План конспект 9 клас урок 5 тема. Франція під владою Наполеона
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:21

урок 5 тема. Франція під владою Наполеона

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

      пояснювати суть бонапартизму, політики континентальної бло­кади, причини краху наполеонівської імперії;

      показувати на карті походи Наполеона, місця основних битв;

      давати характеристику діяльності Наполеона Бонапарта;

      аналізувати життя французів часів Консульства й Імперії, ха­рактер наполеонівських війн, їх вплив на життя і долю народів Європи;

      застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Основні поняття: «Консульство», «імперія», «цивільний кодекс», «конкордат», «Віденський конгрес», «Священний союз», «рестав­рація», «сто днів».

Історичні діячі: Наполеон, Л. Нельсон, М. Кутузов, Олександр І, Людовік XVIII, К. Меттерніх. Основні події:

      1802 р. сенат призначив Наполеона довічним консулом;

      1804 р. Наполеон стає імператором всіх французів;

      1807 р. набуває чинності Цивільний кодекс;

      24 червня1812 р. початок вторгнення Наполеона в Росію;

      26 серпня1812 р. Бородинська битва;

      жовтень 1813 р. битва під Лейпцигом;

      квітень 1814 р. перша реставрація Бурбонів;

      20 березня1815 р. — 22 червня 1815р. «сто днів» Наполеона;

      18 червня1815 р. битва при Ватерлоо.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал. Тип уроку: комбінований з елементами дискусії.

ХІД УРОКУ

і. Актуалізація знань учнів

Робота з хронологічною таблицею

Учитель пропонує учням об'єднатися в чотири групи, розгляну­ти хронологічну таблицю (див. с. 72-73) й відповісти на запитання.

Дата

Події

Травень 1789 р.

Відкриття Генеральних штатів

Червень 1789 р.

Заворушення в Парижі, приєднання армії до народу

Червень 1789 р.

Депутати третього стану проголошують себе Націо­нальними зборами

Липень 1789р.

Ухвалення Національними зборами назви «Установчі»

14 липня 1789 р.

Штурм та захоплення Бастилії

26 серпня 1789 р.

Ухвалення Декларації прав людини і громадянина

1790 р.

Скасування особистих феодальних повинностей і феодального спадкового права

1790 р.

Декрет про розробку принципів метричної системи міри та ваги

1790 р.

Проголошення Франції конституційною монархією

1791 р.

Спроба втечі Людовіка XVI та його сім'ї

1791 р.

Утворення першої коаліції проти Франції

Вересень 1791 р.

Ухвалення Установчими зборами Конституції 1791р.

1791 р.

Початок роботи Законодавчих зборів

1792 р.

Франція оголосила війну Австрії та Пруссії

1792 р.

Ухвалення декрету «Вітчизна в небезпеці»

10 серпня 1792 р.

Народне повстання в Парижі. Захоплення палацу Тюїльрі. Повалення монархії

1792 р.

Початок засідань Конвенту

1792 р.

Проголошення Франції республікою

1792 р.

Декрет про створення Комітету суспільної безпеки

1792 р.

Декрет про вигнання емігрантів і відновлення смерт­ної страти

Вересень 1792 р.

Наступ прусської армії. Падіння Вердена

1793 р.

Страта Людовіка XVI

Лютий 1793 р.

Декрет про призов до армії 300 тисяч чоловік

Лютий 1793 р.

Продовольчі заворушення в Парижі

Березень 1793 р.

Початок контрреволюційного повстання у Вандеї і Бретані

1793 р.

Заснування Комітету суспільного порятунку

1793 р.

Перший декрет про максимум цін на зерно

1793 р.

Початок контрреволюційного повстання в Тулоні

Травень 1793 р.

Повстання в Парижі ( 31 травня — 2 червня). Вигнання жирондистів з Конвенту

Червень 1793 р.

Ухвалення Конвентом нової Конституції

1793 р.

Убивство Марата

 

Дата

Події

1793 р.

Декрет про надання Комітету суспільного порятунку права здійснювати арешти

1793 р.

Декрет Конвенту про запровадження нової метрич­ної системи

1793 р.

Декрет про підозрілих

1793 р.

Запровадження загального максимуму

1793 р.

Організація Революційного трибуналу

1793 р.

Процес і страта жирондистів

1794 р.

Запровадження культу Вищого розуму

27 липня 1794р.

Переворот 9 термідора

1794 р.

Страта Робесп'єра, Сен-Жюста та їх прихильників. Скасування Паризької Комуни

Травень 1795 р.

Народне повстання в Парижі з вимогою «Хліба і конституції»

1795 р.

Запровадження франка як єдиної грошової одиниці

1795 р.

Проголошення Конституції III року

Листопад 1795 р.

Розпуск Конвенту

Березень 1796 р.

Призначення Бонапарта командуючим італійською армією

1796 р.

Створення Бабефом організації «Змова рівних»

1796-1797 рр.

Італійський похід французької армії

1798-1799рр.

Єгипетська експедиція французької армії

Листопад 1799 р.

Прибуття Бонапарта до Парижа

9 листопада 1799 р.

Державний переворот. Наполеон Бонапарт стає консулом разом з Сійєсом та Роже-Дюко

 

Запитання

     1-а група

1.     Назвіть основні події першого періоду Французької революції.

2.     Назвіть події першого періоду Французької революції, які спри­яли згодом розвитку капіталізму у Франції.

3.     Назвіть основні закони, які було прийнято у перший період ре­волюції.

4.     Яка подія засвідчила, що король зрадив справу революції?

5.     Назвіть події, які спричинили повалення монархії у Франції.

     2-а група

1.     Назвіть основні події другого періоду Французької революції.

2.     Назвіть події, які спричинили контрреволюційні повстання у Вандеї та Бретані.

3.     Назвіть подію, яка стала наслідком скликання Національного Конвенту.

4.     Назвіть події, які послужили причинами запровадження пер­шого декрету про максимум цін на зерно.

5.     Назвіть подію, в якій брав участь Наполеон Бонапарт.

      3-я група

1.     Назвіть основні події третього періоду Французької революції.

2.     Назвіть події, які сталися внаслідок убивства Марата.

3.     Назвіть події, які спричинили падіння якобінської диктатури.

4.     Назвіть подію третього періоду Французької революції, яка зго­дом сприяла розвитку капіталізму у Франції.

5.     Назвіть подію, яка сталася через антикатолицьку політику якобінців.

      4-а група

1.     Назвіть основні події четвертого періоду Французької революції.

2.     Назвіть події, які сталися внаслідок якобінського терору.

3.     Назвіть події, які стали причинами «змови рівних» Бабефа.

4.     Назвіть події четвертого періоду Французької революції, які згодом сприяли розвитку капіталізму у Франції.

5.     Назвіть події, які стали причинами запровадження Консуль­ства у Франції.

II.  мотивація навчальної діяльності

Учитель. Французька революція завершилася державним переворотом 1799 р. До влади за підтримки армії приходить Напо­леон Бонапарт. Французьке суспільство стомилося від крові, про­тистояння, всі прагнули порядку. Франція намагалася закріпити зміни, що сталися, щоб уникнути реставрації старих порядків. Країна прагнула героя, який би приборкав ворогуючі сили і виро­бив новий порядок, що мав би враховувати інтереси різних сил. На­полеон зміг вирішити ці задачі, почавши своє правління під гаслом «Заспокоєння, порядок, законність». Він встановив режим сильної особистої влади бонапартизм. Політика бонапартизму помітно вплинула на долю багатьох народів і держав Європи.

III.  Вивчення нового матеріалу

Наполеонівська Франція: встановлення імператорської влади

Виступ учня з повідомленням про Наполеона Бонапарта.

Учитель. У 1799 р. у Франції була прийнята чергова Конститу­ція, написана на вимогу Наполеона Бонапарта «коротко і неясно».

Робота з документами

Учитель пропонує учням ознайомитися з документами та аргу­ментовано відповісти на питання.

Текст 1. З « La Gazzete de France»

Манфред А. З. Наполеон. М., 2002. — С. 313.

«Відома розповідь, викладена однією із французьких газет про те, як сприймав простий народ Конституцію після того, як її текст виголосили на вулицях і площах глашатаї. Одна жінка сказала ін­шій: "Я уважно слухала, але нічого не розібрала". "А я, від­повіла інша, не пропустила жодного слова". "Ну, так що ж дає Конституція?" "Вона дає Бонапарта"».

Текст 2. З Конституції13 грудня 1799 р.

Новая историяв документах и материалах. — М., 1934. — Вып. 1. — С. 232.

«Стаття 39. Урядова влада вручається трьом консулам, що оби­раються на 10 років і мають право на нове переобрання... Конститу­цією призначається першим консулом Бонапарт, колишній тимча­совий консул, другим консуломгромадянин Камбасерес, колишній міністр юстиції, і третім консуломгромадянин Деб- рен, колишній член комісії Ради старійшин... <...>

Стаття 41. Перший консул обнародує закони: він призначає та відкликає з власної волі членів Державної ради, міністрів, послан­ників та інших відповідальних зовнішніх представників, офіцерів армії та флоту, членів місцевої адміністрації, урядових комісарів при судах; він призначає кримінальних і цивільних суддів, так са­мо як і суддів мирових та касаційних, без права їх усунення з по­сади...

Стаття 42. Другий і третій консули мають у виконанні інших актів дорадчий голос; вони підписують реєстр цих актів для вста­новлення своєї присутності та, якщо побажають, вносять у цей реєстр свої думки; після цього рішення першого консула вважаєть­ся остаточним. <...>

Стаття 94. Французький народ оголошує, що після купівлі на законних підставах національного майна, звідки б воно не походи­ло, законний набувач не може бути його позбавлений...»

Запитання і завдання

1.     Підтвердьте або спростуйте твердження мешканки Парижа, що

Конституція «дає Бонапарта».

2.     Як ви вважаєте, яку владу отримав перший консул? Визначте

характер його влади.

3.     Про що йдеться у ст. 94? Як ви вважаєте, чи залишається акту­альним у наш час гасло Французької революції «Свобода, рів­ність, братерство!»? Спробуйте сформулювати нове гасло прав­ління Наполеона.

4.     Складіть схему «Організація влади у Франції 1799р.»

Групи звітують про виконання завдань. Робота з поняттями

Режим особистої влади авторитарний режим сильна вла­да правителя, що спирається на силові відомства і бюрократичний апарат, за якої відбувається суттєве обмеження прав і свобод грома­дян, встановлюється жорсткий контроль за політичною діяльністю виборних органів влади й водночас надаються широкі економічні повноваження.

Бонапартизм особлива форма влади Н. Бонапарта, що спи­рається на військову силу та лавірує між різними соціальними верствами суспільства за допомогою ідеї про єдність нації у бороть­бі за першість Франції на міжнародній арені.

Учитель. Бонапартуналежать слова: «Жодне суспільство не здатне існувати без моралі. Немає доброї моралі без релігії, зна­чить, тільки релігія може дати державі тверду міцну опору. Сус­пільство без релігії — все одно, що корабель без компаса». Перший консул відновлює католицизм як релігію більшості французів і під­писує договір з Папою Римським — конкордат.

Робота з поняттями

Конкордат договір між урядом будь-якої держави та Вати­каном, що визначає відносини держави і католицької церкви в даній країні.

Робота з документами

Учитель пропонує учням ознайомитися з документом і відповіс­ти на питання.

Текст 3. Органічний сенатус-консульт від 28 флореаля XII року (18 травня1804 р.)

Новая историяв документах и материалах. — М., 1934. — Вып. 1. — С. 280.

«Ст. 1. Управління республікою доручається імператору, який приймає титул імператора французів. Правосуддя здійснюється від імені імператора посадовцями, призначених ним.

Ст. 2. Наполеон Бонапарт, нинішній перший консул республі­ки, є імператором французів.

Ст. 3. Імператорський сан передається у спадщину по низхідній лінії кровному і законному потомству Наполеона Бонапарта по чо­ловічій лінії...

Ст. 52. ...Імператор... складає присягу французькому народу на Євангелії.

Ст. 53.Присяга імператора полягає в таких словах: «Присягаю­ся підтримувати цілісність території республіки, поважати і при­мусити інших поважати закони... і свободу культів, поважати... рівність у правах, політичну і громадянську свободу,... не наклада­ти жодних податей і не стягувати ніяких зборів, управляти лише за законом, маючи на увазі тільки інтереси, щастя і славу французь­кого народу».

Запитання

1.     Знайдіть у документі прояв політики бонапартизму.

2.     Про що свідчить встановлення спадкової влади?

3.     Які завоювання республіки мав захищати імператор?

Внутрішня політика Наполеона Бонапарта

Робота з документами

Учитель пропонує учням ознайомитися з документами та від­повісти на питання.

Текст 4. Із Цивільного кодексу (витяг)

ЮдовскаяА. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в новое время 1640-1870. — СПб., 1998. — С. 208-209.

«Про власність

Ст. 544. Власність це правобеззаперечно користуватися й розпоряджатися речами...

Ст. 545. Нікого не можна примусити поступитися своєю влас­ністю, якщо це не робиться внаслідок суспільної користі і за спра­ведливого й попереднього відшкодування.

Про шлюбний договір

Ст. 1383. Подружжя не може порушувати ні прав, які виплива­ють з влади чоловіка над особою дружини і дітей, ні права, що нале­жать чоловікові як главі, ні права, наданого чоловікові згідно з титулом «Про батьківську владу» і згідно з титулом «Про непов­ноліття, про опіку і про звільнення з-під влади», ні заборонних ухвал чинного кодексу.

Про особисте майно дружини

Ст. 1574.Все майно дружини, яке не було включене до складу посагу, є її особистим майном.

Ст. 1576.Дружині належить управління й користування її власним майном.

Але вона не може відчужувати його і брати участь у судових справах, пов'язаних з цим майном, без дозволу свого чоловіка, а якщо він відмовить у дозволі — без дозволу суду».

Текст 5. Із Кримінального кодексу (витяг)

«Ст. 413. Будь-який страйк робітників з метою одночасно припи­нити або не допустити роботи в будь-якій майстерні... карається тю­ремним ув'язненням на термін не менше одного і не більше трьох мі­сяців. Керівники і підбурювачі караються тюремним ув'язненням на термін від двох до п'яти років».

Запитання

1.     Доведіть або спростуйте твердження, що за часів правління На­полеона була закріплена рівність громадян перед законом.

2.     Чому в кодексі приділена значна увага відносинам власності? Яке значення мали статті про майнові відносини для розвитку економіки Франції того часу?

3.     Як Кодекс захищав права прошарку капіталістів?

Зовнішня політика Наполеона Бонапарта

Учитель. Наполеон, прагнучи світового панування, на влас­ний розсуд перекроював карту Європи. До 1811 р. на її території виникла імперія Наполеона, населення якої становило 44 млн чол. Приєднані і союзні держави повинні були брати участь у війнах На­полеона, приєднатися до континентальної блокади Великобританії. У Бельгії, Італійських королівствах, Герцогстві Варшавському був запроваджений Французький цивільний кодекс.

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням розглянути карту історичного атласа «Європа 1794-1815 рр. Війни наполеонівської Франції» і відповіс­ти на запитання.

1.     Назвіть території, які були приєднані до Франції протягом 1795-1811 рр.

2.     Назвіть території, які потрапили у залежність від Франції.

3.     Назвіть місця основних битв і подій.

Групова робота

Учитель пропонує учням утворити групи для повідомлення про становище Іспанії, Великобританії, Росії, Пруссії, Австрії, Вели­кого герцогства Варшавського під час наполеонівських завоювань (випереджальне завдання).

Можлива презентація груп

Іспанія була союзником Франції. 1807 р. Наполеон вторгся до Португалії, яка відмовилася приєднатися до континентальної бло­кади Великобританії. 1808 р. війна охопила весь Піренейський півострів. Наполеон звів на іспанський трон свого брата Жозефа Бонапарта, позбавивши влади законного короля Карла IV. У країні почалося національне повстання, яке набуло форми партизанської війни. 1812 р. була прийнята Конституція, в основу якої була по­кладена ідея про державний суверенітет і розподіл влади.

Великобританія.. Участь у війні з Францією мала тяжкі наслід­ки для населення держави — запроваджувалися додаткові подат­ки. 1802 р. Англія уклала мир із Францією, за яким мала поверну­ти Франції, Іспанії і Голландії захоплені у них колоніальні володіння. Англійські війська вийшли з Єгипту. Але 1803 р. війна відновилася.

1805  р. англійська ескадра під командуванням адмірала Нель­сона розгромила французький флот біля мису Трафальгар.З 1806 р. Наполеон запровадив континентальну блокаду Англії.

Австрія. 1805 р. Наполеон розбив австрійську армію під Уль- мом, захопив Відень, завдав поразки австрійській і російській ар­міям під Аустерліцем.

1806  р. зникає Священна Римська імперія німецької нації. Мо­нархія стала називатися Австрійською. 1809 р. французи в черго­вий раз розгромили австрійців. 1812 р. деякі німецькі держави, у тому числі й Австрія, мали виступити на боці Французької імпе­рії у війні проти Росії.

Пруссія. 1803 р. почався процес ліквідації дрібних князівств і володінь, землі яких були приєднані до більш крупних держав. Був створений Рейнський союз, його протектором став Наполеон.

Пруссія намагалася перешкодити створенню Рейнськогосою­зу. 1806 р. Наполеон розгромив прусську армію під Йєном та Ауерштедом. У результаті війни з Наполеоном Пруссія втратила землі на захід від Ельби, польські землі. Вона мала сплатити велику контрибуцію і прилучитися до континентальної блокади. 1812 р. деякі німецькі держави, у тому числі Пруссія, вимушені були як союзники Французької імперії взяти участь у війні про­ти Росії.

У Рейнському союзі 1807-1811 рр. скасовувалася особиста залежність селян від поміщиків; передбачалося право вільного продажу і купівлі землі, дворянство отримало право займатися торговою і промисловою діяльністю, була проведена реформа в армії.

Росія. 1807р. між Росією та Францією був підписаний Тільзит- ський мир. Олександр I отримав свободу дій проти Туреччини і Швеції, визнавав всі територіальні зміни і мав приєднатися до континентальної блокади.

Велике герцогство Варшавське. Тут біло запроваджено Кодекс Наполеона, який руйнував феодальні порядки, зокрема скасовував феодальну залежність селян, але зберігав повинності і станові при­вілеї дворянства.

Франція. Безперервні війни виснажили країну; назрівало не­вдоволення прагненням Наполеона завоювати увесь світ, через що загострилися міжнародні суперечності на початку XIX ст.

Далі кожній групі пропонується оцінити участь «своєї» країни у війнах із Францією, визначивши й обґрунтувавши їх характер.

Учитель підбиває підсумок:

     в Європі склалася нова держави імперія Наполеона Бонапарта;

     у залежних країнах було запроваджено Кодекс Наполеонаі нові принципи законодавства;

     скасування кріпацтва у Великому герцогстві Варшавському і Пруссії;

     реформування армії та запровадження загальної військової по­винності в Пруссії;

     створення Конституції Іспанії, в основу якої було покладено ідею національного суверенітету і розподілу влади;

     поширення культурного впливу Франції;

     пробудження в європейських народах почуття патріотизму, любові до своєї батьківщини.

Розгром армії Наполеона в Росії. Вітчизняна війна 1812 р.

Самостійна робота з підручником

Учитель пропонує учням самостійно ознайомитися зі змістом відповідного пункту підручника й відповісти на запитання.

1.     Як ви вважаєте, чому війна Росії та Франції була неминучою?

2.     Якими були плани Наполеона щодо Росії?

3.     Поясніть, наскільки виправданим був наказ М. Б. Барклая де Толлі про відступ у перші місяці війни?

4.     Як ви вважаєте, чому Олександр I не поспішав з призначенням М. І. Кутузова головнокомандуючим армією?

5.     Поясніть причини надзвичайного розмаху партизанського руху в роки війни.

6.     Яку роль у Вітчизняній війні відіграла Бородинська битва?

7.     Як ви вважаєте, чому війна з Наполеоном 1812р. отримала на­зву «Вітчизняна»?

8.     Чим можна пояснити поразку Наполеона у війні з Росією?

9.     Які наслідки мав розгром армії Наполеона для долі Європи?

Падіння імперії Наполеона

Самостійна робота з підручником за методом «Чиста дошка»

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний текст параграфа і відповісти на запитання, записані на дошці. Отри­мавши відповідь на запитання, вони стираються з дошки.

1.     Як ви вважаєте, чому після поразки французької армії в Росії, Наполеон не погоджувався на мирні переговори з країнами шостої коаліції.

2.     Чому битва під Лейпцигом отримала назву «битви народів». Яка подія вирішила долю битви?

3.     Чому маршали Наполеона наполягали на зреченні імператора після захоплення Парижа союзними військами?

4.     Чому стало можливим повернення Наполеона до влади?

5.     У результаті яких подій у Франції відбулася реставрація Бур­бонів?

W. Закріплення вивченого матеріалу

Учитель пропонує учням, узагальнивши отримані на уроці знання, відповісти за допомогою методу «Прес» на проблемне пи­тання уроку.

Суть політики бонапартизму: як вплинула ця політика в по­дальшому на долю країни Європи?

     Я вважаю, що...

     Тому що...

     Наприклад,...

     Таким чином,...

Учитель може на вибір заслухати декілька відповідей.

V. Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний матеріал підручника.

2.     Скласти хронологічну таблицю подій.

3.     Написати сенкан-загадку про Наполеона Бонапарта, М. Кутузо­ва, Олександра I.

4.     Випереджальне завдання. Підготувати інформацію про Віден­ський конгрес.


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів