  Співвіднеси терміни та їхнє визначення.

1) Архелогія

а) Наука, до досліджує герби

2) Топоніміка

б) Наука, що досліджує походження географічних назв

3) Хронологія

в) Наука, що досліджує історію виготовлення, використання монет

4) Історія

г) Наука, що досліджує історію за матеріальними залишками життя і діяльності людей

5) Музей

д) Установи, де зберігаються пам'ятки минулого людей

6) Нумізматика

е) Наука, що досліджує способи обчислення часу

7) Сфрагістика

ж) Наука, що вивчає життя і діяльність людей у минулому

8) Геральдика

з) Наука, що досліджує печатки

 

Відповіді: 1 г; 2 б; 3 е; 4 ж; 5 д; 6 в; 7 з; 8 а.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів