План конспект 9 клас урок 15 Тема. Вікторіанська Британія
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-04-2013, 00:13

урок 15 Тема. Вікторіанська Британія

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     характеризувати зовнішню політику Англії;

     показувати на карті колоніальні загарбання Англії;

     описувати колоніальні загарбання Англії у ХІХ ст.,визначати суть політики блискучої ізоляції;

     пояснювати причини й наслідки перетворення Англії на про­відну економічну державу світу;

     пояснювати наслідки Другої парламентської реформи;

     пояснювати причини утвердження ідеології і політики лібе­ралізму;

     застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття: «майстерня світу», «лібералізм», «фритредерство», «парла­ментська монархія», «консерватори», «ліберали», «тред-юніо­ни», «домініон», «Друга парламентська реформа».

Історичні діячі: королева Вікторія, Г. Пальмерстон, В. Гладстон.

Основні події:

     1855-1858 рр., 1859-1865 рр. перебування при владі уряд лібералів на чолі з Г. Пальмерстоном;

     1868-1874 рр. перебування при владі уряд лібералів на чолі з В. Гладстоном;

     1867 р. Друга парламентська реформа.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

і. Актуалізація знань учнів

1. Відновіть хронологічну послідовність подій.

1)     Поразка Австрії в австро-пруссько-італійської війні;

2)     похід «тисячі» Дж. Гарібальді;

3)     здобуття Рима королівськими військами, об'єднання Італії;

4)     франко-італо-австрійська війна;

5)     утворення Італійського королівства.

Відповідь: 4 — 2 — 5 — 1 — 3.

2.     Заповніть пропуски в тексті.

1)     Д. Мадзіні створив організацію____ . Він був прихильником

перетворення Італії в___ . Відкидав перетворення держави

шляхом___ . («Молода Італія», демократичну республіку,

реформ)

2)     «Пороховим погребом» Італії була____ . Король Франциск II

Бурбон встановив___ режим. (Сицилія, репресивний).

3)     На допомогу повсталим у Палермо прибула__ На чолі з Гарі-

бальді. Гарібальді урочисто вступив до столиці Королівства обох Сицилій    . Але незабаром Гарібальді поступився вла­дою без боротьби         . («Червона тисяча», Неаполь, Віктору

Еммануїлу)

3.     Співвіднесіть імена історичних діячів з фактами їхньої біографії.

1       К. Кавур             АПроголошення королівства Італія

2       Д. Мадзіні           БПоходи «червоної тисячі»

3       Дж. Гарібальді В Створення «Італійського національно­

го суспільства» Г Лідер організації «Молода Італія»

Відповідь: 1 В; 2 Г; 3 Б.

4.     За допомогою методу «Мікрофон» дайте визначення термінам:

«Вікторіанська епоха», «вігі», «торі», «хартія», «чартизм».

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. В історії Великобританії 50-60 рр. стали початком епохи процвітання. Англія перетворилася на «майстерню світу», Англію називали «володаркою морів». Що ще принесла Англії Вік- торіанська епоха, нам і належить дізнатися на цьому уроці.

iii.  Вивчення нового матеріалу

«Англія майстерня світу»

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням розглянути карту атласа «Країни Єв­ропи у ІІ пол. XIX на поч. XX ст.» і відповісти на питання: 1. Назвіть галузі промисловості, які розвивалися в Англії.

2.     Назвіть центри з виробництва металів, машинобудування, ви­робництва зброї.

3.     Назвіть текстильні центри Великобританії.

4.     Назвіть центри вугледобувної промисловості.

5.     Назвіть центри залізорудної промисловості.

Робота з таблицями

Учитель пропонує учням проаналізувати таблиці і зробити вис­новок про економічний розвиток Великобританії.

Питання для порівняння

1850 р.

1870 р.

Кількість бавовняних фабрик

1 982 млн

2 483 млн

Кількість механічних веретен на цих фабриках

-

30 млн

Кількість робітників на цих фабриках

330 000

450 000

Кількість вовняних фабрик

1 998

2 579

 

 

Питання для порівняння

1854 р.

1865 р.

Зростання вуглевидобування

61 млн т

93 млн т

Довжина залізниць

8 000 миль

12 000 миль

 

 

Роки

Вартість світової торгівлі

Вартість торгівлі Англії і її колоній

1850

14,5 млрд марок

5,2 млрд марок

1870

37,4 млрд марок

14,0 млрд марок

 

Затвердження принципів лібералізму

Метод «Чиста дошка»

Учитель пропонує учням самостійно прочитати текст парагра­фа і відповісти на питання, записані на дошці.

1.     Які прошарки суспільства склали основу ліберальної партії?

2.     Хто виступив за нову виборчу реформу?

3.     Визначте економічну платформу партії лібералів.

4.     Назвіть лідерів ліберальної партії.

Робота з документами

Учитель пропонує учням опрацювати документи і відповісти на питання.

Текст 1. З акта про реформу1867р.

Шевченко С. В. Новая история XIX век: 8 кл.: Контрольные и проверочные работы. — М.: АСТ, 2003. — С. 61-62.

«Частина I. Виборче право ...3. Починаючи з 1868 р. і далі кож­ний дорослий чоловік має право реєструватися як виборець і, бу­дучи зареєстрованим, голосувати за кандидата або кандидатів до парламенту від даного виборчого округу, якщо він задовольняє та­ким вимогам: якщо він досяг повноліття (21 року) і не притягався до суду; проживав у даному виборчому окрузі протягом року перед останнім днем липня як власник або орендар житлового будинку; занесений до списків домовласників або орендарів житлових бу­динків, що сплачують податки на користь бідних; якщо він своє­часно сплатив до 20 липня податки, що належать, на користь бід­них за обкладенням, складеним на 5 січень.

Причому жодна людина не повинна бути зареєстрована як ви­борець, якщо вона є лише співорендарем житлового будинку.

Частина II. Розподіл місць ...17. Надалі всі виборчі округи з на­селенням менше 10 тис. чоловік за переписом 1861 р. обирають тільки по одному члену парламенту...»

Запитання

1.     Порівняйте новий виборчий закон з виборчою реформою 1832 р.

Які зміни відбулися?

2.     Визначте значення даної реформи.

Зовнішня політика Англії

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний пункт параграфа й заповнити таблицю.

Метрополія

Колонії

Домініони

Англія

 

 

 

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1.     Співвіднесіть терміни і поняття.

1       Фритредери А прихильники свободи особи та права

власності

2       Домініон Б індійські солдати, що служили в англій­

ських колоніальних військах

3       Сипаї              Вприхильники вільної торгівлі і невтру­

чання держави в економіку г самоврядна провінція Великобританія Відповідь:1 В; 2 Г; 3 Б.

2.     Відновіть хронологічну послідовність.

1)     Друга виборча реформа;

2)     спуск на воду першого у світі парового судна з гвинтовим двигуном;

3)     завоювання Індії;

4)     відкриття Всесвітньої промислової виставки;

5)     отримання Канадою статусу домініону. Відповідь: 3 — 4 — 2 —5 — 1.

V. Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Скласти схему «Політичний устрій Великобританії».

3.     Підготувати повідомлення про Аврама Лінкольна.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів