План конспект 5 клас УРОК 28. УКРАЇНА В ПОЛУМ'Ї ВІЙН
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:56

УРОК 28. УКРАЇНА В ПОЛУМ'Ї ВІЙНИ

Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни, по­літикою загарбників на окупованих українських територіях, діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з кар­тою, таблицею, формувати уміння аналізувати історичні документи; ви­ховувати шанобливе ставлення до героїчного минулого свого народу, до пам'яток, що увічнюють подвиг їхній подвиг; формувати неприйняття будь-якого насильства над особою.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. Під­ручник для 5 кл.; історичний атлас, роздавальний матеріал.

ХІД УРОКУ

i.  Організаційна частина уроку

ii.Актуалізація знань учнів

Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують свої тексти до малюнка «Колгоспники здають хліб державі».

Історичний диктант

1.  Наприкінці 1922 р. Україна увійшла до складу Союзу....

2.  У другій половині 20-х років СРСР проголосив курс на ..., тобто пере­важний розвиток промисловості.

3.  Наприкінці 20-х років почалося насильницьке створення колектив­них селянських господарств — ... .

4.  1932-1933 рр. увійшли в історії українського народу як жахливі ро­ки ... .

iii.    Мотивація пізнавальної діяльності учнів

Уч и т е л ь. Але попереду на Україну чекали ще більш жорстокі ви­пробування боротьба проти гітлерівських окупантів в роки Великої Віт­чизняної війни.

Ви отримали випереджальне завдання і мали з'ясувати, хто з ваших рідних брав участь у цій війні.

Підніміть руку, хто з ваших родичів загинув на фронті, в концтаборі, був вивезений на роботу до Німеччини, помер з голоду в роки окупації.

Тобто, практично кожну українську родину спіткало це лихо. Участь у боротьбі проти жорстокого ворога була справою кожного, тому ця війна дістала назву «Велика Вітчизняна». Тож сьогодні ми з вами по­знайомимося з основними подіями Великої Вітчизняної війни на тери­торії України.

W. основна частина уроку

Робота по карті

Користуючись картою в історичному атласі «Україна між двома світо­вими війнами», назвіть:

1.  З якими радянськими республіками у складі СРСР та якими держава­ми межувала Українська Радянська Соціалістична Республіка?

2.  Які з українських земель в кінці 30-х рр. ХХ ст. перебували за межами УРСР?

Робота з таблицею за допомогою карти

Заповніть пропуски в таблиці, використовуючи інформацію карти.

Назви українських земель

Держава, у складі якої вони перебували

Підляшшя, Холмщина, Берестейщина, Волинь, Галичина, Лемківщина

 

 

Румунія

Пряшівщина, Закарпаття, Марморощина

 

(червень 1941 — липень 1942) Українська СРСР

 

 

Початок Другої світової війни

Уч и т е л ь. У серпні 1939 року нацистська Німеччина і більшовиць­кий Радянський Союз уклали угоду, в якій вони зафіксували свої праг­нення розподілити між собою території сусідніх держав. А вже 1 вересня 1939 року Німеччина здійснила напад на Польщу, захопивши територію цієї держави, а в Західну Білорусію та Галичини, а у 1940р. до Буковини вступили радянські війська. Ці події започаткували найбільш криваву вій­ну ХХ століття — Другу світову.

Окупація України Німеччиною

Та вже 22 червня 1941 року фашистська Німеччина, порушивши іс­нуючу угоду, розпочала війну проти Радянського Союзу. Вона увійшла в історію СРСР як Велика Вітчизняна війна.

Робота з картою

У ч и т е л ь. За допомогою карти на С. 34 «Наступ німецьких військ (червень 1941 — липень 1942 р.) дайте відповідь на питання:

1. Які міста України були окуповані німецькими загарбниками:

а)   до вересня 1941 р.

б)   до липня 1942 р.?

2. Коли окупанти захопили ваше місто (село)?

3. Оборона якого міста в Україні тривала найдовше?

Окупаційний режим в Україні

Робота з історичними джерелами

Прочитавши наведені уривки з документів, дайте відповіді на питання.

1-а група. Опрацьовує документ «А».

2-а група. Опрацьовує документ «Б».

3-я група. Опрацьовує документ «В».

     «Ніякої вільної України не існує. Ми звільнили Україну не для того, щоб зробити її щасливою, а щоб забезпечити для Німеччини життє­вий простір і постачання, якого потребує».

Б. «Передусім я сподіваюсь, що нам в результаті пощастить забезпечити на тривалий час на Україні загальну продовольчу базу. Вона послу­житьпостачальником тих ресурсів, які, можливо, знадобляться нам у майбутньому.»

     «За планом головного управління безпеки [Німеччини] на територію Сибіру повинні бути переселені також західні українці. При цьому передбачається примусово переселити 65 % населення [України]».

Питання

1. Як ставилися окупанти до ідеї створення незалежної України?

2. Які плани щодо України мали фашистські загарбники?

3. Яка доля чекала на українців в умовах окупації?

Після опрацювання документів учні дають відповідь на питання, по­ставлені до документів, і роблять висновок про політику, що її проводили загарбники на окупованих українських землях.

Рух Опору в українських землях

У ч и т е л ь. На окупованій території у відповідь на жорстокість гітле­рівців розгорнулася боротьба проти ворога — рух Опору, основу якого становили радянські партизани та повстанський рух, який невдовзі зор­ганізувався в Українську повстанську армію.

Робота з картою

Використовуючи карту на С. 35 «Наступ радянських військ (1943— 1944)», дайте відповіді на питання:

1.  Назвіть регіон України, де була поширена діяльність радянського партизанського руху?

2.  Назвіть області, через які проходив рейд партизанського з'єднання Сидора Ковпака.

3.  Назвіть регіон, де була поширена діяльність Української повстанської армії.

Уч и т е л ь. У 1943 р. в результаті наступу Радянської армії почалося звільнення території України від гітлерівців.

Звільнення України радянськими військами

Робота з картою

Використовуючи карту на С. 35 «Наступ радянських військ (1943— 1944)», дайте відповіді на питання:

1.  Які області України були звільнені від окупації до вересня 1943 р.?

2.  Які області України були звільнені від окупації до грудня 1943?

3.  Коли остаточно було звільнено територію України від фашистських загарбників?

4.  Коли було звільнено ваше місто (село)?

Учитель. Звільнивши Україну, Радянська армія продовжила зни­щення ворога на території інших держав, окупованих Німеччиною. Ве­лика Вітчизняна війна завершилася капітуляцією німецьких військ. Від­тоді 9 травня відзначається як День Перемоги.

 

W. Закріплення знань учнів

 

Тестування

1.

Друга світова війна розпочалася:

а)

1 вересня 1939 р.;

б)

22 червня 1941 р.;

в)

22 липня 1942 р.

2.

Другу світову війну розв'язала:

а)

Англія;

б)

Франція;

в)

Німеччина.

 

3.  Велика Вітчизняна війна тривала:

а)   1939-1945 рр.;

б)   1941-1945 рр.;

в)   1939-1941 рр.

4.  Доповніть речення:

а)   1 вересня 1939 р. розпочалася ... ;

б)   22 червня 1941 р. розпочалася ...;

в)   28 жовтня 1944 р. завершилося ...;

г) 9 травня 1945 р. було підписано ... .

V. домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника. Використовуючи до­даткову літературу, спогади членів родини, зробити повідомлення за те­мою «Моє місто (село) в роки окупації».

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів