Тема. Бесіда з позакласного читання. Казка В. Симоненко «Подорож у країну Навпаки».
Мета: викликати в учнів інтерес до читання літературних казок; ознайомити їх із цікавими позапрограмними творами; розвивати навички самостійної роботи з книгою; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:53
Тема. В. Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».
Мета: дати поняття про віршовану мову; навчити визначати основні риси характеру дійових осіб твору, аналізувати їхню поведінку; виділяти основні епізоди; розвивати навички висловлення осо¬бистого ставлення до зображуваного, проведення аналог
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:51
Тема. В. Симоненко. Знайомство з життям митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника
змістом його казки; розвивати навички виразного читання віршованих творів, визначення основних рис характеру героїв, аналізу їх поведінки; виховувати оптимістич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:49
Тема. І. Липа. Казка «Близнята».
Мета: дати поняття про прозову мову, допомогти учням
усвідомити сенс дарунків Долі кожному із синів-близнят; розвивати вміння аналізувати описані автором ситуації; аргументовано висловлювати свої судження про них; формувати активну життєву позицію.<
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:46
Тема. Іван Липа. Казка «Близнята».
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника,
зі змістом його казки; розвивати навички виразного читання, переказу тексту, аналізу характерів героїв; допомогти учням усвідомити унікальність кожної людини, великої цінності людського життя.
Тип у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:44
Тема. В. Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка».
Мета: ознайомити з казкою письменника, її ідейно-образними особливостями; розвивати навички вдумливого і виразного читання казки, оцінювання вчинків героїв з позицій гуманізму; допомогти усвідомити важливу в житті людини потребу —уважне ставленн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:31
Тема. Василь Королів-Старий. Відомості про письменника та його казки. Казка «Потерчата».
Мета: ознайомити з життям і творчістю В. КороліваСтарого, змістом його казки; розвивати навички виразного читання, переказу казок, оформлення зв'язного висловлювання — оцінки героїв та явищ, зображених
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:29
Тема. І. Франко. Казка «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру.
Мета: дати поняття про головні та другорядні персонажі; розвивати навички переказу казки, характеристики його героїв; уміння виділяти головне; розвивати артистичні здібності учнів; виховува¬ти усвідомлене позитивне ставле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:26
Tема I. Франко. Казка «Фарбований лис».
Мета: ознайомити зі змістом казки, її особливостями;
розвивати навички виразного читання казки, словникової роботи (за словником, за контек¬стом, за здогадом чи за асоціацією); виховувати кращі людські якості.
Тип уроку: комбінований.
Обла
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:23
Тема. Літературні казки. І.Франко «Фарбований лис».
Мета: ознайомити з дитинством І. Франка, його творчістю
як казкаря; зі змістом казок зі збірки. «Коли ще звірі говорили»; розвивати навички виділення головного, переказування казок, роботи з літературою; виховувати естетичний смак, прагне
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:21
Тема.Тематичне оцінювання.
Мета: перевірити якість знань, умінь та навичок учнів
з метою їх корекції; розвивати зв'язне мовлення, пам'ять, логічне та образне мислення; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Обладнання: тестові зав
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:02
Тема. Бесіда з позакласного читання. «Красний Іванко і закляте місто».
Мета: докладніше ознайомити учнів з українськими
народними казками; викликати інтерес до їх читання, почуття захоплення ними; розвивати артистичні, творчі здібності учнів; виховувати на засадах здорової народної мор
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:59
Тема. Народна казка «Про жар-птицю та вовка».
Мета: ознайомити зі змістом казки; допомогти усвідомити ідейно-художній зміст твору; розвивати творчі здібності учнів — уяву, фантазію, прагнення експериментувати; виховувати естетичний смак, здатність активно протистояти злу.
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:45
Тема. Народна казка «Мудра дівчина».
Мета: ознайомити зі змістом казки та її ідейно-художніми особливостями; розвивати навички виразного читання, переказу казок, виокремлення головних епізодів; формувати вміння розрізняти красиве й потворне в житті, в поведінці людини та в її душі; виховува
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:42
Тема. Народна казка «Летючий корабель».
Мета: ознайомити зі змістом казки; навчити відрізняти
елементи її побудови та особливості; розвивати навички вдумливого виразного читання, переказування казок; сприяти осмисленню того, що в житті постійно присутні добро і зло; виховува¬ти активну жит
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:39
Тема. Народні казки. «Про правду і кривду».
Мета: ознайомити з поняттям народна казка, змістом най-
популярніших українських народних казок; розвивати навички виразного читання й переказу казок; розвивати творчу уяву, фантазію; виховувати кращі людські якості, активне неприйняття зла.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:34
Тема. Міфи і легенди українців. «Берегиня», «Дажбог»,
«Неопалима купина».
Мета: ознайомити з віруваннями давніх українців, відбитими в міфах та легендах; допомогти учням з'ясувати роль у житті і значення віруваннь; розвивати допитливість, вдумливе й шанобливе ставлення до світоглядних уявл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:31
Тема. Легенди й міфи українців «Про вітер», «Про вогонь», «Про дощ», «Чому пес живе коло людини?», «Лісова панна».
Мета: ознайомити учнів із найвідомішими міфами та легендами про стихії, про походження домашніх тварин, про лісову нечисту силу; розвивати образне мислення, творчу фантазію
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 11:25
Меню
Архів матеріалів