План конспект 8 клас УРОК № 42 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.».
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:02

УРОК № 42

Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінціXVII у першій половині XVIII ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення уч­нями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; про­довжити формувати в учнів уміння складати план, хроно­логічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні яви­ща і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку:повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I.          ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II.            ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1)        Вивчення якої теми ми завершили?

2)         Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивча­ли?

3)         Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Завдання

1)        Складіть перелік подій з історії України кінця XVII першої половини XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрун­туйте свій вибір.

2)         Поясніть значення понять і термінів «повстання С. Палія», «Малоросійська колегія», «Правління гетьманського уряду», «Конституція П. Орлика».

3)         Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України кінця XVII першої по­ловини XVIII ст.?

4)         Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-еконо­мічного та політичного становища українських земель кінця XVII першої половини XVIII ст.».

5)        Дайте оцінку діяльності гетьманів І. Мазепи, І. Скоропадсько­го, П. Орлика, П. Полуботка, Д. Апостола, кошового отамана К. Гордієнка.

6)         Визначте наслідки Полтавської битви для подальшої долі ук­раїнських земель.

7)        Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення куль­тури України кінця XVII першої половини XVIII ст.? Пояс­ніть свою думку.

8)         З'ясуйте основні риси розвитку культури на українських зем­лях наприкінці XVII у першій половині XVIII ст. Запишіть їх тезами.

Завдання за історичною картою

1)        Визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали українські землі в цей період.

2)         Покажіть події Північної війни (1700—1721pp.), напрямки козацьких походів, найважливіших битв і подій.

3)         Укажіть територію, охоплену повстанням С. Палія.

4)         Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

III.             ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми й опрацювали основні види і типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.

IV.       ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опра­цювання матеріалу теми та окремих її частин можна використати до­даткову літературу

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали