План конспект 7 клас В. ГОЛОБОРОДЬКО. «З ДИТИНСТВА: ДОЩ», «Я ВПЛЕТЕНИЙ...». ОСНОВНИЙ ПАФОС ПОЕЗІЙ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-03-2013, 14:21

В. ГОЛОБОРОДЬКО. «З ДИТИНСТВА: ДОЩ», «Я ВПЛЕТЕНИЙ...». ОСНОВНИЙ ПАФОС ПОЕЗІЙ

Мета:     продовжити знайомити школярів з творчістю В. Голобородь­ка, зокрема проаналізувати ідейно-художній зміст його про­грамних поезій, з'ясувати їх спрямованість, пояснити власне розуміння образу дощу; розвивати естетичне відчуття і смак, культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, увагу, спо­стережливість; формувати життєстверджуючі, оптимістичні настрої; виховувати почуття любові до рідного краю, відпо­відальність за збереження довкілля, творців прекрасного.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет В. Голобородька, виставка його книжок, учнівські малюнки, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

Організаційний момент

Перевірка домашнього завдання

Огляд учнівських малюнків з відповідним коментарем до поетичних

творів В. Голобородька «З дитинства: Дощ», «Я вплетений...»

Актуалізація опорних знань

Літературний диктант «Відомий В. Голобородько»

З якої родини походить В. Голобородько? (Селянської)

Назва села, де народився письменник. (Адріянопіль)

Кореспонденту якого журналу В. Голобородько розповідав про по­чаток свого дорослого життя? («Україна»)

Рік, коли Василь Іванович вступив до Київського університету ім. Т. Шевченка. (1964)

Хто порадив В. Денисенку запросити на навчання до театрального інституту в режисерську групу В. Голобородька? (С. Параджанов)

Де продовжував отримувати вищу освіту Василь Іванович з 1966 р.? (У Донецькому університеті)

Автор забороненої праці, яку пропагував В. Голобородько серед сту­дентів. (І. Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація?»)

Місто, де була видана книга В. Голобородька, заборонена на бать­ківщині. (Париж)

Країна, в якій у 1983 році була видана антологія світової поезії під на­звою «Від Рабіндраната Тагора до Василя Голобородька». (Югославія)

Де працював письменник після того, як його відрахували з універ­ситету? (На шахті, у радгоспі)

Назва першої збірки В. Голобородька. («Зелен день»)

Рік видання збірки письменника «Ікар на метеликових крилах». (1990) Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів

Основний зміст уроку

Дощ у пору — золото. Народне прислів'я

1. Ідейно-художній аналіз поезії в. голобородька «з дитинства: Дощ»

Виразне і усвідомлене читання твору.

Тема: звернення ліричного героя до дощика, щоб той його не намо­чив.

Ідея: возвеличення прагнення хлопчика порозумітися з дощиком.

Основна думка: з раннього дитинства кожна людина повинна осмис­лено сприймати будь-яке явище природи.

Жанр: поезія зі спогадів дитинства поета, поезія-замовляння.

Художні особливості твору.

Повтори: «дощику, дощику», «щоб ти...», «я тобі...». Метафори: «дощик ловив.., розкидав.., ходив.., розчісував».

Бесіда за питаннями.

Що вам відомо про замовляння? З якою метою їх використовують у народі?

Яким буває дощ у природі? Чи завжди він є вчасним?

З яким настроєм звертається герой твору до дощика? Про що це свідчить?

Доберіть з поезії дієслова, які характеризують дощик як живу істоту. (Ловив, розкидав, стукав, їв, ходив, розчісував, йшов).

Як герой твору розуміється з природою?

Дощик для хлопчика необхідність чи випадковість? Свою думку вмотивуйте.

Чи боїться герой твору дощика? Чим це пояснити?

Як, на ваш погляд, поставиться дощик до замовлянь героя?

Що ви відчували, коли потрапляли під дощ?

Які ви знаєте прикмети, загадки, прислів'я, приказки про дощ? 1.8. Додатковий матеріал про дощ як явище природи.

Прислів'я.

Від дощу не у воду, а від вогню не в полум'я.

Добре дивитися на дощ, стоячи під дахом.

Дощ у жнива — як п'яте колесо до воза.

Дощ іде, а гість їде.

Чоловік — не глина, а дощ — не дубина, не розмочить і не поб'є.

Дощ вимочить, сонечко висушить, буйні вітри голову розчешуть.

Коробом сонце, а ситом дощ.

Люди дякують дощеві, а подорожні лають.

На дощі змокнеш і в плащі.

Чоловік не з солі, від дощу не розтопиться.

Як нема дощу в час, то нема і хліба в нас.

Як сіно косять, то дощів не просять: самі йдуть.

Загадки.

Коли нема — чекають Коли прийду — тікають.

Мене частенько просять, ждуть, А тільки покажусь — Ховатися почнуть.

Довго нема мене — усе в'яне, А як пройду — знов оживає.

Він скрізь: у полі і в саду, А в дім не попаде;

І я тоді лиш з дому йду, Коли вже він не йде.

Сонце вкрилося хмарами, Хтось невидимий в імлі Небо сірими нитками Пришиває до землі.

2. Робота над поезією В. Голобородька «Я вплетений весь до нитки»

Виразне і вдумливе читання твору.

Тема: відтворення настрою ліричного героя, який разом із оточуючим світом отримує насолоду від теплого дощу.

Ідея: уславлення дощу, який надає цілющої сили всьому живому.

Основна думка: нічого немає кращого за домівку, «наповнену теплом, як гніздо».

Жанр: пейзажна лірика.

Проблематика вірша:

людина і довкілля;

значення дощу в природі;

рідна хата для кожної людини.

Художні засоби у творі. Епітет: «зелене волосся дощу».

Метафори: «вплетена дорога... хата... прямокутники дерев... річка... стадо корів... небо», «небо плете». Порівняння: «хата, як гніздо». Повторення: «вплетений...», «хто...».

Бесіда за питаннями:

Що вам відомо про дощ як природне явище? Яка користь або шкода може бути від нього?

Які твори художньої літератури про дощ вам відомі? (Л. Костенко «Дощ»...)

Через що ліричний герой вплетений у зелене волосся дощу?

Який колір переважає у творі? Про що це свідчить?

Що намагався відтворити у вірші В. Голобородько? Як він сам сприй­має дощ?

Чому волосся у дощу зелене?

Що можна побачити, відчути під час читання вірша?

Щоб ви порадили тим, хто потрапив під дощ?

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

а) «З дитинства: Дощ».

Що хоче подарувати герой твору дощику?

а) Найулюбленішу іграшку; б) бамбукове вудилище. в) цікаву книжку про різноманітні природні явища.

Хлопчик пропонує дощику:

а)            луску розкидати по городу;

б)            полити нива; в) розчесати липовий гай.

Якої ягоди буде нарвано дощику? а) Сливи; б) вишні; в) абрикоси.

Кісточками з ягід дощ:

а) захищатиметься від вітру; б) стукатиме у вікно;

в)            вистеле доріжку до лісу.

Сільськогосподарське знаряддя праці, яке згадується в поезії: а) граблі; б) сапа; в) мотика.

Дощик буде розчісувати волосся в: а) гаю; б) лісі; в) траві.

Герой просить дощика, щоб той:

а)            не поливав тієї стежки, по якій він йшов;

б)            гарненько промочив колгоспну ниву;

в)            не заважав йому збирати суниці.

Чим займався хлопчик під час спілкування з дощиком? а) Випасав овець; б) ніс батькові їжу в поле;

в) обкопував дерева біля двору.

У що буде збирати ягоди герой твору для дощика? а) Горщик; б) глечик; в) миску.

Хлопчик до дощика:

а) біжить підстрибуючи; б) звертається із замовлянням; в) висловлює претензії.

Поезія побудована як:

а) монолог ліричного героя; б) діалог між героєм і дощем; в) сповідь перед дощем.

Яку дію не просив виконувати герой дощика? а) Танцювати; б) ловити; в) стукати.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал. «Я вплетений весь до нитки»

Волосся у дощу:

а) сріблясте; б) покуйовджене; в) зелене.

Ліричний герой під час дощу йшов по: а) дорозі; б) лісовій стежці; в) бруківці.

Горб, на якому знаходиться хата, порівнюється з: а) велетнем; б) птахом; в) чаклуном.

На думку автора, дощ плете:

а) темна хмара; б) водяна фея; в) небо.

Якою у вірші зображена річка?

а) Широкою; б) невеличкою; в) глибокою.

Що відчувають оточуючі від дощу?

а) Радість; б) незадоволення; в) тепло.

Яким чином ліричний герой вплетений у волосся дощу? а) Весь до нитки; б) тільки взуття; в) тільки верхній одяг.

Усі знають, що дощ:

а) приносить щастя; б) перестане; в) допоможе отримати гарний урожай.

Хата, наповнена теплом, нагадує:

а) райський куточок; б) гніздо; в) колискову немовля. 10. Річка у творі порівнюється із:

а) стрічкою; б) дзигою; в) сонячним променем.

Продовжіть рядок: «Хто на горбі, той...»:

а) належиться; б) насидиться; в) напасеться.

Дощем вплетені прямокутники: а) хат; б) дерев; в) птахоферм.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. робота на картках Картка № 1

Вмотивуйте, через що герой поезії В. Голобородька «З дитинства: Дощ» звертається до дощика як до живої істоти. Відповідаючи, по­силайтеся на текст твору.

Дослідіть, як автор у вірші «Я вплетений...» сприймає дощ? Свої спостереження обгрунтуйте.

Якого кольору були корови, які потрапили під дощ (В. Голобородько «Я вплетений...»)?

а) Рябі; б) руді; в) чорні.

Картка № 2

З чим асоціюється образ дощу з вірша В. Голобородька «Я впле­тений...»? Чи нагадує дощ павука? Свої уявлення прокоментуйте з відповідною мотивацією.

Як, на ваш погляд, чи дослухається дощ до замовлянь хлопчика з твору В. Голобородька «З дитинства: Дощ»? Власні міркування обгрунтуйте.

Що витеше хлопчик для дощика (В. Голобородько «З дитинства: Дощ»)?

а) Зубки; б) кілочки; в) брусочки. Картка № 3

Охарактеризуйте ліричного героя поезії В. Голобородька «З дитинства: Дощ». Про що свідчить його замовляння?

Надайте поради тій людині, яка потрапила під дощ. Вмотивуйте, на підставі чого вони будуть ґрунтуватися.

Які дерева згадуються у вірші В. Голобородька «Я вплетений»? а) Ясені; б) тополі; в) дуби.

Картка № 4

Висловіть свої думки стосовно того, кого письменник вважає під словом «хто» з поезії «Я вплетений...»? Чим зумовлені ці обгрунту­вання?

Чому, на ваш погляд, В. Голобородько згадував із свого дитинства замовляння дощу («З дитинства: Дощ»)? З чим асоціюється дощ?

Що пропонується покуштувати дощику (В. Голобородько «З дитин­ства: Дощ»)?

а) Гриби; б) ягоди; в) горіхи.

Картка № 5

Порівняйте ідейно-художній зміст поезії В. Голобородька «З дитин­ства: Дощ» і «Я весь вплетений...». Зробіть висновок.

Вмотивуйте, як ви ставитеся до рідної домівки. З чим би ви могли її порівняти?

Батько хлопчика, ліричного героя поезії В. Голобородька «З дитинства: Дощ», працював у:

а) кузні; б) полі; в) пекарні. Картка № 6

Дослідіть, з чим пов'язано те, як герой твору В. Голобородька «З ди­тинства: Дощ» хотів віддячити дощику? Чи щирими були обіцянки хлопчика? Відповідь вмотивуйте.

Відтворіть словесну картину на тему «Добрий дядько дощ», застосо­вуючи ідейно-художній зміст поезії В. Голобородька.

Вудилище, яке хлопчик хотів подарувати дощику, було: а) металеве; б) березове; в) бамбукове.

Підсумок уроку

Оголошення результатів навчальної діяльності

Домашнє завдання

Підготувати інформацію про лелеку; зробити малюнки на тему «Мої улюблені птахи»; опрацювати ідейно-художній зміст фрагменту поеми В. Голобородька «Лелека».

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали