УРОК 14. ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ«КНЯЖА РУСЬ-УКРАЇНА» Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з історії Київської Русі; продовжити формування навичок роботи з хронологією, розрізнен­ня історичних фактів. Обладнання: карта, О. Олесь «Княжа Україна», картки. Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:27
урок 13. У складі Литви та Польщі Мета: дати уявлення про період перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі; ознайомити з по­няттями і термінами «християни», «унія», «Річ Посполита», «католи­цизм», «православ'я», «уніати», «греко-католики»; розвивати хроно
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:25
урок 12. Культура русі-україни. Свідки минулого ВАРІАНТ 1 Мета: повторити, узагальнити та закріпити матеріал теми, поглибити знання з історії культури Київської Русі; формувати навички роботи в гру­пах, складати опис ілюстрації, працювати з додатковою літературою. Тип уроку: узагальнення та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:23
УРОК 11. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА - СПАДКОЄМИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Мета: познайомити з історією «першого українського королівства», з постатями князів Романа Мстиславича та Данили Романовича; розви­вати навички роботи з історичною картою; удосконалювати хронологічні уміння, давати коротку характер
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:28
УРОК 10. СКРУТНІ ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Мета: дати уявлення про події історії Київської Русі періоду роздроб­леності та встановлення панування монголо-татарів, діяльність князя Володимира Мономаха; розвивати навички орієнтації у часі, читання та переказу історичного тексту, знаходити логічні зв'
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:25
урок 9 Розквіт Київської русі Мета: познайомити учнів з діяльністю Володимира Великого та Яро­слава Мудрого; сприяти формуванню власної позиції в системі мораль- них цінностей, вміння працювати за алгоритмом «Характеристика істо­ричного діяча». Тип уроку: засвоєння нових знань та формування но
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:23
урок 8. Держава з центром у Києві. Перші князі Мета уроку: познайомити учнів з життям і діяльністю перших київських князів, створити їхні образні портрети, продовжити формування навичок самостійної та групової роботи, розвивати уміння чітко й логічно вислов­лювати свої думки,продовжити формува
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:21
урок 7. Тематичне оцінювання за темою «знайомство з історією» Мета: закріпити знання учнів, виявити недоліки в знаннях, розвива­ти логічне мислення, допитливість, кмітливість, збудити інтерес до ново­го предмета — історії. Тип уроку: повторювально-узагальнювальний.форма уроку: урок-подорож з ел
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:18
Урок 6. Повторювально-узагальнюючий урок за темою «знайомство з історією» ВАРІАНТІ Мета: узагальнити знання учнів з історії, усвідомити її значення в житті людини; розвивати вміння робити висновки; викликати в учнів інтерес до курсу історії України і бажання вивчати її. обладнання: зразки іст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:16
Урок 5. Географічні назви та імена людей в історичній науці Мета: формування початкових уявлень про етноніміку та топоніміку; знайомство з історичною картою та формування елементарних практич­них навичок роботи з нею, а також початкових уявлень про значення гео­графічних назв та імен людей в іс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:12
урок 4. таємні символи Мета: дати уявлення про допоміжні історичні дисципліни — сфрагіс­тику та геральдику; знати походження державних сиволів України; роз­вивати навички працювати в навчальних групах, формувати толерантне ставлення учнів одне до одного; познайомити та сприяти засвоєнню по­нять
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 13:05
УРОК 3. РОЗКАЖИ МЕНІ, МОНЕТКО! Мета: засвоїти зміст понять «нумізматика», «монета», «аверс», «ре­верс», «легенда», «гривна»; продовжити роботуз формування навичок індивідуальної та роботи в парах. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Вид уроку: урок-вистава.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 12:56
ТЕМА 1. ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ УРОК 2. ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ Мета уроку: познайомити учнів з історичними джерелами, їх видами; формувати хронологічні навички, описувати зображення, переповідати текст підручника.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-04-2013, 12:53
Меню
Архів матеріалів