План конспект 5 клас УРОК 27. ВСТАНОВЛЕННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:54

УРОК 27.ВСТАНОВЛЕННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Мета: познайомити з подіями, що відбувалися в Україні у міжвоєн­ний період, звернувши особливу увагу на злочинний характер влади, яка організувала штучний голод і масову загибель мирного населення заради досягнення своїх цілей; познайомити з новими поняттями «СРСР», «УРСР», «індустріалізація», «колгосп», «голодомор»; розвивати уміння аналізувати історичну інформацію, аналізувати факти; виховувати не­примиренне ставлення до будь-якого насильства, зневаги до людської гідності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. Під­ручник для 5 кл.; історичний атлас; роздавальний матеріал для учнів.

ХІД УРОКУ

i.  організаційна частина уроку

ii.актуалізація знань учнів

Учитель проводить фронтальне опитування учнів за матеріалом до­машнього завдання.

До наведених дат доберіть відповідні події:

?  1 серпня 1914 р. — ... .

?  3—4 березня1917 р. — ... .

?  22 січня 1918 р. — ... .

?  13 листопада1918 р. — ... .

?  22 січня 1919 р. — ... .

iii.    мотивація пізнавальної діяльності учнів

Робота з картою

Відкривши карту в атласі «Україна між двома війнами», дати відповіді на питання:

1.  Які українські землі на увійшли до складу Української Радянської Со - ціалістичної Республіки?

2.  До складу яких держав потрапилиукраїнські землі після закінчення Першої світової війни?

3.  У складі якої держави опинилася переважна більшість українських земель?

4. Назвіть міста, де перебувала столиця УРСР

а)   з 1919 до 1934 року у ...;

б)   з 1934 року — у ... .

У ч и т е л ь. Про те, як склалася доля українців у складі Союзу Радян­ських Соціалістичних Республік (СРСР), ми поговоримо на цьому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

Україна у складі СРСР

Учитель знайомить учнів про події в українських землях після пере­моги більшовицької радянської влади, про зміни, яких зазнало життя українців у складі СРСР. Засвоюються поняття «індустріалізація», «ко­лективізація», «колгосп», «куркуль».

Робота з поняттями

Учні визначають поняття за його визначенням.

?  Переважний розвиток промисловості — ...(індустріалізація).

?  Примусове створення колективних селянських господарств — ... (ко­лективізація).

?  Колективне селянське господарство — ...(колгосп).

?  Заможний селянин-власник — ... (куркуль).

Голодомор

Робота з картою

Знайдіть на карті атласу регіони, що найбільше постраждали від голо­домору в 1932-1933 роках, та з'ясуйте, чи потрапило ваше місто (село) до їх числа.

Учителю бажано використати краєзнавчий матеріал при розкритті цього питання.

Робота з художнім текстом

А. Не Батиєві баскаки, А свої ж таки собаки В хату вдерлись і давай! Хоч би брали з половини Так забрали ж до зернини...

1.  Чому «свої» виявилися гіршими за ворогів?

2.  Поясніть, чому цей твір був заборонений за радянських часів?

Б. Прочитайте довідку Державного політичного управління УРСР про голодування колгоспників (1933 р.). Дайте відповіді на запитання. «Голодуючі сім'ї вживають в їжу різні сурогати (кукурудзяні качани і стебла, просіяне лушпиння, сушену солому, гнилі кавуни і буряки, кар- топляне лушпиння, стручку акації тощо). Зареєстровано факти вживання в їжу м'яса кішок, собак і дохлих коней. Випадків людоїдства зареєстро­вано 28.Більша частина сталася у 3-й декаді лютого і на початку березня. 19 випадків людоїдства припадає на Київську область. У лютому також мали місце 13 випадків трупоїдства».

1. Що вживали селяни під час голоду, щоб вижити?

2. Які факти з прочитаного документа вас вразили найбільше?

В. Прочитайте уривок. Дайте відповіді на запитання.

Хоч Вкраїна преврожайна Препечальна в неї роль: Випікати коровая з тирси, дуба і тополь. Пусто в горщику сьогодні, В нім сокири не зварить.

1. Що їли селяни, щоб не померти з голоду?

2.  Поясніть, чому за радянських часів трагедія Олександра Зайвого «Го­лод», уривок з якої наведено, була заборонена.

V. Закріплення знань

Тестування

1. Голод 30-х років стався в Україні у:

а)   1931-1932 рр.;

б)   1932-1933рр.;

в)   1935-1936 рр.;

г) 1937-1939 рр.

2. Голодомор стався через:

а)   примусове вилучення хліба в селян;

б)   тривалу посуху;

в)   небажання селян працювати.

3. Під час голодомору країною керував:

а)   Михайло Грушевський;

б)   Володимир Ленін;

в)   Йосиф Сталін.

4. Факти голодомору:

а)   були опубліковані у радянських газетах 30-х років;

б)   приховувалися від населення та світової громадськості.

Vi. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника. Використовуючи ма­люнок, вміщений в атласі на С. 33 «Колгоспники здають хліб державі», написати текст до нього, застосовуючи слова: радянська влада, вилучен­ня, селяни, приховування хліба, загроза голодної смерті, спустілі села, хлібороби.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали