План конспект 5 клас УРОК 24. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:52

УРОК 24. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Мета уроку: сформувати уявлення про національний рух в українських землях в першій половині ХІХ ст.; поглибити знання життя і творчості Т. Г. Шевченка, поглибити розуміння його ролі в історії нашого народу; вдосконалювати навички самостійної роботи з історичною інформацією, аналізу фактів і подій; продовжити формування уміння роботи з картою, таблицею, схемами, встановлювати логічні зв'язки; виховувати шанобли­ве ставлення до видатних представників українського народу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. Під­ручник для 5 кл. (2005 р.);історичний атлас; робочий лист із завданнями на урок для кожного учня.

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний етап уроку

II.Актуалізація знань, умінь та навичок учнів

Учні виконують завдання № 1 робочого листа.

У ч и т е л ь. Таким чином, кінець XVIII ст. став часом остаточного за­непаду українського державного життя.

III.    Мотивація навчальної діяльності учнів

— Сьогодні ми з вами починаємо вивчення нової теми «Україна в ХІХ—ХХ століттях». На цьому уроці ми розглянемо, як впливало на роз­виток українських земель перебування під владою Російської та Австрій­ської імперій, з'ясуємо причини посилення українського національного руху в цей період, познайомимося з найбільш яскравими представника­ми українства, що започаткували національне відродження України в першій половині ХІХ ст.

Робота з картою

У ч и т е л ь. Відкрийте карту в історичному атласі на С. 26 і дайте від­повіді на наступні питання:

1.  Назвіть історико-географічні області (землі) України.

2.  У складі яких держав опинилися українські землі на початку ХІХ ст.?

3.  Які українські історико-географічні області (землі) опинилися в скла­ді Російської імперії?

4.  Які українські історико-географічні області (землі) потрапили під владу Австрійської імперії?

IV.    Вивчення нового матеріалу,

формування умінь та навичок

Будителі України

Робота з текстом підручника і таблицею

У ч и т е л ь. Щоб дізнатися про тих, хто започаткував процес україн­ського національного відродження, ви прочитаєте текст у підручнику на С. 137— 138, після чого ви маєте заповнити пропуски в таблиці. (Завдання № 2 робочого листа)

Життя і творчість Тараса Шевченка

Робота зі схемою

Учні, прочитавши в підручнику матеріал про життя Т. Г. Шевченка (С. 139—140) та використовуючи знання, одержані на уроках української літератури, виконують завдання № 3 робочого листа.

V.      Закріплення знань

Учитель пропонує учням, використовуючи матеріал уроку, розв'язати кросворд «Національне відродження в Україні у XIX ст.». (Завдання № 4 робочого листа)

VL домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника. Дати, що наведено в матеріалі параграфа, нанесіть на стрічку часу.

додаток

Робочий лист до уроку 24 «Початок національного відродження»

Завдання № 1

Співвіднесіть дати і факти.

1) 1722 р.

а) Скасовано гетьманство

2) 1727р.

б) Початок гетьманування Д. Апостола

3) 1764р.

в) Зруйнування Запорозької Січі

4) 1775 р.

г) Запровадження Малоросійської колегії

 

Відповіді: 1 г; 2 б; 3а, 4 в. Завдання № 2

Заповніть пропуски у наведеній таблиці.

 

Представники національ­ного визвольного руху

Форми діяльності

1

 

Написав і видав у 1798 р. перший твір сучасною українською літературною мовою поему «...» .

2

Маркіян ..., ... Вагилевич та Яків Головацький

Утворили просвітницьку організацію «Руська ...», визначною їх заслугою стало видання у 1836 р. народною мовою «... Дністрової»

3

Тарас ...

У 1840 р. вийшла друком його поетична збірка «...», що стала взірцем поетичної творчості, пал­ким закликом до повалення чужоземного ярма

4

Кирило-... товариство

Постало у 1846 р., ставило на меті звільнення українського народу від кріпацтва і духовного гніту. До його складу входив видатний україн­ський поет, автор поетичної збірки «Кобзар»

 

Завдання № 3

Розташуйте наведені речення в логічній послідовності. Проставте

у ланцюжку номери речень у відповідному порядку.

Остаточне рішення будь-що стати художником визріло у нього в Ки­єві, куди він поїхав зі своїм паном. Тарас побував на Хрещатику, огля­нув Золоті ворота, Києво-Печерську лавру, собор Святої Софії, і від побаченого підліткові захопило дух.

1. У 1840 році окремою книжкою під назвою «Кобзар» вийшли Шевчен­кові поезії та поеми «Кобзар» став для України Великоднім святом.

2. Після викупу з кріпацтва Тараса було зараховано до Академії мис­тецтв. Він стає одним із найулюбленіших учнів видатного російсько­го художника Карла Брюллова.

3. По закінченні слідства на Шевченка було накладено аж чотири по­карання: заслання до Оренбурга безстрокове, заслання рядовим сол­датом, заборона писати і малювати.

4. Вшанування пам'яті великого Кобзаря в нашій країні стало щоріч­ним і всенародним. Йому відкрито пам'ятники в Києві, Каневі, Хар­кові, інших містах України. Могилу великого Тараса оголошено на­ціональним музеєм-заповідником, відкрито Державний музей Т. Г. Шевченка...

5. 22 квітня 1838 р. Шевченко відчув себе щасливим, бо став вільною людиною: «Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь», — пи­сав Тарас до брата у листі.

6. У Києві Тарас Григорович вступив доКирило-Мефодіївськогобрат­ства, таємної організації, що поширювала ідеї єдності усіх слов'ян­ських народів, виступала за ліквідацію кріпацтва, за національне ви­зволення українського народу.

7. Нарешті, в серпні 1857 року, Шевченка відпустили. Радісне почуття волі переповнило серце вчорашнього солдата-каторжанина.

8. Ніч минула в муках. Він уже не говорив, бо кожне слово коштувало йому неймовірних зусиль. А вдосвіта 10 березня 1861 року Тараса Гри­горовича Шевченка не стало.

9. Малий Тарас був хлопцем моторним, веселої вдачі і чутливий до вся­кого горя. Незмірно любив Шевченко народні пісні, переймав їх з першого разу і знав без ліку.

Прочитайте текст складеного біографічного оповідання. Дайте йому назву.

Завдання № 4

Розв'яжіть кросворд «Національне відродження в Україні у XIX ст.».

 

1

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

1. Автор, поеми «Енеїда» та п'єси «Наталка Полтавка».

2. Вищий навчальний заклад, який був заснований у Харкові у 1805 році.

3. Місто, в якому в 1834 році було відкрито університет Святого Воло­димира.

По вертикалі:

1.  Місто, яке стало колискою національного відродження України у першій половині XIX ст.

2.  Видатний український, художник, автор широко відомої поетичної збірки «Кобзар».

3.  Історико-географічна область в Україні, центром якої є місто Луцьк.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали