Урок №14. Контрольна робота №1. Повторення вивченого в початкових класах. Контрольне читання тексту художнього стилю Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з розділу «Повторення вивченого в початкових класах»; здійснити перевірку здатності п’ятикласників читати мовчки незнайомий текст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2014, 00:03
Урок №4-5. Народні перекази: «Бєлгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків Мета: - Навчальна: ознайомитись із таким жанром, як народний переказ; з'ясувати його значення для художньої літератури. - Виховна: виховувати інтерес до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-09-2014, 23:08
Урок №13. ЗМ№ 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Структура тексту. Навчальне читання мовчки Мета: поглиблення мовленнєвознавчих знань та засвоєння нових, формування практичних умінь і навичок; розвивати вміння мовленнєвої діяльності;
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-09-2014, 21:47
Урок № 12. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. використання прийменників та сполучників і, та, й, а, але, для зв’язку слів у реченні Мета: повторити вивчене в початкових класах про прийменник та сполучник як службові частини мови, їх загальне значен­ня, морфо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-09-2014, 00:33
Урок № 10-11. Прислівник. Правопис вивчених прислівників Мета: узагальнити та систематизуватизнанняучнів про прислівник, формувати навички правильного написання вивчених раніше прислівників;розвивати логіку, мислення, уміння узагальнювати і систематизувати; уточнювати й збагачувати словниковий запа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:56
Урок № 9. Дієслово. Голосні в закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться в кінці дієслів Мета: повторити відомості про дієслово, неозначені та особові форми дієслова; формувати вміння розпізнавати дієслова в тексті, визначати їх граматичні ознаки, формувати навички правильного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:22
Урок №8. ЗМ №2. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування МЕТА: навчити п’ятикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності ситуації спілкування; сприяти удосконаленню мовленнєво-комунікативних вмінь складати й розі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 22:42
Урок 7. Тема: Займенник Мета: повторити та узагальнити вивчене в початкових класах про займенник; поглибити знання учнів про особливості вживання займенників; удосконалювати орфографічні навички; виховувати любов до рідного слова Тип уроку: узагальнення і систематизації знань,умінь і навичок Хід
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-09-2014, 00:04
Урок № 6. Повторення вивченого в початкових класах. Числівник Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про числівник, удосконалити вміння відмінювати числівники та поєднувати їх з іменниками, правильно вживати в усному та писемному мовленні, сприяти розвитку логічного мислення, вихов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-09-2014, 10:13
Урок №5. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників Мета: повторити вивчене раніше про прикметник як частину мови, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтак­сичну роль; удосконалювати орфографічні уміння і навички; розвивати мовлення, уміння узагальнювати; вихову
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-09-2014, 00:56
Тема: В.Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»    Мета: дати поняття про віршовану мову; навчити визначати основні риси характеру дійових осіб твору, аналізувати їхню поведінку; виділяти основні епізоди; розвивати навички висловлення особистого ставлення до зображуваного, проведення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-09-2014, 15:56
Тема: В.Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»    Мета: дати поняття про віршовану мову; навчити визначати основні риси характеру дійових осіб твору, аналізувати їхню поведінку; виділяти основні епізоди; розвивати навички висловлення особистого ставлення до зображуваного, проведення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-09-2014, 15:56
Урок №2-3. Міфи і легенди українців: «Про зоряний віз», «Чому пес живе коло людини», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли карпати», «Чому в морі є перли і мушлі?» Мета: дати учням початкове заняття про міф і міфологію; розпо­вісти про те, як і коли виникли міфи, про світове зн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 23:42
Урок №4. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників Мета: повторити вивчене про іменник як частину мови, його основні граматичні ознаки, особливості відмінкових закінчень; удосконалювати навички правильно виділяти відмінкові закінчення іменників; виз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 18:33
Урок №3. Повторення вивченого в початкових класах. Частини мови; основні способи їх розпізнавання Мета: повторити та узагальнити вивчене про частини мови, формувати вміння розпізнавати в реченнях вивчені частини мови, розрізняти самостійні та службові частини мови; формувати вміння бачити, від
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 15:00
Урок № 2. ЗМ№1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Навчальне аудіювання тексту Мета: розширити загальне уявлення п’ятикласників про мовлення як діяльність; про види мовленнєвої діяльності (аудіюван
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-09-2014, 00:25
Урок №1. Вступ. Слово у житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова
Мета:
навчальна: подати відомості про види мистецтва, навчити відрізн
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2014, 23:57
урок № 1. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова - державна мова України
МЕТА: Забезпечити усвідомлення учнями значення мови як основного засобу спілкування, формування думки й пізнання; усвідомлення значення державної мови для зміцнення української державнос
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 2-09-2014, 00:30
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали