План конспект 5 клас УРОК 11. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА - СПАДКОЄМИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:28

УРОК 11. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА - СПАДКОЄМИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Мета: познайомити з історією «першого українського королівства», з постатями князів Романа Мстиславича та Данили Романовича; розви­вати навички роботи з історичною картою; удосконалювати хронологічні уміння, давати коротку характеристику історичному діячеві, визначати тривалість та послідовність подій, формувати пізнавальний інтерес учнів щодо вивчення історії, виховувати повагу до минулого власного народу. Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. Види роботи з учнями: індивідуальна, групова.

Поняття та терміни: бояри, Львів, Золота Орда, татари, угорці, поляки.

основні дати та події:

?  1199 р. утворення Галицько-Волинської держави;

?  1205—1264 рр. князювання Данила Романовича;

?  в 1256 р. перша письмова згадка про Львів.

особистість в історії: Роман Мстиславович, Данило Романович. обладнання уроку:підручник «Вступ до історії України» В. Власова, О. Данилевської або В. Мисана, атлас, зображення князів.

ХІД УРОКУ

i.  організаційний момент

ii.Актуалізація знань

Робота учнів із завданнями на картках. Картка № 1

Розв'язавши кросворд, ви отримаєте назву документа, який видавав­ся князям на підтвердження права на князювання.

 

1

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Питання

1.  Залежність від Золотої Орди. (Ярмо)

2.  Військове знаряддя для руйнування мурів. (Таран)

3.  Кочовики, з якими вів боротьбу Володимир Мономах. (Половці)

4.  Ім'я хана, під проводом якого монголо-татарське військо захопило Київ. (Батий)

5.  Місце, де сталася перша битва між русичами та монголами. (Калка)

Картка № 2

1.  Що означає термін «роздробленість»?

2.  Назвіть відомі вам причини роздробленості Київської Русі. Картка З

Розв'яжіть хронологічну задачу.

Під час розкопок на місці Десятинної церкви, зруйнованої під час захоплення Києва монголо-татарами, було знайдено меч, щит, срібні медальйони та ювелірні інструменти для виготовлення жіночих при­крас.

1.  Скільки часу ці речі пролежали в землі, якщо розкопки на місці Деся­тинної церкви проводилися в ХХ ст.?

2.  В якому столітті сталася подія, про яку йдеться в завданні?

3.  Скільки років тому сталася ця подія?

ііі. Вивчення нового навчального матеріалу

Індивідуальна робота з текстом підручника

Учитель знайомить учнів з правилами роботи з текстом. На першому етапі (читання вголос під керівництвом вчителя, вчитель обов'язково по­казує приклад такої роботи) учнів просять прочитати фрагмент тексту та дібрати найбільш відповідне слово, що характеризує цей навчальний текст.

На другому — охарактеризувати фрагмент тексту однією фразою.

На третьому — знайти секрет, особливість, без якої даний фрагмент тексту був би позбавлений значення.

Слова, фрази та знайдений секрет записуються в зошит.

Учитель пропонує дітям відкрити підручники на С. 62 та почати ро­боту над текстом.

По завершенні читання вчитель пропонує учням по черзі ознайомити всіх з результатами роботи та разом з дітьми визначає того, хто найбільш точно та оригінально виконав завдання.

Текстова вікторина

Учитель пропонує учням об'єднатися в групи для проведення тексто­вої вікторини. Для цього клас ділиться на групи та отримує завдання при­думати питання-загадку до кожного абзацу тексту.

Потім вчитель пропонує по черзі кожній з груп ставити питання-за- гадки одна одній. Задача тих, до кого звертаються, — відповісти на пи­тання та визначити, якого абзацу в тексті воно стосується.

W. підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює учнів з урахуванням активності на уроці, рівня засво­єння нового матеріалу, участі роботи в групі.

V. домашнє завдання

Опрацювати текст параграфа підручника В. Власова та О. Данилевської на С. 62-68; В. Мисана на С. 62-66.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали