План конспект 5 клас урок 8. Держава з центром у Києві. Перші князі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:21

урок 8. Держава з центром у Києві. Перші князі

Мета уроку: познайомити учнів з життям і діяльністю перших київських князів, створити їхні образні портрети, продовжити формування навичок самостійної та групової роботи, розвивати уміння чітко й логічно вислов­лювати свої думки,продовжити формування хронологічних навичок.

Тип уроку: систематизації та узагальнення з елементами засвоєння нових знань.

Вид уроку: створення історичного портрета.

Випереджаюче завдання: учням заздалегідь пропонується прочитати легенди та оповідання про перших київських князів. (Див. Історія Украї­ни в казках та легендах / Під ред. О. А. Волосевич. Л.: Аверс,2001. — С. 12­16; 19-37.)

ХІД УРОКУ

і. актуалізація знань

?  Назвіть імена київських князів, про яких ви читали в підручнику удома?

Учні згадують імена перших київських князів, учитель записує їх на дошці в порядку їх правління. (Розвиток хронологічних умінь)

Учитель пропонує учням розповісти, що з прочитаного удома вони запам'ятали.

Коли всі відповіді прозвучали, учням дається завдання записати в зо­шитах імена київських князів в порядку їх правління.

                         I.Вивчення нового навчального матеріалу

Самостійна робота з текстом підручника за методом «Критичного мислення» (С. 43—45 підручника В. Власова та О. Данилевської) Учитель пропонує дітям для систематизації та перевірки правильнос­ті виконання хронологічного завдання прочитати текст підручника, роб­лячи олівцем примітки на полях: «+» — вже відома інформація та «—» — нова інформація.

Після прочитання тексту відбувається порівняння результатів хроно­логічного завдання і підбиття підсумків цього етапу уроку. Учні: « Я дізнався ...».

В результаті обговорення стає зрозумілим, яка інформація була для учнів новою.

Вчитель стисло розповідає про Нестора-літописця та його головну працю «Повість минулих літ».

Практична робота

Виконується як у парі, так і в малій групі.

Вчитель роздає учням картки з практичними завданнями (картки із завданнями додаються).

Після виконання практичної роботи вчитель вибірково перевіряє її виконання, учні в разі необхідності вносять зауваження і зміни.

II.     домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручників В. Власова та О. Данилевської на С. 41-46; В. Мисана на С. 43-47.

додаток

Завдання практичної роботи 1. Хто і за яких обставин міг виголосити наведені слова? Співвіднесіть наведені висловлювання з іменами князів (цифри), яким вони нале­жать (букви).

Що сказано?

Ким, коли, кому, у зв'язку з чим?

1

2

1) «Ви не князі і не князівського роду, а я князь»

а) Кияни князю Святославу

 

1

2

2) «Хай Київ буде матір'ю містам росій­ським»

б) Олег перед убивством Аскольда і Діра

3) «Якщо повадиться вовк до овець, то перетягне все стадо, якщо не уб'ють його, так і тут, якщо не уб'ємо його він нас всіх погубить»

в) Святослав, ідучи на ворога

4) «Ти, князь, чужої землі шукаєш і охо­роняєш, а свою покинув, тільки нас не забрали печеніги...»

г) Олег, захопивши владу в Києві

5) «Иду на ви...»

д) Древляни про Ігоря, що вирішив зібрати повторну дань

 

Відповідь. 1 б, 2 г, 3 д, 4 а, 5 в. 2. Поєднайте стрілочками ім'я князя та факти його біографії.

1) Спалила місто Ікоростень

а) Аскольд і Дір

2) Був убитий деревлянами

б) Олег

3) Загинув у битві з печенігами

в) Ігор

4) Київські князі, попередники Олега

г) Ольга

5) Прибив щита на воротах Царьграда та прийняв смерть «від коня свого»

д) Кий, Щек і Хорив

6) Засновники міста Києва

е) Святослав

 

Відповідь. 1 г, 2 в, 3 е, 4 а, 5 б, 6 д.

3. Хронологічна задача. (Наводиться за підручником: Власов В., Данилев-

ська О. Вступ до історії України, 2005. — С. 45.)

Щоб встановити мирні відносини з Візантією, княгиня Ольга здій­снила подорож до Константинополя. На думку істориків, вона відбулася у 957 р. Встановили цю дату на підставі свідчень візантійського імперато­ра, учасника цієї події Костянтина Багрянородного. Він залишив спогади про два імператорські прийоми руської княгині, вказавши не лише дати, коли це сталося, а й дні тижня, на які ті припали. Обчисліть, на який рік свого володарювання Ольга здійснила подорож до Константинополя. Скільки було тоді років Святославові, якщо відомо, що на той час, коли загинув його батько князь Ігор, йому виповнилося 3 роки.

Відповідь. (957 — 945) + 3 = 15.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали