Тема. Повторення та узагальнення вивченого за рік з української літератури 5 клас
Мета: повторити й узагальнити вивчене про українських письменників та їхні твори; розвивати пам'ять, увагу, вміння висловлювати власні думки й судження; образне й логічне мислення, зв'язне мовлення; вихов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:35
Тема.Тематичне оцінювання з теми «Людина і природа».
Мета: визначити рівень знань, умінь, навичок з метою їхньої корекції; розвивати пам'ять, логічне й образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати кращі якості на основі загальнолюдських цінностей, що звеличуються у творах художньої літератури
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:33
Тема.М.Вінграновський. «Перша колискова», «Ходімте в сад...», «Сама собою річка ця тече».
Мета: ознайомити з життям і творчістю М. Вінграновського; допомогти учням усвідомити красу та ідейно-художню цінність його поезій; розвивати навички виразного читання поезій, коментування художніх описів
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:31

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника; розвивати навички виразного читання, переказування прозових творів, характеристики героїв, висловлювання власних міркувань про прочитане; формувати усвідомлення того, що збереження індивідуальних особливостей людини є важливим чинником її м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:26
Тема. Богдан-Ігор Антонич. «Назустріч» («Росте дитя, мов кущ малини»), «На шляху».
Мета: ознайомити з творами письменника, допомогти учням у розвитку образного, асоціативного мислення; розвивати навички виразного читання, аналізу поезій; вміння виділяти образ ліричного героя, відтворювати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:24
Тема.Виразне читання напам'ять вірша Б.-І. Антонича.
Мета; розвивати навички виразного читання напам'ять, уміння висловлювати свої враження від прочитаного; пам'ять, образне та абстрактне мислення; допомогти учням усвідомити образи бачення світу як важливий чинник розвитку творчих здібностей.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:23
Тема. Богдан-Ігор Антонич. «Весна».
Мета: ознайомити з життям і творчістю поета; допомогти усвідомити і сприйняти красу його поезій; розвивати навички виразного читання поезій, з'ясування їх ідейно-художнього змісту; висловлення своїх вражень, думок з приводу прочитаного; виховувати естети
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:20
Тема.Є. Гуцало. «Лось».
Мета: поглибити знання учнів про оповідання та його жанрові особливості; розвивати навички визначення теми твору, характеристики образів; висловлення міркувань про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя; виховувати усвідомлення тур
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:19
Тема.Є. Гуцало. «Лось»
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника змістом його оповідання; розвивати навички виразного читання, переказування оповідання, виділення і пояснення фрагментів, які найбільше вразили; виховувати почуття гуманності, милосердя, любові до природи.
Тип ур
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:18
Тема.Тематичне оцінювання.
Мета: виявити рівень знань, умінь і навичок з метою їх корекції; розвивати образне й логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Обладнання: тестові питання та завд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:16
Тема. Виразне читання віршів П. Тичини.
Мета: розвивати навички виразного читання, пам'ять,
логічне мислення, увагу учнів; виховувати наполегливість, прагнення до успіху, оптимістичний світогляд.
Тип уроку: конкурс.
Обладнання: портрет письменника, збірки творів, ілюстрації
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:14
Тема. П.Тичина. «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла».
Мета: ознайомити з поезіями П. Тичини, допомогти учням усвідомити їх ідейно-естетичну цінність; розвивати навички аналізу поетичних творів, висловлення власної думки про прочитане; розвивати естетичний смак, відчуття краси образн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:12
Тема. П.Тичина. «Не бував ти у наших краях!»
Мета: ознайомити з життям і творчістю поета; допомогти усвідомити красу та ідейно-художню цінність його поезій; розвивати вміння розповідати про відчуття, викликані прочитаними поезіями, відтворювати в уяві картини природи; виховувати любов до природ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:09
Тема.Бесіда з позакласного читання. Олена Пчілка. «Збентежена вечеря».
Мета: викликати інтерес до самостійного читання художньої літератури; розвивати навички добору книг для читання, їх оцінювання, знаходження зернин мудрості, які можуть знадобитися в житті; розширювати кругозір учнів; вихов
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:07
Тема.Олена Пчілка. «Сосонка». Поняття про оповідання.
ІУ/Іета: дати поняття про оповідання, його жанрові особливості на основі твору «Сосонка», допомогти учням розрізняти реальне й казкове, знаходити повчальний зміст у творі; розвивати навички висловлювання про прочитане, творчі здібності, уд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:06
Тема.Олена Пчілка. «Сосонка».
Мета. Ознайомити з життям і творчістю письменниці та з її видатною родиною; розвивати навички виразного читання, переказу за складеним планом; розвивати творчі здібності; удосконалювати навички аналізу художнього тексту; виховувати пошану до видатних представни
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:04
Тема.Костянтина Малицька. «Соловей».
Мета: ознайомити з художнім описом «Соловей»; допомогти учням зрозуміти його жанрові особливості; розвивати навички розповіді на основі прочитаного, пояснення власного розуміння художнього образу; прищеплювати вміння користуватися довідковими відомостями
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:03
Тема. Урок виразного читання напам'ять.
Мета: розвивати навички виразного читання напам'ять поетичних творів; вміння передавати почуття за допомогою інтонації, міміки, жестів; виховувати патріотичні почуття, естетичний смак, наполегливість у досягненні мети.
Тип уроку: урок виразного читан
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:01
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали