План конспект 7 клас РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-03-2013, 12:43

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ

Мета:     вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми на запропоновану тематику, яка охоплює знання учнів зміс­ту вже вивчених програмових творів художньої літератури; розвивати творчі здібності, спостережливість, логічне мис­лення, уміння співставляти, узагальнювати, робити власні висновки, обґрунтовувати, вмотивовувати свої судження; виховувати пошану до мистецтва літературного слова, куль­тури рідного краю; прищеплювати пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Обладнання: бібліотечка художніх творів О. Стороженка, Б. Лепкого; та­блиця «Вимоги щодо мовлення під час написання творчої роботи», поради щодо написання твору-роздуму.

Хід УРОКУ

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями

Що ви розумієте під щастям? Від чого воно залежить? Які чинники на нього впливають?

Чому кожна людина сприймає щастя по-своєму, по-особливому? Чи необхідно боротися за власне щастя? Яким чином?

Чи могли б ви пожертвувати своїм щастям заради інших? Відповідь обґрунтуйте.

Які є цінності в житті людини? (Життя, здоров'я, благополуччя, до­бробут, радість, доброта, чемність, дружба, взаєморозуміння, повага...) Як необхідно ними керуватися?

Через що людина помиляється у визначенні життєвих цінностей?

Яке значення мають твори художньої літератури, матеріали про життя письменника під час визначення власного вибору людини?

Чи часто трапляється так, що людина помиляється у визначенні влас­ного вибору? Відповідь вмотивуйте. Надайте поради щодо уникнення таких помилок.

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів

Основний зміст уроку

Сила та розум — щастя. Народне прислів'я Життя таке коротке! Поспішайте робити добро!

О. Довженко

1. Підготовча робота до написання твору-роздуму

1.1. Таблиця «Вимоги щодо мовлення під час написання творчої роботи»

Яким повинно бути мовлення

Яких правил мовлення потрібно дотримуватись

1. Змістовним

Підпорядковуйте своє висловлювання темі, основній думці; не пишіть зайвого

2. Послідовним

Стежте за порядком викладу думок

3. Багатим

Уживайте різноманітні слова і речення: намагайтесь не по­вторювати тих самих слів і однакових речень

4. Точним

Використовуйте найбільш точні слова

5. Виразним

Добирайте слова і вирази, які найбільш яскраво передають основну думку

6. Правильним

Грамотно пишіть слова, правильно будуйте речення, зазна­чайте розділові знаки

 

1.2. Про роздум як тип мовлення.

Тип мовлення

Основна функція

На яке питання дається відповідь у висловлю­ванні

Будова висловлю­вання

Роздум

Доведення або пояснення чогось

Чому предмет чи осо­ба такі? Які причини подій?

Теза, аргумент, висновки

 

У творі-роздумі теза, як правило, міститься на початку висловлю­вання. Але іноді перед нею ще буває невеликий вступ. Тому треба бути уважним, формуючи основну думку.

В роздумі мовиться про причини ознак і подій.

Поради щодо написання твору-роздуму.

Зрозумійте, осмисліть тему майбутнього твору-роздуму.

На підставі заголовку до твору визначте його проблему. Це й буде зміст роботи.

Сформулюйте тезу, яка б відображала основну думку твору.

Проілюструйте тезу необхідними прикладами або доказами.

З'ясуйте послідовність наведення аргументів (доказів).

Уживайте вставні слова і словосполучення: на мою думку, до речі, на жаль, по-моєму, отже, наприклад, таким чином; речення: «Я вважаю», «Мені здається», які виступають засобами зв'язку між частинами роздуму.

Висновки, аргументи (докази) намагайтеся виділяти в окремі абзаци.

Перевірте написане, виправте помилки.

Додатковий коментар.

Основна частина твору — це безпосереднє розкриття теми. Не слід забувати, що назва твору лейтмотивом проходить через увесь текст, логіка мислення учня повинна розвиватися від конкретної деталі до уза­гальнення або навпаки — від загального до конкретного.

Вступ і висновки можуть бути меншими за обсягом, але не можна скоро­чувати основну частину, бо тоді розкриття теми твору не буде достатнім.

Перелік тем, запропонованих для написання контрольного твору-роздуму

«Яким я уявляю людське щастя».

«Істинні та фальшиві цінності в житті людини».

«Від чого залежить мій власний вибір».

Написання учнями твору

Зразок творчої роботи на тему «Яким я уявляю людське щастя».

Добро — це щастя всіх людей.

Д. Лихачов

Що таке щастя? Радість, дружба, гроші, любов, добро... Кожна людина задумується над цим питанням і намагається знайти відповідь на нього. Багатьох письменників також турбувало воно. На прикладі героїв своїх

творів вони намагалися дослідити їх прагнення бути щасливими, задо­воленими життям.

Павлуся, героя твору О. Стороженко «Скарб», парубки називали щас­ливим, хоча протягом свого життя він тільки їв та спав і нічого не робив. Таким, як Павлусь, «Бог усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є і чого їм треба».

Герой твору Б. Лепкого «Цвіт щастя» шукає квітку, яка зробила б щасли­вою мати і його самого. І хоча хлопець виріс і дізнався про відсутність такої квітки, все одно продовжує її пошуки. Він вірить, що щастя є на світі.

Скупа людина теж щаслива, бо у неї багато грошей, але ніякої користі з них не має. Господарі з твору Б. Лепкого «Мишка» відчувають себе щасливими, коли наживаються на горі інших. Їм байдужа доля жебрачки та багатьох таких, як вона.

О. Стороженко в оповіданні «Скарб» зазначає, що «...той тільки щас­ливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав».

На мою думку, людина повинна робити добрі справи, приносити радість іншим, цінувати дружбу, любити свій народ і рідний край. Це і є щастя. Воно є в мені, у моєму ставленні до рідних, до своєї держави, світу.

Тому давайте творити добро, допомагати один одному, цінувати кожну хвилину цього прекрасного людського щастя!

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Закінчити написання твору, дібрати повідомлення про життєвий і творчий шлях Л. Костенко, знати ідейно-художній зміст її твору «Чайка на крижині».

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали