План конспект Контрольна робота № 2 з теми: «Київська Русь наприкінці Х – в І половині ХІ ст.»
Додав: admin
Коментарів: 1
Додано: 28-03-2013, 08:27

 

Контрольна робота № 2 з теми:

«Київська Русь наприкінці Х – в І половині ХІ ст.»

 

І варіант

І рівень

1. Норманська теорія виникла у:

а)   XI ст.;

б)   XVIII ст.;

в)   XIX ст.

2. Антський племінний союз розпався під ударами:

а)    готів;

б)   гунів;

в)   аварів.

3. Кого автор «Повісті минулих літ» вважає засновником Києва:

а)    Олега;

б)    Рюрика;

в)    Кия?

4. Князь Святослав воював з гунами.

а)   Так;

б)   ні.

5. Ярослав Мудрий був при владі у 1019—1054 рр.

а)   Так;

б)   ні.

6. Володимир Великий прийшов до влади:

а)   972 р.;

б)   980 р.;

в)   988 р.

ІІ рівень

7.  Першими князями, що прийняли християнство у першій половині X ст., були Аскольд і Дір. Так чи ні?

8.    Встановіть послідовність правління київських князів, записавши їх імена у відповідному порядку:

а)   Ольга;

б)   Володимир;

в)   Ігор;

г)    Олег;

д)   Святослав; є)   Ярослав.

9. Позначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Володимира Великого (4 правильні відповіді).

а)  Завершив об'єднання східнослов'янських племен у єди­ну державу

б)  Повернув від литовців Червенські міста

в)  Провів адміністративну реформу

г)  Вів боротьбу з Хозарським каганатом

д)  Побудував систему оборонних укріплень на північному кордоні держави

е) Запровадив християнство як державну релігію є) Налагодив дружні відносини з європейськими держава­ми

ІІІ рівень

10. Назвіть країни, з якими Ярослав Мудрий мав династичні відносини, а також ті, з якими вів війни протягом свого правління.

11.   Проаналізуйте внутрішню політику Володимира Великого. Яке значення вона мала для розвитку Київської держави?

ІІ варіант

І рівень

1. Позначте подію, яка відбулася безпосередньо перед почат­ком будівництва собору Святої Софії.

а)  Запровадження християнства

б)  Реформа управління державою

в)  Розгром печенігів

г)  Видання «Руської правди»

2. Позначте вид господарства, який складав основу економіки Київської Русі.

а) Землеробство                    б)   Скотарство

в) Торгівля                             г)   Ремесло

3. Позначте ім'я дочки Ярослава Мудрого, яка стала дружи­ною французького короля Генріха І, а потім фактично ко­ролевою Франції за малолітства короля Філіппа І.

а) Анастасія                           б)   Анна

в) Єлизавета                          г)   Ірина

4. Позначте правильне твердження.

а)  Верховна державна влада в Київській Русі належала Бо­ярській думі

б)  Князівська влада поєднувала військові, судові та ад­міністративні функції

в)  Під час прийняття всіх важливих рішень князь зобо­в'язаний був радитися з Боярською думою

г)  Віче не мало права критикувати політику князя, а по­винне було в усьому його підтримувати

5. Позначте назву найвідомішого літопису часів Київської Русі.

а)   « Слово про закон і благодать»

б)   «Моління Даниїла Заточника»

в)  «Повість минулих літ»

г)   «Літопис руський»

6. Позначте зайве ім'я:

а) Святополк Окаянний   в) Ярослав Мудрий

б)   Володимир Великий г)   Феодосій Печерський

ІІ рівень

7. До наведених дат доберіть відповідні історичні події:

1)  980р.-_; 2)   988р.-_; 3)    1036 р. —_;  4)    1054р.-_.

8. Оберіть з числа наведених імен київських князів тих, що правили у II половині X століття:

а)   Аскольд; б)   Олег; в)   Ігор; г)    Ольга;

д)   Святослав;

9. Позначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Ярослава Мудрого (5 правильних відповідей).

а)  Поширив кордони держави аж до Чудського озера

б)  У 1038 р. завдав остаточної поразки печенігам

в)  Заклав собор Святої Софії на місці перемоги над печені­гами

г)  Видав перший збірник законів «Руська правда»

д)  У 1045 р. заснував Київську митрополію е) Заснував першу бібліотеку

є) Віддав заміж дочку Анну за сина візантійського імпера­тора ж) Розбудував місто Київ

ІІІ рівень

10.    Продовжте розповідь, дайте назву вашій оповіді.

«І, коли Володимир прибув, повелів поскидати кумирів — тих поруба­ти, а других вогню оддати...»

11.    Назвіть наслідки, які мало для Київської Русі прийняття християнства.

 

Коментар №1
А де відповіді до контрольної? what
Статус:
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів