План конспект 8 клас УРОК № 27 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави».
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 09:54

УРОК № 27

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Національно-ви­звольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на попередніх уроках; виховний ас­пект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини і формування позитив­ного емоційно-особистісного ставлення до них; спонука­ти учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і фак­ти; виховати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I.                ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II.           ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1)        Вивчення якої теми ми завершили?

2)        Які головні доленосні події відбулися за період, що ми ви­вчали?

3)         Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри див. на с. 70.

Завдання

1)        Складіть хронологічну таблицю основних подій Національно- визвольної війни українського народу середини XVII ст.

2)         Складіть перелік найважливіших битв Національно-визволь­ної війни. Порівняйте їх наслідки і значення.

3)        Які суспільно-політичні події Національно-визвольної війни ви вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір.

4)         Поясніть значення понять і термінів «національно-визвольна війна», «Військо Запорозьке», «Гетьманщина».

5)        Який вплив на перебіг війни і розбудову Української козацької держави мала діяльність гетьмана Б. Хмельницького та його сподвижників? Наведіть факти, що підтверджують вашу думку.

6)        Охарактеризуйте зовнішню політику гетьмана Б. Хмельниць­кого в роки Національно-визвольної війни.

7)        Проаналізуйте зміни в політичному та соціально-економічно­му становищі українців, спричинені Національно-визвольною війною.

Завдання за історичною картою

1)        Які територіальні зміни спричинила Національно-визвольна війна?

2)        Які українські землі входили до складу Української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами?

3)         Покажіть напрямки воєнних походів української армії та міс­ця найважливіших битв на різних етапах війни.

4)         Покажіть столицю Української козацької держави та центри полків.

Історичний диктант

1)        Коли почалася Національно-визвольна війна українського на­роду проти Речі Посполитої?

2)        Хто її очолив?

3)         Назвіть місце першої битви війни.

4)         За яким договором Українська козацька держава створювала­ся в межах трьох воєводств Речі Посполитої?

5)        Чим завершилася битва під Берестечком для козацького війсь­ка: перемогою чи поразкою?

6)         Коли відбулася битва під Батогом?

7)        Скільки молдавських походів здійснило козацьке військо?

8)         Коли відбулась Переяславська рада?

9)        Яку ще має назву битва під Охматовим?

10)   Який головний соціальний наслідок війни?

11)   Які держави уклали між собою Віленське перемир'я?

12)   Де було поховано гетьмана Б. Хмельницького?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми й опрацювали основні види і типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опра­цювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати до­даткову літературу

 
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів