урок 16 Тема. США Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     показувати на карті хід громадянської війни в США; •     аналізувати два шляхи ринко
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-04-2013, 00:16
урок 15 Тема. Вікторіанська Британія Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     характеризувати зовнішню політику Англії; •     показувати на кар
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-04-2013, 00:13
урок 14 Тема. Об'єднання Італії Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     показувати на карті італійські держави; •     називати райони, охоплені
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-04-2013, 00:06
урок 13 Тема. Об'єднання Німеччини Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     показувати на карті території Пруссії, Північнонімецького со­юзу, Австрії; •   &
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 8-04-2013, 00:03
Урок 12 тема. тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVііі ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій 1848-1849 рр.»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 10:06
урок 11 Тема. Узагальнення знань за темами «Велика Французька революція кінця XVІІІ ст. Європа у період наполеонів­ських воєн» та «Європа в добу революцій 1848-1849 рр.» Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •визначати територіальні зміни основних західноєвропейських країн; •&nb
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 10:00
урок10 тема. «Весна народів». Революції 1848-1849 рр. у країнах Європи Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •      показувати на карті держави, охоплені революційні подіями 1848-1849 рр., основні осередки революційного руху та районі селянських повстан
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:58
урок9 тема. росія. суспільно-політичні течії і рухи Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     характеризувати економічне та політичне становище Росії піс­ля Віденського конг
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:49
урок 8 Тема. Франція Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     досліджувати політичний розвиток Франції у 20-40-і рр. ХІХ ст.; •     визначати пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:47
урок 7 Тема. Велика Британія Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     характеризувати основні ознаки економічного життя країн Ве­ликої Британії в 1815-1847 рр.; переходу Британії до політики вільної торгівлі; •     визначати о
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:43
урок 6 Тема. Віденський конгрес. Політичне становище Європи після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі у 20-і рр. ХіХ ст. Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     пояснювати характер, спрямованість і наслідки рішень Ві­денськ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:39
урок 5 тема. Франція під владою Наполеона Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •      пояснювати суть бонапартизму, політики континентальної бло­кади, причини краху наполеонівської імперії; •      показувати на карті походи Напол
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:21
урок 4 тема. Франція від якобінської' диктатури до встановлення консульства Очікувані результати Після уроку учні зможуть: •     характеризувати соціально-економічну політику якобінців; •     аналізувати суспільно-політичне життя Франції після
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:16
урок 3 тема. Франція: від монархії до республіки Очікувані результати Після уроку учні зможуть: •     показувати на карті напрямки походів революційних фран­цузьких військ; •     характеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів, насл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:14
урок 2 тема. Франція напередодні революції Очікувані результати Після уроку учні зможуть: •     показувати на карті кордони країн Європи наприкінці XVШ — на початку ХІХ ст.; •     аналізувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:08
Тема. Світ наприкінціXVІІІ— у ХІХ ст. Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Піз­ній Новий час (кінець XVIII — п. XХ ст.)» у 9-му класі, його хроно­логічними межами та періодизацією, змістом та структурою під­ручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:05
Меню
Архів матеріалів