УРОК 46 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя України в другій половині XIX ст.» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:35
УРОК 45 Тема. Узагальнення знань за темою «Духовне життя України в другій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, робити висновки, ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:27
УРОК 44 Тема. Становлення та консолідація української нації. Повсякденне життя українців Мета: охарактеризувати побут та повсякденне життя українців у другій половині XIX ст., а також дати узагальнюючу характе­ристику процесу становлення та консолідації української нації; розвивати в учнів нав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:25
УРОК 43 Тема. Українське мистецтво другої половини XIX ст. Мета: охарактеризувати розвиток мистецтва в Україні у другій половині XIX ст., а саме — розвиток живопису, музики, театру, ар­хітектури та скульптури, детально зупинившись на діяльності про­відних українських митців даного періоду; розв
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:24
УРОК 42 Тема. Розвиток науки й літератури Мета: охарактеризувати розвиток науки та літератури в Ук­раїні у другій половині XIX ст., детально зупинившись на діяль­ності провідних українських науковців і творчості українських письменників; розвивати в учнів навички роботи з текстовими дже­релами,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:21
УРОК 41 Тема. Особливості розвитку культури. Розвиток освіти Мета: визначити особливості розвитку української культури другої половини XIX ст., а також схарактеризувати стан розвитку освіти на українських землях в даний період; розвивати в учнів на­вички роботи з текстовими джерелами, аналізува
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:19
УРОК 39 Тема. Узагальнення знань за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, ви­
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:12
УРОК 38 Тема. Утворення українських політичних партій Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-виз­вольного руху на західноукраїнських землях, які перебували під владою Австро-Угорщини, в 90-і роки XIX ст., проаналізувати об­ставини утворення перших політичних партій в Україні; розв
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:08
УРОК 37 Тема. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в другій половині 70-90-ті роки XIX ст. Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-визволь­ного руху на західноукраїнських землях, які знаходилися під владою Австро-Угорщини, в 70-90-ті роки XIX ст.; р
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:06
УРОК 36 Тема. Відродження громадівського руху в 70-90-х роках XIX ст. Мета: охарактеризувати суспільно-політичний рух у Наддніпрян­ській Україні, що входила до складу Російської імперії, в 70-90-х роках XIX ст., детально зупинившись на II етапі громадівського руху та діяльності народників; удо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 10:01
УРОК 35 Тема. Суспільно-політичний рух у 50-60-ті роки XIX ст. на західноукраїнських землях Мета: формувати в учнів уявлення про стан національно-виз­вольного руху на західноукраїнських землях після революції 1848-1849 pp., а також охарактеризувати процес формування двох течій українського визв
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:58
УРОК 34 Тема. Початок громадівського руху наприкінці 50-х— в 60-і роки Мета: охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів у Наддніпрянській Україні в сере­дині XIX ст; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизу­вати матеріал, виділяти головне і дру
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:55
УРОК 33 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині XIX ст.» Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:51
УРОК 32 Тема. Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст.» Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготу­ватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, роби
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:46
УРОК31 Тема. Зміни в соціальній структурі українського суспільства Мета: з'ясувати, як модернізаційні процеси, що відбувалися в Російській імперії, вплинули на соціальні процеси, що відбували­ся в суспільстві; розвивати в учнів уміння аналізувати й системати­зувати матеріал, робити висновки та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:27
УРОК зо Тема. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст. Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення ре­форм адміністративно-політичного управління в Російській імпе­рії, а також з'ясувати суть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:21
УРОК 29 Тема. Економічний розвиток українських земель у пореформений період Мета: охарактеризувати економічне становище українських зе­мель у складі Російської імперії в другій половині XIX ст. у поре­формений період; розвивати в учнів уміння встановлювати при- чинно-наслідкові зв'язки під час
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:19
УРОК 28 Тема. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище україн­ських земель у складі Російської імперії в другій половині XIX ст., а також більш детально зупинитися на проведенні селянської реформи в Україні; розвивати в учнів уміння вста
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 09:13
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали