План конспект 9 клас УРОК 27 Тема. Британське володарювання в Індії
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-04-2013, 00:58

УРОК 27 Тема. Британське володарювання в Індії

очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     встановлювати хронологічну послідовність подій;

     характеризувати політику Великої Британії щодо Індії;

     висвітлювати наслідки британського володарювання в Індії;

     описувати повстання сипаїв у другій половині ХІХ ст.;

     характеризувати діяльність Індійського Національного Конг­ресу (ІНК);

     застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття. Основні поняття:«Сипаї», «ІНК».

Основні події:

      1857-1859 рр. повстання сипаїв;

      1885 р. утворення Індійського національного конгресу. Історичні діячі: Б. Тілак.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ


i.  Актуалізація знань учнів

Бесіда за запитаннями

1.     Яким чином Індія перетворилася на англійську колонію?

2.     Які повноваження мала Ост-Індська компанія?

3.     Назвіть особливості соціальної структури індійського суспільства.

4.     Які ознаки господарського життя були характерні для Індії у XVI-XVIII ст.?

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Індія одна з країн, що була уведена в простір за­гальносвітового розвитку. Що принесло знайомство традиційного індійського суспільства з індустріальною Англією?

ііі. Вивчення нового матеріалу

Індія перлина британської корони

Учитель. До початку XIX ст. під контролем британської Ост- Індської компанії перебувала практично вся територія країни. Те­риторія Індії складалася з двох частин: так звана Британська Індія, якою керували урядовці Ост-Індської компанії на чолі з генерал- губернатором, і друга частина, що формально керувалася місцеви­ми князями, але вся внутрішня і зовнішня політика князівств кон­тролювалася англійцями.

Англійці викачували гроші з Індії шляхом збільшення податків і введення урядових монополій на сіль та опіум. Опіум вивозився до Китаю і приносив англійцям величезні прибутки, але ще більш при­бутковою була торгівля сіллю на внутрішньому ринку. Ціни на сіль були такими високими, що вона стала предметом розкоші.

Отримані кошти йшли на утримання величезної кількості уря­довців та армії, на пенсії індійським князям, які підтримували ан­глійців, на виплату прибутку пайовикам Ост-Індської компанії. З 1833 р. за Ост-Індською компанією залишаються тільки управ­ління колонією та армією. Торговельна діяльність переходить до рук буржуазії.

Як же позначилося на Індії введення її в загальносвітовий простір?

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний розділ параграфа й заповнити таблицю «Індія в загальносвітовому просторі: позитивні та негативні ознаки».

Позитивні ознаки

Негативні ознаки

Урбанізація. Будівництво залізниць. Будівництво зрошувальних ка­налів.

Будівництво телеграфу. Розвиток зовнішньої торгівлі Поява національної буржуазії

Знищення домашньої індійської про­мисловості.

Погіршення становище селянства. Голод.

Не розвивалася важка промисловість, все необхідне ввозилося з Англії. Розвиток тільки тих галузей, продук­ція яких йшла на експорт

 

Повстання сипаїв

Учитель пропонує учням виступити з повідомленням про пов­стання сипаїв. Під час виступу решта учнів заповнюють таблицю «Повстання сипаїв».

Дати

Причини повстання

Учасники

Основні події

Результати

 

 

 

 

 

 

Індійський національний конгрес

Учитель. У другій половині XIX ст. національно-визвольний рух в Індії посилюється. Більшість його керівників походили із за­можних верств населення, індусів, що мали вищу освіту. Відтак вони були обурені тим, що їх не допускали на вищі посади в ко­лоніальній адміністрації.

Розуміючи необхідність компромісу, англійська адміністрація дозволила створити загальноіндійську політичну організацію. У 1885 р. був заснований Індійський Національний Конгрес (ІНК). Незабаром в ІНК виділилися два крила «помірні» і «ліві». Ліде­ром «лівих» став Б. Тілак, який відкрито критикував позицію трьох «П» «помірних» просити, протестувати, підладжуватися.

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням самостійно прочитати відповідний розділ параграфа і заповнити таблицю «Діяльність ІНК».

Діяльність Індійського Національного Конгресу

«Помірні»

«Ліві»

Парламентська боротьба:

       вимога національної рівноправ­ності індійців та англійців;

       надання самоврядування;

       прищеплення Індії європей­ських ідей

Економічний бойкот. «Свадеші — розвиток власного виробництва» необхідних товарів. Розвиток культурного обміну із західними країнами за умови збе­реження й зміцнення національних традицій

 

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за запитаннями

1.     Яким чином позначилося на Індії колоніальне володарювання англійців?

2.     Як ви думаєте, повстання сипаїв було війною проти англійсько­го панування чи війною за повернення до старих традицій? Свою відповідь поясніть.

3.     Як ви вважаєте, діяльність ІНК була спрямована на досягнення самостійності держави чи на вдосконалення колоніального по­ложення Індії? Свою відповідь поясніть.

V. Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Підготувати повідомлення про рух тайпінів.

3.     Підготувати повідомлення про повстання іхетуанів.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів