урок 11 Тема. Узагальнення знань за темами «Велика Французька революція кінця XVІІІ ст. Європа у період наполеонів­ських воєн» та «Європа в добу революцій 1848-1849 рр.» Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •визначати територіальні зміни основних західноєвропейських країн; •&nb
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 10:00
урок10 тема. «Весна народів». Революції 1848-1849 рр. у країнах Європи Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •      показувати на карті держави, охоплені революційні подіями 1848-1849 рр., основні осередки революційного руху та районі селянських повстан
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:58
урок9 тема. росія. суспільно-політичні течії і рухи Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     характеризувати економічне та політичне становище Росії піс­ля Віденського конг
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:49
урок 8 Тема. Франція Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     встановлювати хронологічну послідовність подій; •     досліджувати політичний розвиток Франції у 20-40-і рр. ХІХ ст.; •     визначати пр
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:47
урок 7 Тема. Велика Британія Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     характеризувати основні ознаки економічного життя країн Ве­ликої Британії в 1815-1847 рр.; переходу Британії до політики вільної торгівлі; •     визначати о
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:43
урок 6 Тема. Віденський конгрес. Політичне становище Європи після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі у 20-і рр. ХіХ ст. Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •     пояснювати характер, спрямованість і наслідки рішень Ві­денськ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-04-2013, 09:39
урок 5 тема. Франція під владою Наполеона Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: •      пояснювати суть бонапартизму, політики континентальної бло­кади, причини краху наполеонівської імперії; •      показувати на карті походи Напол
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:21
урок 4 тема. Франція від якобінської' диктатури до встановлення консульства Очікувані результати Після уроку учні зможуть: •     характеризувати соціально-економічну політику якобінців; •     аналізувати суспільно-політичне життя Франції після
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:16
урок 3 тема. Франція: від монархії до республіки Очікувані результати Після уроку учні зможуть: •     показувати на карті напрямки походів революційних фран­цузьких військ; •     характеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів, насл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:14
урок 2 тема. Франція напередодні революції Очікувані результати Після уроку учні зможуть: •     показувати на карті кордони країн Європи наприкінці XVШ — на початку ХІХ ст.; •     аналізувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:08
Тема. Світ наприкінціXVІІІ— у ХІХ ст. Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Піз­ній Новий час (кінець XVIII — п. XХ ст.)» у 9-му класі, його хроно­логічними межами та періодизацією, змістом та структурою під­ручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-04-2013, 18:05
План конспект 10 клас історія України   скачати  storya-Ukrayini-10-klas-plan-konspekt.pdf [4,26 Mb]
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 5-04-2013, 10:16
УРОК 33.ПІДСУМКОВИЙ УРОК «ПРИЙДИ ДО СЕРЦЯ, УКРАЇНО!» Мета: узагальнити, закріпити знання, одержані учнями в процесі ви­вчення курсу «Вступ до історії України»; перевірити вміння застосувати здобуті знання, працювати з додатковою літературою, виступати перед аудиторією, працювати в групі, уважн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:04
урок 32. Україна сучасна Мета уроку: підбити підсумки розвитку України протягом останніх 15 років відповідно до віку та набутих знань учнів, розглянувши основні етапи державотворення; збагатити, поглибити й закріпити учнівські знан­ня з історії України; розвивати історичне й логічне мислення уч
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:03
УРОК 31.ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК за темою «Україна у хіх-хх ст.» Мета: узагальнити й поглибити знання учнів з теми; вдосконалити вміння працювати з додатковою літературою; виховувати повагу до бор­ців за права людини, гордість за героїчне минуле свого народу. Обладнання: карта, портрет
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:01
УРОК 30. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА Мета: познайомити учнів з основними подіями, пов'язаними із проголошенням незалежності України, першими кроками розбудови держави; формувати навички самостійної роботи з текстом підручника, роботи з історичними фактами; розвивати інтерес до вивчення історії своєї дер
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:00
УРОК 29.УКРАЇНА В 50-80-Х РР. ХХ СТ. Мета: дати уявлення про національний рух у 60-х роках ХХ ст., його характер, особливості; вдосконалювати навички роботи з текстом під­ручника, історичними джерелами, порівняння, розрізнення та оцінки іс­торичних фактів; продовжити формування умінь давати хара
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:58
УРОК 28. УКРАЇНА В ПОЛУМ'Ї ВІЙНИ Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни, по­літикою загарбників на окупованих українських територіях, діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з кар­тою, таблицею, формувати уміння аналізувати історичні докумен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:56
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали