План конспект 5 клас урок 7. Тематичне оцінювання за темою «знайомство з історією»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:18

урок 7. тематичне оцінювання за темою «знайомство з історією»

Мета: закріпити знання учнів, виявити недоліки в знаннях, розвива­ти логічне мислення, допитливість, кмітливість, збудити інтерес до ново­го предмета — історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнювальний.форма уроку: урок-подорож з елементами гри.

обладнання: ребус, кросворд, портрети українських діячів, предмети- лоти.

Підготовча робота:

?  клас ділиться на команди, учні обирають командирів, назву, готують маршрутний лист, емблему, пояснюють її;

?  попереднє домашнє завдання: «Для чого потрібно вивчати історію?».

організаційний момент: система оцінювання проста: за кожну пра­вильну відповідь команда отримує жетон; перемагає команда, що збере найбільшу кількість жетонів; за правилами команда може надавати допо­могу товаришу; за порушення дисципліни знімається один жетон; капі­тани фіксують відповіді на маршрутному листі.

ХІД УРОКУ і. мотивація уроку

У ч и т е л ь. Сьогодні до школи надійшла телефонограма з туристич­ної фірми. Нам з вами запропоновано незвичайну подорож. Щоб отри­мати право нею скористатися, нам необхідно з'ясувати, куди саме ми вирушимо. Відповідь ми отримаємо, якщо правильно розв'яжемо ребус, внесений до маршрутного листа.

іі. Виконання завдань

Уч и т е л ь. Подорожуючи країною «Історія», ми маємо добре орієн­туватися у часі, щоб мати змогу повернутися у наше, ХХІ ст. (Кожній з команд дається окреме завдання.) 1. Визначити століття.

1917 р.

1754 р.

 

1877 р.

1212 р.

1615 р.

 

1315 р.

1819 р.

1999 р.

 

1515 р.

808 р.

716 р.

 

51 р.

2. Коли починається:

16 ст.

11 ст.

 

21 ст.

7 ст.

1 ст.

 

10 ст.

 

 

3. Коли закінчилося:

14 ст.

19 ст.

9 ст.

5 ст.

7 ст.

20 ст.

 

Зупинка перша «Археологічна»

Фронтальне опитування учнів

?  Що таке археологія?

?  Кого називають археологами? (Розповідь про працю археологів.)

?  Назвіть видатного українського археолога XIX століття?

?  Яке відкриття зробило його видатним? (Розповідь про В. Хвойка, який відкрив трипільську археологічну культуру.)

?  Де знаходяться, зберігаються, вивчаються речові пам'ятки?

?  Які музеї є в нашому місті?

Зупинка друга «Палеографічна, або Таємниці слова»

Бесіда з учнями

?  Що вивчає палеографія?

?  Які матеріали використовувалися у давнину для створення рукопис­них книжок?

?  Які з них використовували давні слов'яни?

?  Історикам допомагає вивчати минуле усна народна творчість, до якої відносимо...

?  Що таке міф? (Конкурс серед команд на знання міфів та легенд слов'ян)

?  Як називаються установи, де зберігають, впорядковують писемні пам'ятки?

Зупинка третя «Художній музей»

У ч и т е л ь. Під час оформлення експозиції в нашому музеї загубили­ся підписи до цих шести портретів, на яких зображені видатні діячі історії нашого народу. Співробітники музею дуже просили нас допомогти вста­новити прізвища цих діячів за допомогою уривків з тексту екскурсії.

1. За фахом історик, але мав поетичний хист. Досліджував таємниці і загадки українського степу. В 1971 р. знайшов скіфську пектораль, яка зробила його видатним? (Б. Мозолевський)

2. Літописець часів Київської Русі, що жив і працював при Києво-Пе­черському монастирі, автор «Повісті минулих літ». (Нестор)

3. Чех за походженням, все своє життя присвятив дослідженню історич­ного минулого українського народу. У кінці ХІХ ст. відкрив трипіль­ську археологічну культуру. (В. Хвойка)

4. Художник ХХ ст., малював плакати, створив ілюстрації до української абетки, до книги І. Котляревського «Енеїда», брав участь в оформлен­ні ескізів до українських грошей гривень, автор Державного Герба доби Української Народної Республіки. (Г. Нарбут)

5. Історик, літературознавець, дослідник усної народної творчості, гро­мадський діяч. Його називають «батьком української історії». Очолю­вав Українську Центральну Раду. (М. Грушевський)

6. Освіту здобув у Київській академії, в історичну науку увійшов як ав­тор першої історії української столиці, автор «Короткого опису Киє­ва», «Історії міста Києва». (М. Берлинський)

Зупинка четверта «Геральдична»

Бесіда з учнями

?  Що таке герб?

?  Як і де зображувалися герби?

?  Як називається наука, що вивчає герби?

?  Що являє собою Державний Герб України?

?  Що зображено на гербі нашого міста?

Зупинка п'ята «Монетна»

Бесіда з учнями

?  Яка наука досліджує монети?

?  Чому монети є цінним історичним джерелом?

Зупинка шоста «Історичний аукціон»

Предмети-лоти оцінюються в п'ять жетонів, кожна команда обирає предмет-лот,розповідає про нього. (Монета, папірус, зображення герба тощо)

Зупинка сьома «Загадкова»

Бесіда з учнями

?  Що вивчає етноніміка?

?  До якої гілки європейського народу відносяться українці?

?  Як жили в давні часи слов'яни?

?  Які назви мали слов'янські племена, які проживали на сучасній тери­торії України?

?  Що досліджує топоніміка?

?  Що ви знаєте про походження назви свого міста, регіону, села? Зупинка восьма «Ерудит»

Команди якомога швидше мають розв'язати кросворд, вміщений у маршрутному листі.

 

3

 

 

1

 

 

4

5

6

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Запис подій за літами (роками). (Літопис)

2.  Давній кочовий народ, який проживав на території України, створив свою державу. Своїх вождів ховали у великих курганах. (Скіфи)

3. Умовне позначення певної території, на якому нанесено назви гео­графічних об'єктів (річок, гір, міст та ін.). (Карта)

4. Це цінне історичне джерело, на якому зображували портрети волода­рів, державні символи і використовували для купівлі і продажу або накопичення. (Монета)

5. Головний елемент Державного Герба України. (Тризуб)

6. У перекладі з грецької мови це слово означає «переказ», відтворює уявлення давніх народів про світ та його будову. (Міф)

(Ключове слово «Історія»)

ііі. Заключне слово вчителя

?  Для чого потрібно знати історію?

?  Чого ви чекаєте від уроків історії?

IV.              підбиття підсумків

Визначення переможців, ставляться відповідні оцінки.

V.                домашнє завдання

Скласти ребус, кросворд на 5 запитань до розділу.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів