План конспект 8 клас УРОК № 48 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.».
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-04-2013, 11:17

УРОК № 48

Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення уч­нями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; про­довжити формувати в учнів уміння складати план, хро­нологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичніявища і факти; виховувати інтерес до національної історії.


Тип уроку:повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалисявпродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I.     ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II.     ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1)        Вивчення якої теми ми завершили?

2)         Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивча­ли?

3)         Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Завдання

1)        Складіть перелік подій з історії України другої половини XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2)         Поясніть значення понять і термінів «гайдамаки», «опришки», «Вольності Війська Запорозького», «Підпільненська Січ», «За­дунайська Січ».

3)         Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їх внесок в історію України другої половини XVIII ст.?

4)         Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економіч­ного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.».

5)        Дайте оцінку діяльності гетьмана К. Розумовського, кошового отамана П. Калнишевського, філософа Г. Сковороди, народних ватажків М. Залізняка, І. Ґонти та О. Довбуша.

6)         Визначте місце та історичне значення українського козацтва, Запорозької Січі та Гетьманщини в історії України.

7)        Що, на ваш погляд, хотів сказати Сковорода своєю епітафією: «Світ ловив мене, та не спіймав»?

Завдання за історичною картою

1)        Які нові території були заселені українцями в другій половині XVIII ст.?

2)         Покажіть українські землі, які у другій половині XVIII ст. змі­нили свою державну приналежність.

3)        Де в цей період була розташована Запорозька Січ?

4)         Укажіть центри гайдамацького та опришківського рухів, тери­торію, охоплену Коліївщиною.

5)        Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду (національно-визвольний рух, російсько- турецькі війни).

6)         Визначте адміністративно-територіальні зміни, що зазнали ук­раїнські землі у цей період.

III.     ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому уроці ми повторили основний матеріал вивченої теми й опрацювали основні види і типи завдань, які будуть використані під час тематичного оцінювання.

IV.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали