План конспект 5 клас УРОК 26. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:51

УРОК 26.УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ

Мета: дати уявлення про перебіг подій Першої світової війни на укра­їнських землях, про основні події Української революції; продовжити формування навичок роботи з картою, текстом підручника, історичним джерелом, систематизації фактів; розвивати вміння працювати з табли­цею; виховувати шанобливе ставлення до подій минулого свого народу, його видатних представників.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формувань умінь і навичок. Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. Під­ручник для 5 кл.; історичний атлас; роздавальний матеріал для учнів.

ХІД УРОКУ

i.  організаційна частина уроку

ii.Актуалізація знань учнів

Учитель проводить фронтальне опитування учнів за матеріалами таб­лиці до параграфа 20 підручника В. Власова, О. Данилевської. За наведеними фактами встановіть особу.

1. Мовознавець, дослідник східних мов, людина, що опанувала впро­довж життя понад 50 мов — ... (Агатангел Кримський).

2. Брати Іван, Микола, Панас та їхня сестра Марія були творцями укра­їнського професійного театру. (Тобілевичі)

3. Династії українських меценатів, що вкладали гроші у збирання істо­ричних реліквій, творів мистецтва, підтримували український театр, недільні школи, створювали музеї. (Симиренки, Яхненки, Терещенки, Ханенки)

iii.    мотивація пізнавальної діяльності учнів

172

Уч и т е л ь. Початок ХХ ст. позначився для українського народу кар­коломними змінами: Перша світова війна, боротьба за українську дер­жавність, перемога більшовицької влади. Як ці події вплинули на життя українців, що здобули і що втратили вони за цей час, ось про що ми будемо говорити на цьому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

Перша світова війна та Україна

Робота з картою

Учні працюють з картою «Україна. Відновлення державності (1917— 1920)» історичногоатласа і дають відповіді на запитання.

1.  Які українські землі входили до складу Австро-Угорщини напередод­ні та в роки Першої світової війни?

2.  Які українські землі входили до складу Російської імперії?

3.  У складі якої держави перебувала більшість українських земель?

4.  На яких українських землях відбувалися бойові дії Першої світової війни?

Робота з історичним текстом

Прочитайте наведений текст, дайте відповіді на питання після нього. «...чорне страховисько Першої світової війни роздерло, пошматува­ло Україну-матір, розділений кордонами народ змушений був воювати в різних арміях за чужі інтереси — і плакали Карпати над сплюндрова­ними містами й селами, над покинутими нивами. Тож встала під прапор юнь і краса галицької землі, утворивши легіон Українських січових стрільців (усусів), пішла в бій за рідну землю, мріючи про вільну і об'єд­нану Україну...»

1.  У чому полягала трагедія України в роки Першої світової війни?

2.  З кого складалися загони січовиків?

3.  З якою метою було створено загони січових стрільців?

Проголошення Української Центральної Ради

Після розповіді вчителя про утворення Центральної Ради учням про­понується вставити пропуски у запропонованих реченнях, користуючись текстом підручника на С. 159—160.

Перевірка та корекція знань учнів

1.  Революція в Україні розпочалася у ... році та завершилася наприкінці ... року (1914р., 1917р., 1918 р., 1920р., 1924р.).

2.  Українська Центральна Рада була утворена в ... (1914р.; 1917 р.; 1919 р.).

3.  Українська Центральна Рада була утворена в місті ... (Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Харків).

4. Українську Центральну Раду очолював ...(Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, Симон Петлюра, Михайло Грушевськии).

Михайло Сергійович Грушевський голова Центральної Ради

Складаємо характеристику історичної особи

Учитель, познайомивши учнів з фактами життя і діяльності М. С. Гру- шевського, пропонує вибрати із запропонованих фактів та подій ті, що відтворюють біографію Михайла Грушевського.

Професор історії; 1905 р.; викладач Московського університету; Пре­зидент Української Народної Республіки; Харків; навчання у Київському університеті; 1917 р.; Кишинів; Українські січові стрільці; Українська Центральна Рада.

Свій вибір поясніть усно.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Учитель інформує учнів про утворення ЗУНР та урочисте проголо­шення Акту злуки між УНР та ЗУНР.

Упізнай подію за описом

«Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної час­тини єдиної України, Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Віднині є єдина, незалежна Українська Народна Республіка».

V. Закріплення та систематизація знань

Робота зі словником

1.  Що означають скорочення? УЦР— ...

УНР — ... ЗУНР — .

2.  Розкрийте зміст понять. Злука — . Соборність — . Універсал — .

Робота з таблицею

Приведіть у відповідність наведені дати та події.

1) 3-4 березня 1917 р.

а) проголошення III Універсалу Центральної Ради

2) 7 листопада 1917 р.

б) утворення Української Центральної Ради

3) 22 січня 1919 р.

в) утворення у Львові Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

4) 13 листопада 1918 р.

г) об'єднання У НР і ЗУНР (Акт злуки українських земель, або День соборності)

Відповіді: 1 б; 2 а; 3 г; 4 в.


 

VL домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника, скласти хронологічну таблицю до нього.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали