План конспект 7 клас Л. КОСТЕНКО «КРИЛА»
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-03-2013, 12:51

Л. КОСТЕНКО «КРИЛА»

Мета:     на прикладі поезії «Крила» розкрити духовне наповнення людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально, звертаючи увагу на духовне багатство як найбільший скарб у її житті; розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки (зокрема, про духовне наповнення кожної людини у реальному сучасному житті), логічно мислити, співстав- ляти, узагальнювати; формувати світогляд, кругозір шко­лярів; виховувати почуття поваги, пошани до людини, її творчих та індивідуальних здібностей, прищеплювати лю­бов до мистецтва слова.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Л. Костенко, бібліотечка її творів, музичне супрово­дження, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Перевірка домашнього завдання

Учні під музичне супроводження розповідають найулюбленіший вірш напам'ять з поеми «Чайка на крижині». Визначаються найкращі ви­конавці поезії.

Заслуховування учнівських усних міні-творів на тему «Людські крила».

Актуалізація опорних знань

1. Літературний диктант «Життя і творчість Л. Костенко»

Дата народження Л. Костенко. (19.03.1930)

В якому віці Ліна Костенко оселяється в Києві? (Шестирічному)

Через неординарний хист батько поетеси був... (Репресованим)

Яку студію ще школяркою відвідувала Л. Костенко? (Літературну)

Навчальний заклад, по закінченні якого Ліна Василівна отримала вищу освіту (Київський педагогічний університет)

З 1952—1956 рр. поетеса навчалася в... (Літературному інституті в м. Москва)

Назва першої поетичної збірки Л. Костенко. («Проміння землі» (1957)).

Найвищою цінністю у художніх роздумах Ліни Василівни є... (Люди­на).

Книга, за яку Л. Костенко присуджено премію Франческа Петрарки. («Інкрустації»)

В якому році поетеса стала першим лауреатом Міжнародної літера­турно-мистецької премії ім. Олени Теліги? (2000р.)

Яким поетом постала Л. Костенко у перших своїх книгах? (Безкомп­ромісним, чесним, самобутнім)

Твори, за які Ліна Василівна отримала Державну премію України ім. Т. Шевченка. (Роман у віршах «Маруся Чурай», збірка «Неповтор­ність»)

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Конкурс «Знайка»

Розгадайте кросворд за твором Л. Костенко «Чайка на крижині».

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

По вертикалі: 1. На думку Л. Костенко «...дівчата й чайки в далекому плаван­ні — це... (Екзотика). 2. Річка, на якій можна було побачити, як ломається лід навесні. (Одра) 3. Кораблі до причалів... (Прихилились) 4. Перша частина поеми («Надбережжя») 5. З чого зроблені крила людські? (Правди) 6. Назва портового міста. (Щецін) 7. Країна, в якій поетеса гостювала. (Польща)

По вертикалі: 1. Місце перебування самотньої чайки. (Крижина)

 

Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Основний зміст уроку

Яке глибоке щастя — жить, Буть гідним імені людини, Народу й людськості служить!

М. Рильський

1. Вступне слово вчителя про глибоке духовне наповнення

людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально

Читаючи поезію «Крила» Л. Костенко, кожний із вас, мабуть, звернув увагу на символічне значення людських крил. Чим дорослішою стає людина, тим і крила її стають більшими.

Для чого людині потрібні крила? Хіба вона літає? Так. Людина літає не тільки уві сні. Крила для кожного є тим глибоким духовним напо­вненням, що проявляється індивідуально.

Чому людина має крила, а не може полетіти? Це залежить у більшій мірі від неї самої, її прагнення, бажання, цілеспрямованості, наполегли­вості, старанності.

Тому кожен повинен прагнути до самоствердження, подолання жит­тєвих труднощів у сучасному житті, а цьому допоможуть наші крила.

2. Робота над поезією Л. Костенко «Крила»

Бесіда за питаннями.

Назвіть істот в природі, які мають крила. (Птахи, мухи, бджоли, ко­ники...). Для чого вони їм потрібні?

Коли говорять людині, що у неї виросли крила за плечима?

Чому, на ваш погляд, Л. Костенко зазначає, що людина має крила?

Чим людські крила відрізняються від пташиних? Як про це говориться в поезії?

Які риси характеру Л. Костенко цінує в людині?

А чи має крила сама поетеса? Якщо так, то які? Власну думку об­ґрунтуйте.

Як, на вашу думку, мати крила людині — це обов'язок чи довільне бажання?

Яку людину вважають духовно багатою?

2.4. Застосовуючи метод кубування, визначте призначення крила як час­тини організму. Крило:

рівновага;

захист від негоди;

подати крило — вияв дружніх стосунків;

засіб для здобування їжі.

VI. Закріплення опрацьованого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

З чого, на думку, поетеси, зроблені крила у людини? а) Зі сміливості; б) з пуху; в) з чесності.

За що з повагою ставиться героїня твору до країни, де вона гостює (Л. Костенко «Чайка на крижині»)?

а) Звичаї давні; б) увагу і шану; в) душевність і доброту.

Той край є найкращим для поетеси, де: а) виросли у неї крила; б) найкращі люди; в) відбулося багато історичних подій.

Перебуваючи в гостях, поетеса сумує за рідним краєм і часто дивиться на... (Л. Костенко «Чайка на крижині»):

а) північ; б) схід; в) захід.

Тільки тоді можна вирушати в політ, як вважає поетеса, коли маєш... (Л. Костенко «Чайка на крижані»):

а) освіту і досвід; б) ґрунт під ногами; в) батьківське благословення.

Зазначаючи про портові кораблі, письменниця говорить, що треті з них (Л. Костенко «Чайка на крижані»):

а) втомлені, працьовиті; б) швидкі, неспокійні, хвацькі; в) величезні, охайні і гордовиті.

Між кораблями можна було побачити (Л. Костенко «Чайка на кри­жані»):

а) безліч крижинок; б) суденця рибальські; в) маленькі хвилі морські.

Казку про мандри шепочуть зорі... (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) мові; б) чайки; в) прапори;

Прапора якого кольору не було на кораблях, що перебували у порту (Л. Костенко «Чайка на крижані»)?

а) Фіолетового; б) зеленого; в) жовтого.

Корабель, який мав червоний прапор, плив, наче (Л. Костенко «Чайка на крижані»):

а) велетень; б) айсберг; в) казковий.

Рідний корабель для поетеси асоціюється з (Л. Костенко «Чайка на крижані»):

а) шматком рідної землі; б) традиціями українського народу; в) бать­ківською домівкою.

Лірична героїня сповнена великого бажання кинути матросу-земляку, який перебував на кораблі з рідного краю (Л. Костенко «Чайка на крижані»):

а) поцілунок; б) квітку троянди; в) серце своє.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках Картка № 1

Обґрунтуйте, з чим, на думку Л. Костенко, пов'язано те, що людина має крила «не з пуху-пір'я, а з правди, чесності, довір'я».

З чим пов'язано те, що для героїні твору серед багатьох кораблів був тільки один наймилішим? Якими почуттями було переповнено серце від побаченого?

Перебуваючи в іншій країні, лірична героїня твору називає себе із здивуванням (Л. Костенко «Чайка на крижані»):

а) емігранткою; б) іноземкою; в) мандрівницею.

Картка № 2

Чим пояснити те, що у людей крила зроблені з різного матеріалу? Відповідаючи, посилайтеся на текст твору Л. Костенко «Чайка на крижані».

Прокоментуйте думку Л. Костенко стосовно того, що «лиш маючи ґрунт під ногами, пускатися можна в політ»? Що ви робите перед тим, як вирушити в будь-яку мандрівку, подорож, екскурсію?

«Чайка на крижині» написана Л. Костенко у Щеціні: а) в березні 1958р.; б) лютому 1952 р.; в) квітні 1948 р. Картка № 3

Чому, на думку, Л. Костенко, людина, яка має крила, тужить за рідним шматком землі? Чи можна порівняти таку людину з чайкою на крижині?

Для чого Л. Костенко написала поему «Чайка на крижані»? Над чим змушує задуматися поетеса під час читання цього твору. Свою думку доведіть, посилаючись на факти з поеми.

Хоча людина і має крила, але, вважає поетеса, вона:

а)            тужить за рідним краєм;

б)            повинна не тільки перебувати в небі, а й обробляти свою землю;

в)            зобов'язана допомагати всім на землі.

Підсумок уроку

Оголошення результатів навчальної діяльності школярів

Домашнє завдання

Знати ідейно-художній зміст твору Б. Харчука «Планетник», дослідити казкове й реалістичне у повісті-притчі.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів