План конспект 9 клас Урок 12 тема. тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVііі ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій 1848-1849 рр.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 10:06

Урок 12

тема. тематичне оцінювання за темами

«Велика Французька революція кінця ХVііі ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій 1848-1849 рр.»

Варіант 1

I. Обрати одну правильну відповідь

1.     Відзначте ім'я французького письменника і філософа епохи Просвітництва, якому належать слова: «Якби Бога не було, то його слід було б вигадати».

А Вольтер; Б Монтеск'є; в Руссо; Г Дідро.

2.     Відзначте подію, яка відбулася 14 липня 1789 р. А Скликання Генеральних штатів;

Бзахоплення Бастилії;

Вухвалення «Декларації прав людини і громадянина»; Г ухвалення Конституції Франції.

3.     Відзначте назву французького політичного клубу, заснованого як «Товариство друзів конституції».

АКлуб жирондистів; Б клуб фельянів; В клуб кордильєрів; Г клуб якобінців.

4.     Визначте поняття, яке відповідає даному визначенню.

_ — договір між Папою Римським як главою католицької церк­ви та будь-якою державою, яка регулює правове положення като­лицької церкви в даній державі і відносини з папським престолом. АКоаліція; Бунія; Вконкордат; Гхартія.

5.     Визначте назву морської битви, під час якої війська Наполеона зазнали нищівної поразки.

АТильзитська; БТрафальгарська; В Гібралтарська; Г Абукерська.

6.     Визначте подію, яка сталася 29 грудня 1825 р. А Повстання Чернігівського полку на Україні; Б повстання в Парижі проти Карла Х;

В вступ на російський престол Миколи I; Г створення «Лондонської асоціації робітників».

II.   Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильні варіанти відповіді)

7.     Визначте імена членів Північного товариства в Росії. А М. Муравйов;

Б П. Пестель; В С. Муравйов-Апостол; Г М. Тургенєв; ДМ. Лунін.

8.     Визначте англійські міста, в яких був поширений рух чар­тистів.

А Ньюкасл; Б Шеффілд; В Единбурґ; Г Ґлазґо;ДБрістоль.

III. Встановіть відповідність

9.      Встановіть відповідність між іменами історичних діячів і фак­тами їхньої біографії.

 

А Г. Нельсон

Б М. Кутузов

В П. Багратіон


 


 


1.головнокомандуючий всієї російської армії. Керував військовими діями на те­риторії Польщі і Пруссії з метою завер­шення розгрому наполеонівської армії та звільнення народів Європи від фран­цузького панування

2.англійський флотоводець, віце-адмірал. Здобув перемогу над франко-іспанським флотом у Трафальгарській битві, під час якої був смертельно поранений один з керівників чартизму у Велико­британії. Відстоював революційні мето­ди боротьби пролетаріату. 1847 р. став першим робочим депутатом англійсько­го парламенту

3.герой Вітчизняної війни 1812 року. Учасник Італійського та Швейцарського походів О. В. Суворова, воєн із Фран­цією, Швецією, Туреччиною. У Боро- динській битві очолював ліве крило російських військ; був смертельно пора­нений у бою


10.  Визначте подію історії України, яка збігалася за часом із завер­шенням третього етапу руху чартистів в Англії.

А Проведення інвентарної реформи на Правобережній Ук­раїні;

Бросійсько-турецька війна;

В таємна діяльність масонської ложі «Любов до істини» у Пол­таві;

Гдіяльність Кирило-Мефодіївського братства.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11.  Запишіть прізвище одного з головних провідників реакційної внутрішньої політики Миколи I, який брав активну участь у придушенні повстання декабристів. З 1826 р. шеф жандар­мів і начальник Третього відділення.

12. Запишіть назву політики крайньої реакції і засилля воєнщини, яка проводилася в Росії військовим міністром і начальником військових поселень.

Відповіді: 1 А; 2 Б; 3 Г; 4 В; 5 Б; 6 А; 7 А, Г, Д; 8 В, Г, Д;9 — А) 2, Б) 1,В) 4; 10 А; 11 — Бенкердорф; 12 — аракчеєвщина.

Варіант 2

I. Обрати одну правильну відповідь

1.     Визначте ім'я французького письменника і філософа епохи Просвітництва, якому належать слова: «Свобода — це право ро­бити все, що не заборонене законом».

АВольтер; БМонтеск'є; ВРуссо; ГДідро.

2.     Визначте подію, яка відбулася 26 серпня 1789 р. А Скликання Генеральних штатів;

Бзахоплення Бастилії;

Вухвалення Декларації прав людини і громадянина; Г ухвалення Конституції Франції.

3.     Визначте назву французького політичного клубу,заснованого як «Товариство друзів прав людини і громадянина».

АКлуб жирондистів; Б клуб фельянів;


В клуб кордильєрів; Г клуб якобінців.

4.     Визначте ім'я автора найбільш радикального конституційного проекту декабристів.

А П. Пестель; Б М. Муравйов; В С. Трубецький; Г К. Рилєєв.

5.     Визначте назву документа, зміст якого відповідає наведеному.

1)    Знищення колишнього правління;

2)    утворення тимчасового правління до встановлення постій­ного, виборного;

3)    вільний друк, відтак знищення цензури;

4)    вільне відправлення богослужіння всіх релігій;

5)    знищення права власності поширюється на людей.

А   Конституція;

Б   «Руська Правда»;

В   національна петиція чартистів;

Г   Маніфест до російського народу.

6.     Визначте подію, яка відбулася пізніше.

А  Проведення першої парламентської реформи в Англії;

Б  битва під Ватерлоо;

В  сенат Франції призначив Наполеона довічним консулом;

Г  повстання на Сенатській площі в Петербурзі.

II. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильні варіанти відповіді)

7.     Визначте імена англійських прем'єр-міністрів від партії торі. А Лорд Грінвіль;

Б У. Пітт; В Д. Каннінг; Г віконт Мельбурн; Д С. Персеваль.

8.     Визначте держави, які придбали додаткові території в резуль­таті рішення Віденського конгресу.

А  Росія;

Б  Австрія;

В  Іспанія;

Г   Пруссія;

Д  Франція.

III. Встановіть відповідність

9.     Встановіть відповідність між іменами історичних діячів і фак­тами їхньої біографії.

А. Олександр I

Б.Карл X

В.Гарні Джордж Джуліан

 

1 один з лідерів лівого крила чартизму і засновник міжнародного революцій­ного товариства «Братські демокра­ти», член Союзу комуністів, I Інтерна­ціоналу

2.російський імператор з 1801 р. На по­чатку царювання проводив поміркова­но-ліберальні реформи. За його часів до складу Росії увійшли Грузія, Фін­ляндія, Бессарабія.

3.Один з організа­торів Священного союзу лідер руху чартистів, заснував «Лон­донську асоціацію робітників»

4 король з династії Бурбонів. За часів Реставрації був одним з лідерів ультра- роялістів. Ставши королем 1824 р., проводив украй реакційну політику

10. Визначте подію в історії України, яка збігаласяза часом з при­значенням Наполеона довічним консулом Франції.

А   Похід «У Таврію за волею»;

Б   заснування Харківського університету;

В   скасування магдебурзького права в Києві;

Г   утворення Київського генерал-губернаторства.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Запишіть назву одного з напрямів російської громадської дум­ки середини XIX ст., представниками якого були: Т. Гранов- ський, В. Боткін, К. Кавелін.

12. Запишіть прізвище російського філософа, публіциста, письмен­ника. Друкувався під псевдонімом Іскандер. Видавав альманах«Полярна зірка».

Відповіді: 1 Б; 2 В; 3 В; 4 А; 5 Г; 6 А; 7 Б, В, Д; 8 А, Б, Г; 9 — А) 3, Б) 4, В) 1; 10 Г; 11 — західники; 12 — Герцен.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів