ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 13:24

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Дата

Подія

1489, 1492 р.

Перші письмові згадки про козаків

1490—1492 рр.

Селянське повстання в Прикарпатті під проводом Мухи та Андрія Борулі

1491р.

Початок українського книгодрукування. Швальпольд Фіоль у Кракові надрукував кирилицею богослужбові книги «Осьмогласник», «Часослов», «Тріодь пісна», «Тріодь цвітна»

1497 р.

Перша згадка назви «Буковина» у писемних джерелах

1503 р.

Захоплення Чернігово-Сіверщини московським князем Іваном III Васильовичем

1508 р.

Виступ Михайла Глинського

1514 р.

Битва під Оршею

1523 р.

Ліквідація Москвою Новгород-Сіверського князівства

1529 р.

Перша документально зафіксована згадка про опришків

1529,1566, 1588 р.

Перший, Другий і Третій Литовські статути. Третій статут: остаточне закріпачення селян

50-ті pp. XVI ст.

Будівництво князем Дмитром Вишневецьким замку на о. Мала Хортиця

1556—1561рр.

Створення Пересопницького Євангелія

1557 р.

Затвердження Сиґізмундом II Авґустом «Устави на во­локи»

1564—1578 pp.

Будівництво вежі Корнякта першої споруди з ансам­блю Успенської церкви у Львові

1566 р.

Прийняття Другого Литовського статуту

1569 р.

Люблінська унія. Об'єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину державу Річ Посполиту

1572 р.

Створення за дорученням польського короля Сиґізмун- да II Авґуста полку українських реєстрових козаків

1578 р.

Відкриття в Острозі слов'яно-греко-латинської школи

Кінець 70-х початок 80-х pp. XVI ст.

Виникнення Запорозької Січі на о. Томаківка

1581р.

Видання Острозької Біблії

1585 р.

Створення першої в Україні братської школи у Львові

1591—1593 рр.

Козацьке повстання під проводом К. Косинського

1594—1596 pp.

Козацьке повстання під проводом С. Наливайка


Дата

Подія

1596 р.

Укладення Берестейської церковної унії

Перша третина XVII ст.

«Доба героїчних походів» козаків

1616 р.

Запорозькі козаки, очолювані гетьманом П. Конашеви- чем-Сагайдачним, захопили Кафу

1618 р.

Похід козаків на чолі з П. Конашевичем-Сагайдачним на Москву під час війни між Річчю Посполитою і Мос- ковією

1620 р.

Відновлення православної ієрархії на українських і бі­лоруських землях у складі Речі Посполитої

1621р.

Хотинська війна

1625 р.

Виступ гетьмана Марка Жмайла проти польської влади

1630 р.

Козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила)

1632 р.

Заснування Києво-Могилянського колегіуму

1632 р.

Початок легалізації православної церкви в Речі Поспо­литій

1635 р.

Зруйнування Кодацької фортеці Іваном Сулимою

1637—1638 pp.

Козацьке повстання під проводом Павла Бута, Якова Острянина і Дмитра Гуні

1638 р.

Прийняття «Ординації Війська Запорозького»

22 січня 1648 р.

Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

5—6 травня 1648 р.

Битва на Жовтих Водах

16 травня 1648 р.

Битва під Корсунем

11—13 вересня 1648 р.

Битва під Пилявцями

Червень-серпень 1649 р.

Облога Збаража

5—6 серпня 1649 р.

Битва під Зборовом

8 серпня 1649 р.

Укладення Зборівського договору

18—ЗО червня 1651р.

Битва під Берестечком

18 вересня 1651р.

Укладення Білоцерківського договору

22—23 травня 1652 р.

Битва під Батогом

 

Дата

Подія

1652—1709 pp.

Чортомлицька Січ

11 жовтня 5 грудня 1653 р.

Жванецька облога

8 січня 1654 р.

Переяславська рада

27 березня 1654 р.

Укладення україно-московської міждержавної угоди («Березневі статті»)

19—21 січня 1655 р.

Битва під Охматовим

24 жовтня 1656 р.

Підписання Московською державою і Річчю Посполи­тою Віденського перемир'я

27 липня 1657 р.

Смерть Богдана Хмельницького

50-ті pp. XVII ст.

Утворення слобідських полків

1657 р.

Обрання гетьманом І. Виговського

1658 р.

Гадяцька угода

1658—1659 pp.

Україно-московська війна

8—9 липня 1659 р.

Конотопська битва

1659 р.

Укладення україно-московських Переяславських статей

1660 р.

Укладення україно-польського Слободищенського трактату

1663 р.

Поділ Української держави на Правобережну і Лівобе­режну Україну

1663 р.

Обрання вперше І. Сірка кошовим отаманом

Жовтень 1663 — березень 1664 р.

Похід польсько-татарсько-українського війська на Лі­вобережжя на чолі короля Яна Казимира

1664—1665 рр.

Антипольське й антигетьманське повстання на Право­бережжі

1665 р.

Укладення україно-московських Московських статей

1665—1676 pp.

Гетьманство П. Дорошенка

ЗО січня 1667 р.

Укладення між Московською державою і Річчю Поспо­литою Андрусівського перемир'я.

1669 р.

Укладення україно-московських Глухівських статей

1670 р.

Укладення україно-польських Острозьких статей

1672 р.

Укладення україно-московських Батуринських статей

1672 р.

Укладення польсько-турецького Бучацького миру

1676 р.

Укладення польсько-турецького Журавненського мир­ного договору

 

Дата

Подія

1677 р.

Перший Чигиринський похід турецько-татарського війська

1678 р.

Другий Чигиринський похід турецько-татарського вій­ська

13 січня 1681 р.

Підписання Бахчисарайського миру між Московською державою і Османською імперією

1686 р.

Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату

1684—1685 pp.

Відновлення козацького устрою на Правобережжі

1686 p.

«Вічний мир» між Московією та Річчю Посполитою

1687 р.

Перший Кримський похід

1687 р.

Укладення Коломацьких статей, початок гетьмануван­ня І. Мазепи

1689 р.

Другий Кримський похід

1692 р.

Виступ антигетьманської опозиції на чолі з Петриком

1695, 1696 р.

Азовські походи

1699 р.

Прийняття польським сеймом рішення про ліквідацію козацького війська і устрою на Правобережжі

1700 р.

Константинопольський мир між Росією і Туреччиною

1700—1721 pp.

Північна війна між Швецією та Росією

1701 p.

Указ Петра І про надання Києво-Могилянському коле­гіуму статусу академії

1702—1704 pp.

Повстання під проводом С. Палія

4 листопада 1708 р.

Перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла XII

13 листопада 1708 р.

Зруйнування російськими військами Батурина

1708—1722 рр.

Гетьманство І. Скоропадського

25 травня 1709 р.

Зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі

8 липня 1709 р.

Полтавська битва

16 квітня 1710 р.

Обрання гетьманом П. Орлика. Прийняття «Пактів і Конституцій...»

1711р.

Прутський похід Петра І. Прутський мир

1711, 1713 рр.

Походи П. Орлика на Правобережжя

1713 р.

Адріанопольський договір Росії з Туреччиною

1714 р.

Мирний договір між Туреччиною і Польщею. Остаточна ліквідація козацького устрою на Правобережжі


Дата

Подія

1721р.

Установлення контролю Синоду російської православ­ної церкви над українськими друкарнями. Заборона друкувати книжки українською мовою

1722—1727 рр.

Перша Малоросійська колегія

1723 р.

Коломацька чолобитна

1727—1734 pp.

Гетьманство Д. Апостола

1728 р.

Надання гетьману Д. Апостолу «Рішительних пунктів»

1732—1734 pp.

Спроби ліквідації козацького устрою на Слобожанщині

1734 р.

Заснування Нової (Підпільненської) Січі

1734—1739 pp.

Російсько-турецька війна

1734—1750 pp.

«Правління гетьманського уряду»

1722—1794 pp.

Життя і діяльність Г. Сковороди

1734 р.

Гайдамацьке повстання на Правобережжі під проводом Верлана

1738—1745 рр.

Піднесення опришківського руху під проводом О. Дов- буша

1750 р.

Гайдамацьке повстання на Правобережжі

1750—1764 pp.

Гетьманство К. Розумовського. Відновлення і остаточна ліквідація гетьманства в Україні

1764—1786 pp.

Друга Малоросійська колегія

1765 р.

Ліквідація козацького устрою на Слобожанщині

1768 р.

Гайдамацьке національно-визвольне повстання Коліїв­щина

1768—1774 р.

Російсько-турецька війна

70—80-ті pp. XVIII ст.

Реформи Марії-Терезії та Йосифа II

1772, 1793, 1795 р.

Три поділи Речі Посполитої

1775 р.

Ліквідація Запорозької Січі

1782—1786 pp.

Скасування царським урядом усіх адміністративних і судових установ Гетьманщини. Ліквідація україн­ської автономії

1783 р.

Указ Катерини II про закріпачення селян

1783 р.

Приєднання Росією Криму, ліквідація Кримського ханства

1785 р.

«Жалувана грамота» Катерини II дворянству, згідно з якою українська козацька старшина зрівнювалась у правах із російським дворянством

1787—1791 pp.

Російсько-турецька війна

 

 


 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів