План конспект 5 клас урок 32. Україна сучасна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:03

урок 32. україна сучасна

Мета уроку: підбити підсумки розвитку України протягом останніх 15 років відповідно до віку та набутих знань учнів, розглянувши основні етапи державотворення; збагатити, поглибити й закріпити учнівські знан­ня з історії України; розвивати історичне й логічне мислення учнів під час опрацювання історичних джерел; виховувати повагу й цікавість до мину­лого, національних і загальнолюдських цінностей, розвивати навички роботи в групі, доброзичливе ставлення до товаришів.

Епіграф уроку: «На дні душі кожного мислячого й недурного українця спить Виговський, Дорошенко і Мазепа й прокинеться, коли настане слушний час». (Микола Костомаров)

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник В. Власова та О. Данилевської, зошит з дру­кованою основою В. Власова, Конституція України, Декларація про дер­жавний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР (16липня 1990 р.), «Акт проголошення незалежності України» (24 серпня 1991 року), адміністративна карта сучасної України, політич­на карта світу, картки та завдання учням, портрети визначних осіб, му­зичний центр із записами пісень українських композиторів.

Основні поняття та терміни: «День незалежності України», «референ­дум», «Конституція України», «Верховна Рада», «державна мова»,»дер- жавні символи», «діаспора».

ХІД УРОКУ

і. Актуалізація знань

Враховуючи те, що даний урок є першим після тематичного оціню­вання з теми «Україна в ХІХ—ХХ ст.», його доцільно розпочати з повто­рення основних подій попередньої теми.

Вчитель ділить клас на п'ять груп по 5—6 школярів у кожній. Кожна з груп отримує окреме завдання знайти помилки в реченні. Учні мають виправити помилки і прочитати речення правильно, обґрунтувавши кожне виправлення.

1-а група. Великою справою «Руської трійці», до якої належав і Т. Г. Шевченко, став вихід у світ 1836 р. першої друкованої книжки жи­воюнародною мовою — «Кобзаря».

2-а група.Найбільш відома пісня «Ще не вмерла Україна...» була гімном легіону Українських січових стрільців, що брав участь у Другій світовій війні на боці Росії.

3-я група. Доба Української Радянської Соціалістичної Республіки розпочалась у 30-х роках XX ст., коли люди добровільно об'єдналися в колгоспи, жили у достатку і відчутно знизився рівень смертності серед населення.

4-а група. Пам'ятними днями Великої Вітчизняної війни, коли схиляють голови перед визволителями, є події 1944 року: 28 жовтня — офіційний день визволення Києва і 9 травня — визволення від фашистів України.

5-а група. 60 найвидатніших будівельників Байкало-Амурської ма­гістралі та тих, хто піднімав цілину в степах України, дістали назву «шіст­десятники».

Учитель разом з учнями вислуховують речення з виправленим зміс­том та обґрунтування правильності змін. Виставляються та коментують­ся оцінки.

II.Мотивація навчальної діяльності учнів

Звучить мелодія авторської пісні Тараса Петриненка «Україна» («Дороги ін­шої не треба...»).

1-й учень

Що сили дає твоїй пісні, поет, І віру в прийдешнє залізну, Що слово гострішим діє, як багнет? Любов до своєї Вітчизни.

2-й учень

Так тяжко стискається серце твоє, Коли ти із нею нарізно... Що крила тобі у натхненні дає? Любов до своєї Вітчизни.

3-й учень

Про все ти співаєш: про сльози і сміх, Про молодість, битвами грізну... Та що буде вічне у співах твоїх? — Любов до своєї Вітчизни.

(Володимир Сосюра)

У ч и т е л ь. Сьогодні ми перегорнемо останню сторінку підручника «Вступ до історії України» Це параграф 25, він називається «В Україні не­залежній... »

III.    Оголошення теми і очікуваних результатів

Вже сьогодні ви є свідками більшості подій. Тож зараз йтиметься про життя вільної нашої держави, і ви будете брати участь у цій розмові, підготувавши свої повідомлення за отриманими на попередньому уроці завданнями.

W. інтерактивна частина

«Акваріум»

Учні об'єднуються в групи по 5—6 чоловік, кожна з яких представляє свою картку із завданнями, отриману на попередньому уроці. Орієнтов­ний перелік питань:

1.  Розпад СРСР. Незалежність України.

2.  Конституція України як Основний Закон держави. Державні симво­ли України.

3.  Територія, населення та національний склад. Найбільші міста.

4.  Сучасна Україна в Європі та світі.

5.  Події осені—зими 2004 р. як свідчення єднання українського народу.

Через те, що учні отримали завдання заздалегідь, для організації гру­пою відповіді надається 2—3 хв. . Кожна з груп працює над представлен­ням свого повідомлення, обирає з-поміж себе доповідача, який дає ґрун­товну й чітку відповідь на завдання групи, а також учня, який буде доповнювати. Наступний дає уточнення і поправки. Ще один учень об­ґрунтовує висновки. І, нарешті, пропозиції п'ятого учня нові поняття до скарбнички слів. Після цього одна із груп розміщується в центрі класу або на початку середнього ряду в класі й утворює своє маленьке коло. Час відповіді обмежено 4—5 хв.

Картка № 1

Розпад СРСР. Незалежність України.

За матеріалами підручника (С. 189) «Декларацією про державний су­веренітет...», «Актом проголошення незалежності...» знайди відповідни­ки до дат, розміщених у хронологічній послідовності.

16 липня 1990 року

Спроба державного перевороту в СРСР й усунення М. С. Горбачова від влади

19—21 серпня 1991 року

Декларація про державний суверенітет

24 серпня 1991 року

Всеукраїнський референдум й обрання Президентом України Л. М. Кравчука

1 грудня 1991 року

Акт проголошення незалежності України

 

Який зв'язок між цими подіями?

До скарбнички слів

?  24 серпня День незалежності свято українського народу.

?  Референдум всенародне опитування способом голосування.

Перший учень повідомляє встановлену відповідність, другий зв'язок між даними подіями, третій можливі доповнення, зміни чи виправляє неточності (рецензує відповіді), четвертий — висновки згідно із запитан­ням картки, п'ятий пропонує поняття «до скарбнички слів».

Картка № 2

Конституція України як Основний Закон держави. Державні симво­ли України.

За С. 192-194 підручника, спираючись на одержані раніше знання та статтю 20 Конституції, доповнити речення:

?  За Конституцією, главою держави є ... .

?  Закони ухвалює вищий законодавчий орган — ... .

?  Втілює закони в життя ... .

?  Найвищий судовий орган — ... .

?  Державний Прапор України являє собою ... .

?  Державний Герб України це ... .

?  Авторами Гімну України є ... .

?  Державна мова в Україні — ... .

До скарбнички слів

?  Конституція «устрій», Основний закон, який встановлює права та обов'язки громадян.

?  Державна мова мова державних установ, офіційна мова в державі.

Доповнення вчителя: розповідь про національну святиню Пересоп- ницьке Євангеліє.

Картка № 3

Територія, населення та національний склад, найбільші міста. За матеріалом підручника (С. 197) заповни пропуски. Робочий зошит: завдання 11 даного уроку.

України розташована в ... . З півдня наші землі омивають ... моря. На півночі сусідом України є ..., на сході ... . На заході наша держава межує з ... . На території України нині ... області. До складу України входить та­кож ... . Столицею України є її найбільше місто, майже тримільйонний ... . Великими містами, кількість мешканців яких перевищує 1 млн, є ... .

В Україні живе понад ... млн осіб. Поряд із 37 млн українців в Україні мешкають ... і представники багатьох інших національностей.

Та всі разом ми — український народ, а земля України — наша Бать­ківщина.

До скарбнички слів

?  Київ столиця України.

Один учень читає основний текст. Інший ті слова, що вставлені. Третій працює з картою, показуючи географічні об'єкти, про які йдеться.

Четвертий підсумовує сказане — правильність та чіткість заповнення пропусків, орієнтування на карті. П'ятий учень пропонує поняття до «скарбнички слів».

Картка № 4

Сучасна Україна в Європі та світі. За матеріалами підручника (С. 190—191) розкажи:

1. Хто з названих діячів творить історію сучасної України?

2. Розкажи, що тобі відомо про них.

3. В останньому рядку запиши прізвище ще одного відомого українця, який, на твою думку, своїми досягненнями прославив Україну.

а)   Віктор Ющенко.

б)   Віталій та Володимир Клички.

в)   Михайло Грушевський.

г) Богдан Хмельницький.

д)   Руслана Лижичко.

е)   Яна Клочкова.

ж)  Леся Українка.

з)   Тарас Шевченко. і) Андрій Шевченко. к) ...

До скарбнички слів

?  Президент глава держави.

Картка № 5

Події осені—зими 2004 року як свідчення єднання українського на­роду.

За свідченнями очевидців — батьків та їх друзів, матеріалами підруч­ника, текстом підручника на С. 191 зробити висновок, що таке Помаран­чева революція. Коли Віктора Ющенка обрано Президентом України?

До скарбнички слів

?  Політичні події осені—зими 2004 року засвідчили, що всі разом ми є українським народом і лише від нас залежить майбутнє нашої Бать­ківщини.

?  Діаспора у перекладі з грецької мови означає «розсіяння», перебу­вання певної частини народу поза межами країни його походження.

Доповнення вчителя. Розповідь про те, як вітала події Помаранчевої революції світова спільнота, поглиблення розуміння поняття «діаспора».

Метод «Мікрофон»

Складіть по одному реченню про видатних осіб сучасної України, свого краю, про події, які вважаєте найголовнішими.

Робота в парах

Підготуйте відповідь на запитання «Як я розумію слова, що служать епіграфом до уроку?»

V. Підсумки та висновки уроку. Оцінювання роботи учнів

Звучить запис музичного твору Т. Петриненка.

У ч и т е л ь. Майбутнє України залежить від кожного із нас.

Любіть Україну, як сонце, любіть, Як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, Любіть у годину негоди.

(Володимир Сосюра)

VL Домашнє завдання

Читати § 25. Відповідати усно на запитання до параграфа (С. 197).

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали