План конспект 9 клас УРОК 22 Тема. Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-03-2013, 08:54

УРОК 22

Тема. Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII у першій половині XIX ст.»

Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII у першій поло­вині XIX ст.», а також перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; набутих умінь і сформованих навичок; навчальних досягнень учнів з ви­вченої теми; розвивати в учнів вміння аналізувати матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів естетичні почуття.

Обладнання: картки із завданнями, кросворди. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

II. Узагальнення знань

Робота з документами

Прочитати документи та дати відповіді на запитання.

З розпорядження попечителя Київського навчального округу ректору Київського університету (ЗО. 11.1834 р.) «Беручи до уваги умови цього краю, я вважаю за потрібне за­пропонувати вашому високородію доводити негайно до мого відома про такі обставини:

Якби в лекції панів викладачів... був заклик любові до якоїсь батьківщини, відділеної перекрученими думками про загальну улюблену вітчизну, для цього я доручаю вам пильний, але таємний нагляд за викладанням університетських лекцій...»

Чеський поет і критик Ф. Палацкий про Галичину першої половини XIX ст.

«Я визнаю українців за самостійний народ, знаю Галичину осо­бисто і знаю їхню літературну мову... Поважайте національне праг­нення цього переслідуваного, але до самостійності покликаного на­роду».

Запитання

1.       Що спільного між цими двома документами?

2.        Яке значення в українському національному відродженні мав розвиток української мови та освіти?

3.        Яку увагу цьому питанню приділяли діячі національного відродження? Як до цього ставилися Російський та Австрій­ський уряди?

Бесіда за запитаннями

1.       Розкрийте питання про розвиток освіти на Україні в першій по­ловині XIX ст.

2.        Охарактеризуйте основні досягнення української науки в пер­шій половині XIX ст.

3.        Визначте особливості розвитку українського мистецтва першої половини XIX ст.

4.        Якими були особливості українського побуту в першій половині XIX ст.в даний період?

Робота з пам'ятками української культури

Учням пропонується спочатку назвати визначні пам'ятки ук­раїнської культури першої половини XIX ст., а потім розкрити те­му та ідею одного з художніх витворів літератури, живопису або архітектури. При цьому вони обирають будь-який твір за власним бажанням. Це можуть бути твори Т. Г. Шевченка, «Енеїда» І. Кот­ляревського, «Тарас Бульба» М. Гоголя, картини українських ху­дожників або визначні архітектурні споруди. Учні мають охарак­теризувати твір, художнє полотно або архітектурну пам'ятку, розкрити їх провідну ідею, зробити висновок. Завдання можна ви­конати в парах.

Розв'язання кросворда


Якщо правильно розгадати кросворд, то в центрі його прочитає­те назву збірки творів Т. Г. Шевченка («Кобзар»). Всі слова записуються за годинниковою стрілкою.

1.       Університет в Україні, відкритий 1805 р. (Харківський).

2.        Відомий український математик, автор підручника «Курс ма­тематики». (Осиповський)

3.       Архітектор, автор Сокиринського палацу поміщика Галагана. (Дубровський)

4.        Повість Є. Гребінки «Ніжинський полковник Іван_________________________ »(Золота-

ренко).

5.       Картина Т. Г. Шевченка.(«Автопортрет»)

6.        Відомий український кобзар-лірник.(Крюковський)

III. Оцінювання та перевірка знань

1. Прочитайте текст і виконайте завдання.

«...Він (арх. стиль. прим, автора) значною мірою відповідав ментальності українців, оскільки органічно поєднував відчуття святковості, динамічності, яскравої багатобарвності світу з лірич­ною, поетичною, філософською сентиментальністю. До того ж ук­раїнці, як і всі народи, що тією чи іншою мірою мали контакти зі сходом, у сфері мистецтва тяжіли до пишності, емоційності, деко­ративності... »(Бойко О. Д. Історія України. К.: Академія, 2001. — С. 211-212)

Укажіть назву архітектурного стилю, що набув поширення в Україні в кінці XVIII на початку XIX ст., та назвіть його ознаки.

Відповідь: бароко; більш спокійні форми, помірність у декора­тивності, більша врівноваженість.

2. Позначте твори, які належать перу Т. Г. Шевченка. «Сватання на Гончарівці»; « Назар Стодоля »; «Наталка Полтавка»; «Гайдамаки»; «Тарас Бульба»; «Наймичка»; «Катерина».

Відповідь: 2), 4), 6), 7).

3. Позначте діячів культури першої половини XIX ст., які нале­жать до плеяди видатних українських живописців.

Василь Тропінін; Володимир Боровиковський; Михайло Вербицький; Тарас Шевченко; Михайло Щепкін; Андрій Мел енський; Іван Сошенко.

Відповідь: 1), 2), 4), 7).

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів