9 клас
Урок №49. Т.Шевченко і Біблія «Ісаія. Глава 35.». Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл «Давидові псалми». Ставлення шевченка до Біблії
Мета уроку: донести до свідомості учнів істину, що Т. Шевченко був віруючою людиною, у творчос
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 14-03-2014, 00:30
Урок №47. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком Мета: систематизувати й поглибити знання учнів про складне речення з різними видами зв’язку, смислові відношення між його частинами; вдосконалити вміння складати схеми речень, правильно інтонувати різні типи складних речен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-03-2014, 22:44
9 клас
Урок №48. Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики. «Доля», «Росла у купочці, зросли…»
Мета: розповісти про життя і творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання; пояснити обставини, які вплинули на поета в цей час
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 7-03-2014, 01:42
Урок №46. ЗМ№12. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему у публіцистичному стилі Мета: сформувати в учнів поняття про доповідь у публіцистичному стилі; ознайомити з її видами, алгоритмом роботи над складанням доповіді на морально-етичну і суспільні теми; розвити вміння склад
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-03-2014, 01:53
Тема уроку: Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.
Мета:
- розширити й поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Лесі Українки; визначити роль родини, культурного оточення й самоосвіти у ф
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2014, 23:59
9 клас
Урок № 45.
Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим …» Продовження теми земляків у посланні. Викриття конформізму. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, заклик)
Мета: поаналізувавши поетичне послання, учні мають усвідомити та з’ясувати історичні передумов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-02-2014, 00:10
План конспект Підготовка до написання нарису про людину – представника певної професії.
Мета:систематизувати знання про публіцистичний стиль,ознайомити з жанром публіцистичного стилю – нарисом та його особливостями, розвивати вміння учнів аналізувати текст даного стилю, навички логічного мис
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 21:23
План конспект Тема уроку: Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
Мета: поглибити засвоєні в початкових класах знання про основні ознаки речення; удосконалити вміння відрізняти словосполучення від речення; формувати вміння ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 21:20
План конспект
Тема уроку: Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення
Мета: розкрити сутність словосполучення як одиниці синтаксису; навчити учнів самостійно складати словосполучення та виділяти їх у реченні; ознайомити учнів із су
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 21:15
План конспект на тему: Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки у таких реченнях Мета: поглибити знання учнів про складне речення, ознайомити їх з особливостями складного речення з сурядним і підрядним зв'язком, формувати уміння і навички правильно визначати структуру
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 01:42
Урок №44
Урок-узагальнення теми «Складне речення»
Мета: узагальнити вивчений матеріал про складне речення, виявити недоліки у знаннях і зробити відповідну корекцію знань, умінь і навичок із синтаксису складного речення, поглиблювати інтерес до вивченого матеріалу; формувати культуру мовлен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2014, 22:57
9 клас
Урок № 44
Тарас Шевченко «Сон (У всякого своя доля)». Твір і сучасна поетова дійсність. Прийоми «сну». Сатиричний пафос поеми
Мета: ознайомити школярів із змістом та ідейною спрямованістю твору Т. Шевченка «Сон», з’ясувати композиційний прийом «сну», його роль для розширення мо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2014, 19:40
Урок № 43. Синонімія складних речень із сполучниками без сполучників і простих речень Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смисловими відношеннями між його частинами; розвити граматико-стилістичні вміння трансформувати прості речення і складні сполучникові в безсп
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-02-2014, 22:19
Урок № 43
Т. Шевченко. «Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Б. Хмельницького. Зв’язок з «Великим льохом»
Мета:?опрацювати зміст поезії, визначити її ідейно-художні особливості; розвивати навички аналізу ліро-епічних творів, охарактеризувати діяльність Богдана Х
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 17-02-2014, 17:40
Урок № 40
Контрольна робота №5. Творчість Тараса Шевченка
Мета: вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми, систематизувати та узагальнити їх знання про поетичну творчість Т. Шевченка; розвивати творчі здібності учнів, їх логічне мислення, пам’ять, уміння послідовно викладати
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 16-02-2014, 18:54
Урок №39.
ЗМ №3. Тарас Шевченко «Гайдамаки». Порівняльна характеристика персонажів твору (Ярема, Гонта)
Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст поемиТ. Шевченка «Гайдамаки»; охарактеризувати образи героїв твору; з’ясувати їх роль у зображенні героїчного минулого рідного краю; розв
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 16-02-2014, 18:31
Урок №42. Т.Шевченко «Чигирине, Чигирине». Роздуми поета про минуле й майбутнє України. Епізод історії, що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових поетичних творів Т. Шевченка, ознайомити школярів з міст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-02-2014, 00:01
Мета. Характеризувати образи Тосі і Юрка, розвивати власні переконання і погляди на світ, заохочувати дітей до самостійного творчого мислення, виховувати доброту, милосердя, чесність, критичне ставлення до власних вчинків.   Обладнання: фотографія К.Стародуба «Качки».
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-02-2014, 11:18
Меню
Архів матеріалів