План конспект 9 клас УРОК 32 Тема. Узагальнення знань за темами «Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХіХ ст.» та «Культура народів світу наприкінці ХVііі - у ХіХ ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-04-2013, 00:23

УРОК 32 Тема. Узагальнення знань за темами «Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХіХ ст.» та «Культура народів світу наприкінці ХVііі - у ХіХ ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

     порівнювати кордони основних західноєвропейських країн;

     узагальнювати інформацію з писемних джерел;

     визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій,

систематизувати їх;

     порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити вис­новки;

     класифікувати та застосовувати поняття та терміни.

ХІД УРОКУ

I. Основна частина уроку

1. Портретна галерея.

1)     Індійський поет і письменник, патріот, активний прихиль­ник реформ і розвитку індійської культури. Перший лауреат Нобелівської премії на Азіатському континенті. (Р. Тагор)

2)     Двадцятирічнакнягиня. Мужньо билася проти англійців, командувала кавалерійським загоном, була смертельно по­ранена. Героїня індійського народу.(Лакшмі-баї)

3)     Охоронець Нана Сахіба, один із найбільш здібних воєна­чальників. Уславився своїми партизанськими діями під час боротьби з англійцями. (Т. Топі)

4)     Маньчжурська імператриця, що фактично стояла при владиу Китаї у 1861-1908. Вирізнялася жорстокістю і хитрістю. (Цисі)

5)     Він іменував себе молодшим братом Ісуса Христа.Мріяв про створення «небесної держави», очолив повстання тайпінів. (Хун Сюцюань)

6)     Засновник одного з видів абстрактного мистецтва, так звано­го супрематизму. Автор картин «Англієць у Москві», «Ком­позиція з Моною Лізою», «Чорний квадрат». (К. Малевич)

7)     Російськийписьменник. Основа його реалістичної твор­чості світлюдських страждань, трагедія ущемленої і при­ниженої особи. Геніально володів мистецтвом психологіч­ного аналізу. Автор романів «Злочин і покарання», «Ідіот», «Біси», «Брати Карамазови», в яких відбито його найваж­ливіші філософські, соціальні, етичні пошуки. (Ф. До- стоєвський)

8)     Французький художник, іспанець за походженням. В його творчості виділяється «блакитний» і «рожевий» періоди. Він був основоположником кубізму. Автор полотен «Дів­чинка на кулі», «Герніка». (П. Пікассо)

9)     Американський письменник, публіцист. У своїх творах поєднує реалізм з натуралістичними принципами творчості. Його романи «Сестра Керрі» і «Джені Герхардт» про долі простих дівчат. (Т. Драйзер)

10) Нідерландськийживописець, представник постімпрессіоніз- му. Творив трагічні образи у хворобливо-напруженій, гранич­но експресивній манері, побудованій на контрастах кольору і поривчастого ритму. Автор полотен «Дорога з кипарисами і зірками», «Пейзаж в Овері після дощу». (В. ванГог)

11) Французький письменник. Майстер короткої розповіді. Ви­різнявся тверезістю й гостротою соціального аналізу. Автор романів «Життя», «Милий друг». (Г. де Мопассан)

12) Російський поет. Опублікував збірку «Вірші про Прекрасну Пані», де постав перед читачем як лірик-символіст. (О. Блок)

13) Російський співак і прозаїк, драматург і перекладач, кри­тик і теоретик вірша, історик і літературознавець. Осново­положник російського символізму. (В. Брюсов)

2. Заповніть порівняльну таблицю «Національно-визвольні пов­стання в Індії та Китаї».

Питання для порівняння

Повстання в Індії 1857-1859рр.

Повстання в Китаї 1850-1864рр.

Причини повстань

 

 

Учасники

 

 

Проти кого спрямовані

 

 

Мета повсталих

 

 

Причини поразки

 

 

 

3. Виправте помилкові твердження.

1)    Уперше закон збереження й перетворення енергії був сфор­мульований англійським фізиком Д. Джоулем. (Німецьким фізиком Р. Майєром)

2)     Систему неевклидової геометрії обґрунтував знаменитий французький учений А. Лавуазьє. (Російський вчений М. Ло­бачевський)

3)      Е. Делакруа — автор картини «Свобода, яка веде народ», в якій відображені події Великої французької революції, став засновником «барбизонської школи». (Делакруа ав­тор картини «Свобода, яка веде народ», в якій відображені події революції в Парижі 1830 р. Засновниками «барбізон- ської школи» стали Ж. Мілле, Т. Руссо та Е. Діас.)

4)      Е. Мендель та Г. Мендель були авторами музичних творів «Болеро» та «Іспанської рапсодії».(Автормузичних творів «Болеро» та «Іспанськоїрапсодії» К. Дебюссі. Е. Мендель та Г. Мендель представляли біологічні науки.)

5)      К. Бенц став родоначальником нової галузі авіації. (К. Бенц побудував перший чотириколісний автомобіль. Батьками авіації вважають братів Райт.)

6)     Перший хмарочос з'явився у Франції. США)

7)    У 90-х рр. в архітектурі продовжували панувати стилі кла­сицизм і бароко.(Модерн)

8)      «Хаджі Мурат», «Козаки», «Кавказький полонений» нале­жать перу Ф. М. Достоєвського. («ХаджіМурат», «Козаки», «Кавказький полонений» належать перу Л. М. Товстого. Достоєвський автор творів «Бідні люди», «Принижені й ображені».)

9)      Норвежець Г. Ібсен прикував до себе увагу всієї Європи тво­рами «Син вовка», «Діти морозу», «Янкі при дворі короля Артура». (Норвежець Г. Ібсен прикував до себе увагу всієї Європи творами «Бранд», «ПерГюнт».Автор «Син вовка», «Діти морозу» — Джек Лондон, «Янкі при дворі короля Ар­тура» Марк Твен.)

10)  Честь винаходу телефону належить І. Сикорському. (Телефон винайшов А. Белл. І. Сикорський конструктор біпланів)

11)  Автор вислову «Європі, і перш за все Росії, потрібна сильна Франція» канцлер Німеччини фон Бюлов.(Російський канцлер О. Горчаков)

12)  СШАу ІІ пол. ХІХ ст. здійснювали політику «блискучої ізо­ляції». (Англія здійснювала політику «блискучої ізоляції».)

II.  Оцінювання знань учнів

Оцінку 12 отримує той учень, який набрав найбільшу кількість балів в особистому заліку. Розрив між оцінками може складати від 3 до 7 балів на розсуд учителя та за результатами уроку.

III.  Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів