План конспект 9 клас УРОК33 Тема. Тематичне оцінювання за темами «Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХіХ ст.» та «Культура народів світу наприкінці ХVііі — у ХіХ ст.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 10-04-2013, 00:34

УРОК33

Тема. Тематичне оцінювання за темами

«Завершення формування світових колоніальних ім­перій. Міжнародні відносини в останній третині ХіХ ст.» та «Культура народів світу наприкінці ХVііі — у ХіХ ст.»

Вариант 1

I. Вибрати одну правильну відповідь

1.      Позначте назву повстання, яке очолив Хун Сюцюань.

А Повстання тайпінів;

Б повстання іхетуанів;

В повстання сипаїв;

Г постання декабристів.

2.      Визначте назву договору, з якого наведений уривок. Туреччина позбавлялася всіх своїх європейських володінь, окрім незначної території біля Стамбула, підтверджена незалежність Ал­банії. Сербія не отримала вихід до Адріатичного моря, а між колиш­німи союзниками виникали розбіжності через розділ Македонії.

А Лондонський мирний договір; БСан-Стефанський договір; В Берлінський договір; Г Бухарестський договір.

3.     Визначте поняття, яке відповідає даному визначенню.

_ — незалежність держави в зовнішніх і внутрішніх справах.

А Нейтралітет;

Б суверенітет;

В автономія;

Г конкордат.

4.     Визначте подію, завдяки якій Румунія проголосила незалеж­ність.

А Російсько-турецька війна;

Б Кримська війна;

В Балканські війни;

Г розпад імперії Османа.

5.     Визначте африканську державу, яку британцям довелося за­войовувати понад 13 років.

А Північна Родезія;

Б Південна Родезія;

В Західна Африка;

Г Східний Судан.

6.      Визначте дату повстання іхетуанів.

7.     А 1856-1860 рр.;

Б 1850-1864 рр.;

В 1898-1900 рр.;

г 1903-1905 рр.

II.   Установіть хронологічну послідовність

8.      Установіть хронологичну послідовність подій.

А Поява першого автомобіля;

Б винайдення телефону;

В будівництво Ейфелевої вежі.

III.  Розв'яжіть хронологічне завдання

8.      + b): 2 = с, де

а — Марк Твен написав «Пригоди Тома Сойєра»; b була відкрита перша елементарна частинка; с утворення Троїстого союзу.

IV. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильних варіанти відповіді)

9.     Позначте назви держав, які увійшли до складу «Союзу трьох ім­ператорів.

А Австро-Угорщина;

Б Франція;

В Німеччина;

г Англія;

Д Росія;

Е Італія.

10.  Визначте напрями економічної експансії США.

А Китай;

Б Гвіана;

В Канада;

г Аргентина;

Д Гондурас.

11.  Серед наведених прізвищ діячів культури кінця XIX поч. ХХ ст. оберіть три, які належать до однієї з указаних галузей культури.

А В. Короленко;

Б О. Уайльд;

В Е. Мане;

 Г Г. Ібсен;

Д В. Суриков.

1)     Живопис;

2)     Музика;

3)    Архітектура;

4)     Література.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

12. Запишіть прізвище винахідника першого станкового кулемета.

Відповідь: 1 — А; 2 -А; 3 — Б; 4 — А; 5 — Г; 6 — В; 7 -В; Б; А; 8 — (1867 + 1897): 2 = 1882; 9 — А; В; Д; 10 — А, Г, Д; 11 -4) А, Б, Г; 12 — Максим.

Варіант 2

I. Вибрати одну правильну відповідь

1.     Визначте назву суспільства, ліве крило якої представляв Б. Тілак.

А «Іхетуань»;

Б «Союз китайського відродження»;

В «Індійський національний конгрес»;

Г «Єднання і прогрес».

2.     Визначте назву договору, з якого наведений уривок. Болгарія зберегла вихід до Егейського моря, але була змушена

поступитися: Туреччині — Адріанополем, Румунії — Південною Добруджою. Сербія і Греція розділили між собою Македонію.

А Лондонський мирний договір; Б Сан-Стефанський договір; В Берлінський договір; ГБухарестський договір.

3.      Визначте поняття, яке відповідає визначенню.

_ — напрям у мистецтві останньої третини XIX поч. XX століття, представники якого прагнули найбільш природно й неупереджено відобразити реальний світ в його рухливості і мін­ливості, передати свої швидкоплинні враження.

А Реалізм; Б імпресіонізм; В натуралізм; Г класицизм.

4.Позначте автора роботи «Велика єдність».

А Імператриця Цисі;

Б імператор Гуансюй;

В Кан Ювей;

Г Хун Сюцюань.

Позначте назву африканської держави, яка на початку ХХ ст.здобула незалежність.

А Ефіопія; Б Мозамбік; В Ангола; Г Алжир.

4.     Позначте дату повстання сипаїв. А 1806-1812 рр.;

Б 1827-1828 рр.; В 1853-1856 рр.; Г 1857-1859рр.

II.   Установіть хронологічну послідовність

5.     Установіть хронологічну послідовність подій. А Поява паротяга;

Б винайдення станкового кулемета; Впоява парохода.

III. Розв'яжіть хронологічне завдання.

8.      + b): 2 = с, де:

а рік відкриття Суецького канала; b рік початку оформлення франко-російського союзу; с — рік винайдення кулькової ручки.

IV. Оберіть правильні варіанти відповідей (3 правильних варіанти відповіді)

9.     Позначте назви держав, що утворили Троїстий союз. ААвстро-Угорщина;

Б Франція; В Німеччина; Г Англія; Д Росія; Е Італія.

10. Позначте напрямки територіальної експансії США. А Мальдивські острови;

Б Філіппіни; В острів Пуерто-Ріко; Г острови Самоа; ДФолклендські острови.

11. Серед наведених прізвищ діячів культури кінця XIX поч. ХХ століття виберіть три, які пов'язані з однією із указаних га­лузей культури.

А Е. Резерфорд; Б Т. Морган; В Н. Бор; ГР. Кох; Д М. Кюрі.

1)     Фізика;

2)     математика;

3)     медицина;

4)     генетика.

V. Завдання ві

дкритої форми з короткою відповіддю

12.  Запишіть прізвище конструктора, який налагодив перший серійний випуск автомобілів.

Відповіді: 1 — В; 2 -Г;

3 — Б; 4 — В; 5 — А; 6 — Г; 7 -В; А; Б; 8 — (1869 + 1891): 2 = 1880; 9 — А, В, Е; 10 — Б, В, Г; 11 -1) А, В, Д; 12 — Форд.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали