План конспект 5 клас УРОК 23. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:50

УРОК 23.ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ

«КОЗАЦЬКА УКРАЇНА»

Цілі:

навчальна:

?  аналізувати завдання, розуміти їх суть, давати відповідь відповідно до поставлених завдань (1);

?  вчити учнів раціонально використовувати час на виконання завдань різного рівня складності (2);

розвиваюча (визначається на основі завдань, які підібрані для прове­дення тематичної атестації), наприклад, (як можливий варіант):

?  визначати час вказаних подій (1);

?  визначати події, історичних осіб за стислими характеристиками (2);

?  стисло характеризувати історичні постаті, події (3);

?  добирати факти для пояснення тверджень (4);

?  моделювати ситуацію (5);

виховна:

?  відповідально ставитися до виконання завдань (1);

?  бути уважним, не відволікатися від основної роботи, не заважати ін­шим (2);

?  вчити учнів розуміти, що в основі оцінювання будь-якої праці лежить якісне виконання поставлених завдань (3).

Обладнання:

?  Картки із завданнями;

?  Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Зошит для тематичного оцінювання знань учнів. 5 клас. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2006. — С. 29-40;

?  Баханов К. О. Вступ до історії. 5 клас: Заліковий зошит для тематич­ного оцінювання навчальних досягнень. Х.: Вид-во «Ранок», 2005. — С. 17-24.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь та навичок. Форма уроку: наочний.

Хід УРОКУ

Час

Реалізація мети

Основні етапи уроку, види діяльності учителя та учнів

1

2

3

1 хв.

 

Підготовчий етап І. Організаційний момент

На цьому етапі учитель здійснює загальну організацію класу, спрямовану на виконання завдань тематичної атестації.

4 хв.

Навчальна: (1, 2)

Виховна: (1, 3)

ІІ. Мотивація

Оголошується тема тематичної атестації; звертається увага на характер завдань; проводиться інструктаж або нагадується про особливості виконання тих чи інших завдань; звертається увага на систему оцінювання окремих завдань або ж всієї роботи в цілому; за потре­би проводяться тренувальні вправи (в такому разі час на підготовчий етап повинен бути збільшеним).

30 хв.

Навчальна: (1, 2)

Розвиваюча: (1, 2, 3, 4, 5) Виховна: (1, 2, 3)

Основний етап ІІІ. Виконання завдань тематичного оцінювання

А. Варіанти завдань за робочим зошитом*

Варіант 1

І рівень

1. Один із найвдаліших морських походів козаків на Кафу під проводом Петра Сагайдачного відбувся:

а)  1616 р.;

б)  1620 р.; в) 1621р.

 

1

2

3

 

 

2. Територія Лівобережної України, що увійшла до

 

 

складу Московської держави у XVII ст., називалася:

 

 

а) Запорозькою Січчю;

 

 

б) Гетьманщиною;

 

 

в) Слобожанщиною.

 

 

3. Відомий козацький літописець, який залишив нам

 

 

опис Національно-визвольної війни:

 

 

а) Г. Сковорода;

 

 

б) С. Величко;

 

 

в) Г. Граб'янка.

 

 

ІІ рівень

 

 

4. Визначити історичну особу за поданою характерис-

 

 

тикою.

 

 

а) Французький інженер, найнятий польським коро­

 

 

лем, який збудував фортецю Кодак. Повернувшись на

 

 

батьківщину, видав книжку «Опис України» і склав

 

 

карти українських земель.

 

 

б) Гетьман українських козаків. Йому належить видат­

 

 

на роль у перемозі, здобутій козаками в Хотинській

 

 

війні. Щоб захистити православну віру, він разом

 

 

з усім Військом Запорозьким записався до Київського

 

 

братства.

 

 

в) Український православний князь, під керівництвом

 

 

якого козаки, як вважають, збудували на острові Мала

 

 

Хортиця першу Січ. Багато років життя присвятив бо­

 

 

ротьбі проти турків і татар. Під час походу 1563 р. по-

 

 

трапив у полон і був страчений турками. Його смерть

 

 

оспівано в народній думі про козака Байду.

 

 

5. Якою була доля українців, захоплених у полон тур­

 

 

ками і татарами?

 

 

ІІІ рівень

 

 

6. Доберіть факти до твердження: гетьман І. Мазепа

 

 

будівничий української культури.

 

 

7. Розкажіть про військове мистецтво козаків, склав­

 

 

ши розповідь «Як козаки воювали».

 

 

IV рівень

 

 

8. Уявіть собі, що на початку XVII ст. в будинку для

 

 

подорожніх зустрілися польський, турецький та укра-

 

 

їнський купці. До них звернувся спільний знайомий —

 

 

венеціанський купець — і попросив пояснити, хто такі

 

 

запорозькі козаки. Розкажіть, що кожен міг відповісти

 

 

венеціанцеві

 

1

2

3

 

 

Варіант 2

 

 

І рівень

 

 

1. В якій із наведених груп слів указані виключно

 

 

представники козацької старшини?

 

 

а) Намісник, суддя, гетьман, осавул, обозний;

 

 

б) кошовий отаман, суддя, писар, осавул, обозний;

 

 

в) кошовий отаман, суддя, писар, осавул, обозний,

 

 

воєвода.

 

 

2. Слово татарського походження, яке перекладається

 

 

як «вільна, озброєна людина», це:

 

 

а) шляхтич;

 

 

б) яничар;

 

 

в) козак.

 

 

3. Запорозьку Січ російський царизм ліквідував у:

 

 

а) 1764 р.;

 

 

б) 1775 р.;

 

 

в) 1783 р.

 

 

ІІ рівень

 

 

4. Кого «світ ловив, та не спіймав»?

 

 

5. Поясніть значення наведених термінів, пов'язаних

 

 

з виникненням українського козацтва.

 

 

а) Дике Поле — ... .

 

 

б) Дніпровські пороги — ... .

 

 

в) Запоріжжя — ... .

 

 

ІІІ рівень

 

 

6. Використавши малюнок, складіть розповідь «Взяття

 

 

Кафи запорозькими козаками».

 

 

7. Розкажіть про утворення Запорозької Січі.

 

 

врівень

 

 

8. Чому російський цар Петро І назвав І. Мазепу зрад­

 

 

ником, а український народ вважав борцем за неза­

 

 

лежність? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

Використовуючи вказані варіанти завдань, учителеві

 

 

необхідно продумати шкалу оцінювання і довести її до

 

 

відома учнів, щоб вчити їх формувати самооцінку та

 

 

прогнозувати можливий результат

 

1

2

3

 

 

Б. Варіанти однотипних завдань

 

 

Варіант 1

 

 

І рівень

 

 

1. Початок Національно-визвольної війни під прово-

 

 

дом Б. Хмельницького:

 

 

а) 1620 р.;

 

 

б) 1648 р.;

 

 

в) 1709 р.

 

 

2. Хто із відомих історичних діячів України присвятив

 

 

останні 25 років мандрівному життю?

 

 

а) Г. Сковорода;

 

 

б) Б. Хмельницький;

 

 

в) І. Мазепа.

 

 

3. Люди, що заселяли Дике Поле, ловили рибу, полю-

 

 

вали на звірів і птахів, збирали мед, випасали худобу:

 

 

а) уходники;

 

 

б) татари;

 

 

в) отамани.

 

 

ІІ рівень

 

 

4. Поясніть, що означає вислів «доба героїчних похо-

 

 

дів».

 

 

5. З якими історичними подіями пов'язане місто Пе-

 

 

реяслав?

 

 

6. Що відбувалося раніше: битва під Хотином чи Пол-

 

 

тавська битва?

 

 

7. Хто автор праці «Опис України»?

 

 

ІІІ рівень

 

 

8. Назвіть причини виникнення українського козацтва.

 

 

IV рівень

 

 

9. Доведіть, використовуючи факти, що гетьман І. Ма-

 

 

зепа — український патріот.

 

 

Варіант 2

 

 

І рівень

 

 

1. Зруйнування за наказом Катерини ІІ Запорозької

 

 

Січі сталося:

 

 

а) 1616 р.;

 

 

б) 1764 р.;

 

 

в) 1775 р.

 

 

2. Хто був останнім гетьманом Запорозької Січі?

 

 

а) П. Полуботок;

 

 

б) П. Калнишевський;

 

 

в) І. Мазепа

 

1

2

3

 

 

3. Козацький човен, за допомогою якого здійснюва-

 

 

лись морські походи, виготовлений з липи або верби,

 

 

називався:

 

 

а) чайка;

 

 

б) галера;

 

 

в) фрегат.

 

 

ІІ рівень

 

 

4. Поясніть, що означає словосполучення «турецько-

 

 

татарські набіги».

 

 

5. З якими історичними подіями пов'язане місто Хо­

 

 

тин?

 

 

6. Що було раніше початок Національно-визвольної

 

 

війни українського народу під проводом Б. Хмель­

 

 

ницького чи похід П. Сагайдачного на Кафу?

 

 

7. Хто автор літопису «Сказання про війну козацьку

 

 

з поляками...»?

 

 

ІІІ рівень

 

 

8. Назвіть причини Національно-визвольної війни під

 

 

проводом Б. Хмельницького.

 

 

врівень

 

 

9. Доведіть, що козацькі часи — це героїчні часи Ук-

 

 

раїни.

 

 

Шкала оцінювання

 

 

Правильно виконані завдання І і ІІ рівнів (1—7) оці­

 

 

нюються в 1 бал кожне. Завдання ІІІ рівня (8) оціню­

 

 

ється в 2 бали. Завдання rV рівня (9) оцінюється

 

 

в 3 бали.

5 хв.

 

Заключний етап

 

 

IV. Підбиття підсумків уроку

 

 

Вчитель підбиває підсумок уроку. Звертає увагу на те,

 

 

коли будуть оголошені результати тематичної атес-

 

 

тації.

 

 

V. Оголошення домашнього завдання, інструктаж щодо

 

 

виконання

 

 

У разі потреби учитель дає завдання класу на наступ-

 

 

ний урок. Наприклад, дізнатися, які найважливіші

 

 

події відбулися в Україні у ХІХ та ХХ століттях

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів