Урок № 32. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Правильне ін­тонування речень із звертаннями. Розділові знаки при звер­танні (повторення) Мета: сформувати поняття пр. звертання в мові, його функції та способи вираження; навчити учнів виділяти звертання в контексті, розставляти розді
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-11-2014, 00:10
Урок №31. ЗМ№7. Особливості побудови художнього і наукового описів. Твір-опис предмета за власним спостереженням у художньому стилі
Мета: ознайомити учнів зі світом рослин; пробуджувати пізнавальний інтерес до рослин; вчити складати тексти-описи за власним спостереженням у художньому стилі;
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 23:56
Урок №30. Речення з однорідними членами. Тренувальні вправи
Мета: закріпити знання учнів про речення з однорідними членами, вміння визначати узагальнювальні слова при однорідних членах, правильно інтонувати такі речення, розставляти в них розділові знаки, уживати однорідні члени речення з уза
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 23:02
Урок № 29. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Дво­крапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з одно­рідними членами
Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, навчити розрізняти узагальнювальні слова при них; формувати навички пунктуаційної грамотнос
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 22:09
Урок №28. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення
Мета: поглибити поняття про однорідні члени речення; формувати вміння визначити в реченнях однорідні члени, правильн
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 29-10-2014, 21:24
Урок №27. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення Речення. Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання) Мета:
- навчальна: перевірити знання учнів про головні й другорядні члени
речення;
- розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 23:42
Урок № 26. Головні та другорядні члени речення. Тренувальні вправи Мета: вдосконалювати вміння учнів визначати в реченнях головні та другорядні члени речення; розвивати навички самостійної роботи, увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати любов до мови, природи. Тип уроку: узагальненн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 21:45
Урок №25. Обставина. Способи вираження обставини Мета: сформувати поняття обставина, формувати вміння розпізнавати їх у реченнях, поширювати речення обставинами; розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам’ять виховувати повагу до фольклору, любов до природи. Тип уро
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-10-2014, 20:01
Урок №24. Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означення Мета уроку:поглибити знання учнів про другорядні члени речення, ознайомити з поняттям «означення»; формувати вміння ставити питання до означень,розрізняти означення в реченні, виділяти їх умовними позначками,розвивати вміннн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-10-2014, 18:52
Урок №23. Додаток як другорядний член речення. Способи вираження додатка Мета: подати теоретичні відомості про прямий і непрямий додаток; сформувати уміння і навички визначати додаток у реченні: відрізняти його від інших членів речення; будувати висловлювання, вживаючи правильно прямі і непрямі дод
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-10-2014, 00:33
Урок №22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; фор- мувати навички розпізнавання їх у реченнях, різних за метою висловлювання; дати поняття про поширені та непоширені речення; удосконалювати вміння роб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 23:21
Урок №21. ЗМ№6. Типи мовлення (різновид текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду. Навчальний твір-розповідь Мета: повторити з учнями типи мовлення, навчати учнів розрізняти тексти різних типів, складати висловлювання різних типів, розвивати мовлен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 22:27
Урок № 20. ЗМ№5. Належність тексту до певного стилю (загальне ознайомлення). Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання Мета:сформувати в учнів загальне уявлення про функцональні стилі мовлення, сферу їх використання; навчити розрізняти тексти різного стилістичног
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-10-2014, 22:09
Урок № 19. Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi (повторення). Окличнi речення (повторення). Роздiловi знаки в кiнцi речень (повторення). Пунктуацiйна помилка та її позначення (практично) Мета: - повторити й поглибити ви
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 6-10-2014, 23:38
Урок №18. Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення) Мета: поглибити знання учнів про граматичну основу речення, способи вираження підмета й присудка, дати загальне уявлення про речення з одним головним членом, розвивати творчі здібності учнів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-10-2014, 21:50
Урок №17. Словосполучення лексичні та фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, сформувати поняття «лексичне словосполучення» і «фразеологічне словосполучення»; навчити відрізняти фразеологічні словосполучення від лексичн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-09-2014, 01:49
Урок №16. ЗМ №4Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання. Усний переказ розповідного тексту Мета: - навчальна: поглибити знання та вміння працювати з усною та письмовою формами текс
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 27-09-2014, 22:28
Урок №15. Робота над помилками. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово у словосполученні Мета: сформувати в учнів уявлення про словосполучення, його структуру, засоби зв’язку; навчити учнів виділяти словосполучення у реченні, визна
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2014, 13:50
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали