Урок № 13. «Летючий корабель». Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках Мета: сформувати поняття про ідейно-художнє багатство народної казки «Летючий корабель»; вчити учнів аналізувати художній твір, оцінювати вчинки героїв; розвивати навички вдум
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 26-11-2014, 01:29
Урок № 12. ЗМ № 1. Казка «Ох». Усний переказ фрагмента твору Мета: продовжити працювати над змістом казки «Ох», формувати кругозір, навички виразного читання та вміння переказувати прочитане та висловлювати власну думку; виховувати шанобливе ставлення до народної творчості, повагу до дорослих,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-11-2014, 21:29
Урок №44. Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи Мета: закріпити в учнів уміння й навички розстановки розділових знаків у реченнях із прямою мовою, діалозі; навчити застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях; розвивати пунктуаційні вміння ставити й обґрунтовувати розділові знаки при прям
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-11-2014, 02:01
Урок № 43. Діалог. Тире при діалозі Мета: поглибити поняття про діалог, з’ясувати відмінність діалогу від прямої мови, формувати вміння правильно інтонувати репліки діалогу, а також висловлювання, що вміщують діалоги; формувати навички вживання розділових знаків при діалозі; розвивати логічне мисле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-11-2014, 20:08
Урок № 39. Тренувальні вправи. Правильне інтонування речень з прямою мовою. Синонімічність речень з прямою й непрямою мовою. Мета: закріпити знання учнів про пряму мову, закріплювати вміння й навички правильного вживання розділових знаків у реченнях з прямою мовою, виправляти у дотриманні правильно
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-11-2014, 01:43
Урок № 38. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові Мета: дати учням знання про пряму мову, виробити в них уміння розпізнавати пряму мову та слова автора, які її супроводжують; правильно інтонувати речення з прямою мовою, ставити розділ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-11-2014, 21:50
Урок № 11. «Ох». Зміст казки. Характеристика казкових героїв. Мета: опрацювати ідейно-художній зміст казки «Ох», з'ясувати її тему та ідею, проаналізувати казку, на прикладі головних героїв зрозуміти, хто з них втілює добро, а хто — зло; прищеплювати любов і повагу до свого народу – творц
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-11-2014, 23:18
Урок № 37. Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Відомості із синтаксису й пунктуації. Речення з однорідними членами, звертаннями та вставними словами Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень п'ятикласників з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні р
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-11-2014, 22:04
Урок № 36. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення. Тренувальні вправи Мета: удосконалювати уміння та навички у визначенні граматичних основ у частинах складного речення, правильному інтонуванні складних речень, вживанні розділових з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-11-2014, 02:21
Урок №35. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з'єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Правильне інто­нування складних речень Мета. Поглибити знання про складне речення, учити визначати граматичні основи в ньому, засоби зв’
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 9-11-2014, 01:45
Урок 15. Контрольна робота №1 (тестові завдання). Вступ. Світ фантазії, мудрості (міфи, легенди, перекази, казки). Мета:визначити рівень знань, вмінь та навичок учнів за допомогою запропонованих завдань; розвивати увагу, спритність, точність, послідовність; виховувати інтерес до результатів власної
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-11-2014, 00:00
Урок № 34. Речення із звертаннями, вставними словами. Тренувальні вправи Мета:узагальнити теоретичні відомості про особливості вживання звертань і вставних слів; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в реченні (висловлюванні) звертання, вставні слова,а також називати частини мови, яки
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-11-2014, 23:32
Урок № 9-10. «Мудрадівчина».Зміст твору. Побудова казки(зачин, кінцівка), її яскравий національний колорит Мета: ознайомити учнів зі змістом казки; викликати інтерес до читання; формувати вміння читати в дійових особах, правильно інтонувати мову дійових осіб; розвивати навички висловлення вла
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-11-2014, 20:27
Урок №8. «Про правду і кривду». Народне уявлення про добро і зло в казці Мета: продовжувати опрацьовувати з учнями народну казку «Про правду і кривду»; допомогти учням усвідомити уявлення про добро і зло, красиве і потворне; формувати навички виразного читання казок; розвивати культуру зв’язно
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-11-2014, 01:29
Урок №7. Народні казки. Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні, пригодницькі тощо). «Про правду і кривду». Зміст казки Мета: поглибити знання учнів про усну народну творчість, її жанри, дати поняття про народну казку і вчити визначати жанрові особливості ка
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-11-2014, 23:45
ВАСИЛЬ КОРОЛІВ-СТАРИЙ (1879—1943) ХУХА-МОХОВИНКА Казка Звали її Моховинка.   Ми, люди, всіх Хух звемо просто Хухами, так само, як і вони кажуть на всіх нас просто Люди. А тим часом Хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими; ті, що по проваллях та скелях — печерницями; що п
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-11-2014, 23:33
Урок № 6. Урок літератури рідного краю №1. Рідний край край у творчості волинських поетів Мета: ознайомити з творчістю волинських поетів; розвивати навички усного мовлення,творчу уяву дітей; удосконалювати вміння учнів працювати в групах; виховувати любов до рідного краю, бережне ставлення до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-11-2014, 22:53
Урок №33. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Правильне інтонування речень із вставними слова­ми. Виділення вставних слів на письмі комами Мета: ознайомити учнів із поняттям «вставні слова»; навчити ви­значати їх у реченні; формувати вміння виділяти в тексті встав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-11-2014, 22:11
Меню
Архів матеріалів