Урок № 40
Контрольна робота №5. Творчість Тараса Шевченка
Мета: вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми, систематизувати та узагальнити їх знання про поетичну творчість Т. Шевченка; розвивати творчі здібності учнів, їх логічне мислення, пам’ять, уміння послідовно викладати
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 16-02-2014, 18:54
Урок №39.
ЗМ №3. Тарас Шевченко «Гайдамаки». Порівняльна характеристика персонажів твору (Ярема, Гонта)
Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст поемиТ. Шевченка «Гайдамаки»; охарактеризувати образи героїв твору; з’ясувати їх роль у зображенні героїчного минулого рідного краю; розв
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 16-02-2014, 18:31
Урок №42. Т.Шевченко «Чигирине, Чигирине». Роздуми поета про минуле й майбутнє України. Епізод історії, що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових поетичних творів Т. Шевченка, ознайомити школярів з міст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-02-2014, 00:01
Мета. Характеризувати образи Тосі і Юрка, розвивати власні переконання і погляди на світ, заохочувати дітей до самостійного творчого мислення, виховувати доброту, милосердя, чесність, критичне ставлення до власних вчинків.   Обладнання: фотографія К.Стародуба «Качки».
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-02-2014, 11:18
Урок № 42.
Інтонація безсполучникових складних речень
Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами; ознайомити з основними видами інтонації безсполучникових складних речень; розвити вміння правильно інтонувати ці синтаксичні кон
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-02-2014, 00:17
Урок №42. Тире у безсполучниковому складному реченні Мета: пояснити  правила вживання тире  між частинами складного безсполучникового речення, формувати  вміння визначати пунктограму  та обгрунтовувати  вибір розділового знака ; поглиблювати  навички роб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-02-2014, 04:19
 План конспект з української літератури 7 клас на тему Борис Харчук «Планетник». Роздуми про сенс людського життя.  Зміст (умовної) частини. Образ Планетника." Мета. Вчити коментувати зміст (умовної) частини повісті, характеризувати образ Планетника за планом, аналізуючи його вч
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-02-2014, 21:50
Урок № 41.
Тире в складному безсполучниковому реченні
Мета: пояснити правила вживання тире між частинами складного безсполучникового речення; формувати вміння визначати відповідну пунктограму ; вдосконалювати практичні навички конструювати й аналізувати речення цього типу, а також пун
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 6-02-2014, 17:46
Урок №40.
Двокрапка у безсполучниковому складному реченні
Мета:
• Удосконалювати в учнів загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати безсполучникові складні речення (БСР) зі смисловим відношенням причини, пояснення, доповнення тощо, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 6-02-2014, 16:07

Урок №39
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (тренувальні вправи)
Мета: удосконалювати в учнів загально-пізнавальні вміння правильно інтонувати безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані з уживанням
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-02-2014, 04:40
Тема : ЗМ  Твір – опис процесу  праці  за власними  спостереженнями в художньому стилі (письмово)                            &nbs
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-02-2014, 18:09
Урок №37-38. ЗМ№10-11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-01-2014, 12:02

Урок №38
Т. Шевченко. «Гайдамаки». Повсталий народ як герой поеми.
Образ Яреми. Заклик до єднання слов’янських народів
Мета: розкрити історичну основу, ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру, композиції «Гайдамаків»; дослідити, як у творі зображено пов
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-01-2014, 18:59
Урок №36.
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення; ознайомити з основними ознаками, смисловими відношеннями між частинами безсполучникових складних речень; роз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-01-2014, 12:40
9 клас
Урок №37. Тарас Шевченко «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу
Мета: розкрити історичну основу, ідейно-тематичну спрямованість, сюжет, особливості жанру, композиції «Гайдамаків»; дослідити, як у творі зображено повсталий народ; розвивати логічне й абстрактне ми
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-01-2014, 11:16
Урок №36.
Тарас Шевченко. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Умовність у баладі, тривога за жіночу долю. «Причинна», «Лілея», «Думка (нащо мені чорні брови)»
Мета: відтворити і поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях
Т. Г. Шевченка; розкрити красу і неп
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-01-2014, 20:42
Урок №35.
ЗМ №9. Діалог, складений відповідно до запропонованої теми, обговорення самостійно обраної ситуації, розігрування діалогу
Мета: Закріпити знання учнів про діалог, уживання розділових знаків у діалозі; удосконалювати мовленнєво-комунікативні вміння складати й розігрувати діало
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-01-2014, 19:28
9 клас
Урок №35.
Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Біографія та основні віхи творчості. «На вічну пам’ять Котляревському», «До Основ’яненка»
Мета: поглибити знання школярів про біографію Т. Шевченка,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-01-2014, 01:52
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали