План конспект 5 клас Урок 6. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «знайомство з історією»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:16

урок 6. повторювально-узагальнюючий урок за темою «знайомство з історією»

ВАРІАНТІ

Мета: узагальнити знання учнів з історії, усвідомити її значення в житті людини; розвивати вміння робити висновки; викликати в учнів інтерес до курсу історії України і бажання вивчати її.

обладнання: зразки історичних джерел, карта, портретні зображення видатних українських істориків. Тип уроку: урок узагальнення. Вид уроку: урок-гра.

ХІД УРОКУ

і. Узагальнення й систематизація знань учнів

Повторення значення історичних понять за допомогою гри «Аукціон»

Клас ділиться на команди. Кожна команда за даний час повинна на­звати якнайбільше понять з теми «Історія».

Орієнтовний перелік: «історія», «історичні джерела», «літописи», «ар­хеологія», «музей», «геральдика», «сфрагістика», «нумізматика», «архів», «хронологія», «символіка», «топоніміка», «міфологія», «кочовики», «слов'яни», «трипільці», «скіфи», «пергамент», «палеографія», «гривня», «тризуб».

іі. історичні ігри

Гра «Чи знаєте ви?»

1.  Як називається ваш край?

2.  Як називається ваша держава?

3.  Яка найбільша річка України?

4.  Як називається рідне село?

5.  Які племена проживали в давнину на території краю?

6.  На яке свято прикрашають оселю зеленню?

7.  В яку ніч розквітає квітка папороті?

8.  Слухняні дітки отримують подарунки, а неслухняні — ...?

9.  На яке свято печуть спеціальні кулічі?

10.               Яке дерево служило матеріалом для письма?

Гра «Відтворіть минуле»

Діти, використовуючи запропоновані слова, повинні розповісти про життя і заняття племені.

Глечик, кінська збруя, золота прикраса.

Гра «Хто?»

1.  Відкрив трипільську культуру?

2.  Написав «Історію України-Русі»?

3.  Знайшов золоту пектораль?

4.  Написав історію козацтва?

Гра «Рибки»

Діти по черзі ловлять рибок з написаними датами й одразу дають від­повідь.

Гра «Відгадай слово»

1.  Перше слово число, друге частина тіла людини, разом символ влади.(Тризуб)

2.  У природі це початок річки, а в науці це основа вивчення чогось.

(Джерело)

3.  Перше скорочена назва імені чоловіка, друге перша буква в ал­фавіті, разом можливість керувати іншими. (Влада)

4.  Ця наука розповість про минуле. (Історія)

5.  Тільки вона може зберегти все, що створено людиною, і передати ін­шим поколінням. (Пам'ять, книга)

6.  Предмет для гри в більярд, а також ім'я князя. (Кий)

Гра «Зашифровані слова»

1. Рештки кісток, уламки, щіточка, лопата археологія.

2.  Пагорб, місто, Кий Київ.

3.  Поселення, землеробство, глиняна хата, мальована кераміка три­пільці.

4.  Кочовики, воїни, цариця, пектораль скіфи.

5.  Море, місто Херсонес, корабель, греки.

6.  Землеробство, віче, дружина, бог Перун — слов'яни.

7.  Монахи, пір'я, події, письмо, чорнило літописи.

Гра «німа карта»

Учитель показує об'єкт на карті, а учні мають назвати його. Гра «Тип історичного джерела»

Учитель показує зразки історичних джерел, а діти визначають їх тип. Гра «Історичний діяч»

Учитель показує портретні зображення видатних українських істори­ків, а діти називають їхні прізвища.

Гра «Назвіть історичні поняття, що закінчуються на "Я"»

Палеографія

 

Хронологія

 

Історія

«Я»

Археологія

Міфологія

 

Етнографія

 

 

Гра «З ким або з чим пов'язані ці слова?»

а)         Курган (скіфи),

б)         бук (Буковина),

г) пороги (Запоріжжя),

д)         Трипілля (трипільські племена),

е)         дзвін (Звенигородка),

ж)        вільха (Вільховець).

Гра «Історична вікторина»

а)         Людина, що займається історією.

б)         Наука, що вивчає історію за речовими джерелами.

в)         Запис подій за роками.

г) Сфрагістика — ... .

д)         Речові джерела — ... .

е)         Види історичних джерел: ... .

ж)        Основними заняттями слов'ян були ... .

з)         Палеографія — ... .

і) Предки українського народу — ... .

к)         Українські гроші — ... .

л)         Матеріал для письма в Україні — ... .

ііі. підбиття підсумків і виставлення оцінок W. домашнє завдання

Намалюйте у зошиті зразки жител: первісної людини, греків, скіфів, слов'ян.

ВАРІАНТ2

Мета: розглянути обставини, які спонукали первісну людину вико­ристовувати вогонь, способи його видобутку й використання; визначити наслідки, які мало для подальшого розвитку людини відкриття вогню; сприяти розвитку усної й писемної мови, мисленню, пам'яті; прищеплю­вати учням інтерес до дослідницької діяльності; виховувати повагу до культури інших народів.

Тип уроку: урок поглиблення й узагальнення знань.

форма уроку: самостійна робота у поєднанні з евристичною бесідою.

Епіграф уроку: «Вогонь це пожива для людського мозку».

ХІД УРОКУ

I.  мотивація навчання, визначення задач уроку

Уч и т е л ь. Виходячи з набутих раніше знань, сьогодні ми з'ясуємо:

1.  Яким чином наші предки навчилися використовувати і здобувати во­гонь?

2.  Яке значення в житті первісної людини мав вогонь?

3.  Коли вогонь може нести людям добро, а коли зло.

Уч и т е л ь. Цей урок буде цікавий вам тим, що ви будете працювати групами, робити власні маленькі відкриття, писати невеличкі літературні твори і — слухати історію.

II.Актуалізація опорних знань

«Історична розминка»

1. Як називалися наші предки, які вже мали навички до праці?

2.  Що спонукало людину розумну опанувати безлічнових занять?

3.  Чого навчилася первісна людина?

4.  Коли і як у людини прокинулася цікавість, що виявилася сильнішою за страх?

5.  Чому цікавість подолала страх?

III.              поглиблення та узагальнення знань

Евристичне дослідження

Учитель ставить питання, на яке учні намагаються дати відповідь са­мостійно.

? Як наш стародавній предок познайомився з вогнем? Учні зачитують свої варіанти відповіді.

Бесіда з учнями

У ч и т е л ь. Уявіть, що ви опинилися на безлюдному острові. 1. До яких би дій ви вдалися, щоб здобути собі вогонь?

1.  Як би ви зберігали вогонь?

2.  Як би ви намагалися використовувати вогонь?

4.  Що, на ваш погляд, змінилося в житті людині, коли вона опанувала вогонь?

5.  Що розвинулося в людини з відкриттям вогню? (Мислення, мова, уява, колективізм)

IV.              Узагальнення отриманих знань

У ч и т е л ь. У вашому житті ви щодня зустрічаєтеся з поняттям «во­гонь». Наведіть, будь ласка, приклади вживання сучасною людиною сло­восполучень з цим словом.

Учні дають орієнтовні відповіді:

а)         вогонь житла;

б)         вогонь комину;

в)         вогонь кухні;

г) вогонь плити;

д)         вогонь лампад;

е)         вогонь багать;

ж)        родинне вогнище;

з)         вогонь душі; і) вогонь серця.

Робота в групах

1-а       група. Визначити, яке зло може завдати людині вогонь.

2-а       група. Визначити, яке добро може принести людині вогонь.

Представники груп повідомляють про результати обговорення завдань у групах. Підсумовуючи, учитель наголошує, що відкриття вогню відігра­ло у подальшому розвитку первісної людини надзвичайно важливу роль.

V.                підбиття підсумків уроку

1.  Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

2.  Чого ви сьогодні навчилися?

VI.              домашнє завдання

Зробити малюнок «Використання вогню сучасною людиною». Під­готуватися до тематичної атестації.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів