План конспект 5 клас УРОК 20. ПРОЕКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА КАРТИНОЮ І. Ю. РЄПІНА «ЗАПОРОЖЦІ ПИШУТЬ ЛИСТА ТУРЕЦЬКОМУ СУЛТАНУ»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:44

УРОК 20. ПРОЕКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА КАРТИНОЮ І. Ю. РЄПІНА

«ЗАПОРОЖЦІ ПИШУТЬ ЛИСТА ТУРЕЦЬКОМУ СУЛТАНУ» і етап

Запуск проекту зазвичай починається на уроці, але згодом перетво­рюється на позакласний вид роботи.

Мета проекту: учні мають дослідити картину І. Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану»: шукати шляхи вирішення поставле­ної задачі, розвивати в учнів дослідницькі вміння (висування та побудова гіпотез, пошук шляхів вирішення проблем, збір інформації з різних дже­рел); сприяти підвищенню власної самооцінки: створити умови, щоб ко­жен учень усвідомив себе як людину компетентну; сприяти розвитку ко­мунікабельності та вміння співпрацювати в групі; розвивати креативне мислення дитини.

Вчитель пропонує виконати завдання та обговорити результат.

Завдання № 1

Розглянути картину І. Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецько­му султану».

Завдання № 2

Записати 10 перших слів, які спали вам на думку. Як свідчить практика, діти працюють по-різному: спочатку пишуть, потім обговорюють, промовляють, записують. Виникає багато питань. Діти зазвичай одразу висувають припущення, бо вони нічого не знають напевно.

Учитель організовує обговорення виконання завдань № 1 та № 2.

1.  Чи впевнені ви у тому, про що говорите?

2.  Чи можемо ми зараз дати відповіді на питання, що виникли у вас?

У ч и т е л ь. Давайте спробуємо сформулювати та записати ваші пи­тання в зошит. За своїм змістом запропоновані вами питання можна об'єднати в чотири групи:

а)   питання щодо події, про яку йдеться;

б)   питання, що стосуються часу події;

в)   питання, що стосуються героїв картини;

г) питання, що стосуються автора картини.

У ч и т е л ь. Отже питання поставлені. Зараз я пропоную вам обрати з них таке, на яке вам хотілося б отримати відповідь. Давайте визначимо­ся, хто яку тему обрав.

Учні відповідають, вчитель фіксує на дошці назви проектів, якщо необхідно, допомагає із визначенням назви теми.

Вчитель пропонує учням заповнити спеціально підготовлені карти проекту.

Карта проекту

І. Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому султану» Моя тема...

Я хочу дізнатися про ...

Де я можу знайти відповідь на свої питання: Інтернет, бібліотека, му­зей, вчителі-фахівці.

У результаті формуються групи, які працюватимуть над проблемою.

іі етап

Протягом півтора місяців діти шукають та опрацьовують матеріал. За цей час:

     Учитель історії провів серію уроків: «Запорозька Січ козацька рес­публіка», «Військове мистецтво козаків».

     Учитель, що викладає курс «Світова художня культура»,провів уроки «Наш земляк І. Ю. Рєпін», «Художні образи картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану"».

     Учитель української мови і літератури опрацював з учнями питання «Особливості лексики листа запорожців турецькому султану» (упо­рядкування словника).

     Учитель інформатики опанував з учнями «Power Point»,підготував презентації.

     Учні здійснили уроки-екскурсії — до Харківського художнього му­зею, Харківського історичного музею та музею І. Ю. Рєпіна в місті Чугуєві.

Раз на тиждень підбивалися підсумки роботи: обговорення того, хто чого дізнався, які джерела інформації використовував; шукали шляхи ви­рішення проблем, що виникали у процесі роботи над проектом.

ііі етап

Оформлення результатів проекту.

Вчитель проводить бесіду з учнями за планом:

1.  Що ми дізналися? Який шлях пройшли?

2.  Що нам належить зробити?

Складання плану презентації.

План презентації

Коли я вперше побачив картину І. Рєпіна, мене зацікавило ... Тема моєї (нашої) роботи ... Я (він) припустив, що ...

За більш повною інформацією я (ми) звернувся ...Я (ми) дізнався..., зрозумів, навчився.

Вироблення критеріїв оцінювання виконаної роботи.

Лист оцінювання

Ім'я (група)

Розкриття теми

Зрозуміло?

Цікаво?

Дизайн, оформлення

Самостійність

 

 

 

 

 

 

 

W етап. Захист проектів (урок-конференція)

План уроку

1.  Захист проектів.

2.  Оцінювання проектів.

3.  Підбиття підсумків роботи.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали