План конспект 5 клас УРОК 29. УКРАЇНА В 50-80-Х РР. ХХ СТ.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:58

УРОК 29.УКРАЇНА В 50-80-Х РР. ХХ СТ.

Мета: дати уявлення про національний рух у 60-х роках ХХ ст., його характер, особливості; вдосконалювати навички роботи з текстом під­ручника, історичними джерелами, порівняння, розрізнення та оцінки іс­торичних фактів; продовжити формування умінь давати характеристики історичним постатям; виховувати неприйняття насильства у будь-якій формі, порушення прав особи, поваги до діяльності українського націо­нального руху.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. Під­ручник для 5 кл.; історичний атлас.

ХІД УРОКУ

i.  організаційна частина уроку

ii.Актуалізація знань учнів

Робота з таблицею

1) 1 вересня 1939 р.

а) Нападом Німеччини на СРСР розпочалася Велика ... війна

2) 22 червня 1941 р.

б) У ході битви за Дніпро Війська 1-го Укра­їнського фронту під командуванням М. Вату- тіна звільнили місто ...

3) 11 липня — 26 вересня 1941 р.

в) Оборона столиці України міста Києва три­вала ... дні

 

4) 6 листопада 1943 р.

г) На честь закінчення Великої Вітчизняної війни в нашій країні встановлено свято День ...

5) 28 жовтня 1944 р.

д) Нападом Німеччини на Польщу розпоча­лася ... світова війна

6) 9 травня 1945 р.

е) Вступивши у Закарпаття, радянські війська завершили звільнення території ... від гітле­рівських окупантів

 

Відповіді: 1д, Друга; 2 а, Вітчизняна; 3 в, 72; 4 б, Київ; 5 е, України; 6 г, Перемоги.

Робота з картою

Користуючись картою «Україна і Другасвітова війна» на С. 34—35, дайте відповіді на питання:

1.  Назвіть місця масового оточення радянських військ в 1941—1942 рр.

2.  Назвіть міста, що уславилися у 1941—1942 рр. героїчною обороною.

3.  Назвіть українські міста, що були нагороджені званням «Місто-герой».

4.  Назвіть місця, де протягом 1944 р. були оточені угруповання гітлерів­ських військ.

5.  Назвіть райони дії радянських партизанів.

6.  Назвіть райони дії загонів Української повстанської армії.

Перевірка домашнього завдання

Учитель надає слово учням і вони повідомляють про виконання до­машнього завдання.

ііі. Вивчення нового матеріалу

Шістдесятники

Робота з історичним текстом

У ч и т е л ь. Наш народ доклав чималих зусиль, щоб якомога швидше відбудувати країну, налагодити мирне життя. Але єдине, чого не домігся народ-переможець, це свободи власне для себе, захисту своїх людських прав від зазіхань комуністичного режиму.

«У 60-і роки XX століття доводилося повертатися до таких проблем, які турбували українську інтелігенцію в 60-ті роки XIX століття, на по­чатку XX століття і в 1920-ті роки: захисту рідної мови і культури, їх по­пуляризації, відновленню національної історії, етнографії. Цього вимага­ла реальна ситуація в українській культурі...»

1.  Представники якої верстви населення очолили національний рух?

2.  Як ви думаєте, чому представники ці національного руху дістали на­зву «шістдесятники»?

3. Прочитавши підручник на С. 181, наведіть факти, які спричинили появу руху шістдесятників.

Учитель. Пропонує учням прочитати текст підручника на С. 181— 182 і виконати завдання.

Робота з історичними фактами

Познайомтеся з історичними фактами і розподіліть їх, записавши но­мери, відповідно:

а)   діяльність шістдесятників: ... ;

б)   діяльність керівництва Радянського Союзу: ... .

1. На середину 60-х років XX століття українською мовою навчалося школярів значно менше, ніж російською.

2. У засобах масової інформації (газетах, журналах) з'явилися статті, в яких піддавалася критиці діяльність відомих шістдесятників Ліни Костенко, Івана Драча, Леся Танюка.

3. У 1960 році в Києві виник Клуб творчої молоді за участю Івана Драча, Ліни Костенко та інших.

4. Навмисне звуження сфери вживання української мови у навчальних закладах, в пресі, телебаченні, значно зменшилася кількість творів українських митців в репертуарі театрів республіки.

5. Заснування низки літературно-просвітницьких клубів у Києві, Льво­ві, Одесі, Запорожжі, Дніпропетровську за участі молодої української інтелігенції з метою піднесення національної самосвідомості україн­ців, організації виставок молодих художників, творчого святкування ювілейних дат видатних українських діячів.

6. У серпні-вересні 1965 року були заарештовані відомі діячі культури України: літератор Іван Світличний, художник Опанас Заливаха, іс­торик Валентин Мороз.

7. Ліна Костенко видала збірки поезій «Мандрівка серця» та «Проміння землі», у яких звернулася до проблем духовності українського народу, переоцінки ряду подій історії України.

8. Зменшення випуску кількості україномовних газет і журналів.

9. Щорічна організація членами Клубу творчої молоді вечорів пам'яті Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки.

10.    Ліна Костенко написала історичний роман у віршах «Маруся Чурай», в якому висвітлила події національно-визвольної боротьби україн­ського народу проти Польщі.

Відповідь: а) 2, 3, 5, 7, 9, 10; б) 1, 4, 6, 8. Василь Стус

Учитель пропонує учням, використовуючи матеріал підручника на С. 183-185,виконати завдання.

Складіть біографію поета-шістдесятника Василя Стуса, заповнивши хронологічний ланцюжок.

D-D-Q-Q-Q-D-D-D-D

1. У 1972 р. разом з групою товаришів-однодумців Василя Степановича засудили до п'яти років ув'язнення в таборах суворого режиму та трьох років заслання за те, що він відкрито виступав на захист не­справедливо засуджених однодумців і гостро критикував керівництво СРСР.

2. Вихід у світ перших віршів у 1959 р., у яких автор виступив на захист ідей свободи, за утвердження високої моралі та самобутності мисте­цтва українського народу.

3. Василеві Стусу судилося померти в неволі, в таборі, на далекому та чужому українському серцю Уралі, в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року... Він повернувся до свого народу. Навіки.

4. Писати Василь почав рано, ще у шкільні роки. Як згадував сам поет, «в четвертому класі щось заримував про собаку. Справжня поезія на­родилася в старших класах, коли прийшла любов».

5. Вірші Василя Стуса заборонялися владою, а тому збірка «Зимові де­рева» вийшла друком за кордоном у 1970 р.

6. У грудні 1961 р. Стус влаштувався в одну зі шкіл міста Горлівки, що на Донбасі, вчителем української мови та літератури. Працювалося важ­ко, бо живої, рідної української мови діти не чули...

7. У серпні 1979 року поет повернувся із заслання до Києва, де його зу­стріли дружина, син, кілька рідних і знайомих.

8. 6 січня 1938 року, в селі Рахнівка, що на Вінниччині, народився хлоп­чик,«який не відав про той важкий шлях, що йому дарував Господь». Хлопчика назвали Василем.

9. Протягом 1954—1959рр. Стус навчався в Донецькому педагогічному інституті, де постійно та наполегливо працював у бібліотеці, по-но­вомувивчав історію свого народу.

Відповідь: 8, 4, 9, 2, 6, 5, 1, 7, 3.

Трагедія Чорнобиля

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника. Записати спогади од­ного з членів родини про Чорнобильську катастрофу.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали