Тема. Бесіда з позакласного читання. І.Сенченко. «Харитончик-чик». С.Васильченко. «Золота діжа».
Мета: ознайомити із твором письменника за прислів'ям, викликати інтерес і любов до самостійного читання художньої літератури; розвивати навички образного та логічного мислення; виховувати кращі люд
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:12
Тема. Бесіда з позакласного читання. Загадки й акровірші Л.Глібова.
Мета: ознайомити учнів із позапрограмними творами Л.Глібова; викликати інтерес до читання художньої літератури; розвивати навички висловлення власних думок з приводу прочитаного; знаходження корисного, повчального змісту
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:10
Тема. Краса і мудрість прислів'їв та приказок.
Мета: допомогти учням з'ясувати, якими були народні уявлення про довколишній світ та його оцінка за допомогою прислів'їв та приказок; розвивати зв'язне мовлення учнів, логічне та образне мислення, афористичність і точність думки; зосереджувати ув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:08
Тема. Урок виразного читання прислів'їв напам'ять.
Мета: дати уявлення про виразне читання, розвивати навички виразного читання прислів'їв, доречного їх вживання у мовленні; виховувати естетичний смак, почуття міри й такту.
Тип уроку: формування і вдосконалення вмінь та навичок.
Обла
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:06
Тема. Прислів'я та приказки.
Мета: дати уявлення про прислів'я та приказки, їх види; розвивати навички виразного осмисленого читання прислів'їв та приказок, пояснення їхнього змісту; формувати шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу; виховувати розуміння їх ролі в суча
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:05
Тема. Л.Глібов. Акровірші. «Квіткове весілля».
Мета: ознайомити з акровіршами письменника, його віршем «Квіткове весілля»; розвивати навички розгляду й коментування особливостей поетичних загадок, художніх засобів мови; виховувати оптимістичний погляд на життя, почуття гумору.
Тип урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:03
загадки Л.Глібова.
Мета: ознайомити із життям і творчістю відомого письменника, його віршованими загадками; розвивати навички виразного, осмисленого читання загадок, пояснення способів їх відгадування; розвивати кмітливість, розумові здібності, пам'ять, творчу уяву; виховувати оптимістичний сві
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 13:01
Тема. Загадки. Художні засоби в загадках.
Мета: допомогти учням навчитися відгадувати загадки,
пояснювати логіку їхнього відгадування, особливості будови та художні засоби; розвивати навички виразного читання загадок напам'ять, логічне й образне мислення; виховувати допитливість, уважність
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:59
Тема. Загадки як вид усної народної творчості.
Мета: ознайомити із загадками як видом усної народної
творчості; поняттям метафори; розвивати навички виразного, осмисленого читання загадок, пояснення способів їхнього відгадування; розвивати допитливість, спостережливість, уважність, кмітлив
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:57
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Літературні казки».
Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою їх корекції; розвивати пам'ять, вміння зосереджуватись, логічне та образне мислення, зв'язне мовлення; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку: контроль і корекція знань, ум
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:56
Тема. Бесіда з позакласного читання. Казка В. Симоненко «Подорож у країну Навпаки».
Мета: викликати в учнів інтерес до читання літературних казок; ознайомити їх із цікавими позапрограмними творами; розвивати навички самостійної роботи з книгою; виховувати кращі людські якості.
Тип уроку:
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:53
Тема. В. Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».
Мета: дати поняття про віршовану мову; навчити визначати основні риси характеру дійових осіб твору, аналізувати їхню поведінку; виділяти основні епізоди; розвивати навички висловлення осо¬бистого ставлення до зображуваного, проведення аналог
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:51
Тема. В. Симоненко. Знайомство з життям митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника
змістом його казки; розвивати навички виразного читання віршованих творів, визначення основних рис характеру героїв, аналізу їх поведінки; виховувати оптимістич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:49
Тема. І. Липа. Казка «Близнята».
Мета: дати поняття про прозову мову, допомогти учням
усвідомити сенс дарунків Долі кожному із синів-близнят; розвивати вміння аналізувати описані автором ситуації; аргументовано висловлювати свої судження про них; формувати активну життєву позицію.<
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:46
Тема. Іван Липа. Казка «Близнята».
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника,
зі змістом його казки; розвивати навички виразного читання, переказу тексту, аналізу характерів героїв; допомогти учням усвідомити унікальність кожної людини, великої цінності людського життя.
Тип у
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:44
Тема. В. Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка».
Мета: ознайомити з казкою письменника, її ідейно-образними особливостями; розвивати навички вдумливого і виразного читання казки, оцінювання вчинків героїв з позицій гуманізму; допомогти усвідомити важливу в житті людини потребу —уважне ставленн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:31
Тема. Василь Королів-Старий. Відомості про письменника та його казки. Казка «Потерчата».
Мета: ознайомити з життям і творчістю В. КороліваСтарого, змістом його казки; розвивати навички виразного читання, переказу казок, оформлення зв'язного висловлювання — оцінки героїв та явищ, зображених
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:29
Тема. І. Франко. Казка «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру.
Мета: дати поняття про головні та другорядні персонажі; розвивати навички переказу казки, характеристики його героїв; уміння виділяти головне; розвивати артистичні здібності учнів; виховува¬ти усвідомлене позитивне ставле
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2013, 12:26
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали