Тема. Виразне читання віршів П. Тичини.
Мета: розвивати навички виразного читання, пам'ять,
логічне мислення, увагу учнів; виховувати наполегливість, прагнення до успіху, оптимістичний світогляд.
Тип уроку: конкурс.
Обладнання: портрет письменника, збірки творів, ілюстрації
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:14
Тема. П.Тичина. «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла».
Мета: ознайомити з поезіями П. Тичини, допомогти учням усвідомити їх ідейно-естетичну цінність; розвивати навички аналізу поетичних творів, висловлення власної думки про прочитане; розвивати естетичний смак, відчуття краси образн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:12
Тема. П.Тичина. «Не бував ти у наших краях!»
Мета: ознайомити з життям і творчістю поета; допомогти усвідомити красу та ідейно-художню цінність його поезій; розвивати вміння розповідати про відчуття, викликані прочитаними поезіями, відтворювати в уяві картини природи; виховувати любов до природ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:09
Тема.Бесіда з позакласного читання. Олена Пчілка. «Збентежена вечеря».
Мета: викликати інтерес до самостійного читання художньої літератури; розвивати навички добору книг для читання, їх оцінювання, знаходження зернин мудрості, які можуть знадобитися в житті; розширювати кругозір учнів; вихов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:07
Тема.Олена Пчілка. «Сосонка». Поняття про оповідання.
ІУ/Іета: дати поняття про оповідання, його жанрові особливості на основі твору «Сосонка», допомогти учням розрізняти реальне й казкове, знаходити повчальний зміст у творі; розвивати навички висловлювання про прочитане, творчі здібності, уд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:06
Тема.Олена Пчілка. «Сосонка».
Мета. Ознайомити з життям і творчістю письменниці та з її видатною родиною; розвивати навички виразного читання, переказу за складеним планом; розвивати творчі здібності; удосконалювати навички аналізу художнього тексту; виховувати пошану до видатних представни
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:04
Тема.Костянтина Малицька. «Соловей».
Мета: ознайомити з художнім описом «Соловей»; допомогти учням зрозуміти його жанрові особливості; розвивати навички розповіді на основі прочитаного, пояснення власного розуміння художнього образу; прищеплювати вміння користуватися довідковими відомостями
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:03
Тема. Урок виразного читання напам'ять.
Мета: розвивати навички виразного читання напам'ять поетичних творів; вміння передавати почуття за допомогою інтонації, міміки, жестів; виховувати патріотичні почуття, естетичний смак, наполегливість у досягненні мети.
Тип уроку: урок виразного читан
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:01
Тема. Костянтина Малицька. «Чом, чом, чом, землемоя».
Мета: ознайомити з життям, і творчістю письменниці; допомогти зрозуміти ліричність вірша-пісні; розвивати вміння визначати художні засоби, використані в поезії; висловлювати свої думки з приводу прочитаного; виховувати почуття любові до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:00
Тема. Виразне читання віршів Т. Шевченка напам'ять.
Мета: поглибити знання учнів з теорії виразного читання; розвивати навички виразного читання; пам'ять; уміння описувати власні відчуття, викликані поезією; виховувати естетичний смак; наполегливість.
Тип уроку: виразне читання напам'ять
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:59
Тема.Т.Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати».
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художню цінність поезій Т. Шевченка; дати поняття про епітет і порівняння; розвивати навички відтворення настроїв пейзажних поезій, описування власних відчуттів, викликаних худож
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:57
Тема. Т.Шевченко. Україна — частина Шевченка, розповідь про поета.
Мета: ознайомити з життям і творчістю великого поета;викликати зацікавлення його особистістю, творами; розвивати навички самостійного пошуку інформації, пам'ять, логічне й образне мислення; виховувати почуття пошани й захоплення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:56
Тема. Тематичне оцінювання з розділу «Історичне минуле нашого народу».
Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок з метою їх корекції, розвивати образне та логічне мислення, пам'ять, навички зв'язного мовлення, висловлювання власних суджень; виховувати кращі людські якості..
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:55
Тема. Оксана Сенатович. «Малий Віз».
Мета: ознайомити із життям і творчістю письменниці; допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички виразного читання, переказу твору та його аналізу щодо використаних художніх засобів, поєднання минулого та сучасного, ролі фанта
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:53
Тема. І.Нечуй-Левицький. «Запорожці».
Мета: допомогти учням усвідомити художню красу твору; навчити визначати роль художніх засобів у творі, пейзажу, портрета; розвивати навички складання власних висловлювань оцінного характеру з аргументацією; виховувати естетичний смак, пошану до історичн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:52
Тема. І.Нечуй-Левицький. Казка «Запорожці».
Мета: ознайомити з твором письменника; навчити аналізувати напружені ситуації, роздуми запорожців про долю України, давати власну оцінку лицарським чеснотам запорожців; розвивати уміння самостійно мислити, аргументувати власну думку; виховувати усвідо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:51
Тема. І.Нечуй-Левицький. «Запорожці».
Мета: ознайомити з життям і творчістю Д.Нечуя-Левицького та його твором; розвивати навички виразного читання, переказу та висловлення своїх суджень щодо прочитаного; виховувати почуття патріотизму, пошану до героїчного минулого нашого народу; естетичний с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:49
Тема. А. Лотоцький. «Михайло-семиліток».. Добро і зло у казці.
Мета: дати поняття про сюжет, кульмінацію художнього твору; розвивати навички порівняльної характеристики героїв, творчі здібності, вміння осмислювати вічні поняття добра і зла, патріотизму, вірності, почуття обов'язку, висловлювати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:49
Меню
Архів матеріалів