План конспект 11 клас О. ГОНЧАР. НОВЕЛА-ЗАСТОРОГА «ЗАЛІЗНИЙ ОСТРІВ» З РОМАНУ «ТРОНКА»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-03-2013, 11:24

О. ГОНЧАР. НОВЕЛА-ЗАСТОРОГА «ЗАЛІЗНИЙ ОСТРІВ» З РОМАНУ «ТРОНКА»

Мета:    учити аналізувати епічний твір, виділити провідну ідею, схарактеризувати образи-символи, спираючись на текст; розвивати вміння аргументовано вислов­лювати думки; виховувати усвідомлення небезпеки цивілізаційних процесів, здатності сучасної людини зберегти в собі свою сутність, свої почуття.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: текст новели.


ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.      Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

1.    Бесіда з учнями

Визначте тему та ідею новели «За мить щастя».

Обґрунтуйте жанрову приналежність твору.

У чому проявляються ознаки романтизму в новелі?

Які кольори використовує автор для передачі настрою героїв?

2.    Перевірка домашньої творчої роботи (Учні зачитують свої есе)

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Олесь Гончар видатний письменник-новатор, ніколи не повторюється у своїх творах. З усього обширу найскладніших, масштабних проблем він обирає завжди найактуальніші та най­важливіші для сучасності й прийдешнього та розглядає їх у новому, несподіваному аспекті, удаючись кожного разу до новаторських, оригінальних засобів образного розкриття.

Твори О. Гончара завжди насичені думкою, багатогранні й ба­гатозначні, їх ніколи не можна звести до якоїсь логічної схеми, бо в кожному переплітаються, творячи єдиний ідейно-художній сплав, важливі проблеми, ідеї, філософські положення.

І щоразу письменник, відкриваючи читачеві новий світ і нових героїв, удається до таких композиційних форм і прийомів, які дають можливість найглибше, найбільш художньо та психоло­гічно переконливо розкрити все ідейно-естетичне багатство худож­нього твору. Він часто обирає стрижневий образ-символ (або кілька їх), який освітлює події, через призму якого постають герої перед читачем. Завданням сьогоднішнього уроку є дослідити образи- символи в новелі «Залізний острів».

III. Опрацювання навчального матеріалу

1. Слово вчителя (загальна характеристика роману «Тронка»)

О. Гончар завжди активно вторгається в життя, не тільки смі­ливо порушуючи гострі, актуальні проблеми сучасності, а й про­роче зазираючи в майбутнє, розвідуючи шляхи в незвідане. Ця істотна риса творчості письменника чи не найвиразніше виявля­ється в романі «Тронка», цілком слушно названому Д. Павлич- ком «книгою доби». У ній порушуються й гостро актуальні, дій­сно вічні проблеми, питання, які завжди стояли й стоятимуть перед справжньою людиною: чи так жив? Чи так ти живеш? І ширше: як треба жити, щоб, оглянувшись на пройдений шлях, можна було сказати: я жив по совісті, зробив для рідного народу, Батьківщини все, що зміг.

А тому, шукаючи відповіді на ці питання, письменник тор­кається таких важливих, кардинальних проблем, як проблема шани і миру, творчої праці, без чого щастя людське немислиме, наступності й спадкоємності поколінь одвічне питання бать­ків і дітей, науково-технічна революція й людина та ще багатьох аспектів нашого буття.

Роман «Тронка», написаний у 1963 р. Він викликав величез­ний інтерес як глибиною й поліфонічністю змісту, так і оригіналь­ністю художньої форми. Твір складається з дванадцяти новел, кожна з яких являє собою завершений художній твір. Разом з тим, хоч у творі відсутній єдиний сюжет, новели пов'язані спіль­ністю проблематики, загальним романтично-реалістичним ключем викладу, героями, що діють здебільшого в кількох новелах.

Дія роману відбувається на Україні у таврійських степах, оспіваних письменником у багатьох романах та новелах. О. Гончар змальовує найрізноманітніших людей від старого чабана Гор- пищенка, безногого ветерана Великої Вітчизняної війни Мамай- чука до льотчика, якому вже стелиться дорога в космос, Петра Горпищенка, Віталика й Тоні, Ліни, які тільки-но роблять перші кроки в життя.

Уражає масштабність «Тронки», у якій сходяться давнє ми­нуле, аж до античних часів, і передбачення майбутнього, віками утверджена простота чабанування, символом якої виступає ще дідова ґирлиґа, і новітня реактивна техніка, звичайність сіль­ського побуту й відчутний вплив технічного прогресу на молоде покоління.

Власне, у романі йдеться про світ, життя людей в умовах науково-технічної революції. Адже вона так чи інакше впли­ває на психологію, працю, морально-етичні погляди, весь внут­рішній світ людини. Вона привчає людину по-новому дивитися на працю, ставити техніку собі на службу, чекати від неї нових здобутків аж до впливу на складні закони спадковості, кос­мічні перемоги, осягнення фундаментальних законів існування матерії, Всесвіту і вона ж може буквально протягом лічених годин знищити цивілізацію, саме людство. І герої «Тронки» зва­жають на все, що дає технічний прогрес, схвалюючи й упроваджу­ючи його здобутки, націлені на благо людства, дальший розви­ток прогресу, й категорично відкидаючи все вороже цивілізації, мирному життю.

Тема творчої, саме творчої, праці одна з головних у романі. Пошукам свого місця в житті тими, хто ще не знайшов його, любові до праці, неприродності життя без неї відведено в «Тронці» чимало місця.

2.     Словникова робота

Дредноут великий військовий корабель-панцерник, озбро­єний великокаліберною артилерією.

Миля міра відстані. Є морська миля — 1,652 км і сухо­путна від 0,52 до 11,2 км в різних країнах.

Вузол міра швидкості руху судна — 1 миля за 1 годину. Камбузкухня на кораблі.

Тронка металевий дзвіночок, який вішають на шию вівцям.

3.    Робота над змістом новели

Чому діти в піонерському таборі так люблять Тоню?

Що ви дізналися про Віталика з новели?

Зачитайте уривки, де йдеться про кохання молодих людей. («В усьому вона ставила його вище за себе, в його вмінні, в роботі, в здібностях...». Високою поезією пройнята кар­тина, коли Тоня, переходячи затоку, йде до Віталика. «Через лимани, затоки, через усе Чорне море до тебе брела! без­звучно сміялася Тоня». І всі добрі сили, природа сприяють

тому. «Тоня бреде, еони (водорості) самі розхиляються перед нею, наче дають їй дорогу, наче знають, куди Тоня спішить»)

Які художні засоби використовує автор для передачі контр­асту в описі природи й крейсера? (У картині моря переважа­ють світлі, яскраві, сонячні барви: суцільна голубінь, блакитна шовковість небес, сапфірна синява. Усе ж пов'язане з крейсером, навпаки, чорне, похмуре, вороже. Він один- однісінький, і це вже протиставляє його розкоші літнього дня, цілого світу у взаємозв'язках та доцільній єдності й красі бовваніє, темніє Його стан важка непорушність. Крей­сер сіре залізне громаддя, тло борту брудно-сіре. Навіть море в міру наближення до крейсера, змінюється Це вже темна, лиснюча стихія)

3 якою метою крейсер був залишений у морі?

Що символізує корабель? (Символ страшної загрози війни, яка несе людству загибель)

Що протиставляється у творі занедбаному крейсеру? (Контр­астом зловісній силі виступає кохання Віталика й Тоні, що розквітає серед розкішної природи)

Як повела себе Тоня, дізнавшись, що їхній каюк зник?

Які риси характеру виявили Віталик і Тоня, потрапивши в небезпеку?

Що непокоїть Віталика в мить усвідомлення, що вони можуть загинути? (Почуття невиконаного обов'язку. Бо що ж він відповість на запитання: як жив? Яке добро зробив людям? «По суті, нічого ще не зроблено в житті, хіба що примус кому полагодив та керогаз, а всі ті будовані і незбудовані твоіі ко­раблі, вони всі попереду, вони помандрують в майбутнє вже без тебе...»)

3 якими образами порівнює автор загублених? (Вони самотні на цьому залізному острові, як перші люди Адам і Єва. Таке враження підсилюється порівнянням їх з останніми дітьми землі, із сиротами людства)

Чи здаються герої в безвихідній ситуації? («Треба шукати виходу. Будь-що знайти вихід. Треба боротись. Боротись цього вчила його мати, вчили в школі, це чув він безліч разів, про це стільки читав...»)

Доведіть, що цей твір новела.

Матеріал для вчителя

У новелі «Залізний острів» розвиток подій надзвичайно напру­жений, драматичний, масштабність думок просто-таки диво­вижна, особливо коли зважити, що розгортаються події протягом

доби, участь у них беруть тільки двоє героїв, до того ж поставле­них у такі умови, за яких власне діяти їм майже не доводиться. Ідейний зміст «Залізного острова» не можна звести до якихось прямолінійних висновків. Навпаки, ідейно-художнє багатство новели наводить на роздуми про важливі вічні проблеми життя і смерть, обов'язок перед іншими людьми, про мету існування людини.

Основний композиційний прийом, на якому тримається твір, контраст. Протиставлення невмирущої краси природи й неприрод­ності «залізного острова» старого проіржавілого корабля, який служить мішенню для літаків, протиставлення миру й праці воєнній загрозі, світлої радості життя безглуздій смерті.

І ще одна тема, теж одвічна, як і людство, тема першого юнацького кохання. Відомо, що художній твір сприймається чита­чами по-різному залежно від віку, життєвого досвіду, харак­теру, естетичних смаків, загального розвитку кожного з них.

У «Залізному острові» поглиблюється ледь намічена в попе­редніх новелах характеристика героїв, яких бачимо вже не деся­тикласниками, а молодими людьми, які ступили перші кроки в самостійному житті. Письменник, який ніколи не вдається до будь-яких спрощень, майстерно й психологічно переконливо змальовує образ Тоні. Тоня зачарувала дітей своїми вигадками, веселою вдачею, голосом, що був як дзвіночок.

Тоня щиро покохала Віталика. Непоказного, незавидного, її Віталика. Покохала за чисту, поетичну душу, за справді чоло­вічу наполегливість, майстерність, розум, прямоту. «В усьому вона ставила його вище за себе, у його вмінні, в роботі, у здібнос­тях...». Високою поезією пройнята картина, коли Тоня затокою йде до Віталика. «- Через лимани, затоки, через усе Чорне море до тебе брела! беззвучно сміялася Тоня». Хоч у цих словах жартівливе перебільшення, проте в них прихований і великий смисл кохання долає всі перешкоди. І всі добрі сили, при­рода сприяють йому. «Тоня бреде, вони (водорості) самі розхиля­ються перед нею, наче дають їй дорогу, наче знають, куди Тоня спішить». І от дівчина з Віталиком уже мчать на мотоциклі десь до моря відпочити, розважитися, накупатись.

Далі розвивається мотив протиставлення казково прекрасної природи й залізного крейсера. О. Гончар створює живі, чарівні картини степу, і особливо моря. Ось «Тоня бризкає спроквола водою вгору, і звідти, з синього неба, білосніжні перла летять, справжнісінькі перла, блискучі, осяйні». В описі картини моря переважають світлі, яскраві, сонячні барви: суцільна голубінь, ніжно-блакитна шовковість небес, сапфірна синява.

Усе ж пов'язане з крейсером, навпаки, чорне, похмуре, вороже. Він один-однісінький, і це вже протиставляє його розкоші літнього дня, цілого світу у взаємозв'язках та доцільній єдності й красі бовваніє, темніє. Його стан важка непорушність. Крейсер сіре залізне громаддя, тло борту брудно-сліпе. Навіть море, у міру наближення до крейсера змінюється. Це вже темна, лиснюча стихія. І ось двоє їх, двоє закоханих, на великому вій­ськовому судні.

Та трапилася біда неприв'язаний каюк поплив у море й вони, двійко юних, залишилися відрізані від світу. Тоню при­голомшила страшна здогадка: крейсер мішень для бомбування. Незважаючи на це, Тоня й Віталик тримаються мужньо, гідно. Про їх чистоту та високу мораль свідчить те, що Віталик уважає винним себе це ж він завіз сюди Тоню, а дівчина, навпаки, себе це ж юнак зробив заради неї, а вона погодилася, не втри­малась. Звичайно, обом страшно тут серед ночі. Вони розуміють, що життя може урватися не почавшись.

Віталика мучить почуття невиконаного обов'язку. Бо що ж він відповість на запитання: як жив? яке добро зробив людям? «По суті, нічого ще не зроблено в житті, хіба що примус кому полагодив та керогаз, за всі оті будовані і незбудовані твої ко­раблі, вони всі попереду, вони помандрують у майбутнє вже без тебе...». Це вже зрілі думки дорослої людини.

Та маючи перед очима як взірець справжніх людей, які вчили його жити й боротися, не розгублюватися перед труднощами, юнак не здається, наполегливо шукає виходу.

Крейсер змальовано темними, похмурими барвами. Уся сис­тема художніх засобів, які творять цей образ, має єдину мету підкреслити контраст між ним і всім світлим, щасливим, радіс­ним та красою моря, степу, сонцем, коханням Тоні й Віталика. Крейсер несе загрозу не тільки їх щастю, а й самому життю.

Звернімо увагу учнів на такі деталі. Віталик і Тоня опинилися на судні-мішені через «звабу, спокусу, жадання торкнутися чогось забороненого, незвіданого», подібно до біблійних Адама і Єви, зга­даних у новелі. Вони самотні на цьому залізному острові, як перші люди. Таке враження підсилюється порівнянням їх з останніми дітьми землі, з сиротами людства. Адже Тоня й Віталик на своєму крейсері перебувають під загрозою бомбування, так само як люд­ство живе під загрозою атомних вибухів.

Образ цей поглиблюється, ширшає, набуває вселюдських, пла­нетарних масштабів; і старий, зруйнований крейсер символізує вже загрозу війни, здатної знищити цивілізацію й саму землю. Тому й протистоїть це судно як жахливий контраст усьому світ­лому, вічному, людському. «Рухалась планета, рухалось сонце в небі, рухались води своїми вічними валами, а воно стояло між хвиль іржаво, тупо, непорушно».

4. Теорія літератури

Роман великий за обсягом і складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні про­цеси, всебічно і в розвитку показані численні персонажі. У романі розвивається кілька сюжетних ліній, пов'язаних з долею го­ловних героїв.

Види роману

За змістом:

роман автобіографічний;

роман біографічний;

роман історичний;

роман пригодницький;

роман соціально-побутовий;

соціально-психологічний роман;

роман фантастичний;

роман філософський;

роман детективний.

За будовою:

роман у віршах;

роман у новелах.

Роман у новелах (поглиблення знань)

У новелах, об'єднаних у роман, зазвичай діє спільний го­ловний герой, епізодичні персонажі також переходять з новели в новелу (ототожнюються). Цілісність твору досягається відсікан­ням кінцівки новели, сплутуванням мотивів (підготовка розв'язки однієї новели відбувається в межах іншої) і т.д. Шляхом такої обробки новела як самостійний твір перетворюється в новелу як сюжетний елемент роману (інакше епізод).Типовий при­йом зв'язування це послідовний виклад новел, нанизується звичайно на одного героя, і що викладається в порядку хроно­логічної послідовності. Подібні романи будуються як біографія героя чи історія його подорожей.

Для того, щоб спостерігався поступальний рух у романі, необ­хідно, щоб кожен новий епізод чи розширював тематичний мате­ріал, чи кожна нова пригода повинна бути складніше поперед­ньої, чи повинні відкриватися нові сторони внутрішнього світу героя.

Роман такої побудови називається східчастим (ланцюговим).

Інший тип романічної побудови кільцеве. Техніка його зво­диться до того, що новела (яка обрамляє) розсовується. Виклад її розтягується на весь роман, і в неї впроваджуються як пере­буваючі епізоди всі інші новели.

Нарешті, третій тип це рівнобіжна побудова. Персонажі поділяються на кілька самостійних груп. Історія кожної групи, їхньої дії, район їхньої дії складають особливий «план». Оповіда­ння ведеться багатопланово. Герої одного плану переходять у рів­нобіжний потік у інший план, відбувається постійний обмін персонажами й мотивами між оповідальними планами. У таких романах варто розрізняти паралельність як одночасність дії і пара­лельність як зіставлення й порівняння.

5. Спільне й відмінне в романах

«Вершники» Ю. Яновського та «Тронка» О. Гончара

 

«Вершники» Ю. Яновського

«Тронка» О. Гончара

Відмінне

Усі новели об'єднані між собою ідейним задумом, спільною темою, часом і місцем дії, головними пер­сонажами, мовностиліс­тичними особливостями. Яновський не дотримується хронологічного принципу в показі подій

Кожна новела має своїх героїв, однак локальна закінченість розвитку характерів не відділяє яко­юсь прірвою розділ від розділу. Кожна з новел не тільки досліджує харак­тери (Горпищенка, Лукії, Дорошенка, Віталика, Ліни, Уралова та інших), не тільки показує його формування, а й ставить героїв у такі умови, у яких повинне виявитися їхнє ставлення до проблем

Ю. Яновський прагнув створити узагальнений образ народу, якого поса­дила на коня революція, романтична подача мате­ріалу

Перед нами прозовий, спо­кійний, часом досить тон­кий малюнок, поданий реа­лістично

 

 

«Вершники» Ю. Яновського

«Тронка» 0. Гончара

 

Порушення важливих суспільно-політичних і морально- етичних проблем. Через обидва романи проходить услав­лення творчої праці людини, несумісність творення й руйнування

Спільне

В обох творах гуманістичне розв'язання проблеми війни й миру. І хоч у романі Яновського класова боротьба, а в «Тронці» мирне будівництво, твори обох письменників наснажені спільною думкою: люди повинні будувати, а не руйнувати

 

Обидва письменники широко використовують зорові, слу­хові, психологічні подробиці, які надають творам емоцій­ного забарвлення

 

Обидва письменники майстри пейзажних картин. Пей­зажі Ю. Яновського вражають психологічною настроє­ністю, яскравою метафоричністю. 0. Гончар досить часто подає картини в динаміці й контрасті. Як правило, вони підпорядковані розкриттю душевних переживань героїв

 

IV. Узагальнення вивченого матеріалу

Що символізує танок юних Віталика й Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера? (Тоня вхопилася за ілюміна­тор і вилізла на палубу. Але одразу ж затанцювала босими ногами залізо було, як розпечена сковорідка. Дівчина закри­чала, щоб Віталик швидше кидав їй босоніжки. Хлопець теж піднявся на корабель, і Тоні стало веселіше. «Почуття гостре, нервово-лоскітне охопило її. Хотілось сміятись, кри­чати, галасувати так, щоб усі почули! їхній крейсер. Двоє їх, двоє закоханих, на великому військовому судні. Ніколи, звичайно ж, не було на цьому військовому судні закоханої пари, щоб отак він і вона. Лунали тут суворі команди, накази, радіопозивні, номери, шифри все службове, суворе, владне. А тепер їм скорилося це тисячотонне сталеве гро­маддя, на сталевій арені могутніх рудо-іржавих палуб вла­дарює СЛ€1ЭСу ЪОСН/Л любов!»).

Продовжіть висловлювання: «Новела «Залізний острів» мене змусила задуматися над...».

V.  Висновки

Новелу «Залізний острів» у романі О. Гончара «Тронка» нази­вають твором-засторогою. Адже гуманістичні цінності, та й саме життя людини часто опиняється під загрозою цивілізаційних про­цесів. І як важливо при цьому зберегти здатність сучасної людини до захисту свого єства, своїх почуттів. Закохані через свою лег­коважність опиняються на військовому кораблі, який служить полігоном для нічних бомбардувань. їхній човен відв'язався, і вони не можуть повернутися. Але не впадають у відчай, праг­нуть знайти порятунок, не втрачають своєї людської гідності, своїх почуттів. Кінець кінцем вони врятувалися (про це в іншій новелі, «Тронка»). Віталик знайшов спосіб за допомогою скельця добути вогню, запалив одяг, і цей сигнал помітили на полігоні, послали за ними катер. Довго потім вони не могли без внутріш­нього здригання згадувати про цю пригоду. Головне ж зали­шилися гідними звання людини, не зрадили своєї любові.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів

VII.          Домашнє завдання

1.    Опрацювати сторінки підручника.

2.    Підготувати повідомлення «Значення творчості О. Гончара» або скласти свій варіант фіналу твору (як врятувалися герої).


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали