План конспект 9 клас І. БАГРЯНИЙ «ТИГРОЛОВИ». ГУМАНІСТИЧНА ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДОБРА НАД ЗЛОМ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-03-2013, 12:08

І. БАГРЯНИЙ «ТИГРОЛОВИ». ГУМАНІСТИЧНА ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДОБРА НАД ЗЛОМ

Мета:   опрацьовуючи ідейний зміст твору «Тигролови», звернути увагу на розкриття гуманістичної ідеї пе­ремоги добра над злом, охарактеризувати родину Сірків, виявити її значення у життєвій долі головно­го героя твору; розвивати увагу, пам'ять, креатив- не мислення, культуру зв'язного мовлення; вміння грамотно викладати власні думки, доводити, ар­гументувати, робити висновки; виховувати почут­тя пошани до творчості І. Багряного, зневажливе ставлення до тих, хто прагнув знищити українців як націю, позбавити її прав і волі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: портрет І. Багряного, бібліотечка-виставка його ху­дожніх творів, географічна карта (з місцевістю тайги), дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГУРОКУ

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

1. Літературна вікторина

«Шляхами життя і творчості І. Багряного»

Справжнє прізвище І. Багряного. (Лозов'ягін)

Письменник, творами якого захоплювався Іван Павлович,

у результаті чого обрав собі псевдонім. (М. Хвильовий)

Назва збірки письменника, яку він присвятив своєму батькові.

(«В поті чола»)

Організація письменників, до якої в Охтирці вступив пись­менник. («Плуг»)

Зазначте заклади освіти, де навчався І. Багряний. (Вища по­чаткова школа; реміснича профтехшкола, звідки перевівся до Краснопільської художньо-керамічної; Київський художній інститут)

У чому звинувачували органи НКВД І. Багряного? (Оскільки він хотів працювати для української культури, критикував національну політику СРСР)

Лідером якої партії був Іван Павлович? (УРДП — Української Революційно-Демократичної Партії)

Перебуваючи у м. Новий Ульм, І. Багряний заснував газету... («Українські вісті»)

Основною силою визвольного руху в Україні письменник вва­жав... (Робітників, селян, трудову інтелігенцію)

Повість, перша частина якої є задумом митця трилогії про долю української молоді в сталінській системі. («Маруся Бо- гуславка»)

Початкова назва роману «Тигролови». («Звіролови»)

Всесвітньо відомий публіцистичний твір І. Багряного. («Чому я не хочу вертатися до СРСР»)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

2. Евристична міні-бесіда

У чому, на ваш погляд, виявився талант І. Багряного у творі «Тигролови»?

Що свідчить про динамічність сюжету та авантюрність роману?

Чим обумовлена одвічна боротьба добра і зла? Чи завжди в ре­зультаті цього є переможці і переможені?

ііі. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Основний зміст уроку

Два демони, дві сили,— втілення цілого цього світу.

І. Багряний

Буде добре, як мине зле. Народне прислів'я

1. Вступне слово вчителя

«І. Багряний усе життя біг над прірвою з вірою в людину, праг­нучи запалити в ній невгасиму іскру, яка б висвітлила б шлях із чорної пітьми, зневіри, приниження і знеособлення в безсмертя. Він поспішав, боровся відчайдушно, знесилювався і знову духовно окрилювався, запалювався гнівом і страждав»,— так говорив про життя письменника відомий літературознавець Микола Жулин- ський.

• Чи можливо було бути Людиною та ще й щасливою в тодіш­ніх умовах?

Цей твір — боротьба добра і зла, яка є одвічною.

3. Характеристика образів-представників добра 3.1. Старі Сірки.

3.1.1. Матеріал щодо опрацювання героїв.

Сірки переїхали на Далекий Схід з Полтавщини ще в 1887 р. Люди зустрілися з диким лісом, незвіданим краєм, з труднощами. Але працелюбні українці вижили: сіяли хліб, саджали городину, полювали, і земля щедро винагородила їх. Зажили гарно, містечко Києвом назвали, хати мазали, як і в Україні. Було це аж до нових порядків, коли і люди перевелись, і життя змінилось. Тоді кинули Сірки все нажите, пішли далі в тайгу та й стали тигроловами.

Старий Сірко відповідально ставився до праці, був небагато­слівний, стриманий у почуттях. Він робив усе, щоб зберегти міц­ний добробут своєї сім'ї.

Мати у сім'ї була ніжною горлицею, що всіх привітала, году­вала, ніжно любила. Діти виховувалися в атмосфері доброзичли­вості, взаємоповаги. Сім'я Сірків керується законами християн­ства. Вони вірять у Бога, бо він їм дає і одяг, і їжу, і промисел.

Цікавими є у творі розповіді про дотримання у родині Сірків звичаїв та обрядів українського народу: це і любов до народної пісні, вишивання рушників, святкування Різдва, Святої вечері тощо.

Сім'я Сірків — це не лише гарна родина, це міцне родовідне дерево української нації, з якого відродилась і утворилась нова держава і нова людина.

У Сірковій родині ми вбачаємо долю своєї України.

І. Багряний з оптимізмом утверджує, що плекаючи сім'ю та ро­дину, ми відроджуємося, стаємо сильним і неподоланим народом, а відтак, і щасливим, бо ж «сміливі завжди мають щастя».

3.1.2. Складання інформативного ґрона до образів старих Сірків.

Душевна доброта і щирість;

Обізнаність у господарській справі і мисливстві; Порозуміння з природою; Чуйність і лагідність; Щирість і відвертість; Працелюбність і богобоязливість; Безкорисливість і шляхетність; Відповідальність за доручену справу; Шанування Бога і народних традицій.

3.1.3. Цитатна характеристика героїв. Дід —> Григорію:

«Я ще не знаю, хто ти, але моя хата — твоя хата».

«За битого база платить одну тисячу лиш, а за живого і щоб без найменшого ґанжу — 12-15 тис. крб, та все крамом. Ми з того й живем».

Григорій про Сірків:

«Оце і все господа. І вона одна тут на великому просторі. А ці люди, що в них він жив, навіть охороняли його».

Про Сірківну:

«Недарма-бо в такім краю, забившись на кінець світу, та після всіх злигоднів, в тяжкому змаганні з цією дикою природою так збереглась. їй понад п'ятдесят років, а вона виглядає ще молодо й бадьоро. І голос у неї такий, як у дочки, тільки не такий гострий, якийсь тепліший, ближчий. Такий, як у всіх матерів там, за двадцять тисяч кілометрів звідси». Сірківна:

«В сміливих щастя завжди є!.. От хоч би й ми. Приїхали сюди... Боже! Яка страшна і дика пуща була! Чужа чужина... А бач, оббулися... І дивись — зажили ж як потім! А пущі здо­лали, і край скрили, ще й залюднили. І звикли, полюбили. А нові діти народились — це вже їхня батьківщина тута...». «Всередині хата вибілена, ще й розмальована по-нашому, а зо­кола — вигляд сибірський або поліщуцький... Тут край працю любить та й винагороджує її щедро. Тут рай був, а не край, як для робочого. І ліс, і золото, і риба, і земля хліб родить, і ягода всяка, і все — бери тільки. Лишень треба рук. А на­род наш робочий».

 «Це була наша друга Україна, нова Україна, але щасливіша. І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи іноді за рідним краєм: Київ, Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Переяславка тощо».

Зовнішність Сірка:

«Не дід, а вусатий дідуган, дебелий, високий, черновидий, волохаті груди випинаються з білої пазухи. На ногах їчаги, на голові пропотілий кашкет, ватяні штани на нім, дарма що така спека, при боці мисливський ніж, а коло сідла в перед­нього коня приторочена гвинтівка».

Сірко:

«Як на промисел рушати, то найперше — треба зброю в по­рядку мати».

Морози і Сірки:

«Гора з горою не сходиться... А два роди навіть в такім океані, в таких безмежних нетрищах не змогли розминутися». «Ве­село пили, за традицією, за козацьким звичаєм... І орудували щелепами так, як тільки в тайзі можуть орудувати при вовчих зубах і при вовчому, хижому апетитові... їш — не їш, моло­тили, стирали все, як на жорнах...»

Сірко:

«Щастя, як трясця, як нападе, не скоро покине».

Сірки святкували Різдво, як з діда-прадіда велося: з кутею на Святвечір і з усіма тим зворушливим і романтичним ритуа­лом, що такий пам'ятний Григорієві з дитинства». «Проти ночі кішок не стежать».

3.1.4. Бесіда за питаннями.

Хто такі Сірки?

Яким чином вони, українці, опинились на Далекому Сході?

Що єднає цих людей з Україною?

Чому у них виникає ностальгія за всім українським?

Як Сірки прилаштувалися до важких умов тайги?

Якою справою вони займалися?

Що свідчить про порозуміння української родини з природою?

Яких законів християнської моралі дотримувалася родина Сірків?

Чому українська родина не побоялася залишити у себе Гри­горія і допомогти йому вижити?

Що мав відтворити І. Багряний у романі на прикладі родини Сірків?

3.2. Наталка.

3.2.1. Цитатна характеристика образу. Портрет:

«Така ж хороша та бистроока, із стрічкою над чолом, і юна, смаглява від сонця, ... ставна та горда і заразом насмішку­вата... »

Григорій про Наталку:

«Ось вона, козача кров! І ось вона — найвищий вияв не тільки жінки, а й квітуча — і така сувора, гартована і гонориста».

«Чемність для неї така ж вродлива риса, як і краса. ...безтур­ботна, моторна».

Григорій про Наталку:

«Дивна вона, ця дівчина... Вона навіть не розуміла, яка вона чарівна. ...така, як ота рослина дивна, що ти її торкнеш ру­кою, а вона аж повернеться і напустить тонюсіньких колю­чок у руку. І це дівчина — звіроловка, переможниця страхіть усяких! Як та дика коза, що боїться, щоб її не впіймали, і не дається навіть підступити».

Мати про дочку:

«І в кого вона тільки вдалася? їй би на коні, та на полозках, та з гвинтівкою, та з собаками... І пре туди, куди й чоловік не насмілиться. Звели їй до відьми в зуби залізти — і полізе, їй би треба хлопцем родитись».

Григорій:

«Яке треба мати вухо, щоб за дві години ходу почути крізь не­трі собачий гавкіт, та ще й упізнати, що то Заливай, а не інший який. Вража дівчина, вона як коза». «Яка запальна! Хижа! Ні, не хижа,— дикунка. От. І в ній кров бурхає так, як і в кожної тварини тут, як у пантери, чи в рисі, чи в тигра».

«Гнучка, як вуж, граційна, як мавка, вона таїла в собі дивну силу, ця дівчина. Поєднання дівочої краси та чар з дикістю май­же первісною, неприступною». «Дивовижна, химерна дівчина!»

«Як що заволоділо її серцем, то вже край».

«У Наталки був хороший, сильний голос. Вона вела свою пар­тію, як прошву золоту шила. Сміливо, щиро, як і все робила так. І аж луна котилася та завмирала ген десь на Голубій паді, і замовкали нетрі, коли вона виводила».

Григорій:

«Вона — дитя ще незайманого спокою. Наталка! Гола і дивна, як мавка лісова».

«Псувала іноді полювання, але нітрохи тим не журилась. Вона була навіть смілива, як дитина, бо їй, либонь, невідоме було почуття страху. Лише Григорія вона боялась». «Химерна, не­зрозуміла дівчина!»

«Горда, як королева, буйна, як вітер; радісна, як сонце; мерех­тіла очима і сміялась, закинувши голову, махала рукою туди, до вершечка кедра... Королева!! Ось вона справжня, свавільна, і горда, і прекрасна, як богиня... І чиста, як богиня».

Робота у малих групах. Складання інформативного ґрона до образу.

Майстриня співу; «Швидка, як коза»; Наталка              Сміливість, рішучість, винахідливість;

- —Добра, чуйна, іноді виявляє гордість і самовпевненість; Зразковий мисливець; Здатність на палке і вірне кохання.

Опрацювання образу героїні. Бесіда за питаннями.

Коли ви вперше зустрічаєтеся з Наталкою на сторінках твору?

У яких умовах виховувалася героїня?

Що свідчить про спритність, вправність, рішучість і винахід­ливість дівчини?

У чому виявляється її ставлення до природи, батьків, Григорія?

3 чим пов'язано те, що наприкінці твору вона вирішила пов'я­зати своє життя з Григорієм?

Що символізує ця українська дівчина?

Грицько.

Портретна характеристика: «Високий, як батько, дебелий красень. Молодий — років 25. На ньому військовий, старень­кий френч. На ногах ічаги, на голові набакир кепка, а з-під неї буйний чуб кучерявиться. При боці — ніж, а за плечем новень­кий дробовик».

Інформативне ґроно щодо образу, шанобливе ставлення до членів родини; спокійний і врівноважений; обізнаний у мисливській справі;

Грицько              любов до природи і праці;

добрий і чуйний; витриманий і безкорисливий; шляхетний.

Бесіда за питаннями.

Яким ви уявляєте Грицька Сірка?

Що свідчить про його врівноваженість і послідовність у по­ведінці?

Які стосунки склалися між Грицьком і Григорієм?

Як хлопець ставиться до своїх батьків?

Чим цей герой нагадує звичайного українця? Мікрофон. «Чи хотіли б ви мати такого друга як Грицько?»

Медведин.

3.4.1. Загальна характеристика образу.

Заслуговує на увагу й образ начальника етапу- поїзда смерті — майора Медвина. Це справжній людолов, що полює на людей, залякує, катує, принижує непокірних. Він був затятим мучите­лем Григорія Многогрішного — молодого інженера-авіатора,— що потрапив йому в лапи. Все життя йому вважаються очі з крива­вими росинками, пошматоване тіло юнака, і він божевільно бо­їться його, бо подумки називає молодим тигром.

Цитатна характеристика героя.

«Бравий майор — чорнобривий, з м'ясистим носом, віком по­над тридцять літ,— майор ОГПУ-НКВД».

«Майор виглядає як саме втілення могутності, сили і гонору своєї «пролетарської» держави. В цілому експресі не трима­ється ніхто так гідно, так незалежно і гордовито, бо навіть трохи презирливо, з таємничою міною і незрівнянним почут­тям вищості».

«Такого полювання, якого він сам є і був майстром, не зрів­няти ні з яким іншим. І легенда — це він!»

«Він дисциплінований і точний, і не схильний вдаватись у дріб­ниці. Тим часом не марнує часу на теревені і п'є отак собі бордо і студіює промову вождя».

Григорій — Медвину: «Я тебе переслідуватиму все твоє життя. І всі ми, що тут пройшли... Ми тебе переслідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили,— тисячі нас заму­чених, закатованих...». «Медвин — це ж прізвище його ко­лишнього ката. Так, це було прізвище слідчого, а потім на­чальника відділу одного управління НКВД».

«Медвин — бравий герой і грізний суддя та володар душ люд­ців і плюгавий злодюжка, порушник закону нетрів,— стояв і тіпався... Губа йому тіпалась, а очі... очі гидкого, сопливого боягуза. Три шпали на ковнірі — як мазки крові».

Опрацювання характеристики героя. Бесіда за питан­нями.

Хто такий Медвин? Що дізнається про нього читач, коли ге­рой їде у звичайному потязі?

Яка життєва мета у майора? Про що це свідчить?

Яке покарання мав понести Медвин від Григорія і таких як він в'язнів?

Чому переслідування біглого каторжника для майора є спра­вою першочергової значимості?

Як сталося так, що Медвин зустрівся з Многогрішним?

Чи вартий герой такого покарання від Григорія? Що уособлює Медвин у творі І. Багряного?

4. Робота над змістом твору

Розділ V.

4.1.1. «П'ятнування».

Як Григорій сприйняв подарунок від Сірка?

За яких обставин у старого з'явилася гвинтівка, подарована ним пізніше Многогрішному? («Як він зустрівся з Блюхером і як той Блюхер, що з ним вони зналися ще від громадянської війни, відтоді, як били разом всю білу контрреволюцію та «япоиіків»,— отже той Блюхер, зрадівши несподіваній зу­стрічі з старим ветераном революції, подарував йому — ве­теранові тобто — оцю гвинтівку»)

Що означало поняття «плямування»? («То наші стрілецькі вправи. В «п'ятно» стріляти, значить в пляму»)

У чому відбувалося змагання між членами родини Сірків? Якою була їх результативність?

Для чого Сірки, на думку старого, проводили олімпіаду в тайзі? («Щоб око було метке, а рука тверда, а рушниця щоб була вір­ная» )

Розділ VI.

4.2.1. «В пралісах Сіхоте-Аліня».

4.2.1.1. На марші.

Що свідчить про спостережливість людей, які жили в тайзі?

Як Гриць охарактеризував своїх собак? Чим вони відрізнялись від будь-якого пса? («Це звірові собаки. Вони тобі візьмуть гуртом вепра за «штани» і триматимуть, поки ти прийдеш і доріжеш його ножем. А от ціна оцим головне в тім, що вони тигрятники. Взагалі, як правило, немає в світі собаки, щоб від одного духу тигрячого не кидався зі скавулінням під ноги людині, від жаху. А ці — навпаки. Вони, мабуть би, й диявола задавили»)

У чому виявилась вірність Заливая Наталці? («А то пошле його з тайги додому, і він однесе що треба, а звідтам принесе, що дадуть. І ніколи не було, щоб загубив або хто відняв. А Натал- чиної речі нікому, особливо з чужих, не дозволить узяти...»)

Що цікавого розповів Гриць Сірко Григорію про панти? («Пан­ти — нові роги, які ростуть в ізюбрів. Поки роги молоді і ще м'які, вони мають у собі якусь велику силу, як ліки проти всіх хвороб. Дуже добре на цьому знаються китайці. Туди, в Китай, їх і збувають за золото, ці роги молоді»)

Завдяки чому заблукавши у тайзі, Григорій віднайшов місце перебування Сірків? Як вони зреагували на зникнення «гостя»? («Вийняв хустку, почепив її на кущ, щоб помітно здалека, і почав від неї робити коло, пішов спіраллю... Ага, ось пір'я, де впав перший рябок. Добре. Нагнув високу ліщину і заломив вершечок, ще й кору обідрав, щоб біліла. Глянув угору — може, по сонцю визначить, де схід, де захід, бо йшов либонь зі сходу... Тоді від ліщини почав розкручувати нову спіраль. А далі пішов просто на становик»)

Як Наталка зреагувала на тривалу відсутність Григорія?

Зустріч з Морозами.

За яких обставин родина Сірків і Морозів зустрілися у тайзі?

Що свідчить про почуття гумору двох древніх і славних родів?

Чому Комсомольськ, на думку Мороза, є містом арештантів?

У зв'язку з чим Морози зацікавились Григорієм?

Що, як для козацьких родин, було характерним для Сірків і Морозів?

Про які страхіття розповів Мороз Сірку, що відбувалися у Ком­сомольську? («Розповів про місто каторги, про пекло новіт­ніх канальських робіт, вигачуване костями українськими. Про колони виснажених арештантів на лютім морозі... Про безліч стероризованого, на повільну смерть приреченого люду, а надто про силу-силенну «своїх людей»-земляків у далекої тієї України нещасливої... Про голод й цингу... Про надлюдські терпіння і труд каторжний, про жорстоку смерть без похо­ронів... — смерть від знущання, голоду, пошестей і журби... Про неймовірні самогубства...»)

Як реагував Многогрішний на те, що згадував Мороз про «Бамлаг»?

У чому звинувачував Мороз тих, хто чинив репресії? («Де вони були тоді, як тут і нога людська, християнська не ступала, га?!»)

Діалог під накомарником.

3 приводу чого професія Многогрішного виявила у Сірків зди­вування і водночас зацікавлення?

Чому Сірки охрестили Григорія іменем «інженер»?

Падь Голуба.

Що здивувало Многогрішного, коли він потрапив до хати — кінцевого місця його подорожі із Сірками? («Такий цінний інструмент, та й інші ще цінніші речі, які тут були, як от поперечна пилка, колій, відра, великий вмазаний казан на­дворі, та й байда,— так тут лежали і ніхто їх не забрав»)

Пантовка.

Чому Сірки заборонили «інженеру» мазати ічаги дьогтем? («Звір полохається. Треба, щоб поменше непевних запахів»)

Чим був задоволений старий Сірко, коли побачив солон­чаки?

Якою була реакція старого, після оглядин ним місця пан­товки?

На що Сірко звернув увагу Григорія стосовно пантовки? («Си­діти тихо, хоч би навіть блохи з'їли зовсім. Не чхати, не кашляти — і іншого нічого не робити, хоч би й цілу ніч до­велось... дивитись у віконечко, не спускаючи очей з солонця, дивитись обома. Стріляти йому, цебто Григорієві, першому. Без заперечень! Перевірити щастя»)

Чим закінчилося перше пантування для «щасливця»?

Для чого дід Сірко вбивши ізюбра, перехрестився на схід сонця?

У чому полягала цінність пантів?

Сіркове чаклування.

Що необхідно було зробити, аби придбані під час полювання панти не зіпсувалися?

Чому Наталка не вірила у те, що саме Григорій вбив двох ізюбрів? («А того, що один же битий з гвинтівки, а другий з вінчестера»)

Щастя, як трясця.

Що є щастям для мисливців? («В щастя вони вірять як у долю, як у Бога, і ніщо тую віру не може похитнути. Мис­ливці взагалі забобонні. А життя їх підтримує з усієї сили. Коли почалося щастя, фарт — не лови гав»)

Чим закінчилося полювання для Наталки з братом?

Як Григорій охарактеризував Наталку-мисливця? Чим це зу­мовлено? («От. І в ній кров бурхає так, як і в кожної тва­рини ту, як у пантери, чи в рисі, чи в тигра»)

Золоті арабески.

Чим насолоджувалися герої, полюючи вночі на рибу?

Що означала фраза «дати хука»?

Чому ночі — ловлі риби І. Багряний називає дивними?

4.3. II частина. VIIрозділ.

«Memento могі».

3 якою метою письменник у творі приділяє значну увагу опи­сам природи?

Що відчував Григорій перебуваючи на полюванні із Сірками, милуючись красою природи?

Як герой зреагував на гул літаків? Чому він їх називав по- творищами? Чим зумовлено хвилювання Григорія? («Змішане почуття тривоги, здивування, скаженого руху, неспокою... — ціла буря найдивовижніших почувань та асоціацій опанувала ним. Помалу буря уляглась, а натомість росло невиразне, бентежне передчуття чогось страшного. Вовчий інстинкт прокинувся, як у того Рушая, і віщував недобре»)

Що відчувала Наталка, побачивши хвилювання «гостя» від з'явлення літаків?

Тунгуз Пятро Дядоров.

Як Сірки сприйняли з'явлення тунгуза?

Чим викликане особливе привітання Пятра до Григорія? («Та то вони всіх так, кого вперше бачать, хто видається їм за начальника або взагалі за росіянина,— пояснив Сірко»)

Що і з якою метою розшукував тунгуз у тайзі?

Чим була зумовлена необхідність Пятра виконувати наказ на­чальника? («Підняли отак людей по всіх тайгових селищах і розігнали їх на всі боки — шукайте («іроплана»)\ — і, не знайшовши, не веліли вертатись»)

Через що хвилювався Григорій, почувши від тунгуза звістку про зникнення аероплана? («А на серці було якось зле. Відчу­вав, що втікав він, утікав, але... Все це десь за ним назирці посувається»)

Історична довідка.

Чому старий Сірко так радів дощу? («Бог щастя післав. Змиє землю, змиє лист, змиє сліди,— наведе новий лад. Пантуй, діду! Та й рибка попливе»)

Що цікавого розповів дід про життя Сірків на Полтавщині?

Співуни.

Якої слави здобула пісня про мисливців у тайзі? Про що був її зміст? («Співаєтьсяв ній промисливця-молодця, що ходив-бродив по лісах, на коні їхав тайгою та й побачив, як на траві спала красуня дивна. Та й як він з нею повівся по-лицарському»)

У чому виявилась майстерність Наталки-співачки? («У На­талки був хороший, сильний голос. Вона вела свою партію, як прошву золоту шила. Сміливо, щиро, як і все робила так.

І аж луна котилася та завмирала ген десь на Голубій паді, і замовкали нетрі, коли вона виводила...»)

Заколот і капітуляція.

Яких страждань зазнав Григорій, перебуваючи поруч з Натал­кою? (Григорій носив у серці ту хворобу, що його напала,— ко- ОСЛННЛ до химерної лісової дівчини Наталки — і боровся сам з собою. Кохав, але... здається, безнадійно»)

Чому Многогрішний вважав, що молода Сірківна не буде щас­ливою з ним? («Завтра його наслідять, і треба буде кидатись напропад, ламаючи кущі головою. Або йти грудьми на видиму смерть... І якби дівчина відповіла на його почуття, то це було б велике нещастя для обох»)

Мавка.

Що свідчить про спостережливість «інженера» під час його перебування у природному середовищі?

Який спів міг імітувати Григорій.

У гирлі Мухені.

Куди вирушили Сірки після закінчення пантового місяця?

Як Мокієнко ставився до родини тигроловів? Чим це зумов­лено?

Про яку кумедну пригоду розповіли Судаков, Тищенко?

4.4. VIII розділ.

Осінь у тайзі.

Коли достигає виноград.

Через що Наталка повсякчас сторонилася Григорія?

Як героїня зреагувала на пропозицію матері поїхати до роди­чів у Київ?

Весела робінзонада.

Чому І. Багряний називає Грицька і Григорія Робінзонами?

Який наказ старого Сірка виконували хлопці, живучи в ба- раці неподалік від річки Іман?

Як почували себе хлопці, перебуваючи на самоті в бараці?

Бог кохання.

Як у природному середовищі відбувалася боротьба за право на любов?

Які засоби вирішив застосувати Грицько аби допомогти това­ришеві, постраждалому від укусу отруйної гадюки?

Як поводив себе «інженер» під час боротьби з хворобою? Чим зу­мовлене його рішення не звертатися по допомогу до будь-кого?

«Коли вирує кров».

Яким чином Наталка, імітуючи рев ізюбра, спровокувала по­ведінку тварин-самців?

Як герої спостерігали за поєдинком суворого звіра тайги?

Чому цькування ізюбра нагадало Григорію власне пересліду­вання?

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування Розділ V. «П'ятпнування»

Вирушаючи в далеку дорогу, найперше, на думку Сірка, не­обхідно:

а) нагодувати собак; б) мати гарний настрій;

в)  забезпечити себе достатньою кількістю харчів;

г)   впорядкувати зброю.

«П'ятнування» — це змагання на:

а) зіркість пострілу, б) швидкий біг;

в)  вправність розчиняти шкіру диких тварин;

г)   фізичну витримку.

Розділ VI. У пралісах Сіхоте-Аліня. «На марші»

Якого звичаю дотримувалися Сірки, вирушаючи у далеку путь: а) молились Богу; б) пили свячену воду;

в)  нетривалий час сиділи на призьбі;

г)   пили чай із рути-м'яти.

Наймедоноснішою квіткою тайги є:

а) рута; б) кипрей; в) бузон; г) лаванда.

Панти, за розповіддю Грицька Сірка,— це: а) таможні звіри; б) схили біля ріки;

в) молоді роги тварин; г) фруктові дерева.

Через що Григорій ледве не заблукав у тайзі?

а) Розшукуючи вбитого рябка; б) збираючи гриби;

в)  спостерігаючи за їжаком; г) полюючи на вепрів. Розділ VI. «Зустріч з Морозами»

На думку Мороза, Комсомольськ — це місто:

а)  з потужною економікою;

б)  яке має багатомільйонне населення; в) його молодості;

г)   арештантів.

Як старий Сірко відрекомендував Григорія Многогрішного Морозам?

а) «Це мій майбутній зять!» б) «Мешканець Комсомольська»;

в)  Спецкореспондент газети «Тайожні вісті»;

г)   «Кревняк один... З центу».

«Нащадком славного роду І. Багряний називав:

а) Мороза; б) Сірка; в) Многогрішного; г) Медвина.

«Діалог під накомарниками»

Наталка жартома називала Многогрішного:

а) «гостем»; б) «інженером»; в) «мандрівником по життю»; г) «малим тигроловом». Розділ VI. «Падь Голуба»

Яку легенду розповів Грицько Григорію? Про:

а) тайожного ведмедя; б) дуба-велетня; в) дівчину-річку; г) красеня-молодця.

Розділ VI. «Пантовка»

«Ти, козаче, щасливий»,— зазначив старий Сірко, звернув­шись до Григорія, коли вони приїхали на місце пантовки, оскільки:

а)  шлях до нього був небезпечним;

б)  Многогрішний не потрапив до в'язниці;

в)  полювання на диких тварин могло видатися успішним;

г)   подорожуючі оминули небезпечну прірву.

Вбивши красеня-ізюбра, дід Сірко:

а) прочитав молитву; б) перехрестився на схід сонця; в) почав стрибати і плескати у долоні; г) обронив сльозу.

Панти — це перші ліки проти всяких хвороб для: а) англійців; б) німців; в) французів; г) китайців. Розділ VI. «Сіркове чаклування»

15.3а допомогою чого дід Сірко вимірював час? а) годинника; б) наявністю комарів і гнусів;

в)  співом птахів; г) рухом сонця. Розділ VI. «Щастя, як трясця»

Хто з героїв твору висловив думку про те, що «щастя, як трясця, як нападе, не скоро покине»?

а) Григорій Многогрішний; б) Наталка; в) Гриць;

г)   старий Сірко.

Розділ VI. «Золоті арабески»

Зіпсувавши солонці, Сірки-мисливці кілька днів:

а) збирали ягоди і горіхи; б) заготовляли дрова на зиму; в) полювали на лисиць; г) рибалили і косили. II частина. Розділ VII. «Memento могі». «Тунгуз Пятро Дядоров»

Сірко вважав тунгуза Пятра Дядорова:

а) найкращим рибалкою; б) досвідченим геологом;

в)  першим мисливцем у світі;

г)   за людину, добре обізнану в лікарських справах.

Вперше привітавшись із Григорієм, тунгуз назвав його: а) капітаном; б) шановною людиною; в) щирою душею; г) другом.

Пятро Дядоров весь «засапавшись і втомившись», розшуку­вав у тайзі:

а) свого гнідого коня; б) аероплан; в) молодих зубрів; г) свою дружину, яка заблукала у лісовій хащі.

Про кого І. Сірко висловив власну думку: «Золотий чоловік, пантовщик — яких мало»?

а) П. Дядорова; б) Г. Многогрішного; в) свого сина; г) Мороза.

«Історична довідка»

Сірко виявив радість дощу через те, що:

а) звір ловиться буде краще; б) виросте багато грибів;

в)  озимина порадує майбутнім урожаєм;

г)   матиме можливість продовжити пантування. «Співуни»

Улюбленою піснею Наталки була:

а)  За лихими ворогами, мій миленький, не ходи;

б)  За тучами, за хмарами сонечко не сходить;

в)  Ой, летять-летять два соколи через сад...

г)   «Віють вітри, віють буйні»

Розділ VIII. «Весела робінзонада»

Робінзонами у романі названо:

а) родину Макієнків; б) Грицька і Григорія; в) Сірка і Мороза; г) Судакова і Тищенка.

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 0,5 бала.

2. Робота на картках Картка № 1

Яким     чином на життя людей в тайзі впливала її природа, довкілля? Наведіть переконливі аргументи, посилаючись на факти з твору.

Як на ваш погляд, що дозволяло Сіркам вільно пересува­тися тайгою, оминаючи небезпеку? Наведіть переконливі при­клади.

Химерною у творі І. Багряний називає пісню про (розділ VII тво­ру, підрозділ «Співуни»):

а) рибалок; б) геологів; в) шукачів щастя; г) мисливців.

Картка М 2

Поясніть, що мав на увазі І. Багряний, зазначаючи про неспо­дівану зустріч у тайзі Сірків із Морозами: «Гора з горою не сходиться... А два роди — два древніх і славних роди навіть в такім океані».

Як ви вважаєте, чому І. Багряний, характеризуючи Наталку, називає її дивовижною, химерною дівчиною. Свої міркування обґрунтуйте.

Щоб панти не зіпсувалися, їх потрібно (розділ VI, підрозділ «Сіркове чаклування»):

а)  відвезти на базу для термічної обробки;

б)  висушити під сонцем;

в)  обпалити у печі;

г)   змастити жиром.

Картка М З

Дослідіть, чому старий Сірко вважає Григорія щасливцем? Чим зумовлена його така думка? Відповідь аргументуйте.

Прокоментуйте, на що звертав увагу І. Багряний, вислов­люючись про Наталку: «Як що заволоділо її серцем, то вже край».

Через що син Сірка та «інженер» не змогли вчасно повер­нутися з косовиці (розділ VIII, підрозділ «Весела робінзо­нада»)? Бо:

а)  не встигли виконати всю роботу в повному обсязі;

б)  почалися осінні дощі, які змили дорогу;

в)  Гриця вкусила отруйна гадюка;

г)   хлопці вирішили влаштуватися працювати у колгоспі для збирання винограду.

VI. Підсумок уроку

І. Багряний підкреслює, що велично-людським протиставлен­ням силам тоталітарної системи виступає не окрема особистість, а родина, рід, живий і всеперемагаючий, у кращих своїх пред­ставниках. Сім'я Сірків — то не лише родинне гніздо, де віді­грілася надломлена підневільною дійсністю Григорова душа, то міцний пагін того ж невмирущого дерева українського народу, з якого підвелася духовно окрилена, національно свідома осо­бистість. Узагальнений образ Сіркової родини і роду письмен­ник підносить до символу самої України. І. Багряний утверджує думку, що плекаючи родинний світ, ми йдемо до духовного від­родження всієї нації.

Оголошення результатів навчальної діяльності

Домашнє завдання

Написати домашній твір за романом І. Багряного «Тигролови» на одну із запропонованих тем:

а)  «Патріотизм починається з любові до тієї хати, де ти на­родився»;

б)  «У сміливих завжди є щастя»;

в)  «Сірки — міцне родовідне дерево української нації». Підготувати матеріал для характеристики образу Г. Много­грішного.

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів