План конспект 10 клас СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-03-2013, 08:05

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Мета: повторити вивчений заІ півріччя матеріал; розви­вати в учнів навички узагальнення й систематиза­ції вивченого матеріалу, прищеплювати їм інтерес до української літератури.

Тип уроку:узагальнення та систематизація вивченого.

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал з рядками творів.

ХІДУРОКУ

i.  Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, завдань уроку

ii.Актуалізація опорних знань

1. Фронтальне опитування

Запитання до учнів

  Назвіть серед персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Ми­кола Джеря» (Микола Джеря, його батьки, Бжозовський, Ни- мидора, Кавуни, Бродовський, Андрій Корчак, Ковбаненко) протилежні соціальні групи, зіткнення між якими й визна­чає головний конфлікт.

  Укажіть, чим зумовлене і в чому проявляється «панство» Марусі Кайдашихи та які вона має позитивні риси вдачі (соціально- побутова повість «Кайдашева сім'я»).

  Поясніть значення алегоричної назви твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

  Поміркуйте, хто і чому є «пропащою силою» в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

  Композиція роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», за О. Білецьким, «схожа на будинок з багатьма прибудовами і надбудовами». Розкрийте цю «багаторівневість» роману.

  Поміркуйте, які персонажі роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» уособлюють виразників різних суспільних та особистих інтересів за часів проведення реформи 1861р. та в пореформене десятиліття.

  З'ясуйте значення образу Галі («польової царівни», «роз­бишацької дочки», дружини Чіпки) у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», причини її самогубства та вкажіть, чим вона відрізняється від свого середовища. Систематизуйте персонажі-характери роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» за принципом їх соціальної диферен­ціації та за життєвими цінностями.

  З'ясуйте місце і роль творчості І. Карпенка-Карого в розвитку української драматургії.

  Визначте жанр твору «Мойсей» І. Франка.

  Розкрийте роль І. Франка як літературознавця і літератур­ного критика.

  Поміркуйте над символічним значенням назви збірки І. Франка «З вершин і низин».

  Підтвердьте, спираючись на тексти поезій збірки І. Франка «Зів'яле листя», думку М. Коцюбинського: ...Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати пере­вагу: чи поетові борьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання і настроїв.

III. Застосування знань, умінь та навичок

1.Робота в групах

Клас поділяється на три групи. Кожна з них готує по 10 за­питань на тему з чотирма варіантами відповідей, після чого про­понує відповісти на них іншим групам. Виграє та група, яка дає найбільше правильних відповідей. Теми для груп

1-ша    група: «Українська драматургія і театр 70-90 років XIX ст.».

2-га      група: «Сторінки української поезії 70-90 років XIXст.».

3-тя     група: «Українська проза 70-90 років XIXст.».

2. Бесіда з елементами дослідницької роботи

  Визначте жанрові особливості соціально-побутової повісті та повісті-хроніки.

  Розкрийте поняття художньої деталі, спираючись на повість «Кайдашева сім'я».

  Дайте визначення роману. Назвіть його різновиди.

  Сформулюйте визначення новели. Наведіть приклади.

  Дайте визначення драми. На які жанри вона поділяється? На­ведіть приклади до кожного з них.

  Дайте визначення циклу. Наведіть приклади творів, назвіть їх автора.

  Що таке сонет?

  Що таке «поетичне обрамлення»?

  Назвіть засоби комічного. Наведіть приклад твору, де вико­ристані різні засоби комічного.

  Сформулюйте визначення сюжету та композиції.

  Складіть таблицю «Роди та жанри літератури»

3. «Упізнай твір та його автора» Твір 1

Гримить! Благодатна пора наступає, Природу розкішная дрож пронимає, Жде спрагла земля плодотворної зливи, І вітер над нею гуляє бурхливий, Із заходу темная хмара летить Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи Мабуть, благодатная хвиля надходить...

(«Гримить», І. Франко)

Твір 2

Під небом дальньої чужини, Де хуги носяться одні, До тебе, кращої дружини, Складаю я мої пісні І випливаєш ти над мене У тій загніченій красі, Що не зруйнують, серце-нене, Твої пекельняки усі.

(«До України», П. Грабовський)

Твір З

Не жаль мені цвіту, не страшно і грому,

Не страшно і грому.

І світло люблю я, купаюся в ньому,

Купаюся в ньому.

Та вгору не пнуся, бо сили не маю,

Бо сили не маю.

Червоні ягідки додолу схиляю,

Додолу схиляю.

Я вгору не пнуся, я дубам не пара, Я дубам не пара;

Та ти мене, дубе, отінив, як хмара, Отінив, як хмара...

(«Червона калино, чого в лузі гнешся?», І. Франко)

Твір 4

Боруля. Чого ти лізеш, як черепаха?

Омелько. А хіба я птиця?... («Мартин Боруля», І. Карпенко- Карий)

«В море впало кілька здорових важких крапель дощу, а за ними разом несподівано задув страшний вітер, кинув човен вгору, як трісочку. Посипався, як з решета, наглий краплистий дощ, а далі полив, як із відра. Море застогнало і загуло, як сосновий бір в час бурі, берег закутався в туман та дощ. Сонце зайшло за хмари. Все змішалось в одну мить і злилось докупи і земля і море. На морі стало поночі, і тільки вітер свистів, шипів і ре­вів, як звір» («Микола Джеря», І. Нечуй-Левицький).

«Порядки які тепер? Що воно за порядки!.. Свій свого в не­волю провторить. Старшина козацька внівець повернула... Усі землі посіла... Недаром у пісні співають «Ой, дуки, ви, дуки, позабирали всі наші степи й луки»(«Хіба ревуть воли, як ясла повні?», Панас Мирний)

4. Усний міні-твір «Урок, який запам'ятався мені найбільше»

(7-8 речень)

IV.              Рекомендації вчителя

Учитель схвалює роботу учнів на уроці та пропонує повторити той матеріал, де були прогалини у відповідях.

V.                Домашнє завдання

Ознайомитися із поетичними творами П. Грабовського.


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали