УРОК 4 Тема. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині XIX ст. Мета: з'ясувати, яке місце посідала Україна в системі міжна­родних відносин в пер. третині XIX ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити ви­сновки, виділяти головне і
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 13:18
УРОК З Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрій­ської імперії наприкінці XVIII —на початку XIX ст., а також з'ясувати соціальне та національне с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 12:59
УРОК 2 Тема. Включення українських земель до складу Російської імперії Мета: формувати в учнів знання про адміністративно-тери­торіальний та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII —на поч. XIX ст., а також охарактеризувати чисельність та етнічний скла
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 12:54
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Іс­торія України» у 9 класі, його хронологічними межами та періоди­зацією; зі змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зо­шитів, додатковою навчальною та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначи
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-03-2013, 12:52
Меню
Архів матеріалів