План конспект 9 клас УРОК 31 Тема. Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ— у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-04-2013, 00:21

УРОК 31 Тема. Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ— у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

характеризувати духовне життя країн Європи та Америки у XVm наприкінці ХІХ ст.,розвиток науки і техніки, сус­пільних наук, розвиток філософської, економічної, соціальної й політичної думки, літературу і мистецтво, культуру народів Азії й Африки;

     застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «генетика», «мікробіологія», «психологія», «крекінг», «елементарна час­тинка», «рентген», «радіоактивність», «романтизм», «реа­лізм», «Барбізонська школа», «класицизм», «критичний реа­лізм», «натуралізм», «символізм», «акмеїзм», «імпресіонізм», «модернізм», «неоромантизм», «аванґардизм», «кубізм», «суп­рематизм», «абстракціонізм».

Основні події:

     1807 р. поява першого пароплава;

     1814 р. поява першого паровоза;

     1831 р.відкриття явища електромагнітної індукції;

     1883 р. винахід станкового кулемета;

     1897 р. відкриття першої елементарної частинки.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий ма­теріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

i.  Організаційна частина уроку

ii.  Мотивація навчальної діяльності

Учитель. XVIII-XIX ст. були часом формування засад сучас­ної науки, що спирається на природничонаукові принципи пізнан­ня навколишнього світу.

iii.  Вивчення нового матеріалу

ВАРіАНТ 1

Дослідницька проектна діяльність учнів

Напрям діяльності

Елементи презентації

Розвиток комунікацій

Підготувати слайд-шоу «Розвиток засобів транспорту»; намалювати (виготовити макети) засобів транспорту; скласти карту-макет «Морські і суходольні шляхи спо­лучення»;

підготувати слайд-шоу «Люди, що скоротили відстані...»; підготувати слайд-шоу «Засоби зв'язку»; намалювати моделі перших телефонів. Азбука Морзе телеграфний код

 

Напрям діяльності

Елементи презентації

Нобелевські лауреати

Підготувати слайд-шоу «Нобелівські лауреати в галузі фізики»;

підготувати слайд-шоу «Нобелівські лауреати в галузі хімії»;

скласти карту-макет «Географія наукових досягнень»

Армія і нові види озброєнь

Виготовити (намалювати) нові види озброєнь; слайд-шоу «Батальний живопис XIX ст.»; намалювати військову форму армій різних країн; скласти карту-макет «Географія військових конфліктів»

 

ВАРіАНТ 2

Розвиток науки

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням розглянути сторінку історичного ат­ласа «Винаходи та відкриття XIX поч. XX ст.» і відповісти на питання:

1.     Назвіть держави, в яких були зроблені найважливіші від­криття.

2.     Назвіть відкриття, які були зроблені в медицині.

3.     Назвіть відкриття, які були зроблені в електромеханіці.

4.     Назвіть відкриття, які були зроблені у військовій галузі.

Учитель. У XVIII ст. склалися основні принципи наукових досліджень. Спочатку наука вирішувала задачі накопичення знань про живу і неживу природу, розробляла системи класифікації мінералів, кристалів, рослин і тварин. Поступово вона почала збли­жуватися з практикою. Важливою особливістю науки XVIII-XIX ст. став її інтернаціональний характер. Налагодження зв'язків дозво­ляло забезпечувати поступальність і спадкоємність у розвитку нау­кових знань.

Групова робота

Учитель пропонує учням утворити групи і представити галузі науки, які розвивалися у XIX ст.:

     фізика;

     біологія;

     хімія;

     медицина.

Після презентації відповідей результати роботи учні оформля­ють у таблицю.

Галузь знань

Вчені

Суть відкриття

Наслідки

 

 

 

 

 

Світова література, образотворче мистецтво

Учитель пропонує учням відповісти на питання:

1.     Які історичні події могли вплинути на розвиток художньої культури цього періоду?

2.     Що, на вашу думку, належало до духовних цінностей суспіль­ства XIX ст.?

Теми учнівських проектів

Напрям діяльності

Елементи презентації

Життя людини Ново­го часу. (За мотивами літературних творів)

Підготувати повідомлення «Образ сучасника у творчості Е. Золя, Г. де Мопассана, Т. Драйзе­ра, Джека Лондона»;

«Російське суспільство очима сучасника» за тво­рами Л. Толстого і Ф. Достоєвського; слайд-шоу «Поети і письменники XIX ст.»

«XIX ст. століття пейзажу»

Підготувати слайд-шоу «Природа у віддзерка­ленні художників XIX ст.»

Живопис XIX ст.

Підготувати слайд-шоу «Представники імп­ресіонізму»;

підготувати слайд-шоу «Представники кубізму»; підготувати слайд-шоу «Представники супрема­тизму»

 

W. Закріплення вивченого матеріалу

1. Приведіть у відповідність.

1       Література

2       Мистецтво

А кубізм

Б реалізм

В символізм

г авангардизм

Д натуралізм

Е імпресіонізм

Відповідь: 1 — Б, В, Е; 2 — А, Г, Е.

2. Приведіть у відповідність літературні напрямки, їх визначення та представників.

 

А

 

Б

 

В

1

Нату-

1

Ч. Діккенс,

1

символ як засіб виражен-

 

ралізм

 

В. Гюго,

 

ня незбагненної сутності

 

 

 

Т. Драйзер,

 

предметів та явищ.

 

 

 

Ф. Достоєв-

 

Мистецтво заради

 

 

 

ський

 

мистецтва

2

символізм

2

П. Пікассо,

2

віддзеркалення справж-

 

 

 

М. Дюшан

 

ніх проблем суспільства

3

реалізм

3

Е. Золя,

3

пошук нових засобів вира-

 

 

 

Г. Мопассан

 

ження, нових форм творів

 

 

4

А. Рембо,

4

прагнення зовні точно

 

 

 

О. Блок,

 

зобразити дійсність,

 

 

 

О. Бєлий

 

аналіз людських при-

 

 

 

 

 

страстей

 

Відповідь: А 1 — Б 3 — В 4; А 2 — Б4 — В 1; А 3 —Б 1 — В 2.

 

V. Домашнє завдання

1.     Прочитати відповідний параграф підручника.

2.     Підготуватися до роботи «Портретна галерея».

3.     Почати підготовку до тематичного оцінювання.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів