Тема. Костянтина Малицька. «Чом, чом, чом, землемоя».
Мета: ознайомити з життям, і творчістю письменниці; допомогти зрозуміти ліричність вірша-пісні; розвивати вміння визначати художні засоби, використані в поезії; висловлювати свої думки з приводу прочитаного; виховувати почуття любові до
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 12:00
Тема. Виразне читання віршів Т. Шевченка напам'ять.
Мета: поглибити знання учнів з теорії виразного читання; розвивати навички виразного читання; пам'ять; уміння описувати власні відчуття, викликані поезією; виховувати естетичний смак; наполегливість.
Тип уроку: виразне читання напам'ять
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:59
Тема.Т.Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати».
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художню цінність поезій Т. Шевченка; дати поняття про епітет і порівняння; розвивати навички відтворення настроїв пейзажних поезій, описування власних відчуттів, викликаних худож
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:57
Тема. Т.Шевченко. Україна — частина Шевченка, розповідь про поета.
Мета: ознайомити з життям і творчістю великого поета;викликати зацікавлення його особистістю, творами; розвивати навички самостійного пошуку інформації, пам'ять, логічне й образне мислення; виховувати почуття пошани й захоплення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:56
Тема. Тематичне оцінювання з розділу «Історичне минуле нашого народу».
Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок з метою їх корекції, розвивати образне та логічне мислення, пам'ять, навички зв'язного мовлення, висловлювання власних суджень; виховувати кращі людські якості..
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:55
Тема. Оксана Сенатович. «Малий Віз».
Мета: ознайомити із життям і творчістю письменниці; допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички виразного читання, переказу твору та його аналізу щодо використаних художніх засобів, поєднання минулого та сучасного, ролі фанта
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:53
Тема. І.Нечуй-Левицький. «Запорожці».
Мета: допомогти учням усвідомити художню красу твору; навчити визначати роль художніх засобів у творі, пейзажу, портрета; розвивати навички складання власних висловлювань оцінного характеру з аргументацією; виховувати естетичний смак, пошану до історичн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:52
Тема. І.Нечуй-Левицький. Казка «Запорожці».
Мета: ознайомити з твором письменника; навчити аналізувати напружені ситуації, роздуми запорожців про долю України, давати власну оцінку лицарським чеснотам запорожців; розвивати уміння самостійно мислити, аргументувати власну думку; виховувати усвідо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:51
Тема. І.Нечуй-Левицький. «Запорожці».
Мета: ознайомити з життям і творчістю Д.Нечуя-Левицького та його твором; розвивати навички виразного читання, переказу та висловлення своїх суджень щодо прочитаного; виховувати почуття патріотизму, пошану до героїчного минулого нашого народу; естетичний с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:49
Тема. А. Лотоцький. «Михайло-семиліток».. Добро і зло у казці.
Мета: дати поняття про сюжет, кульмінацію художнього твору; розвивати навички порівняльної характеристики героїв, творчі здібності, вміння осмислювати вічні поняття добра і зла, патріотизму, вірності, почуття обов'язку, висловлювати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:49
Тема. А. Лотоцький. «Михайло-семиліток».
Мета: ознайомити із твором письменника, допомогти пригадати важливі історичні події часів Київської Русі, народні перекази про них; спрямувати на розуміння ролі авторської уяви і домислу в написанні художнього твору; розвивати навички виразного читання,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:47
Тема. Олександр Олесь. Драма-казка «Микита Кожум'яка».
Мета: ознайомити з драмою-казкою Олександра Олеся; з поняттям драматичний твір та його особливостями; розвивати навички виразного читання драматичних творів, читання за ролями; навчити висловлювати власні міркування з приводу прочитаного
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:46
Тема. Олександр Олесь. «Поход на Царгород», «Княгиня Ольга», «Ярослав Мудрий».
Мета: ознайомити із творами Олександра Олеся; розвивати навички характеристики героїв, аналізу творів, проведення аналогій із сучасним життям; виховувати шанобливе ставлення до заповітів наших предків, прагнення д
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:45
Тема. Олександр Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Наші предки — слов'яни».
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, поезіями з книги «Княжа Україна»; розвивати навички виразного читання поетичних творів, переказу, висловлювання власних міркувань щодо прочитаного; виховуват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:43
Тема. Літописні оповіді «Про княгиню Ольгу», «Про хрещення Русі князем Володимиром».
Мета: ознайомити з літописними оповідями; допомогти зрозуміти їхнє значення, усвідомити душевну красу й силу наших предків, любов руських князів до своєї землі як приклад для нащадків; розвивати навички вир
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:41
Тема. Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега».
Мета: ознайомити з поняттям «літописи», історичною та літературною пам'яткою «Повість минулих літ»; допомогти учням зрозуміти значення давнього літописання для нащадків; розвивати навички виразного читання, висловлення власн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:39
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Загадки, прислів'я». Тестування.
Мета: виявити рівень знань, умінь й навичок учнів з метою їх корекції; розвивати пам'ять, логічне та образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати зібраність, зосередженість, наполегливість у досягненні мети.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-01-2013, 11:37
План конспект Б. Олійник. «Ринг». Філософія чину і мудрості
Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю письменника, проаналізувати поезію «Ринг», з’ясувати її ідейно-художній зміст; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне і абстрактне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, умі
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 17:31
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали